Gringberg Metodu

Grinberg metodu, dokunma ve hareketler yardımıyla bedenin kullanıldığı bir eğitim sürecidir. Size kişisel gelişem ve rahatlığınızı engelleyn fiziksel belirtiler veya tutumlarınızda değişim yaratmayı öğretir. Fiziksel belirtilerle, günlük alışkanlıklar veya sabitleşmiş davranışlar arasındaki olası bağıntıları inceler. Beden özgür ve her tür hareketi yapabilecek şekilde yaratılmıştır. Buna rağmen hayat boyunca edinilen alışaknlıklar bedenin özgürlüğünü ve hareketliliğini kısıtlayarak kronik arızalara yol açar. Böylece ağtılar, sıkıntılar ve benzer belirtiler ortaya çıkar. Örneğin kendini güçlü ve öz güvenli biri olarak göstermeye çalışan ve devamlı dik durmaya çalışan birinin zamanla sırt ve omuz ağrılarından yakınması olasıdır. Bu ağrılar bedenin kişiye bir şeyleri deiiştirmesi gerektiğini belirten sinyallerdir.

Grinberg metodu kimlere yöneliktir?

Migren, sırt ağrısı, kabızlık, alerji gibi kronik ve belirtileri olan nezle, iltihap, konsantrasyon eksikliği gibi sürekliliği olan problemler yaşayan çocuklara, fiziksel aktivite ve vücut dili ile ilgili meslek sahibi olup, bilgilerini geliştirmek isteyen kişilere, daha sakin, daha huzurlu ve daha keyifli bir yaşam isteyen kişilere yöneliktir.

Eğitim süreci

Bir gringberg metodu uzmanı ile yürütülecek özel seansta, kişi iyileştirmeyi ve değiştirmeyi arzuladığı bir durumu belirler ve bunu esas alarak kişisel programını uygular. İstediği sonuca nasıl ulaşacağını böylece öğrenir.
Sürecin amacı, beden bilincini geliştirmektir. Bunun değişik teknikler uygulanır. Vücut ve ayak masajları, çeşitli hareketler, nefes alma ve gevşeme teknikleri. Bedenin dikkatle ve yakından izlenmesi, bazı belirli davranışların bedeni nasıl etkilediğini ve bunun sonucunda belirtilen nasıl oluştuğunu keşfetmeye olanak verir. Bu durumları nasıl yarattığımızı algıladığımızda onları kontrol altına alabilir ve hatta onlara son verebiliriz.

Footwork seansları

Ayak masajının uygulandığı kısa bir öğrenim serisinden oluşur.(14 seans) Bu seanslar doğru nefes almayı, gevşemeyi ve suküneti öğretir. Özellikle strese bağlı belirtiler gösterem kişilere yöneliktir.

İyileştirme Süreci

Bu uygulama bedenlerinde rahatsızlık (migren, sırt ağrısı ve bunu gibi) hisseden kişilere veya herhangi bir ameliyat, kaza veya hastalık sonucu kaybedilen fiiziksel gücü yeniden kazanmak isteyenlere yöneliktir.
 
Üst