• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Azrail ölen insana nasıl görünür?

Azrail (as) melaikelerin büyüklerindendir ve diğer melekler gibi mümin ruhlara karşı çok şefkatli kafirlere karşı ise çok şiddetlidir.

İyilerin ruhu hamurdan kıl çekmek gibi, kötülerin ruhu ise diken ağacından tülbent çekmek gibi çekilir.

Birinci olayda ruh yara almaz. İkinci olayda ise, yara alır ve delik deşik olmuş bir hale gelir.

Aldığı bu yaralar kabir hayatı boyunca da ona azap çektirirler.

Ruhu çekilmekte olan bir adam duyduğu acıyı şöyle terif etmiştir:

Gökler üstüme çökmüştür. Vücudum iğne deliğinden geçiyor gibidir.

Hz. Kab şöyle demiştir: Ruhun çekilmesi olayında sanki her tarafı dikenli bir çubuk hastanın ağzından içine sokulur ve dikenli dallar onun damarlarına yayılırlar. Daha sonra da kuvvetli bir adam bu çubuğu çekip çıkarır.

Ruhun çekilmesi sırasında ölüm meleği de görülür. Bu melek, ölenin itikat ve amellerine göre değişik surette gelir.

Mesela elektrik bir olduğu halde lambada ışık olarak görünür, elektrikli sobada ateş olarak görünür, buzdolabında soğuk olarak tezahür eder. Öylede Hz. Azrail (as) ruhun mahiyetine göre belirir. Tıpkı elektriğin girdiği alette değişik tezahür etmesi gibi.

Eğer kişi müslüman olarak yaşamışsa Azrail (as) ona ışık gibi görünür. Yani nurani olarak görünür. Eğer kafir veya günahkar olarak yaşamışsa derecesine göre ateş gibi veya buz gibi o kişinin ruhunu alır. Yani insanın fıtratı nasıl ise Azrail (as) ona o şekilde gözükecektir.

Rivayete göre İbrahim (A.S.), ölüm meleğine; Bana kötü insanların ruhunu aldığın surette görün. dedi.

Melek: Sen bu sureti görmeye dayanamazsın. dedi ise de İbrahim (A.S.) ısrar ederek: Dayanırım. dedi.

Azrail (A.S.) ; Yönünü dön. buyurdu.

İbrahim (A.S.) döndü ve Azrail (A.S.) i görünce, onu kapkara, saçı sakalı karışmış, pis pis kokar, siyah elbiseli, ağız ve burun deliklerinden ateş ve dumanlar fışkırır vaziyette gördü.

Buna dayanamayarak düşüp bayıldı.

Ayılınca Azrail (A.S.) i eski suretinde gördü ve ona:

Bir günahkara, senin suratını görmek yeter. Başka bir azap ile karşılaşmasa da senin o suratın azap bakımından onun için yeterlidir. dedi.

İbrahim (A.S.) bu sefer: Bana iyilerin ruhlarını aldığın surette görün. dedi ve meleği güzel bir surette görünce de: İyiler için mükafat olarak seni bu surette görmeleri yeterlidir. demiştir.

İşte asilerin karşılaşacağı ve itaat edenlerin kurtuldukları zorluklar bunlardır.

Allah-u Zülcelale itaat edenler Azrail (a.a.) i en güzel surette görürler.

Amel defterlerinin kapatıldığı son anda, ölenin amelini yazan iki melek de ona görünürler.

Ölen iyi kimse ise melekler ona: Allah-u Zülcelal seni hayırla mükafatlandırsın. Sen bizi salih ameller yazmakla meşgul ve mutlu ettin. derler.

O kötü kimse ise, melekler ona: Allah-u Zülcelal seni şerle cezalandırsın. Sen bizi kötü şeyler ve günahlar yazmakla meşgul ve mutsuz ettin. derler.

Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: Biriniz nimet ve azap göreceğini öğrenmedikçe ve cennet ya da cehennemdeki yerini seyretmedikçe ölmez. (İbn Ebid-Dünya)

Bir kimsenin kendisini ölüm sekeratından selametli bir şekilde muhafaza edebilmesi için, o vakit gelip çatmadan önce, Allah-u Zülcelalin emir ve nehylerini yerine getirmeye gayret ederse, inşallah rahat ve güzel bir şekilde bu dünyadan ayrılır.

Nitekim Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: O kimseler ki, melekler onların ruhunu rahat ve hoş bir şekilde alırlar. (Nahl; 32)

Hasan-ı Basri şöyle demiştir: Müminin rahatlığı, ancak Allah-u Tealaya mülaki (kavuşacağı) olacağı zamandır.

Demek ki, müminin emin olduğu, neşeli ve en sevinçli günü, öldüğü günüdür!

Kaynak:Bugün-Mehmet Aksel
internethaber.com
 
selam ederim;

bazı yanlışlıklar var yazıda, azrail as ruh'a azap veremez ruh ulu Allah'ın nurundan parça taşır, ve her an rabbine dönükdür. ruh yanlış işlere bulaşmaz. ancak doğru kullanılmayan akıl ile benlik (nefs) insanı çıkmaz yollara götürür ve bu kötü durumlarda ruh yanlızca rabbine mahcup olur. çünkü verdiği yemin ile bu dünyaya gelen ruh'dur. akıl değildir. ancak aklını vicdan ve muhakeme yolu ile doğru kullanan kimse ruh'u ile birlik olabilir. bu birlik maneviyatta veya tasavvuf'da ermek diye adlandırılır. erilen gerçek doğrunun birliğidir. tıpkı ulu Allah'ın varlığı bütünlüğü ve birliği gibi. azrail as ancak bir refakatçidir ruhlara, insan öldüğünde taşıdığı dosyası kayıtları akılı ve ruhu ile beraber ulu Allah'a teslim edilir. burada ilk sorgu cebrail as tarafından yapılır. doğrulukda yaşadığı derece ye göre hak'kı ne ise onu alır. burada ulu Allah her türlü noksan ve yanlış davranışdan affederim diyor kul hakkı yemeyin yeterki diyor. bu hususda vereceğimiz bu sınavda insanlara karşı olan sorumluluk ve bilincide bize KUR'AN ile bildiriyor. akraba eş dost herhangi bir insan yada bir canlı bizlerin burada vereceğimiz sınavın birer parçalarıdırlar. heran sınavın içersindeyiz "şu an bile" bu sebeple nerede olursa olsun ne şartta olursa olsun "insanlıkdan, saygı, edep, hoşgörü ve HUKUK dan asla ödün vermemeliyiz". karşımızdaki kör cahil bile olsa o kişi sizin sınavınızın bir parçasıdır. kutsal olan şey din veya ayet değildir. içersinde bildirilen doğrulardır. bu doğruları idrak etmek uygulamak görevdir. insanın taşıdığı vicdan bu muhakeme için vardır.

işde bu muhakemeden uzaklaşmak demek zamanın en büyük cehaletinin yaşanmasına sebep olmaktadır. bunun adı decchal'dir. cehaletin anasıdır. muhakemeden uzak vicdandan uzak olmak manasınıda taşır. ya insanlar el birliği ile bu decchali yenecek yada azrail as'a çok iş düşecektir. saçma sapan ne olduğu belirsiz ölümler, anlamsız çıkan tartışmalar sonucu ölümler. inteharlar gibi insanlar arasında çok sık yaşanan bu gün gördüğümüz bu eylemleri tabiatta zuhur edişinide rahatça görebilirsiniz. bir çok hayvan topluca yok olmaktadır. bu insanların duygu ve düşüncede ortaya çıkardığı olumsuz enerjiden kaynaklanmaktadır. sadece insanlığı canlıları değil dünyayı iklimleri bile etkilemektedir. henüz dünyadan bu enerjiye karşı bir tepki almadık. korkarım bu gidişle bildirilen kıyamet ile ilgili sarsıntılar zuhur ettiğinde iş işden geçmiş olacak.

ayrıca azrail as insana en yakın olan melektirde. sarıp sarmalayacak kadar yakına sokulabilir. o bir yoldaştır. korkulacak bir varlık değildir. eğerki o olmasaydı insan öldüğünde yolunu bulamazdı, o yol gösterici refakatcidir.
 
Beş duyusu birde sezgisi ile dünyasnı yanılsamalar içinde şöyle böyle gören insanın ölüm anında bedene hapsolmuş ruhu serbest kalmasıyla cisimsiz başka bir halde olmalı.Hakikati, katı halsiz, düşünemiyen insan melekleride ölüm öncesi yaş***** indirgeyerek ölüm sonrası yaşamı düşünmeye çalışıyor,çelişki bence.Yüce Allahı bile Hz İsanın kişiliğinde yeryüzüne indirmişler.Ölüm sonrası görüntü bizim anladığımız madde form ilişkisi ile ortaya çıkan suretmiki ,hani maddeyi,cismi,vücudu terk etmişdik,hani ruhduk.Kutsal kitaplarda yapılan tasfirlerin etrafında bir şeyler anlamak için çaresizce dolanıp duruyoruz.
 
Üst