• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

Reiki Nedir?

Reiki, binlerce yıllık geçmişi olan ve ilk olarak Tibetli Lama'ların RAKU-KEİ adı altında kullandıkları bir tedavi yöntemidir.
Anlamı Genel olarak "Evrensel Yaşam Enerjisi" olarak tercüme edilir ancak daha derin olarak anlamı “Ruhsal Bilgelik Rehberliğinde Yaşam Gücü“ olarak ifade edilebilir. Anlamını “Rei”; tanrı bilincine sahip, bilgili, akıllı ve yaradılıştaki sevgi gücüne sahip anl***** gelir, Ki ise enerji demektir.

Reiki en temel şekliyle, bu enerjiye açılmış - uyumlanmış (inisiye edilmiş) bir kişinin ellerini bedenin üstüne koyarak kendine ya da başkalarına aktarılması ile kullanılır. Mutlaka bir Reiki Master tarafından inisiye olmayı - uyumlanmayı gerektiren özel bir tür yaşam enerjisidir. Bu enerji ve ilgili yöntemler 1920 yıllarında, Japonya'da Dr. Mikao Usui tarafından başlatılmıştır.

Aslında evrende varolan herşey bir enerji ve insanın da bir enerji boyutu bir de fizik boyutu vardır. Herşey aslında önce enerji boyutunda olup biter ve daha sonrasında da bizim anladığımız boyuta geçerek, fizik boyutuna ulaşır. Biz ailemizden bize taşınan genetik özelliklerle, kendi yolumuzla ilgili bilgilerle, bulunduğumuz ülkenin, evrenin bize yüklediği sorumluluklarla doğar ve negatif veya pozitif düşünce kalıpları ile, hayata dair seçimlerimizle de daha iyi veya daha sorunlu oluruz.

Reiki Ne İşe Yarar?

Reiki, karışmış ve dengesi bozulmuş enerji sistemine saf bir enerji olarak girer ve dengeyi oluşturmak üzere güç ve destek verir. Karaciğerden başağrısına, pankreastan psikolojik sorunlara kadar problem olarak gördüğümüz her türlü durumda enerji karışıklığı vardır. Fizik bedende nasıl damar ve sinir sistemi varsa, enerji bedende de enerjinin aktığı meridyen sistemi vardır ve sorunlu bir durumda karışan enerjilere, ellerimizi bedendeki önemli enerji merkezi olan ve "çakra" adı verilen noktalara koyarak enerji transferi yapıldığında anında enerji alanında bir dengelenme oluşur. Reiki kişiyi, bilincini, hayata bakışını değiştirerek, temelde denge yaratarak şifalandırır.

Evrensel Yaşam Enerjisi Reiki Hepimizde Var Mı?

Aslında hepimiz bu evrensel yaşam enerjisi ile doğarız, sadece ortaya çıkarmak için inisiyasyonzazyon sürecinin geçirilmesi gerekir. Evrende ne varsa evrenin küçük bir parçası olan bedenimizde de aynısı vardır. Mikrocosmos'u temsil eden DNA ile makrocosmos'u temsil eden sonsuzluk, aynı mantığa ve sisteme göre işler. Dolayısıyla küçükteki herşey büyükte, büyükteki herşey küçüktedir, bu nedenle Reiki için, bedenimizdeki frekansı harekete geçiriyor ya da sonsuzluktaki bir frekansla bağlantı kuruyoruz da diyebilirsiniz, hiçbir şey değişmiyor.

Fizyolojik Rahatsızlıklarda Çözüm Olabilir Mi? Mesela Bir Ur?

Urlar, kronik olarak uzun zaman beklenmiş negatif düşünce kalıplarının, bloke olmuş enerji yapısının tezahür etmiş, bloke olmuş kitleleşmiş fiziki yapısıdır. Uzun sürede oluşan şeylerin tedavi süreçleri de uzun olur. Kaldı ki, enerji boyutu dahil olarak hiç bir şey ölüme çare olarak sunulamaz. Bizler canlı sonlu varlıklar olarak buna programlanmış durumdayız. Bir kanser hastası hayata küstüğünda, moralinin bozulup yaşam sürecinin kısalmasına neden olurken, moralini yüksek tutması bu süreci uzattığı gibi iç huzurunu sağlamasına da yarar. Yaratılan bu pozitif durum ve disiplinli bir şekilde uygulandığında Reiki kitlenin küçülmesini de sağlayabilir.

Eğitimi Nasıldır?

Reiki herkese açıktır. Her yaşta ve eğitim düzeyindeki kişi Reiki eğitimi alabilir. Eğitimi bir gün gibi kısa bir süredir. El vererek öğrenilir. Reiki master'ı olmak zor değil, belli bir süre sonra bunu yapmaya karar veren herkes master olabilir. El verme ritüelinin içinde neler yaptığımız bizim bildiğimiz bir şey. Kişi gözlerini kapatarak 15 - 20 dakika sakin bir
şekilde sandalyede oturur, o saate kadar dersin teorik kısmını zaten konuşmuş oluruz. Tavsiye edilen kişinin kendine uygulaması ve eş, dost, akraba hep sonra gelmesidir.

Üç aşamalı bir eğitim süreci var:

Reiki 1

Reiki birinci derece inisiyasyonu kişiyi evrensel yaşam gücü enerjisine açar. Kişinin üstteki 3 çakrası ile ellerdeki çakraları Reiki 'ye uyumlanarak ellerin şifa niyetiyle bir varlığa dokunulması ile yüksek bir enerjinin o varlığa aktarılması sağlanır. Reiki I temelde fiziksel düzeyde şifa uygulamaları içindir. Öğrenciler kendilerine, başkalarına, yemeklere,hayvan ve bitkilere enerji verebilirler. Sorunlu olabilecek bölgeleri hissedebilmek için bedeni tarama yöntemi öğrenilir. Reiki I ilerideki tüm seviyelerin temelidir ve en sıklıkla kullanılan dokunarak şifanın öğrenildiği düzeydir.

Reiki 2

Reiki ikinci derecede üç kutsal sembol ve bunların kullanımı öğrenilir. Bu semboller Güç sembolü, Duygusal - Zihinsel Sembol ve Uzağa Reiki Gönderme Sembolüdür Reiki 2 inisiyasyonu - ayarlanması kişinin şifa için aktardığı enerjiyi artırır ve öğrenciler öğrendikleri semboller aracılığı ile uzaktan şifa gönderme ile zihinsel ve duygusal şifa yöntemlerini öğrenirler. Ek yöntemlerin kullanımı bu düzeyin inisiyasyonu sırasında öğrencinin uyumlandığı Reiki sembollerinin çizilmesiyle mümkün olur.

Reiki 3

İleri Reiki Eğitimi (Advanced Reiki Training-ART)
Bu aşamada öğrenci Master sembolüne inisiye olur ve Reiki sembolleri ile yapılan ek şifa çalışmalarına dair bilgiler öğretilir. Bu derece, geleneksel Reiki sisteminin bir parçası değildir. Bu derecede öğretilen yöntemler Reiki Öğretmeni William Rand tarafından, yoğun şifa etkileri kanıtlandıktan sonra, Reiki Master olmaya hazırlığın bir parçası olarak veya öğretmenlik yapmak niyetinde olmayıp yalnızca şifa yeteneklerini artırmak isteyenler için eğitim sürecine eklenmiştir.

Öğretmenlik (Reiki Master)

Reiki Master'ı olmak zor değil, belli bir süre sonra bunu yapmaya karar veren herkes master olabilir. Bir Reiki Master olmak ve sistemi öğretmeye başlamak Reiki Master için önemli bir adım ve sorumluluktur. Zor vakalar ya da beklenmedik tepkiler karşısında tecrübe kazanmalıdırlar. Reiki Master/Öğretmenlik eğitimi, Reiki Terapistinin diğer kişileri tüm Reiki derecelerine inisiye etmesine hazırlar ve sınıf yönetme, yazılı malzeme oluşturma, dersi öğretme ve öğretmen-öğrenci ilişkileri konularında yol gösterir.

Reiki Modern Tıbbın Yerini Alabilir Mi?

Enerji beden ve fizik beden hiç ayrılmadan birlikte hareket ettiği için, enerji bedenindeki tedaviyle batı tıbbını birbirinden ayırıp, birbirinin yerine koyamayız. Birbirlerine alternatif değil, birbirlerinin tamamlayıcısı olarak kullanılması gerekir.

İnsanın fiziksel bedeninin etrafında, onu kuşatan bir de enerji bedeni vardır. Bu enerji bedende çakra adını verdiğimiz 7 adet de enerji merkezi vardır. Doğduğumuz zaman temiz ve açık olan bu çakralar, dünyada yaşarken öfkelerimizle, kıskançlıklarımızla, hırslarımızla, egolarımızla kirlenip dengelerini kaybedip kapanır. Kapalı olan enerji merkezleri, evrendeki varolan kozmik enerjiyi bedenimize aktaramaz. Enerji bedendeki çakra sisteminin bulunduğu yerler fizik bedendeki Endokrin sistemlerin bulunduğu yerlerdir. Soruna neden olan enerji dengesizliği Reiki ile çözülmeye başladığında zaten fizik bedendeki sorunun da değiştiğini deneyimleriz. Şimdi hekimlerin bunu kabul edip, hasta destek birimleri kurup birlikte hareket etmesinde fayda var.

Bioenerji'den Farkı Nedir?

Bioenerji, uygulayanın kendi Ki alanını kendi isteği ve kontrolü ile kullanması ile şifa verir. Konsantrasyon gerektirir.Karşıklı enerji alışverişi sözkonusudur. Reiki de ise enerjiye sadece kanal olunur, soruna konsantre olmanız gerekmez. Hatta konsantre olunmaması gerekir.
Reiki Master: Mine Dural
 
Üst