Arapca Kız İsimleri ve anlamları

Arapca Kız İsimleri,Arapça Kökenli İsimler ,Arapça isimler,Kız isimleri​

İsim : Abbase
Anlamı : (bkz. Abbas). Ahmed b. Hanbel'in hanımının ismi. Hz. Abbas'a mensup olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Abd
Anlamı : Köle, hizmetçi, itaat edici. Kul. Sonuna Allah'ın isimleri getirilince bazı isimler meydana gelir. Abdullah, Abdurrahim, Abdulmelik gibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Abşar
Anlamı : Şelale.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Acer
Anlamı : Hz. İsmail (a.s.)'in annesi (bkz. Hacer).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Adeviye
Anlamı : 1. İyilik, yardımseverlik. 2. Ünlü hanım mutasav-vıfe.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Adile
Anlamı : 1. Doğruluk gösteren. 2. DoğruHer işinde adalet, doğruluk bulunan hükümet. 3. Adile Sultan; Osmanlı döneminde Bağdat'ta valilik yapan Süleyman Paşa'nın hanımı. Adına bir cami bir de kervansaray yapılmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Adniye
Anlamı : (bkz. Adni).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Afafet
Anlamı : 1. Afıflik, temizlik, temiz olan. 2. Fenalıktan, günah işlemekten kaçınma. 3. Namuslu olmak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Afet
Anlamı : 1. Büyük felaket, bela, musibet. 2. Çok güzel kadın, dilber
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Afif
Anlamı : 1. İffetli, namuslu, ırz ve namus sahibi kadın. 2. Doğru, haramdan sakınan, yolsuzluğa sapmaz kişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Afife
Anlamı : . (bkz. Afif). IV. Mehmed'in hanımı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Afra
Anlamı : 1. Ayın onüçüncü gecesi. 2. Beyaz toprak. Afra binti Ubeyde: Sahabe hanımlardan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ahla
Anlamı : Çok tatı. Pek şirin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ahra
Anlamı : Daha layık, münasip, uygun
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Aişe
Anlamı : 1. Yaşayan, zenginlik ve bolluk gören. Yaşayış. Aişe binti Ebu Bekir. Peygamberimiz (s.a.s)'in hanımlarından. Muhterem annelerimizden biri olan Aişe (r.a.) İslami bilgisi ve fakihliği ile de meşhurdur (bkz. Ayşe).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Akda
Anlamı : Himaye altında olan cariye, kadın, köle.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Akife
Anlamı : 1. Bir şey üzerinde azimle duran, sebatlı, kararlı. 2. İbadet eden hanım.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Akile
Anlamı : (bkz. Akil)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Akis
Anlamı : 1. Yankı. 2. Işığın veya bir şeklin bir satha çarpıp orada görünmesi, yansı. 3. Zıt, ters, muhalif.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Akkız
Anlamı : Beyaz kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Akmar
Anlamı : Aylar, yıldızlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Akmer
Anlamı : Ay gibi beyaz (yüz)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Alamet
Anlamı : 1. İşaret, iz, nişan. 2. Remiz, sembol. 3. Belirti, emare. 4. Çok iri, şaşılacak büyüklükte (mec.).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Alanur
Anlamı : (bkz. Nur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Alime
Anlamı : (bkz. Alim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Amine
Anlamı : Gönlü emin, kalbinde korku olmayan. Peygamber'in (s.a.s) annesinin adı. (bkz. Emine).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Amire
Anlamı : (bkz. Amir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Amre
Anlamı : (bkz. Amr).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Anber
Anlamı : 1. Ada balığının bağırsaklarında toplanan yumuşak, yapışkan ve misk gibi kokan, kül renginde madde. 2. Güzel koku. 3. Güzellerin saçı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Anife
Anlamı : (bkz. Anif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Arca
Anlamı : -1. Temiz, namuslu. 2. Aksak, topal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Arefe
Anlamı : 1. Arife, dini bayramlardan bir evvelki gün. 2. Bir önceki gün.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Arife
Anlamı : Bilgi ve irfan sahibi kadın. Uyanık, ince ruhlu, latif.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Arrafe
Anlamı : (bkz. Arraf).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Arzu
Anlamı : 1. İstek, bahşiş. 2. Emel, heves, meyl. 3. Özlemek, müştak olmak. "Arzum" olarak da kullanılır. Meşhur halk hikayelerinde Kamber'in sevgilisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Arzuman
Anlamı : (bkz. Arzu).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Asıfe
Anlamı : Şiddetle esen rüzgar. Kur'an'da Yunus 22, İbrahim 18 ve En'am suresi 81. ayetlerde geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Asıma
Anlamı : (bkz. Asım).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Asiye
Anlamı : 1. Sütun, direk, kolon. 2. Mersingiller, mersin ağacı türünden ağaçlar. 3. İsyan eden, itaatsiz, başkaldıran, serkeş, bagi. 4. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, günahkar. 5. Haydut, şaki. -Bu isim Rasulullah tarafından yasaklanmıştır. İçerdiği anlam İslami anlayışa terstir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Aslı
Anlamı : 1. Asıl, tek, dip, kütük, temel, esas, kaide, kural, hakikat. 2. Soy, sop, nesep. 3. Bir şeyin belli başlı kısmı, başlangıç, baş yer, sıhhat. 4. Hakiki, esaslı, halis, safi. 5. Esasen, zaten, başlıca, en ziyade, hakikaten.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Atıfa
Anlamı : (bkz. Atıf).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Atıfet
Anlamı : 1. Birine iyi niyet ve sevgi ile yönelme, teveccüh, meyi. 2. Karşılık beklemeden gösterilen sevgi, ihsan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Atike
Anlamı : (bkz. Atik). Atike: Kureyş kabilesinden Zeyd b. Amr'ın kızıdır. Hicretten önce İslamiyeti kabul etmiştir. Medine'ye hicret edenler arasındadır. Hz. Ebubekir'in oğlu ile evlenmiştir. Abdullah, Taif te şehid olunca Hz. Ömer'le O şehid edilince Zübeyr b. el-Avvam ile, o da şehid edilince Hz. Hüseyin ile evlendi. Ve Hz. Hüseyin de şehid olunca şehid zevcesi olarak anıldı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kızİsim : Atiye
Anlamı : 1. Bağış, bahşiş, ihsan. Hediye. 2. Gelecek, istikbal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Atsan
Anlamı : Susuz, susamış, teşne.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Atufet
Anlamı : Şefkat, merhamet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Atyeb
Anlamı : Çok güzel, pek güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Avniye
Anlamı : 1. Yeniçeriler tarafından ve daha sonra Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanlarında giyilen bir çeşit yağmurluk. 2. Yardım etmiş. Yardımla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ayanfer
Anlamı : Gözün ışığı, nuru.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kızİsim : Ayke
Anlamı : Sık koruluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Aynıhayat
Anlamı : – Hayatın gözü, hayat pınarı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ayşe
Anlamı : Yaşayan. Rahat yaşayan. (Geniş bilgi için bkz. Aişe).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ayşenur
Anlamı : Nurlu, ışıltılı hayat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Azime
Anlamı : 1. Kesin kararlılık, niyet, sebat. 2. Cin, yılan ve benzeri şeylerin şerrinden kurtulmak için okunan dua. 3. Büyük iş, büyük günah, büyük bela.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Azimet
Anlamı : 1. Kuvvetli bir iradeye dayanan karar, yemin anl***** gelmektedir. 2. Herhangi bir kolaylığa başvurmaksızın bütün güçlüklerin irade gücüyle yenilerek yapılması gerekli olan dini vecibeler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Azize
Anlamı : (bkz. Aziz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Azmiye
Anlamı : (bkz. Azmi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Azra
Anlamı : 1. Bakire, kızoğlan kız. 2. Ayak değmemiş kum. 3. Delinmemiş inci. 4. Hz. Meryem'e verilen adlardan. 5. Medine şehrinin adlarından biri. 6. Masal kahramanı "Vamık"'ın sevgilisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Azze
Anlamı : 1. Dişi ceylan yavrusu. 2. Yüce, şerefli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Badiye
Anlamı : Çöl, kır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bağdat
Anlamı : İrak'ın başkenti olan tarihsel kent. Bağdat Hatun: (XIV. yy.) Emir Coban'ın güzelliğiyle ünlü kızı. İlhanlılar devletinin son hükümdarı Ebu Said Bahadır Han ile evlenmiştir. Bahadır Han'ın ölümünden sorumlu tutularak Arpa Han tarafından öldürüldü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bahira
Anlamı : 1. Kulağı yarık dişi deve veya koyun. Hayvan yavru doğurduğunda veya 5 yavru dişi olduğu zaman hayvanın kulağı kesilerek belirtilirdi. Kur'an-ı Kerim, bu adetleri kaldırmıştır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bahire
Anlamı : 1. Işıklı, parlak, güzel. 2. Dikenli ağaç. 3. Açık, apaçık. 4. Çok koşan cins deve. 5. Vapur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bahise
Anlamı : Söz eden, bahseden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bahriye
Anlamı : 1. Donanmaya ait (bkz. Bahri). 2. Libya çölünde vahalar grubu, Bahriye, Mısır'ın büyük vahalar grubunun en kuzeyinde olan aşırı verimli vahalardır. 3. Gönlü geniş, cömert vaha gibi verimli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bahtınur
Anlamı : Talihli, şanslı, yazgısı parlak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bakiye
Anlamı : Şehvetli kadın. İsim olarak kullanılmaması uygundur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bakiye
Anlamı : Ağlayan kadın. Hüzünlü kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Barika
Anlamı : Şimşek, yıldırım parıltısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Basiret
Anlamı : 1. Göz açıklığı, inceden inceye etraflı derin görüş. 2. Ön görüş, seziş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Basriye
Anlamı : (bkz. Basri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bedia
Anlamı : 1. Yüksek estetik değerde, sanat eseri. 2. Beğenilen ve takdir edilen şey. Eşi az bulunur güzellikte. 3. Ülkü, ideal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bedihe
Anlamı : 1. Düşünmeden, birden bire söylenen güzel söz. 2. Başlangıç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bedinur
Anlamı : (bkz. Bedi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bedriye
Anlamı : 1. Ay gibi. Ay kadar güzel. Ay'a ait. 2. Sühreverdiyye tarikatının altı şubesinden biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bedrunnisa
Anlamı : Dolunay yüzlü kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Behice
Anlamı : Şen, güzel, güleryüzlü kadın. (bkz. Behiç).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Behire
Anlamı : 1. Güzel kadın. Soyu-sopu temiz kadın. 2. Şişmanlıktan dolayı nefes darlığı olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Behiye
Anlamı : Beha'dan güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Behnane
Anlamı : Güleryüzlü, iyi huylu ve daima gülen kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Behrem
Anlamı : Asfur çiçeği kırmızı gül.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Belemi
Anlamı : Peygamber çiçeği,mavikantaron olarak bilinen çiçek
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Belkıs
Anlamı : Müslümanların seba melikesine verdikleri isim. Güneşe tapan bir kavmin kraliçesi iken Hz. Süleyman'a biat ederek kendisiyle evlenmiş ve müslüman olmuştur. Kur'an'da ismi lafzen geçmemiştir. Fakat Hz. Süleymanla arasında geçen olaylar Neml suresinde anlatılır. Kur'an'da bahsedilen kadının o olduğu rivayet edilir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Benna
Anlamı : Yapı yapan, mimar, kalfa, dülger.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bercis
Anlamı : 1."Müşteri" denilen yıldız, Jüpiter gezegeni. 2. Sütü çok olan deve.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bereket
Anlamı : 1. Bolluk. 2. Meymenet, saadet, mutluluk, Allah vergisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Beria
Anlamı : Olgunluk ve güzelliğiyle akranlarından üstün olan sevgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Berire
Anlamı : İnam ve ihsan sahibi. Saliha ve vazifesini yapan hanım.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Berrak
Anlamı : 1. Duru, saf, bulanık olmayan, nurlu. 2. Şimşek, parıltı. 3. Kulağa hoş gelen ses.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Berraka
Anlamı : Aydınlık görünüşlü güzel kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Berre
Anlamı : Peygamberimiz hanımlarından ikisinin ilk isimlerini değiştirmiştir. Biri Cüveyriye, diğeri Zeynep binti Cahş annemizdir. Her ikisinin ilk isimleri "Berre" idi. ayrıca üvey kızının adı da "Berre" iken onu "Zeynep" olarak değiştirmiştir. Berre manası temizleyicidir. Ancak " O kendi nefsini temizler" diyerek kibir ve gurura sebep olmaması için değiştirmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :Kızİsim : Besamet
Anlamı : Güleryüzlülük, şenlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Besime
Anlamı : (bkz. Besim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Beşaret
Anlamı : 1. Müjde, muştu, iyi haber. 2. Güler yüzlülük, gülümseme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Beşire
Anlamı : 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güleryüzlü, güleç hanım
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Beşuş
Anlamı : 1. Okşadıkça süt veren deve. 2. Araplarca çok meşhur ve meş'um bir kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Betil
Anlamı : Temiz, iffetli
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Betül
Anlamı : 1. Bakire. 2. Erkekten çekinen, erkeklere yaklaşmayan namuslu kadın. 3. Ayrı kök salan fidan. 4. Hz. Meryem'in lakabı. 5. Hz. Muhammed (s.a.s)'in kızı Hz. Fatıma'nın lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Betülay
Anlamı : (bkz. Betül).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Beyaz
Anlamı : 1. Ak, en açık renk. 2. Aydınlık. 3. Deri rengine göre bir insan ırkı. 4. Yumurta akı. -Mahalli yerlerde kadın adı olarak kullanılmakladır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Beyda
Anlamı : 1. Tehlikeli yer. 2. Sahra, çöl. 3. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Beytiye
Anlamı : Eve ait, evle ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Beyza
Anlamı : 1. Daha ak, çok beyaz. 2. Günahtan kaçınmış. Günahla kirlenmemiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bezmi Alem
Anlamı : Dünya meclisi, sohbet toplantısı. Bezm-i Alem Sultan. Sultan Abdülmecid'in annesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bidayet
Anlamı : Başlama, başlangıç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Billur
Anlamı : 1. Bazı cisimlerin tabi olarak aldıkları geometrik şekil. 2. Duru, berrak, kesme cam, kristal. 3. Necef taşı. (Mec.) Temiz, pırıl pırıl insan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bircis
Anlamı : Gezegen, Jüpiter, müşteri yıldızı, bercis.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Birsin
Anlamı : Yonca.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Buhayra
Anlamı : 1. Küçük deniz. 2. Mısır'ın kuzeybatısında bir şehir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bülbül
Anlamı : 1. Sesinin güzelliğiyle ünlü ötücü kuş. 2. Sesi çok güzel olan kimse. Bülbül Hatun: Bayezid II.'in eşi. (Öl. Bursa 1515). Şehzade Ahmed'in annesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bürde
Anlamı : 1. Hırka, Arapların gece üzerlerine örttükleri, gündüz giyindikleri elbise. 2. Ka'b b. Züheyrin yazdığı kaside. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından beğenilmiş ve Peygamberimiz hırkasını çıkararak şaire giydirmiştir. Bu yüzden bu kaside "Kaside-i bürde" olarak tanınır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Bürke
Anlamı : 1. Martı. 2. Havuz, gölcük.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Büşra
Anlamı : Müjde, sevinçli haber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Büteyra
Anlamı : 1. Güneş. 2. Sabah.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cabire
Anlamı : (bkz. Cabir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cabiye
Anlamı : 1. Hazine (bkz. Semahat). 2. Şam'ın güneybatısında, Çavlan'da bir yer. 3. Havuz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Caize
Anlamı : 1. Armağan, hediye. 2. Yol yiyeceği, azık. 3. Eski şairlere yazdıkları methiyeler için verilen bahşiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Calibe
Anlamı : Kendine çeken, celbeden, çekici.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cebire
Anlamı : (bkz. Cebir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Celile
Anlamı : (bkz. Celil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cemanur
Anlamı : Yüz Nuru/ Güzellik Nuru
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Cemile
Anlamı : 1. Güzel kadın. 2. Gönül almak amacıyla yapılan davranış. 3. İlk Emevi devrinde yaşamış meşhur Arap şarkıcısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ceminur
Anlamı : Işık, nur topluluğu, çok nurlu, aydınlık kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cemre
Anlamı : 1. Ateş. 2. Kor halinde ateş. 3. Şubat ayında azar azar artan sıcaklık. 4. Hacıların Mina’da şeytan taşlaması. Küçük taş parçası. Arafat’ta hacıların şeytan taşlamaları.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Cenan
Anlamı : Kalb, yürek, gönül.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cennet
Anlamı : 1. Uçmak. 2. Bahçe. 3. Çok ferah ve havadar yer. 4. Firdevs. Allah'ın insanlara müjdelediği, ölümden sonraki alemde bulunan, Allah'a inanan, günah işlememiş veya günahlarından temizlenmiş olanların gireceği fevkalade güzel yer. 8 cennet olduğu rivayet edilmiştir. Daru'1-Celal, Daru's-Selam, Cennetü'l-Me'va, Cennetü'1-Huld, Cennetü'n-Naim, Cennetü'l-Firdevs, Cennetü'l-Karar, Cennetü'1-Adn.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cevhere
Anlamı : (bkz. Cevher). Hicri 5. asırda Bağdat'ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cevriye
Anlamı : 1. Haksızlık. 2. Eza, cefa, eziyet, gadir, zulüm, sitem.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Ceyda
Anlamı : Uzun boyunlu ve güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cezmiye
Anlamı : (bkz. Cezmi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Cilve
Anlamı : 1. Hoşa gitmek için yapılan davranış. 2. İşve, naz. 3. Yeni gelin duvağının kaldırılması merasiminin ve bu münasebetle güveyin geline verdiği hediyenin (Türk yüz görümlüğü) adıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Ciryal
Anlamı : 1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Cudiye
Anlamı : (bkz. Cudi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Cümane
Anlamı : Tek inci anlamında. Hz. Ali (r.a.)'nin kızkardeşi ve Rasulullah'ın amcasının kızı olan hanım sahabi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Dahiye
Anlamı : (bkz. Dahi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Define
Anlamı : 1. Yere gömülmüş, kıymetli eşya. 2. Kıymet ve değeri olan kimse veya mal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Dülfin
Anlamı : Arap astronomları tarafından Delphinus yıldız kümesine verilen isim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Düriyye
Anlamı : 1. İnci gibi parlayan, parlak. 2. Parıltılı yıldız.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Dürre
Anlamı : İnci tanesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Echer
Anlamı : 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ecrin
Anlamı : Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Eda
Anlamı : 1. Naz, cilve. 2. Kurum, caka. 3. Alınan şeyi geri ödeme. 4. Bir vazifeyi yerine getirmek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Edibe
Anlamı : (bkz. Edip).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Edviye
Anlamı : Devalar, ilaçlar, çareler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Efhem
Anlamı : 1. Çabuk anlayan. 2. Zihni açık olan. 3. Daha ulu, çok büyük şeref sahibi fehametli. (bkz. Fehamet).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Efide
Anlamı : Yürekler, kalpler, gönüller.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ehliyet
Anlamı : 1. İşe yarar halde bulunuş, bir işi hakedebilecek durumda bulunuş, selahiyet, yetki. 2. Mahirlik, iktidar, liyakat, kabiliyet, kifayet, mensubiyet. 3.İktidar, kabiliyet ve liyakat vesikası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Ela
Anlamı : Sarıya çalan kestane rengi, göz rengi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Elanur
Anlamı : (bkz. Ela).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Elfida
Anlamı : Feda etme, gözden çıkarma, verme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Elfiye
Anlamı : l1000 mısralık manzume. 2. Manzum risaleler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Elif
Anlamı : 1. İslami alfabenin ilk harfi. Ebccd hesabında değeri birdir. 2. Musikide "la" notasını ifade için kullanılır. 3. Ülfet eden, dost, tanıdık. 4. Alışmış, alışkın, alışık. İki kelimeli isimler yapılabilir (Elif Beyza, Elif Nur v.s.).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Elife
Anlamı : (bkz. Elif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Emanet
Anlamı : 1. Emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse. 2. Osmanlı devletinde bazı devlet dairelerine verilen isim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Emel
Anlamı : 1. Ümit. 2. Şiddetli arzu, hırs, tamah. 3. Uzun zamanda gerçekleşebilecek arzu. 4. İnsan ömrünün yetmeyeceği hülyalar, kuruntular.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Emine
Anlamı : 1. Arapça'daki Amine kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. 2. Peygamberimizin annesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Emire
Anlamı : (bkz. Emir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Emriye
Anlamı : (bkz. Emri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Enfes
Anlamı : Çok güzel, en güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Enise
Anlamı : (bkz. Enis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Erda
Anlamı : Beyaz karınca.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Eribe
Anlamı : (bkz. Erib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Erike
Anlamı : Taht.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Erma
Anlamı : Çok güzel ve cilveli olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Esma
Anlamı : 1. Adlar. 2. Kulaklar, işitme. Esmaü'l-Hüsna: Allah'ın güzel isimleri. Hz. Esma: Hz. Ebu Bekir'in kızı, Hz. Aişe'nin ablasıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Esman
Anlamı : Bedeller, kıymetler, değerler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Esmanur
Anlamı : Adı nur
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Esmer
Anlamı : (bkz. Esved).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
İsim : Esra
Anlamı : Daha hızlı, daha çabuk, en çabuk. Karanlıkta yol gösteren, anlamlarını taşır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Esved
Anlamı : Siyah, kara.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :kızİsim : Evla
Anlamı : Daha uygun, daha layık, daha iyi üstün. Hayırlı amel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Eylül
Anlamı : Sonbahar'ın ilk ayı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ezamet
Anlamı : (bkz. Azamet). 1. Büyüklük, ululuk. 2. Çalım, kıvrım.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ezfer
Anlamı : Güzel kokulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ezra
Anlamı : 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fadile
Anlamı : (bkz. Fazıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fahamet
Anlamı : 1. Fahimlik, ululuk. 2. İtibar, kıymet, değer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fahime
Anlamı : (bkz. Fahim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fahire
Anlamı : (bkz. Fahir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fahriye
Anlamı : Bir işi çıkar beklemeden yapan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fahriyye
Anlamı : (bkz. Fahri). İslami edebiyatla, şairlerin kendi vasıflarından, faziletlerinden ve şairlik kuvvetlerinden bahsettikleri şiirler. Daha çok kasidelerin bir bölümü bu şekildedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fahrunnisa
Anlamı : (bkz. Fahir). Çok övünen, şanlı, şerefli, onurlu kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fahrünissa
Anlamı : Övünülecek değerde kadın
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Faika
Anlamı : (bkz. Faik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Faiza
Anlamı : (bkz. Faiz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Farise
Anlamı : (bkz. Faris).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fatıma
Anlamı : 1. Sütten kesilmiş. 2. Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış.Hz. Peygamber'in Hz. Hatice'den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır. Hicretten 18 yıl önce 605'te Mekke'de dünyaya gelmiştir. 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. 18 yaşında iken Hz. Ali ile evlenmiş, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ümmü gülsüm ve Hz. Zeyneb adında dört çocuğu vardır. Rasûlullah (s.a.s)'tan sonra 6 ay yaşamıştır. Lakabı Zehra'dır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fatîne
Anlamı : ((bkz. Fatin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fatma
Anlamı : Sütten kesme / Aslı Fatima
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fatmagül
Anlamı : (bkz. Fatma).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fatmanur
Anlamı : (bkz. Fatma).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fayiha
Anlamı : 1. Çiçek veya meyve kokusu. 2. Güzel kokulu nesne.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kızİsim : Fazıla
Anlamı : (bkz. Fazıl).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fazilet
Anlamı : 1. İnsanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve değişmez istidat, güzel vasıf. 2. Kişiyi, ahlaklı ve iyi hareket etmeye yönelten manevi kuvvet. 3. İnsanın yaratılışındaki iyilik, iyi huy, erdem. 4. İyi anlak, iffet. (bkz. Erdem).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fecriye
Anlamı : (bkz. Fecri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Fehamet
Anlamı : (bkz. Fahamet).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fehime
Anlamı : Anlayışlı, çabuk kavrayan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :Kızİsim : Fehmiye
Anlamı : (bkz. Fehmi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ferah
Anlamı : 1. Gönül açıklığı. 2. Sevinç, scvinme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Feraset
Anlamı : Anlayışlılık, çabuk seziş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ferdane
Anlamı : Tekli, yalnız.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ferdiyye
Anlamı : (bkz. Ferdi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Feride
Anlamı : (bkz. Ferid). -Kendi reyiyle hareket eden, kibirli, gururlu kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Feriha
Anlamı : Sevinçli, ferah
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fetanet
Anlamı : Zihin açıklığı, zihnin yaratılıştan bir şeyi çabuk ve iyi kavraması. Peygamberlere mahsus beş sıfattan biridir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fethiyye
Anlamı : (bkz. Fethi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fevziye
Anlamı : 1. (bkz. Fevzi). 2. Tarihte, yeniçeri ocağının kaldırılması üzerine 2. Sultan Mahmud tarafından eski adalar mevkiine verilen ad.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Feyza
Anlamı : 1. Suyun taşıp akması. 2. Bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma. 3. İlim, irfan. 4. Feyz ile dolu olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fikriye
Anlamı : (bkz. Fikri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Filiz
Anlamı : 1. Bitkilerde yeni sürgün, tohumdan çıkan yeni uçlar. 2. Ocaktan çıkarılmış, eritilmemiş ham maden, cevher, gümüş, filiz. 3. Betonarmede demirleri eklemek için bırakılan uzantılar. 4. İnce taze ve güzel vücutlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Firdevs
Anlamı : 1. Cennet, 2. Bostan, bahçe. Firdevsi: İran'ın milli destanı olan "Şeyhname"nin yazarıdır. Adı, Mansur b. Hasan'dır. 934-1020 yıllan arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Firuze
Anlamı : 1. (bkz. Firuz). 2. Nişabur'da çıkan açık mavi renkli ve değerli bir yüzük taşı. 3. Açık yeşil, dağ yeşili ile gök mavisi arasında ve bal mumu parlaklığında maruf kıymetli taş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Fitnat
Anlamı : Zihin açıklığı, zeyreklik. Zihnin herşeyi çabuk anlayışı. Türk şairlerinden meşhur bir İslam hanımının adıdır. Asıl adı Zübeyde'dir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Füsun
Anlamı : Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Gabra
Anlamı : Yer, yeryüzü, arz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Galibe
Anlamı : (bkz. Galib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Gamze
Anlamı : 1. Süzgün bakış. 2. Çene veya yanak çukurluğu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ganime
Anlamı : (bkz. Ganim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ganimet
Anlamı : Kafirlerle yapılan savaş sonucu ele geçirilen mal, para, silah gibi metalar. İslami usullere göre tasnif edilip, beytülmale, fakirlere, yoksullara ve mücahidlere dağıtılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ganiye
Anlamı : 1. Zengin kadın. Zengin kız. 2. Çok hoş. 3. Şarkıcı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Garibe
Anlamı : (bkz. Garib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Gaye
Anlamı : 1. Maksat, meram. 2. Netice, son, hedef.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Gazale
Anlamı : Dişi geyik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Gazire
Anlamı : (bkz. Gazir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Habibe
Anlamı : (bkz. Habib)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Habinar
Anlamı : Nar tanesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hacce
Anlamı : 1. Hacca giden,Kabe'yi ziyaret eden hacı kadın. 2. Bir çeşit akdiken. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hacer
Anlamı : 1. Taş, kaya. -Hacer-i Esved: Kabe'nin duvarında bulunan meşhur kara taş. 2. Hz. İsmail'in annesi ve Hz. İbrahim'in cariyesinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hacerunnur
Anlamı : Kükürt ile demirin birleşmesinden meydana gelen altın sarısı renginde.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hadice
Anlamı : Vakitsiz, erken doğan kız çocuğu. Türk dil kuralı açısından "d/t" olarak kullanılır. Hadice: Hz. Muhammed (s.a.s)'in ilk eşi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hadiye
Anlamı : (bkz. Hadi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hafaza
Anlamı : 1. İnsanın yaptığı işleri yazmakla görevli melekler. 2. Bekçiler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hafide
Anlamı : Kız torun. (bkz. Nebire).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hafize
Anlamı : (bkz. Hafız).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hafsa
Anlamı : Hz. Ömer'in kızı. Hz. Peygamberin zevcelerinden, Ümmü'1-Mü'minin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hakikat
Anlamı : l. Bir şeyin aslı ve esası, mahiyeti. 2. Gerçek, doğru, gerçekten, doğrusu. 3. Sadakat, doğruluk, bağlılık, kadirbilirlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hakime
Anlamı : (bkz. Hakim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hakime
Anlamı : Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı (bkz. Harim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hakimiyet
Anlamı : Hakimlik, amirlik, üstünlük, egemenlik. Sulta.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hale
Anlamı : Ayın ve güneşin etrafında bazı zamanlarda görülen ışıklı halka, ayla, ağıl.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Halenur
Anlamı : (bkz. Hale).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız


İsim : Halide
Anlamı : (bkz. Halid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Halime
Anlamı : (bkz. Halim). Peygamberimizin (s.a.s) süt annelerinden.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Halise
Anlamı : (bkz. Halis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hamaset
Anlamı : 1. Cesaret, kahramanlık, yiğitlik. 2. Kahramanca şiir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hamdiye
Anlamı : (bkz. Hamdi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hamiye
Anlamı : 1. Himaye eden, koruyan korucu. 2. Kayıran, kayırıcı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hamiyet
Anlamı : 1. Milli onur ve haysiyet. 2. İnsanlık, fazilet. 3. İzzeti nefs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hammade
Anlamı : (bkz. Hammad).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hamra
Anlamı : Daha, pek çok kızıl, kırmızı. el-Hamra: İspanya'nın Gırnata şehrinde Araplardan kalma meşhur saray.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hanife
Anlamı : (bkz. Hanif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hansa
Anlamı : Arapların en büyük ünlü hanım şairi. Müslüman olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hanzale
Anlamı : Doğu Arabistan'da bir Arap kabilesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Harem
Anlamı : 1. Yasak kılınmış mukaddes olan şey. 2. Evlerde yabancı erkeklerin girmesine izin verilmeyen, kadınlara ait bölüm. 3. İç avlu. 4. Hicaz'da ihrama girilen yerden Ka'be'ye dek uzanan bölüm. 5. Mekke-Medine'nin ismi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Harika
Anlamı : İmkanların üstünde olup insanda hayret uyandıran şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Harise
Anlamı : (bkz. Haris).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hasbinur
Anlamı : (bkz. Hasibe).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Haseni
Anlamı : Hasene ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hasgül
Anlamı : Değerli, eşsiz gül.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hashanım
Anlamı : 1. Çıtıpıtı, ince, narin kadın. 2. Bilge, değerli kadın. Birleşik isim.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hasibe
Anlamı : (bkz. Hasib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hasife
Anlamı : (bkz. Hasif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hasna
Anlamı : İffetli, şerefli, namuslu. (bkz. Hesna).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hasret
Anlamı : 1. Ele geçirilemeyen veya elden kaçırılan bir nimete veya kıymetli şeye üzülüp yanmak. 2. İç çekme, inleme, üzüntü, iç sıkıntısı, keder, zahmet, eseflenme, özleyiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hatıra
Anlamı : Hatıra gelen, hatırda kalan şey, andaç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hatice
Anlamı : Erken doğan kız çocuğu. Hz. Haticetü'l-Kübra; Hz. Peygamber'in ilk eşi ve 6 çocuğunun annesi. Ümmü'l-Mü'minin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hatife
Anlamı : (bkz. Hatif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hatime
Anlamı : (bkz. Hatim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hatun
Anlamı : 1. Kadın. 2. Eş, zevce. 3. Eskiden yüksek kişilikli kadınlara ya da hakan eşlerine verilen unvan.Örfte isim olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Havle
Anlamı : 1. Etraf, çevre, güç, kuvvet. 2. Sahabe hanımlarından birisi. Hakkında ayet inmiştir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Havva
Anlamı : Esmer kadın. Havva: Hz. Adem (a.s.)'in karısı, ilk kadın. Adem (a.s) cennette uyurken sol kaburga kemiğinden yaratılmıştır. İnsan soyunun başlangıcı yani türeyiş, onların bir arada yaşamaya başlamasıyla vaki olmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Haya
Anlamı : l. Utanma, sıkılma. 2. Ar, namus, edep. 3. Allah korkusu ile günahtan kaçınma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hayal
Anlamı : 1. İnsanın kafasında canlandırdığı şey. 2. Bir olay veya eşyanın zihinde kalan izi. 3. Gerçekte olmadığı halde görüldüğü sanılan şey, görüntü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hayat
Anlamı : 1. Yaşayan, diri. 2. Canlılarda doğumdan ölüme kadar geçen süre. 3. Yaşama, yaşayış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hayme
Anlamı : Çadır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hayret
Anlamı : Şaşma, şaşırma, şaşakalmış, ne yapacağını bilmeme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hayriye
Anlamı : (bkz. Hayri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hayrunnisa
Anlamı : Kadınların hayırlısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hazal
Anlamı : Kuruyup dökülen ağaç yaprakları.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Hazen
Anlamı : Üzüntü. Gam, keder.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hazime
Anlamı : Sindirici kuvvet, (bkz. Hazim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hazine
Anlamı : 1. Devlet malının parasının saklandığı yer. 2. Gömülü ya da saklıyken bulunan değerli şeyler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hazize
Anlamı : (bkz. Haziz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hazra
Anlamı : 1. Yeşil, sebze, hadra. 2. Gökyüzü. 3. Türk musikisinde mürekkep bir makam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hecil
Anlamı : İki dağın arasındaki kısım, vadi, dere.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hediye
Anlamı : 1. Hediye, armağan. 2. Karşılıksız verilen şey. Hediyetullah: Allah'ın hediyesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Henna
Anlamı : Kına ağacı, (bkz. Kına).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hesna
Anlamı : 1. Güzel kadın. 2. Hanım, kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hezare
Anlamı : Afganistan'ın dağlık kesiminde oturan bir kabile.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hıfziye
Anlamı : (bkz. Hıfzı).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hibe
Anlamı : Bağışlama, bağış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hicran
Anlamı : 1. Ayrılık. 2. Unutulmaz acı, keder.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hicret
Anlamı : 1. Bir memleketten, başka bir memlekete göç ediş. 2. Rasulullah'ın Mekke'den Medine'ye göç etmesi, takvim başlangıcı olan Miladi 622 yılında vuku bulmuştur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hilal
Anlamı : 1. Hilal, yeni ay şeklinde olan ay, ayça, gençay. 2. Bir yazı sitili. 3. Hilaliyye: Kadiri tarikatı şubelerinden birinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hilmiye
Anlamı : (bkz. Hilmi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hilye
Anlamı : 1. Süs, zinet, cevher. 2. Güzel sıfatlar. 3. Güzel yüz. 4. Bir yazı sitili. 5. Hz. Muhammed'in mübarek vasıflarını ve güzelliklerini anlatan manzum ve mensur eser.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hind
Anlamı : 1. Hindistan. 2. Sahabeden Ebu Süfyan'ın karısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Humeyra
Anlamı : 1. Beyaz tenli kadın. 2. Hz. Aişe'nin lakabı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Huri
Anlamı : 1. Cennet kızı. 2. Sevgili. Daha çok lakab olarak kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Huriye
Anlamı : Coşkunluk hallerinde hurilerle buluştuklarına inanan bir tarikat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hülya
Anlamı : Kuruntu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hürmet
Anlamı : Saygı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hürriyet
Anlamı : 1. Hürlük, serbestlik. 2. İstediğini herhangi bir engelle karşılaşmadan karar dairesi içinde yapabilme hali.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hüsniye
Anlamı : (bkz. Hüsni).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hüsnü
Anlamı : Çok güzel.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hüsnühal
Anlamı : Davranış güzelliği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Hüvare
Anlamı : Berberi kabilesinin en önemlilerinden birinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Iknat
Anlamı : 1. Allah'a dua etme, yalvarma. 2. İnkisar etme. 3. Namazda kıyamı uzatma ve hacca devam etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Itır
Anlamı : 1. Güzel, hoş koku. 2. Sardunyagillerden, yapraklan güzel kokan bitki, turnagagası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İbret
Anlamı : 1. Bir olaydan, kötü bir durumdan ders alma. 2. İbret alınacak olay, iş, acaip, tuhaf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İbrin
Anlamı : Yüzü parlak, güzel olan sevgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İbrinşak
Anlamı : Ağaçta, çiçek açma, ağacın çiçeğinin tomurcuğunu yarıp çıkması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İcabet
Anlamı : 1. Kabul etme, kabul edilme. 2. Razı olma, uyma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İcazet
Anlamı : 1. İzin, ruhsat. 2. Diploma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İcma
Anlamı : Dağınık şeyleri toplama, biraraya getirme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İdicanan
Anlamı : Sevgilinin bayramı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İdlal
Anlamı : Naz etme, nazlanma, aşın derecede nazlanma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İfakat
Anlamı : 1. Hastalıktan kurtulma, iyileşme. 2. Ayılma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İffet
Anlamı : 1. Afiflik, temizlik. 2. Namus.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İhmirar
Anlamı : Kızarma, kızıllık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :KIzİsim : İklil
Anlamı : Taç esfer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İlkyaz
Anlamı : İlkbahar, yaz başlarında doğanlara verilen ad.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İlmiye
Anlamı : İlme ait, ilme mensup.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İltifaf
Anlamı : 1. Sarınma, bürünme, örtünme. 2. Çiçeklerin bürüm bürüm katmerleşmesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İltika
Anlamı : Rast gelme, kavuşma, karşılaşma, buluşma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İnaka
Anlamı : Aşın güzelliği ve çekiciliği ile hayat verme, verilme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İnayet
Anlamı : 1. Dikkat. 2. Gayret, özenme. 3. Lütuf, ihsan, iyillik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İncila
Anlamı : 1. Parlama, cilalama. 2. Görünme, belli olma. 3. Parlaklık, ışık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İrsad
Anlamı : 1. Hazırlama. 2. Hazır olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İrva
Anlamı : Suya kandırma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İrziz
Anlamı : 1. Titreme. 2. Dolu tanesi. 3. Dik ses.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : İsade
Anlamı : (bkz. İsad).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
İsare
Anlamı : (bkz. İsar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İsase
Anlamı : 1. Göz ucuyla bakma. 2. Camiyet. 3. Zenginlik, servet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İsminur
Anlamı : Nur ismini alan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : İsra
Anlamı : 1. Yürütme, geceleyin yürütme gönderme. 2. Hz. Peygamberin miraç gecesi. 3. Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
İşve
Anlamı : Güzellerin gönül alıcı, gönül aldatıcı, nazlı davranışı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kader
Anlamı : 1. İman esaslarından, Allah'ın bütün yaratıklar için hüküm ve irade ettiği hallerin oluş şekli,alın yazısı, takdir. 2. Talih, baht. 3. Kötü talih. 4. Güç kuvvet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kadife
Anlamı : Yüzü ince sık tüylü, parlak ve yumuşak kumaş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kadire
Anlamı : Güçlü kuvvetli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kadriye
Anlamı : (bkz. Kadri).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kafiye
Anlamı : 1. Şiirde, mısra sonunda yer alan kelimelerin ses benzerliği, ses uyuşması, uyak. 2. Eski nesrimizde zaman zaman yer alan ses benzerliği ve uygunluğuna dayanan sanat, seci.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kaide
Anlamı : 1. Oturan. 2. Temel, esas. 3. Başkent.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kaime
Anlamı : 1. (bkz. Kaim). 2. Türklerde kağıt para manasına gelmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kamaran
Anlamı : Kızıl Deniz'de Yemen kıyılan yakınında bir ada.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kamelya
Anlamı : 1. Çaygillerden, büyük beyaz, kırmızı veya penbe renkte çiçekler açan dayanıklı yapraklı bir bitki. 2. Yabangülü, çingülü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kamile
Anlamı : (bkz. Kamil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kaniye
Anlamı : (bkz. Kani).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Karanfil
Anlamı : Bir çeşit kokulu çiçek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Karye
Anlamı : Köy küçük kasaba. Kabile reisi veya eşraftan birine oturduğu karyeyle aynı isim verilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kasene
Anlamı : 1. İyilik, iyi hal, iyi iş, hayırlı iş. 2. Dünya ve ahiret saadeti. 3. Eski altın paralardan birinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kasibe
Anlamı : (bkz. Kasib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kaşife
Anlamı : (bkz. Kaşif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Katibe
Anlamı : (bkz. Katib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Katife
Anlamı : 1. Kadife. 2. Bir nevi çiçek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Katre
Anlamı : 1. Damla. Damlayan şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kebire
Anlamı : (bkz. Kebir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Keffaret
Anlamı : 1. Günahı örten anl***** gelir. 2. Günahların ödenmesi gereken bedeli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kelime
Anlamı : (bkz. Kelim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kemalat
Anlamı : İnsanın bilgi ve ahlak güzelliği bakımından olgunluğu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Keramet
Anlamı : 1. Birine karşı ikramda bulunmak. 2. Allah'ın bir kimseye cömertliği, lütfü, himayesi ve yardımı olarak ele alınır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Keriman
Anlamı : (bkz.Kerim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kerime
Anlamı : 1. (bkz. Kerim). 2. Âyet. 3. Kız evlat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kevar
Anlamı : Büyük Sahra'da önemli bir vaha.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kevser
Anlamı : 1. Maddi ve manevi çokluk, kalabalık nesil. 2. Cennette bir havuzun ırmağın adı. 3. Kur'an-ı Kerim'de en kısa sure.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Keyyise
Anlamı : (bkz. Keyyis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kınnesrin
Anlamı : Kuzey Suriye'de bir şehir, eski Halepde denilmektedir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kısmet
Anlamı : 1. Bölme, pay etme, hisselere ayırma. 2. Talih, nasip, kader. 3. Şayi olan hisseyi tayin etme belirtme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kıymet
Anlamı : 1. Değer. 2. Bedel, baha, tutar. 3. Şeref, onur, itibar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kibar
Anlamı : 1. Duygu, davranış ve hareket bakımından ince, zarif, nazik, çelebi. 2. Büyük cömert, asil, zengin. 3. Şık, seçkin. 4. Büyükler, ulular. 5. Kibirli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kibariye
Anlamı : (bkz. Kibar).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kifayet
Anlamı : 1. Yetişme, el verme, kafi gelme. 2. Bir işi yapabilecek yetenekte olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kiyaset
Anlamı : Uyanıklık, anlayışlılık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kudsiyye
Anlamı : (bkz. Kudsi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Kurre
Anlamı : Tazelik, parlaklık. Mısır valiliği yapmış bir zatın adıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Kübra
Anlamı : 1. Büyük olan (Ekber'in müennesi). 2. Hadicetü'l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Lacerem
Anlamı : 1. Şüphesiz. 2. Besbelli, elbette.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Lahika
Anlamı : (bkz. Lahik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lahza
Anlamı : 1. Bir bakış, bir göz atma. 2. Göz kırpacak kadar zaman an. 3. Bir kez göz kırpma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lamia
Anlamı : (bkz. Lami).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lamiha
Anlamı : (bkz, Lamih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Latife
Anlamı : Güldürecek, tuhaf ve güzel söz ve hikaye şaka.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Latime
Anlamı : Misk, güzel koku.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Layiha
Anlamı : 1. Düşünülen bir şeyin yazı haline getirilmesi. 2. Tasarı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lazıme
Anlamı : (bkz. Lazım).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Leal
Anlamı : İnciler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lebabe
Anlamı : Akıl sahibi olma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lebibe
Anlamı : (bkz. Lebib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Leman
Anlamı : Parlama, parıltı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lemeat
Anlamı : Parıltılar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lemehat
Anlamı : Bir defa bakışlar, bir göz atışlar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Lemide
Anlamı : Parlak, parıldayan
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Letafet
Anlamı : 1. Latiflik, hoşluk. 2. Güzellik. 3. Nezaket. 4. Yumuşaklık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Levziyye
Anlamı : 1. (bkz. Levzi). 2. Badem erik, kayısı vişne, kiraz ve benzer meyvelerin içinde anıldıkları grup.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Leyal
Anlamı : Geceler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Leyfunnur
Anlamı : Geceyi aydınlatan nur, ışık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Leyla
Anlamı : 1. Çok karanlık gece. 2. Arabi ayların son gecesi. 3. Leyla ile Mecnun hikayesinin kadın kahramanı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Leylak
Anlamı : 1. Zeytingillerden hoş kokulu salkım şeklinde mor ve beyaz renklerde çiçek açan bir bitki ve bitkinin çiçeği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Leys
Anlamı : 1. Yokluk. 2. Arslan, esed, haydar, gazanfer, şir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Liyakat
Anlamı : 1. Layık olan,değerlilik, yararlılık. 2. İktidar, hüner, fazilet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lulubar
Anlamı : İnci yağmuru.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lübbetülayn
Anlamı : Göz bebeği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Lütfiye
Anlamı : (bkz. Lütfı).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Macide
Anlamı : (bkz. Macid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mağfiret
Anlamı : Allah'ın kullarının günahlarını bağışlaması, örtmesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mahbube
Anlamı : Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen. (bkz. Mahbub).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mahire
Anlamı : (bkz. Mahir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mahmude
Anlamı : Bingör otu, sakmunya.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mahmure
Anlamı : -(bkz. Mahmur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mahra
Anlamı : 1. Elverişli, uygun şey. 2. Değerli kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mahsune
Anlamı : Kuşatılmış, sarılmış, çevrilmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Maide
Anlamı : 1. Üzerinde yemek bulunan sofra. Yemek, şölen. 2. Kur'an-ı Kerim'in 5. suresinin adı. 3. İsa ve Havarilerine gökten inen sofra (Maide-i Mesih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Maile
Anlamı : (bkz. Mail).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Makbule
Anlamı : (bkz. Makbul).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Maksude
Anlamı : (bkz. Maksud).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Maksume
Anlamı : (bkz. Maksum).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Maksure
Anlamı : (bkz. Maksur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Makule
Anlamı : (bkz. Makul).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Malike
Anlamı : (bkz. Malik). 1. Mal sahibi olan kadın. 2. Peri, su perisi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mansure
Anlamı : (bkz. Mansur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Manzure
Anlamı : (bkz. Manzur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Marifet
Anlamı : 1. Herkesin yapamadığı ustalık, herşeyde görülmeyen hususiyet, ustalıkla yapılmış olan şey. 2. Bilme, biliş. 3. Hoşa gitmeyen hareket. 4. Vasıta aracı, ikinci el. Marifetname: İbrahim Hakkı Bey'in divan kültürüne ait hazırladığı meşhur eseri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mariye
Anlamı : Şen'un adında birinin kızı olup hicretin 7. yılında kızkardeşi Şirin ile birlikte, Mukavkıs tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.s) hediye edilen kıbti bir cariye. Hz. Peygamberin hanımlarından küçük yaşta ölen oğlu İbrahim'in annesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Marufe
Anlamı : (bkz. Maruf).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Masume
Anlamı : (bkz. Masum). İmamiye mezhebinde günahsız sayılan ehl-i beyt mensubu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Masune
Anlamı : (bkz. Masun).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Maşuka
Anlamı : (bkz. Maşuk).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Matlube
Anlamı : (bkz. Matvlub).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Matuke
Anlamı : (bkz. Matuk).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Maviye
Anlamı : Suya ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mebhure
Anlamı : (bkz. Mebhur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mebruke
Anlamı : (bkz. Mebruk).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mebrure
Anlamı : (bkz. Mebrur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mebsude
Anlamı : (bkz. Mebsut).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mebşure
Anlamı : Yüzü beyaz, gösterişli güzel kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mecdide
Anlamı : Rızkı bol, nasibi açık, bahtiyar.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mecide
Anlamı : Büyük ulu. Şan ve şeref sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Medide
Anlamı : (bkz. Medid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mediha
Anlamı : (bkz. Medih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Medine
Anlamı : Arabistan'da bir şehir. Hz. Peygamberin kabrinin bulunduğu şehir. Hacıların Mekke'den sonra ziyaret ettikleri şehir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mefharet
Anlamı : İftihar duyma, övünme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mefkure
Anlamı : Ülkü, ideal.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mefruza
Anlamı : (bkz. Mefruz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Meftuha
Anlamı : (bkz. Meftah).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Meftune
Anlamı : (bkz. Meftun).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mehdiye
Anlamı : (bkz. Mehdi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mekine
Anlamı : (bkz. Mekin). 1. İktidar ve onur sahibi. 2. Yer tutup oturan, yerleşmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Meknune
Anlamı : (bkz. Meknun).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Meknuze
Anlamı : (bkz. Meknuz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mekşufe
Anlamı : Açılmış, açık. Bilinmez değil, keşfolunmuş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mela
Anlamı : 1. Doluluk. 2. Topluluk. 3. Ova.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Melahat
Anlamı : Güzellik, yüz güzelliği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Melda
Anlamı : Genç, körpe ve nazik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Melek
Anlamı : 1. Allah'ın nurdan yarattığı varlıklar. Allah'ın emirlerine tam itaat eden varlıklar. 2. Halim, selim güzel huylu kimse.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Meleknur
Anlamı : (bkz. Melek).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Melhuza
Anlamı : (bkz. Melhuz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Meliha
Anlamı : (bkz. Melih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Melike
Anlamı : Kadın hükümdar. Hükümdar karısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Memdude
Anlamı : (bkz. Memdud).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Memduha
Anlamı : (bkz. Memduh).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Memnune
Anlamı : (bkz. Memnun). Sevinmiş, sevinçli.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mensure
Anlamı : (bkz. Mensur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mensure
Anlamı : (bkz. Menşur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :Kızİsim : Menzure
Anlamı : (bkz. Menzur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Meram
Anlamı : Arzu istek. İçten tasarlanan niyet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Merğube
Anlamı : (bkz. Mergup).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :kızİsim : Mersa
Anlamı : Liman.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Merve
Anlamı : Mekke'de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa'y ederler yani 7 defa gidip gelirler.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Merzuka
Anlamı : (bkz. Merzuk).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Meserret
Anlamı : Sevinçler. Şenlik, sevinç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mesrure
Anlamı : (bkz. Mesrur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mesude
Anlamı : (bkz. Mesud).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Meşhure
Anlamı : (bkz. Meşhur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Meşkure
Anlamı : (bkz. Meşkur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Methiye
Anlamı : Birini övmek maksadıyla yazılmış eser, kaide.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Meva
Anlamı : Sığınılacak yer, yurt, mesken.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mevcude
Anlamı : (bkz. Mevcud).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Meveddet
Anlamı : Sevgi, muhabbet. Dostluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Mevhibe
Anlamı : Vergi, ihsan, bağış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mevlude
Anlamı : (bkz. Mevlud).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mevlüde / Mevlide
Anlamı : 1.Doğma, dünyaya gelme. 2.Doğulan zaman
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mevsim
Anlamı : 1. Yılın dört bölümünden biri. 2. Dağlamak suretiyle damga vurmak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mevsunne
Anlamı : 1. Bahar yağmuru yağmış toprak. 2. Baştan aşağı süslü zırh.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mevzune
Anlamı : (bkz. Mevzun).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Meymune
Anlamı : (bkz. Meymun). Hz. Peygamberin en son hanımı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Meysure
Anlamı : (bkz. Meysur).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Meziyet
Anlamı : Bir kişiyi başkalarından ayıran ve yücelten vasıf, üstünlük, değerlilik yüksek karakter.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mihrimah
Anlamı : Güneş ile ay.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mina
Anlamı : 1. Camın ana maddesi. 2. Liman, iskele. 3. Gökyüzü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mir'At
Anlamı : 1. Ayna. 2. Meşhur bir çeşit lali.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mislina
Anlamı : Eshab'ül-Kehf'in(Yedi uyurlar) isimlerinden biri.(Kur’an’ı Kerim de yedi uyurların isimleriyle ilgili herhangi bir ibare bulunmamakla birlikte halk arasındaki isimlerinden biridir.)
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mualla
Anlamı : 1. Yüce, yüksek, (bkz. Bülent). Makamı, rütbesi yüksek. 2. Bir yazı stili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Muarra
Anlamı : Çıplak, soyulmuş. An, temizlenmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Muazzez
Anlamı : (bkz. Muaz). Ta'ziz edilmiş, izzetlendirilmiş. İzzet ve şeref sahibi. İkram ve izaz olunan, ağırlanan, hürmetle, saygı ile kabul olunan. Kıymetli, değerli, aziz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mubahat
Anlamı : Günahı, sevabı olmayan, işlemesi ne haram, ne de helal olan (mubah).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mucibe
Anlamı : (bkz. Mucib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mucide
Anlamı : (bkz. Mucid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mucize
Anlamı : Hayran bırakan, olağanüstü olay. İnsan aklının alamayacağı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Muhabbet
Anlamı : 1. Sevme, sevgi. 2. Dostluk. Dostça konuşma.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Muhibe
Anlamı : (bkz. Muhib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Muhlise
Anlamı : (bkz. Muhlis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Muhsine
Anlamı : (bkz. Muhsin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Muhterem
Anlamı : İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Muine
Anlamı : (bkz. Muin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :Kızİsim : Mukbile
Anlamı : (bkz. Mukbil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

sim :
Mukime
Anlamı : (bkz. Mukim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mukmire
Anlamı : (bkz. Mukmir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Munise
Anlamı : (bkz. Munis).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Muradiye
Anlamı : (bkz. Murad).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mutalla
Anlamı : Yaldızlanmış, yaldızlı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Muteber
Anlamı : 1. İtibarlı, hatırı sayılır, saygın. 2. İnanılır, güvenilir. 3. Yürürlükte olan geçer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mutena
Anlamı : 1. Özenle dikkatle seçilmiş. 2. Önemli, seçkin. 3. Az bulunur.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mutia
Anlamı : (bkz. Muti).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mübahat
Anlamı : Övünme, iftihar etme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mübareke
Anlamı : (bkz. Mübarek).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mübeccel
Anlamı : Yücelmiş, saygı gösterilmiş yüce, ulu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mübine
Anlamı : (bkz, Mübin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mücd
Anlamı : Kıvırcık, kıvrılmış, lülelenmiş saç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Müceddet
Anlamı : Yeni, henüz kullanılmamış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mücella
Anlamı : Parlatılmış, parlak, cilalı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mücevher
Anlamı : 1. Değerli süs eşyası. 2. Arap alfabesinde noktalı olan harf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Müdebber
Anlamı : Tedbir alınmış, düşünce ile hareket edilmiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müdrike
Anlamı : (bkz. Müdrik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müesser
Anlamı : Kendisine bir şey tesir etmiş olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Müfahire
Anlamı : Fahreden, övünen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müfide
Anlamı : (bkz. Müfid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müheyya
Anlamı : Hazır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mühibe
Anlamı : (bkz. Mühib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mükafat
Anlamı : Ödül. Değerlendirici, sevindirici davranış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mükrime
Anlamı : (bkz. Mükrim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Mülhime
Anlamı : (bkz. Mülhim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mü'Mine
Anlamı : (bkz. Mü'min).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Münevver
Anlamı : Tenvir edilmiş, nurlandırılmış, aydınlatılmış, ışıklı. Aydın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Münibe
Anlamı : (bkz. Münib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Münife
Anlamı : (bkz. Münif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Münire
Anlamı : (bkz. Münir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mürevva
Anlamı : Aklı, fikri, düşünüşü görünüşü sağlam.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müride
Anlamı : (bkz. Mürid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mürşide
Anlamı : (bkz. Mürşid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mürüvvet
Anlamı : İnsaniyet, mertlik, yiğitlik. Cömertlik, iyilikseverlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Mürvet
Anlamı : Yiğitlik,Kişilik,mertlik
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müsevver
Anlamı : Çevresine sur, duvar çevrilmiş korunmuş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müslime
Anlamı : (bkz. Müslim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müstenire
Anlamı : (bkz. Müstenir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müşfika
Anlamı : (bkz. Müşfik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Müveddet
Anlamı : Sevgi, muhabbet, dostluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müyesser
Anlamı : Kolayı bulunup yapılan, kolay gelen, kolaylıkla olan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Müzehher
Anlamı : Çiçekli, çiçeklenmiş, çiçek açmış. (bkz. Zühre).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Müzeyyen
Anlamı : Zinetlendirilmiş, süslenmiş, süslü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Nabia
Anlamı : Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nabiye
Anlamı : 1. Ulu, şerefli kimse. 2. Sonradan şair olan kimse. 3. Haberci, haber veren.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Naciye
Anlamı : (bkz. Naci).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nadime
Anlamı : (bkz. Nadim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nadire
Anlamı : (bkz. Nadir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nadiye
Anlamı : 1. Bağırıp, çağıran, seslenen. 2. Toplantı, meclis.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nafia
Anlamı : Bayındırlık işleri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nafile
Anlamı : Mal, ganimet, ihsan bağış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nafize
Anlamı : (bkz. Nafiz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nağme
Anlamı : Ahenk güzel ses. (bkz. Ezgi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nahire
Anlamı : Ayın ilk günü ya da son gecesi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Naibe
Anlamı : Vekil, birinin yerine geçen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Naile
Anlamı : (bkz. Nail).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Naime
Anlamı : Güzel zarif kadın. Nazlı büyütülmüş kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Naire
Anlamı : Ateş, alev, sıcaklık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nakibe
Anlamı : 1. İnsan ruhu. 2. Akıl.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nakiye
Anlamı : (bkz. Naki).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nakşidil
Anlamı : Gönül resmi, gönül süsü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Namıka
Anlamı : (bkz. Namık).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Namiye
Anlamı : Olma, yerden bitme kuvvetli, gelişme yetişme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nariye
Anlamı : Ateşle ilgili, cin peri. İsim olarak kullanılmaz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nasıha
Anlamı : (bkz. Nasıh).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nasibe
Anlamı : Dikili taş. Yollara nişan için dikilen taş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Naşide
Anlamı : (bkz. Naşid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Natıka
Anlamı : (bkz. Natık).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nazıme
Anlamı : (bkz. Nazım).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nazife
Anlamı : (bkz. Nazif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nazile
Anlamı : (bkz. Nazil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nazire
Anlamı : 1. Örnek karşılık. 2. Manzum eserde ayrı vezin ve kafiyede benzer olma hali.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nazmiye
Anlamı : (bkz. Naz-mi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nazra
Anlamı : Bir tek bakış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nebahat
Anlamı : 1. Şan, şeref, onur. 2. Şan, şeref sahibi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nebalet
Anlamı : 1. Zekilik. 2. Büyüklük, ululuk. 3. Cömertlik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nebihe
Anlamı : (bkz. Nebih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nebile
Anlamı : (bkz, Nebil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nebiye
Anlamı : (bkz. Nabiye).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Necibe
Anlamı : (bkz. Necip).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Necile
Anlamı : (bkz. Necil).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Necla
Anlamı : Çocuk, evlat. Kuşak, soy, nesil.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Necmiye
Anlamı : (bkz. Necmi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Necve
Anlamı : Tümsek ve yüksek yer.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nedime
Anlamı : (bkz. Nedim). -Zengin veya itibarlı bir kadının arkadaşı. Saray hayatında Sultan hanımlarının yardımcıları.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nefaset
Anlamı : Nefislik, nefis olma hali. Kıymetlilik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nefis
Anlamı : Çok hoş, hoşa giden, beğenilen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nefise
Anlamı : Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel, çok beğenilen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nehar
Anlamı : -Gündüz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nehir
Anlamı : Akarsu, ırmak. Çok bol su.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nehire
Anlamı : (bkz. Nehir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nema
Anlamı : 1. Artma, çoğalma. 2. Büyüme, uzanma. 3. Faiz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nemir
Anlamı : Tatlı su.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nesibe
Anlamı : (bkz. Nesib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nesime
Anlamı : (bkz. Nesim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nesli
Anlamı : Nesle ait, soya ait.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Neşe
Anlamı : Neşe keyif, sevinç. Az sarhoşluk, çakırkeyif.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :Kız

İsim : Neşenur
Anlamı : Işık saçan neşe, sevinç. (bkz. Neşe).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Neşide
Anlamı : Manzum şiir. Atasözü derecesinde kullanılan meşhur beyit veya mısra.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Neşve
Anlamı : Sevinç.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nevide
Anlamı : İyi, sevinçli haber.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nevir
Anlamı : 1. Parlaklık. 2.Ağaç çiçeği.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nevra
Anlamı : 1. Işıklı olma, parlaklık. 2. Çiçek, özellikle beyaz çiçek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kızİsim : Nevriye
Anlamı : Işıkla, parlaklıkla, aydınlıkla ilgili.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Neyyire
Anlamı : (bkz. Neyyir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nezafet
Anlamı : Temizlik, paklık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nezahat
Anlamı : Temizlik, paklık. İncelik, rikkat.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nezihe
Anlamı : (bkz. Nezih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nezire
Anlamı : (bkz. Nezir).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nida
Anlamı : 1. Çağırma, bağırma, seslenme. 2. Ses verme.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nihale
Anlamı : 1. Yeni yetişmiş, düzgün, fidan. 2. Avcı, korkuluğu. 3. Döşeme, döşenecek şey.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nil
Anlamı : 1. Çivit otu. 2. Mısır'dan geçen Akdeniz'e dökülen meşhur nehir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nilay
Anlamı : İki nil. Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Fırat ve Dicle nehirleri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nilhan
Anlamı : Nil havzası hanlarından.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nimet
Anlamı : 1. İyilik, lütuf, ihsan, bahşiş. 2. Azık, yiyeceğe, içeceğe dair şeyler. 3. Saadet, mutluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nimre
Anlamı : Dişi kaplan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nisa
Anlamı : 1. Kadınlar. 2. Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nuhbe
Anlamı : Herşeyin seçilmişi, seçkin, seçilmiş, aydınlanmış.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nur
Anlamı : 1. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. 2. Mekke'deki Hıra dağı. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2 kızıyla evlendiği için Hz. Osman'a verilen unvan, onur sahibi. Kur'an-ı Kerim'in 24. suresinin adı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nuralem
Anlamı : Evrenin nuru, alemi aydınlatan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nurhilal
Anlamı : (bkz. Nuray).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nurinisa
Anlamı : Nurlu kadın.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nuriye
Anlamı : Işıklı, ışıktan gelme
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kızİsim : Nuriyye
Anlamı : Rufai tarikatı şubelerinden biri.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nurmelek
Anlamı : (bkz. Melek).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nursabah
Anlamı : Aydınlık sabah.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nursema
Anlamı : Işıklı, aydınlık gökyüzü.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nurseren
Anlamı : (bkz. Nurser).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Nurzer
Anlamı : Altın gibi parlak ışık, altın ışık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Nükhet
Anlamı : 1. Nükteler, herkesin anlayamayacağı ince, zarif, manalı sözler. 2. Koku.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
İsim : Rabıta
Anlamı : 1. İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ. 2. Münasebet, ilgi. 3. Bağlılık, mensub olma. 4. Sıra, tertip, usul, düzen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rabia
Anlamı : 1. Dördüncü. Saatteki salisenin 2. Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe. 3. Ünlü kadın mutasavvuf.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Racife
Anlamı : Sur'un kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Raciye
Anlamı : 1. Rica eden, yalvaran. 2. Umutlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Radife
Anlamı : Kıyamette üfürülecek surun ikincisi
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Radiye
Anlamı : Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rafia
Anlamı : Her çeşit ayaklık ve destek.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rağbet
Anlamı : İstek, arzu. İstekle karşılama.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rağibe
Anlamı : (bkz. Rağıb).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rahe
Anlamı : Avuç içi, el ayası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rahile
Anlamı : Rahat, sakin.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rahime
Anlamı : Hafif sesli, latif konuşan kadın demektir, (bkz. Rahim).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rahiye
Anlamı : Bal arısı.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :Kızİsim : Rahmiye
Anlamı : (bkz. Rahmi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Raide
Anlamı : Gürleyen bulut.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Raife
Anlamı : (bkz. Raif).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Raika
Anlamı : Sade, saf, katışıksız.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rakide
Anlamı : Durgun, sessiz, hareketsiz.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rakika
Anlamı : (bkz. Rakik).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ramiye
Anlamı : (bkz. Rami).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ramize
Anlamı : (bkz. Ramiz).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rana
Anlamı : 1. Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala. 2. Arapça'da "er'an" kelimesinin mücnnesi olup "ahmak, sünepe kadın" demektir. Erkek adı olarak da kullanılır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rasafet
Anlamı : Sağlamlık, dayanıklılık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rasanet
Anlamı : Sağlamlık, dayanıklılık, melanet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rasia
Anlamı : Kabara. Kabara gibi yer yer konulan süs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rasife
Anlamı : Rıhtım, su içine yapılan set.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rasiha
Anlamı : (bkz. Rasih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rasime
Anlamı : 1. Âdet, töre. Merasim, tören. 2. Formalite.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rasiye
Anlamı : Büyük dağ.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Raşan
Anlamı : Titreme, titreyiş.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Raşide
Anlamı : (bkz. Raşid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ratibe
Anlamı : (bkz. Ratib).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Raufe
Anlamı : (bkz. Rauf).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ravza
Anlamı : Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullah'ın medfun olduğu mekan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rayiha
Anlamı : Güzel koku.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Raziye
Anlamı : Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rebia
Anlamı : (bkz. Rebi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rebiye
Anlamı : 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Refah
Anlamı : Bolluk, rahatlık, sıkıntı içinde olmamak.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Refahet
Anlamı : Bolluk, gürlük.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Refakat
Anlamı : Refildik arkadaşlık, yoldaşlık.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Refhan
Anlamı : Varlık içinde yaşayan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Refia
Anlamı : (bkz. Refı).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Refiha
Anlamı : (bkz. Refih).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Refika
Anlamı : Eş, kan, zevce.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rehamet
Anlamı : Sesin ince, yavaş ve tatlı olması.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rehaset
Anlamı : 1. Tazelik, yumuşaklık. 2. Ucuzluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rehnüma
Anlamı : Yol gösteren
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rekanet
Anlamı : Ağırbaşlılık, gururluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rekine
Anlamı : (bkz. Rekin).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Remziye
Anlamı : (bkz. Remzi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Resanet
Anlamı : Sağlamlık, metanet.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Resmiye
Anlamı : (bkz. Resmi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Reşide
Anlamı : (bkz. Reşid).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Revaha
Anlamı : (bkz. Revah). Ünlü sahabi Abdullah b, Revaha'nın babası.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Revnak
Anlamı : Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Reyhan
Anlamı : 1. Fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi. 2. Rızık, geçimlik, rahmet anl***** da gelir.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Reyya
Anlamı : Güzel koku, reyhan.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rezzan
Anlamı : Ağırbaşlı, ağır, onurlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rıfkıye
Anlamı : (bkz. Rıfkı).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rikkat
Anlamı : İncelik, naziklik. Sevecenlik, acıma duygusu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rimayet
Anlamı : Atıcılık, ok, kurşun, gülle gibi şeyleri almada usta.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Risale
Anlamı : 1. Mektup. 2. Kısa yazılmış, küçük kitap. 3. Dergi, mecmua.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Ruhiye
Anlamı : (bkz. Ruhi).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Ruhugül
Anlamı : Güzel, temiz, latif kimse, gül ruhlu.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet :

İsim : Rukiye
Anlamı : Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimizin kızlarından birinin adıdır.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rükunet
Anlamı : Ağırbaşlılık, gururluluk.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rüveyda
Anlamı : Hoş, ince, nazik, Rüveyde.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rüveyde
Anlamı : (bkz. Rüveyda).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim : Rüveyha
Anlamı : Zariflik, incelik.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rüvide
Anlamı : (bkz. Rüveyde).
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız

İsim :
Rüya
Anlamı : 1. Uyku sırasında görülen şey, düş. 2. Hayal, umut.
Kökeni: Arapça
Cinsiyet : Kız
 
Üst