Atıl Potansiyelden Geleceğin İnşasına TÜRKİYE GENÇLİĞİ

Bu ay Mostar karşımıza geçmişte, günümüzde ve gelecekte türkiyenin gençliğini çıkarıyor..

Türkiye, 28 yaş ortalamasına sahip 75 milyonluk genç bir ülke. Nüfusunun 40 milyonu 30
yaşın altında. Başını gelişmiş Avrupalı ülkelerin çektiği dünya nüfusu ise hızla yaşlanıyor. Bu durum,
sanayi ve ticaretten bilime, spor ve sanattan siyasete tüm alanlarda dünya dengeleri değiştirecek
kadar önemli. Türkiye son yıllarda gittikçe büyüyen ekonomisiyle, aktif dış politikasıyla, yaşadığı
yapısal dönüşümle bölgesinde ve dünya sahnesinde önemli bir aktöre dönüşüyor. Mevcut durumun
devamı ve hatta dünyanın en önemli aktörüne dönüşebilmesi için tüm potansiyellerini verimli bir
şekilde kullanması gerekiyor. Çünkü buna Türkiyeden çok, uzun yıllardır huzur, barış ve adalete
ihtiyacı hızla artan tüm insanlığın ihtiyacı var. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi ise bu amaçlara
odaklanmış, yarınlarımıza yön verecek milli ve manevi değerlere sahip, okuyan, araştıran, üreten,
vizyon ve misyon sahibi gençlerle mümkün. Ama öncelikle, bu güne kadar bu potansiyeli
değerlendirmede yaşadığımız sıkıntıları, gecikmişliğimizin nedenlerini, gençliğin sorunlarını ve
beklentilerini, onlara nasıl davranmamız ve iletişim kurmamız gerektiğini yerli yerince saptamamız
gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak İpek Coşkun gençliğe rağmen gençlik anlayışını tartışıyor. Diğer yandan
Hasan Sarı ülke gençliğinin geçmişini gün yüzüne çıkarıyor. Dosya konusunun bu ayki söyleşileri Ali
Dayıoğlu ve Gençlik Spor Bakanı Suat Kılıç ile gerçekleştirilmiş.

Derginin öne çıkan diğer yazıları ise şöyle;

İlk olarak Nur özkan Özbay UCUZ İSLAMOFOBİK FİLM VE DARBE PLANLARI adlı
yazısında ortaya çıkan Müslümanların Masumiyeti adlı filmi çeşitli yönlerden inceliyor. Daha
sonra 2.Abdülhamit Döneminde Kurban Bayramları adlı yazısıyla Ali Şükrü Çoruk bizleri güzelbir
tarih yolculuğuna çıkarıyor. Diğer güzel bir konu ile Yakup Öztürk Dersaadette İngiliz Postalları adlı
yazsıyla tarihten bir sayfayı bizler için aydınlatıyor. Film köşesinde ise Elif Tunca bizlere Uzun Hikaye
adlı filmi yorumluyor.

Gündem, toplum, tarih kitap ve edebiyat bölümleriyle dopdolu bir sayı daha okurlara
sunuluyor. Sonuç olarak Mostarın 92. sayısı okurunu bekliyor.

ÖNE ÇIKANLAR

Çeviri: Vivienne Matthies-Boon

İslam karşıtı filme protestolar kamuda süre giden tartışmanın somutlaşması mı?

Bu vahşi Huntingtonvari döngüden nasıl kurtulabiliriz, diyalog ve güven ort***** nasıl
dönebiliriz? Zor olan, filmin içeriğiyle ilgili duygular değil yalnızca. Asıl zor olan, kurumsallaşmış
radikal lobi gruplarının kırılması.
 
Üst