namazlar beşi devlet tarafından beşi hz muhammed tarafından

h sadık

Uzaklaştırıldı
sahah namazı iki rekattır hz muhammed medineden mekkeye geldi diye ikide halife osman koydu sabah namzı oldu dört rekat

yezit onu duydu önleyi on rekat etti
ilkindiyi merva yezitten iki rekat noksan sekiz rekat etti

harun reşat beşi düymuştu ama bilmiyordu akşam namzını beş rekat etti

yezidin alimi ibrahim halit yezitten fazla yapmak için yastıyı on üç rekat etti üçde yezitten fazla koydu

şerife isminde kadın abu cahilin tarafı teraviyi yirmi rekat etti

Resulullahın namazları
iki relkat sabah namzı
iki rekat cuma namzı
iki rekat bayram namazı
iki rekat cenaze namzı
iki haç namzı

toplamı beş rekattır
 
Son düzenleme:

Namaz beş vakittir

Sual: Namaz beş vakit değil mi? Niye üç veya altı vakit diyenler çıkıyor?

CEVAP
Peygamber efendimiz bize namazın beş vakit olduğunu bildirdi. Senelerce beş vakit kıldı. Artık başka delil aramak gerekmez. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Namaz, müminlere belli vakitlerde farz kılındı.) [Nisa 103]Nisa suresinin 103. âyetinde, (Namaz, belli vakitlerde farz kılındı) buyurulup, ayrıca, beş vaktin hepsi de diğer âyetlerde bildirildiği halde, “Beş vakit namaz” ifadesinin geçmeyişi, kutuplarda ve buralara yakın yerlerde, beş vaktin tamamının teayyün etmemesindendir. (Nimet-i İslam)

İsra suresinin, (Güneşin kayması anından, gecenin kararmasına kadar ve sabah vakti namaz kıl) mealindeki 78. âyet-i kerimenin aslında geçen, (Dülûk-üş şems) öğle ve ikindi, (Gasak-ıl leyl) akşam ve yatsı namazı, (Fecr) de sabah namazıdır. (Beydavi)

Kaf suresinin, (Güneşin doğuşundan ve batışından önce ve gece Rabbini tesbih et) mealindeki 39. ve 40. âyet-i kerimesindeki, güneşin doğuşundan önceki sabah namazı, güneşin batışından önceki öğle ve ikindi namazı, geceki de akşam ve yatsı namazıdır. (Beydavi)
İbni Abbas hazretleri, (Kur’an-ı kerimde beş vakit namazı bildiren âyet hangisi) diye sual edildiğinde, şu mealdeki âyet-i kerimeyi okudu:
(Akşama girerken, sabaha ererken, gündüzün sonunda ve öğle vaktinde Allah’ı tenzih edin!) [Rum 17,18](Akşama girerken)den maksat, akşam ve yatsı namazı, (sabaha ererken)deki sabah namazı, gündüzün sonundaki, ikindi namazı, öğledeki de, öğle namazıdır. (Celaleyn)

Nur suresinin 58. âyet-i kerimesinde, (salât-ı fecr = sabah namazı) ve (salât-ı işâ = yatsı namazı) ifadesi açıkça geçmektedir.

Peygamber efendimiz, Bekara suresindeki, (Namazları ve vusta namazını kılın) mealindeki 238. âyet-i kerimeyi açıklarken, (Vusta namazı ikindi namazıdır) buyurdu. (İ. Ahmed)

Bu âyet-i kerimede, (Namazları ve orta namazı [ikindi namazını] kılın) buyuruluyor. Arabi gramere göre, namazlar [salevat] denince, ikiden fazla namaz anlaşılır. Çünkü iki namaz demek için, salevat [namazlar] değil, salateyn [iki namaz] denilir. Vusta [orta] namaz ikindi namazı olduğuna göre, ikindi hariç, öteki namazların sayısı iki olamaz, ikiden fazla olması gerekir. Üç de olamaz. Çünkü VUSTA NAMAZI hariç 4,6 gibi çift sayılı olmalı ki, orta namaz [ikindi namazı] tam ortada olabilsin. Yani ortadaki namaz ikindi olduğuna göre, ondan önce iki namaz, ondan sonra da iki namaz bulunduğu meydana çıkar. Diğer âyetlerdeki namaz vakitleri de dikkate alınınca, namaz vakitlerinin beş olduğunda hiç şüphe kalmaz.

(Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın saatlerinde dosdoğru namaz kıl. Çünkü güzellikler kötülükleri [günahları] giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür.) [Hud 114]Gündüzün iki tarafındaki namazlar sabah, öğle, ikindi; gecenin yakın saatlerindeki namazlar da akşam ve yatsı namazlarıdır. (Medârik)Burada Hasenat = Güzelliklerden murat beş vakit namazdır. (Medârik, Beydavi)
Kitap ve Sünnet’ten sonraki delil İcma’dır. Peygamber efendimiz, eshab-ı kiram ve onlardan sonra bugüne kadar gelen bütün âlimler, beş vakit namaz kılmış, bu hususta kesin bir icma hasıl olmuştur.

İslam âlimleri de, beş vakit namazın nasıl kılınacağını kitaplara yazmışlar, böylece Kıyas-ı fukaha ile de namazın beş vakit olduğu sabit olmuştur.
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
sayın arkadaşım bu gününe kadar günde beş vakti kılan alimler bu günkü dinayet başkanından faklı değildi hiç birisi aşağıdaki sıfatları nitelikleri taşımıyordu

aşığıdaki hak aşıklarını sıfatları
kimliği
buna şiir diye düşünmeyin bu şiirsel anlatımdır
eğer illaki şiir diyorsanız fatiha süreside şiirsel anlatımdır ihlas süreside şiirsel anlatımdır saten kuranı kerim ilk indiğinde hep şiirsel akıcı olarak gelmiştir
burada bir düşünün
HANCI PERVANE
Aşıklar 12 dersi alır 169.
Yareb amaan
Kabeda bir taş vardır
Heceril esvet taşı derler
Yere inmiştir hey

Çümlesinin çümlesinin ya hu
Evrahı o taşa gider
Çümlesinin evrahı o taşa gider

Hele yazılana hoş derler eeey
Günahkar kulunun soluna yazarlar
Sağ tarafından yazılırsa hoş derler eey

Defterim ayandır dile karşı
Söylesen sevdiğim güle karşı
Helen gelir gider eger doldurmazsan
İmanınan güleç derler eey boş derler eey

Ah hele boşun yolu her mahluğa uğrar
Küleğin dolu olursa yine ademden gelir
Bir doğru kul olur da sağı kevser ile
Abu hayat abu zemzem abu ayvan
Sağı sol olur heey

Aşıklar kervanını her renge ağlar
Her renkten alır aşık
On iki derstir on iki dersi
Bitirirde kalır 24000 nebiyle beraber gelipte varır

Ah hele hertafı baş olur heey
Kudretinden her kıldan bir gözdür
Hic bir sakın yahu
Evliya evsiya nerde bir iş yaparsa
Gözler gözler yüzdür ona

Ah hele her tekkeden türbeden beraberde renk acarlar
Hakkın emrinden başka söylemezler kötüdende kacarlar

Aşıklar türlü matah acarlar
Yüz dört kitabınan defter acarlar eyler eey

Yüz dört kitabın manası haktır
Hak diyen rahmet deryasından alır
Badeyle dolu dolu içer kacarlar heey

Cennette vardır onun rengi
Cennette vardır onun rengi
İlkin yardılmıştır ruhu dengi

Ah helen bir isim sevdiğiyle beraber acarlar heey

Benim ismim hancı pervane
Yarın ismi zöhre hanımdır
O gürcistanda göründü emme
Bilmem doğru bilmem ziyanmı canımdır
Bilmem doğru bilmem ziyanmı bu canımdır heey eyler eyy

Ak yareb aman bir rüyayı hatm eyledim
Derdi dermanını söyledim

Hancı aşık derler niyetimi tamam eyledim
Ağrı dağında defter acarlar bana ya tabib
 
Üst