Eski kelt/galler ve ingiliz tanrıları

Erkek
Abandinus - Muhtemelen akarsu tanrısı
Abellio - (Abelio, Abelionni) Elma ağacı tanrısı
Alaunus - (Fin) Güneş tanrısı
Alisanos - (Alisaunus) Şifa ve kehanet tanrısı
Ambisagrus - Gökgürültüsü ve şimşek tanrısı
Anextiomarus - (Anextlomarus, Anextlomara) Güneş tanrısı
Atepomarus - Güneş tanrısı
Arvernus - kabile tanrısı
Arausio - Su tanrısı
Babdah - Savaş alanında avlanan ve ölü kanı ve cesetlerle beslenen Kunduz.
Barinthus - (Manannán mac Lir) Deniz ve su tanrısı
Belatu-Cadros - (Belatucadros, Belatucadrus, Balatocadrus, Balatucadrus, Balaticaurus, Balatucairus) - Savaş tanrısı
Borvo - (Bormo, Bormanus) Mineral ve sıcak su kaynağı tanrısı
Buxenus - Box(Bux) ağacı tanrısı
Camulos - (Camulus, Camulos) Savaş tanrısı
Canetonnessis - Savaş tanrısı
Cernunnos - Boynuzlu erkek tanrı
Cicolluis - Güç tanrısı
Cimbrianus - Merkür, ticaret, fayda tanrısı
Cissonius - (Cisonius, Cesonius) Ticaret tanrısı
Cnabetius - Orak, çoban ve sürü tanrısı
Cocidius - Savaş tanrısı
Condatis -Akarsuların birleşme tanrısı
Contrebis - (Contrebis, Contrebus) Şehir tanrısı
Dii Casses - *
Dis Pater - (Dispater) Yeraltı tanrısı
Esus - (Hesus) *
Fagus - Kayın ağacı tanrısı Hooded Spirits
Grannos - (Gramnos, Gramnnos) Şifa ve mineral kaynağı tanrısı
Icaunus - Nehir tanrısı
Intarabus - *
Iovantucarus - Gençliğin koruyucusu
Joehaynus - Bıçakların tanrısı
Lenus - Şifa tanrısı
Leucetios - (Leucetius) Şimşek tanrısı
Lugus - Esus, Toutatis ve Taranis'ın toplam gücüne sahip tanrı, üçlemenin birleşimi
Luxovius - (Luxovius)Şehir suları tanrısı
Maponos - (Maponus)Gençlik tanrısı
Mogons - (Moguns) Güç ve mükemmellik tanrısı
Moritasgus - Güneş tanrısı
Mullo - Şifa tanrısı (özellikle göz hastalıkları için şifacı olduğu sanılıyor)
Nemausus - Uzmanlık tanrısı
Nerius - Şifa tanrısı
Nodens - (Nudens, Nodons) Şifa, deniz, avlanma ve köpeklerin tanrısı
Ogmios - Güzel söz söyleme ve kanun tanrısı **
Robur - Meşe ağacı tanrısı
Rudianos - Savaş tanrısı
Segomo - Savaş tanrısı
Smertrios - (Smertios, Smertrius) Savaş tanrısı
Sucellos - (Sucellus, Sucellos) Tarım, orman ve alkollü içecek tanrısı
Taranis - Şimşek tanrısı
Toutatis - (Caturix, Teutates) Üçlü tanrı
Veteris - (Vitiris, Vheteris, Huetiris, Hueteris) Ozan, nebi, kahin ve savaşçı tanrı
Virotutis - Güneş tanrısı
Visucius - Ticaret ve alım-satım tanrısı
Vindonnus - Güneş tanrısı
Vinotonus - Sürü tanrısı
Vosegus - Departman tanrısı
Zacharus - Hırsızlık tanrısı

Kadın
Abnoba - Orman ve nehir tanrıçası
Adsullata - Şifa tanrıçası
Aericura - Kehanet ve savaş tanrıçası
Agrona - Savaş tanrıçası
Ancamna - Su ve şifalı kaynak tanrıçası
Andarta - Savaş ve kararsızlık tanrıçası
Andraste - Zafer savaşçısı tanrıça
Arduinna - Yükseklik ve orman tanrıçası
Aufaniae - Eski ana tanrıça
Arnemetia - Kutsal koruluk ve şifalı su tanrıçası
Artio - Hasat, verimlilik ve doğurganlık tanrıçası
Aventia - *
Aveta - Ebelik tanrıçası
Belisama - Yaz ışıltısı tanrıçası
Brigantia - Su ve savaş tanrıçası
Britannia - Koruyucu tanrıça
Camma - *
Campestres - *
Clota - Su ve nehir tanrıçası
Coventina - Ebelik ve şifa tanrıçası
Damara - *
Damona - Şifa ve bereket tanrıçası
Dea Matrona - *
Dea Sequana - *
Debranua - Hız ve şişmanlığın tanrıçası
Epona - Atlı bereket ve sağ kalma tanrıçası
Erecura - *
Icovellauna - Şifalı su tanrıçası
Litavis - Koruyucu tanrıça
Mairiae - *
Nantosuelta - Kunduz ve ruh taşıyıcı tanrıça ***
Nemetona - Kutsal orman, koru tanrıçası
Ritona (Pritona) - Kehanet ve şifalı su tanrıçası
Rosmerta - Şifa ve bolluk tanrıçası
Sabrina - Hızlı akan suların tanrıçası
Senua - *
Sequana - Seine Nehri'nin koruyucu tanrıçası
Sirona - Şifa, yeniden doğum ve yılan tanrıçası
Suleviae - Ebelik tanrıçası
Sulis - Şifa tanrıçası
Tamesis - Akarsu tanrıçası
Verbeia - Nehir taşmasının simgesi tanrıça
 
Üst