Yoga Nedir?

·Yoga, Hindistan’dan doğmuş binlerce yıllık geçmişi olan bir uygulamadır.

· Yoga, birlik ve bir olma anl***** gelen eski bir Sanskritçe sözcükten, ‘’Yuj’’dan türer. Yogi’nin bir anlamı da kendisiyle bütünleşmiş kişi demektir.
· Yoga, yaşamımıza yeni bir açıyla dokunmamızı sağlar. Bilincimiz ahenkli ve doğal bir şekilde uyanır, genişler. Beden güçlenip esnekleştiği ve zihin sakinleştiği zaman yaşamımızdaki kalıpların, oynadığımız rollerin farkına varır, farklı bir bakış açısı kazanırız. Gördüğümüzü kabul edebiliriz. Bilinçlenmeye başlarız.
· Bu farkındalıkta kendimizi tanır ve temel ve içsel bir tatmin buluruz; yaşamın uç noktalarında karşılaşabileceğimiz her şeye katılımcı, anlayışlı bir tavır alırız.
· Kendimizi yeniden yaratamayız, yaşama uyumlu hale gelir, büyürüz.
· Bedensel asanalar, nefes alıştırmaları, dikkat toplama gibi disiplinlerden oluşan yoga sayesinde yaşamı yaşama şeklimiz değişir, dünya anlayışımız ve duygularımız derinleşirken daha sağlıklı daha genç, daha neşeli bir birey oluruz.

Yoga'nın Tarihçesi

· Yoga, Hindistan’da doğmuştur, kökeni tam olarak açıkça bilinmemektedir.
· Yoga ile ilgili ilk bulgular İ.Ö. 3000 yıllarına aittir. Bulgular arasında yoga duruşlarında tanrısal kişileri gösteren mühürler vardır. Bunlardan birinin yoganın mitolojik kurucusu “Shiva” olduğu saptanmıştır.
· Yogadan teknik bir terim olarak söz edilmesine ilk kez Veda’larda rastlanmaktadır. Veda’lar 2000 yılı aşkın bir sürede yazılan ve ağızdan ağıza gelecek kuşaklara geçen ilahiler, özdeyişler ve şiirlerden oluşmuştur. (Veda = Bilgelik)
· Çok tanrılı dinden sonra her gücün sahibi bir özel tanrı düşüncesi ve her şeye yetkin bir tek güç anlayışına geçilmiştir. Bu tek güç Veda’larda Brahman olarak belirtilmiştir.

Bu gerçeğe denetim, çalışmak, bağlılık yani yoga disiplini sayesinde varılmaktadır.

· Yüzeydeki çalkantılı duygular dindirilip, mantık sessizleştirilince algı farklılaşır. Yoga aslında işte bu farklı algılamanın gelişimidir.
· Yoga ile ilgili en büyük eser Bhagavadgita’dır. Bu eser hareket, bağlılık ve bilgi yogasıdır. Hareketli yaşam içinde bağımsızlığa erişebilmenin üstünde durulmaktadır.
· Yoga, dogmatik inançlara değil sadece insanın kendi gücüne inanmasını gerektiren bir benliği geliştirme tekniği olduğu için dinsel toplum tarafından kuşkuyla karşılanmıştır. Yoga bir din değildir, çok eski çağlardan beri öğretmenden öğrenciye kişisel ders olarak verilmiştir.

Yoga Felsefesi

Temel Fikirler
1. Hint felsefesinde, yaşamın acıyla öğrettiği olduğu kabul edilir. Bu düşünce zamanla çileciliği doğurmuştur.

2. Gerçeğin canlı, yaşıyor ve değişken olduğunu bilmemiz ve bu bilgilere kendi çekirdeğimize inerek ulaşabileceğimizin farkına varmamız gerekir. Benliği tanımanın türlü yollarına Yoga denir.

İnsan gerçek özünü aramadığı, anlamaya çalışmadığı, kısaca bu maceraların en ilgincine ve yolculukların en derinine yani kendi içerisine giden yola çıkmadığı sürece kendi derinliğinin, yeteneklerinin ve yetilerinin bilincine varamaz ve yaşam bireye bunu öğretinceye dek tekrar ve tekrar onu doğurur. Sürmekte olan bu çarka Samsara denir.

Yoga’nın Temel İlkeleri

1- Doğru uygulama : Asanaların doğru uygulanması bedensel sağılığı koruyacak, kan dolaşımını düzenleyecek, iç organlara masaj yapacak, kasların sağlıklı çalışmasına yol açacaktır. Asanaların yavaş olarak zihinle uyum içinde yapılması bedensel farkındalığı, bedensel duyarlılığı çoğaltacak, bedensel esnekliği sağlayacaktır.

2- Doğru nefes : Derin ve doğru nefes gevşemeye, sakinleşmeye yardımcı olacaktır. Yaşam enerjisinin bedende sağılıklı bir biçimde aksamasına yol açacak, bireyi canlandıracak, zihnini tazeleyecektir.

3- Tam gevşeme – Tam dinlenme : Bedeni gevşetmek kişiyi diri bir canlılığa kavuşturacaktır. Gevşemiş, dinginliğine kavuşmuş bir beden ve zihinle gerginliklerle, sıkıntılarla ve kolay başedilebilecektir.

4- Doğru beslenme : Doğru ve sağlıklı beslenme bedensel ve zihinsel sağlığı korumada önemli rol oynar. Yoga’da yol aldıkça kişi doğal beslenmenin önemini, faydalı ve zararlı besin maddelerini kendiliğinden fark edecektir.

5- Olumluluk ve Meditasyon Uygulaması : Yaşama karşı olumlu tutum ve meditasyon, bireyin özünün ortaya çıkmasına, ruhsal gelişimine, doyurucu bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır. Olumluluk ve cesaret kişiye derin bir manevi yaşantının da kapılarını açacaktır.

Yoga ve Spor

· Yoga egzersizleri, asanaları yapılan sporu tamamlayarak ve destekleyerek, bireyin kapasitesini en iyi biçimde kullanmasına yardımcı olacaktır.

· Spor dalları çeşidine göre bedendeki belirli kas gruplarını diğerlerine nazaran daha fazla çalıştırmaktadır. Yoga bedenin bütün bölgelerini çalıştırdığı gibi bedenle-zihin arasındaki dengeyi ve uyumu da sağlar.

Birey yaptığı spora daha kolayca yoğunlaşır ve beden kapasitesini daha üst boyutta kullanabilir.

· Yoga asanaları, sporcularda birikmiş aşırı gerginliği ve yorgunluğu gidermek için de ideal bir yöntemdir.

Vücut geliştirme : Yoga hantallaşmayı önler, bedenin daha esnek ve çevik olmasını sağlar, kas yorgunluğunu giderir.

Yüzme : Yoga’nın nefes egzersizleri yüzücünün diğer kapasitesini arttırır, nefeslerini daha ideal kullanmalarını sağlar.

Tenis : Yoga, teniscinin bedeni daha rahat ve esnek tutmasına, enerjisini doğru kullanmasına, oyun üzerinde yoğunlaşmasına yardımcı olur.

Yoga Uygulaması

Yoga egzersizlerinden biri olan "güneşe selam" zihni ve bedeni canlandırmak için kullanılır.

Sırtınız dik olacak şekilde oturun ve avuçlarınızı önünüzde birleştirin. Bu şekildeyken karnınızdan derin derin nefes alıp verin, bunu bir iki kere tekrarlayın. Bulunduğunuz mekanla kendinizi yoğunlaştırın ve geriye doğru uzanın. Uzanma işlemini sadece karnınız ve başınızla gerçekeştirin. Kollarınızı da geriye, başınızın üstüne doğru uzatın ve bu pozisyonda rahatsız olana kadar böylece durun.

Daha sonra başınızı, gövdenizi ve kollarınızı karnınızdan bükülecek bir şekilde eğin. Parmaklarınızı yere dokundurmaya çalışın, bunu yaparken dizlerinizi bükmeyin. Bu şekilde rahat olduğunuzu hissediyorsanız 30’a kadar sayarak pozisyonunuzu korumaya devam edin, rahat değilseniz 10 kadar sayın.

Yere çömelin ve avuçlarınızın yere değmesini sağlayın. Bu sırada bedeninizin dik olmasına dikkat edin, bu şekilde dörde kadar sayın.

Bir bacağınızı geriye doğru uzatın ve gergin olmasını sağlayın, diğer bacağınızı da bükülü tutun. Bu sırada vücut ağırlığınız kollarınızda olmalı ve başınızda yukarıya bakmalı. Bu şekilde altıya kadar sayın. Dizlerinizi bükerek ayaklarınızı alta doğru çekin. Dizleriniz yere değerken, kalçalarınızda topuklarınıza değmeli. Daha sonra kollarınızı, boynunuzu ve başınızı göğsünüz dizlerinize değene kadar eğin. Başınız yerle paralel olmalı. Kollarınızı öne doğru açın ve rahatlamaya çalışarak sekize kadar sayın.

Oldukça yavaş hareketlerle emekler pozisyona geçin, bu sırada avuçlarınız yere paralel olmalı. bacağınızın birini geriye doğru bükün ve gergin tutun. Diğer bacağınız da bükülü olsun. Bu şekilde başınızı yukarı kaldırın ve altıya kadar sayın.

Şimdilik bu hareketleri bir kaç defa tekrarlayabilirsiniz. Kazandığınız deneyimlerin ardından vücudunuz daha esnek bir hal alacaktır böylece daha ileri olan pozisyonları deneyebileceksiniz.

Yoga hakkında merak edilenler

Yoganın başlangıç tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, insanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olduğu sanılmaktadır. Bunun en güzel kanıtı yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, 3000 yıl öncesine ait üzerinde yoga yapan insan figürleri olan kalıntılardır.

Bundan binlerce yıl önce Hindistan'da ortaya çıkmış bir yaşam şekli olan yoga hakkında bilgisi olmayan kişiler yogayı Hindu dininin bir parçası gibi görür ve bundan dolayı sıcak bakmazlar. Fakat yoga bir din değil, hatta bilinen tüm dinlerden önce ortaya çıkan bir felsefedir.

Yoga yapan kişiye yogi denir. Kelime anlamı bütünleştirmek, birleştirmek olan yoganın amacı zihinsel, ruhsal ve fiziksel anlamda bütünlük, uyum ve denge sağlanmasıdır. Yoga kişinin dış dünyası ve evren ile uyumlu olabilmesi için öncelikle kendisi ile uyumlu ve barışık olması gerektiği prensibine dayanır.

Yoga iç dünyamız ve bedenimiz arasında bir denge sağlarken, aynı zamanda Tanrı ve yaratılış bilincine de ulaşmayı hedefler.

Fakat yoga yapan ya da yapmak isteyen kişilerin mutlaka böyle çok derin amaçlarının olması gerekmez. Dileyen bir kişi fiziksel bir acıdan ya da zihinsel bir problemden kurtulmak için yoga yapabilir ya da dileyen kişi dünya nimetlerinden en iyi şekilde yararlanabileceği stratejiyi geliştirmek için de yoga yapabilir.

[RENK]Yoga zihni, bedeni ve ruhu arındıran, eğiten, huzur veren kişinin kendisini ve potansiyelini tanımasını sağlayan, kişisel gelişim metodudur.[/RENK]

M.Ö. 2500 yıllarına ait kutsal yazıtlar olan vedalarda yoga felsefesinin temelinin, evrenin yaratıcısı olan Brahman'ın tek mutlak gerçek ve bilinç olduğu prensibine dayandığı görülmektedir.

Yoga kişiye kendi bedenini ve benliğini tanımasını ve dengede tutmasını öğretir. Bu sayede kişi tüm evren ve dış dünya ile büyük bir uyum ve huzur içinde yaşar, canlı cansız her şeye derin bir ilgi ve sevgi duyar, son derece barışçıl ve hoşgörülü olabilir, gereksiz acı, sıkıntı ve stres faktörlerinin benliğine ve bedenine zarar vermesine izin vermez, problemlerin çözümüne bilgece yaklaşır, rahatsız edici düşünce ve korkulardan arınmış duru bir zihin ile yoğunlaşma yeteneğini geliştirir ve hedeflerine, amaçlarına kolayca ulaşabilir.

Yoga aynı zamanda insana zihinsel, fiziksel, ruhsal disiplin yolu ile mutlu ve pozitif olabilmeyi ve evrenin bir parçası olduğunu öğretir.

Yoga bir yogi rehberliğinde uzun süreli eğitim gerektiren bir felsefedir ve genelde 8 basamaktan oluştuğu belirtilir.


1.Yama: Kişinin nefsine hâkim olmasını ve ahlaki kuralları öğretir.

2. Niyama: Öz disiplini; otokontrolü, azimli ve çalışkan olmayı öğretir.

3. Asana: Çeşitli pozisyonlarsa vücut egzersizleri ile bedeni eğitimini içerir.

4. Pranayama: Doğru nefes alıp-verme tekniklerini öğretir.

5. Patyahara: Duygularımızı kontrol etmeyi öğretir.(Öfke, kızgınlık, kıskançlık, korku.... gibi)

6. Dharana: Konsantrasyon gücümüzü arttırmayı öğretir

7. Dhayana: Meditasyon aşamasıdır

8. Samadhi: Meditasyon ile ulaşılacak son nokta olup, beden ve duyular dinlenirken, aklın ve ruhun uyanık olma halidir.

Çeşitli yoga türleri olmakla beraber hemen hemen hepsinin temelde amacı aynıdır.

Karma Yoga: Dışa dönük kişilerin tercih ettiği, karşılık beklemeksizin vermeyi, iyilik yapmayı hedefleyen ve kalbi arıtan bir yogadır.

Bhakti Yoga: Dua ve ibadet yolu ile Allah'a yaklaşmayı amaçlayan ve bir çeşit yaratılanı sev yaratandan ötürü mantığını destekleyen ve güçlendiren bir yogadır.

Inana Yoga: Bu diğer yoga türlerini tamamladıktan sonra uygulanabilecek oldukça zor bir yogadır. Zihin ve beden gücü ve uyum gerektirir. Akıl ve irade ön plandadır ve kişinin kendi iç dünyasına dönmesine yardımcı olur.

Hatha Yoga: En çok uygulanan yoga türüdür. Duruş, nefes alma teknikleri, gevşeme ve yoğunlaşma gücüne dayalıdır.
Dolaşım, duruş ve sindirim bozuklukları, strese bağlı rahatsızlıklar, bel sırt ve eklem ağrıları, uykusuzluk gibi problemlerin üstesinden gelmeyi kolaylaştırmaktadır. Kişinin çok daha mutlu, duyarlı ve huzurlu olmasını sağlar.

Raja yoga: Hatha yogadan sonraki aşamadır, kişinin ruhunu tanımasını ve onu zihni
ve bedeni üzerinde hâkim kılmasını amaçlar.
 
Üst