Ahlaki Cokuntu

Arşivler arasına sıkışmış değerli konulardan bir tanesi...

Size katılıyorum.
Evet ahlaki çöküntü ve yozlaşma...
Devletin daha duyarlı olması gereken konulardan birisi de ahlaki çöküntü.
Mevcut olan gazete ve televizyon kanallarının ciddi bir şekilde kontrol altına alınması gerekir. Eğitici programlara yoğunluk verilebilir.
Milli eğitimin,
Eğitim noktasında müfredatta tekrar düzenlemeye gitmesi gerekir.
 
Sadece devletin değil, ebeveynlerin de bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor. İnsan yetiştirmek , dünyanın en büyük san'atıdır. Ve yetiştirilen her çocuk anne-babanın ayinesidir...


Hert türlü görgü kuralları öğretilmeli, gelenek ve ananeleri çocuğa tanıtılmalı, çocuğun manevi yönüne maddi ihtiyaçlarından daha fazla önem verilmelidir.

Ayrıca Hakan kardeşimizin de deidiği gibi gazete ve televizyon yayıncılığında ciddi tedbirler alınması gerekiyor.
 
Üst