Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığı:

Cumhura reis olabilmek devletin ilk günlerinden itibaren sıkıntıyla başladı.Birinci meclis zaten ikiye bölünmüş durumdaydı.Mebuslar muhalefet için fırsat kolluyordu.İsmet Paşanın ilk Lozan görüşmesinden geldiği gün M. Kemal’le Eskişehir’de buluşup beraberce Ankara’ya gitmeleri ve hiç kimse tarafından karşılanmamaları ateşi alevlendirmişti.M Kemal devrin baş vekili Rauf Orbay’a karşılanmamalarından dolayı fırça çekmişti.Rauf Bey ise protestolarının M Kemal’e değil İsmet Bey’e olduğunu söylemiş ve istifasını vermişti.Ardındanda M Kemal’in muhaliflerinin yanına geçmişti mecliste zaten bir muhalefet lideri mevcuttu.

Lazistan Mebusu Ali Şükrü Bey….
Bu mevzunun yaşandığı günlerde Ali Şükrü Bey cephede kazanılan savaşın masada kaybedildiğini söylemişti.M. Kemalin yüzünde sert bir ifade oluşmuş ve eli ister istemez silahına gitmişti.Ali Şükrü Bey’de aynı hareketle cevap vermişti.Neredeyse bir vuruşma olacaktı.Fakat meclis reisi oturuma ara vermişti…
İlerleyen günlerde ise Ali Şükrü Bey faili meçhul bir şekilde öldürüldü.Büyük tartışmalar yaşandı.Mecliste infiale neden oldu, bu olay.Bütün bulgularda meçhul faili malum yapıyordu.Topal Osman…Ardından Topal Osman ise hükümet kuvvetlerince yakalanmaya çalışılırken öldürüldü.
Nisan ayında Meclis feshedildi.Yeni Meclis ise seçimlerin akabinde 12 Ağustos 1923’te toplandı.Ardından İlk Hükümet kuruldu.Mustafa Kemal Çankaya’daki evinde ağırladığı hükümet arkadaşlarına hükümetten çekilmelerini emretti.Çünkü bu meclis cumhuriyet rejimini kabul etmeyebilirdi ve buda ancak bir kaos ortamında yapılabilirdi.Hükümet istifa etti.Muhalefet ise örgütlenemedi.Etraf ana baba gününe döndü.Curcuna vardı ve herkes bu işi M. Kemal’den bitirmesini istedi.M. Kemal kürsüye çıktı ve bu kaosun giderilebilmesi için cumhuriyetin ilanının gerektiğini söyledi.Muhalifler şaşkındı hükümet kurması için çağırdıkları paşa rejimi değiştirmek istiyordu.İsmet Paşa tarafından okunan tasarının oylanmasına Meclisin yüzde 52,7’si katılmamıştı.Önce cumhuriyet kabul edildi ardından da cumhurun reisi seçildi.334 mebusun 158’i oylamaya katılmış 176 üye ise ne cumhuriyete ne de reisliğe oy vermemişti...
 
Üst