Kurani kerimi Allahdan baska Kim aciklaya bilir?

Selamün Aleyküm,
Kurani allahin kendisenden baska kimse aciklayamaz bunu da ayetlerinle belirlemistir.

Rahim ve Rahmanina adi ile...
6. O, sizi rahimlerde, dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
7. O, sana Kitab'ı indirendir. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihdir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, "Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır" derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

ali-imran süresi

1, 2. Elif Lâm Râ. Bu Kur'an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) "Şüphesiz ben size O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."

Hud Süresi
55. Suçluların yolu da açığa çıksın diye âyetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.

Enam suresi
174. Hakka dönsünler diye işte âyetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz.

araf suresi
17.Bilin ki Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten, size âyetleri açıkladık.

Hadid suresi
Ayetlerle ayetleri nasil acikladiginida mopsy kardesimizin acmis oldugu sefaat le ilgi basilikda bula bilirsiniz

Allahin Rahmeti üzerinize olsun
 
Selamün Aleyküm,
Kiyame süresinde acik ca belirlenmisdir
Rahim ve Rahmanin adi ile....

16. (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.
17. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.
18. O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.
19. Sonra onu açıklamak da bize aittir.

Sadakallah!!
Allahin Rahmeti üzerinize olsun
 
Üst