ARAP USULÜ MiSYONERLiK

Araplarin Misyonerlik anlayi$ina bir göz atalim, mesela...
Türklere kar$i izledikleri "Misyonerlik" politikasi...
Araplar "Sevgiye" dayali bir "Misyonerlik" mi, yoksa "Sava$a" dayali bir "Misyonerlik" mi yapmi$lardir?

Bunun yanitini Hürriyet Gazetesi YAZARI YALÇIN DOĞAN + Sosyolog Prof.Dr. EMRE KONGAR versin:

YALçIN DOGAN:

MÜSLÜMANLIKLA birlikte Arap orduları fetihlere başladığında, İslamiyeti kabul ettirmek için Türklerle de savaşıyor "642'de Nihavend Savaşı" . ilk karşılaşma.

712'de Semerkant'ta, 716'da Batı Türkistan'da, 737'de Hazar başkenti İtil'de Arapların Türkler'e Müslümanlığı kabul ettirme savaşlarını yazıyor tarihler.

751 yılındaki Talas Savaşı'nda Türkler, Çinlilere karşı Araplarla bir oluyor ve Türk - Arap yakınlaşması, ardından Türklerin İslamiyeti kabulü hızlanıyor.

"Müslümanlığın kitle halinde Türklerce kabulü" ise, 960'ta Satuk Buğra Han dönemine rastlıyor. Yaklaşık iki yüz bin Türk, o tarihte Müslüman oluyor.

Türklerin İslamiyeti kabulü o kadar kolay ve kısa sürmüyor.
Örneğin, Oğuz boylarının İslamiyeti kabulü "iki yüz yıl" sürüyor. Kıpçak Türklerinin kabulü beş yüz yıla yayılıyor. Ayrıca, arada Hıristiyanlığı kabul eden Türk boyları da var. Örneğin, 759'da Uygur Türklerinin ikinci hakanı Bugu Han "Hıristiyanlığın bir kolu olan Maniheizmi" benimsiyor.

EMRE KONGAR:

"TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK " adli Kitabindan Alintidir:

Tarihe bakarken genellikle hangi yanlışlar yapılır? Türkler isteyerek mi Müslüman oldular? (...)
Prof. Emre Kongar, bu ve benzeri ilginç soruların yanıtlarını, hem resmi, hem de gayri resmi tarihi eleştirerek veriyor.

"Resmi tarih: Türkler Müslümanlığı gönüllü kabul etti"

Kongar: Türkler Müslümanlığı kılıç zoruyla kabul etti "

Resmi tarih"e bakarsanız, 751 yılındaki Talaş Savaşı'nda Türkler Çinlilere karşı Araplara yardım etmiş; sonra da zaten eski inançları olan Şamanizm'e çok yakın ilkeler içeren Müslümanlığı gönüllü olarak kabul etmişlerdir.

Oysa Türklerle Araplar, Talaş Savaşı'ndan çok daha önce karşılaşmıştır. Türklerle Araplar Maveraünnehir'de, yani bugünkü Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve iran'a kadar yayılan bölgede karşılaşmışlardır.

700'lü yıllarda Horasan, aldatılarak teslim alınan Türklerin acımasızca kılıçtan geçirilmelerine tanık olur. Fakat bu kanlı olaylara karşın "resmi tarih", Türklerin gönüllü olarak Müslümanlığa geçtikleri konusunda ısrarlıdır.

Oysa bütün dinlerin gelişmesinde olduğu gibi, Türklerin de büyük ölçüde yenilgiler sonunda Müslümanlığı kabul ettikleri tarihsel bir gerçektir. Bu gerçek ne Türkleri ne de İslamı küçültür."

Peki bugün bu tür bir "Misyonerlik" yapilsaydi, benimser miydiniz size ZORLA empoze edilen herhangi bir inanci?

Ho$çakalin...
 
İyi de, cihad şu ya da bu diye birşey yazsam tamam... Fakat cihaddan bahseden yok.

Bu kavramın, kendini tehdit altında bile hissederek, haklı-haksız yanlarına karşın, varlığının barış dininde olmasının çelişkisine değindim ki, şiddeti körükleyen tek kavram cihad olsa neyse...

Hala karşındakini verdiğiniz şu örnekteki gibi salak yerine koymak... Cidden hoş değil. Bu sözleri eden kişinin sözüne de itibar edilmez, dürüstlüğüne de.

Kaldı ki, siz cihadın ne olduğunu bilen eden insanlardan olsanız, benim gibi bir cahile laf yetiştirmek yerine, dinine, din kardeşine savaş açmış kişileri öldürmekle meşgul olmanız lazım değil mi?

Kardeşim o videoyu vermemin amacı, bilinenin aksine dinde kimseyle savaş emri olmadığını göstermektir. Dinde savaş emri yoktur. Eğer eziyete uğrarsan ve ibadetlerini yapamaz duruma gelirsen önce hicret, eğer topluluk olarak kuvvetliysen de kendini ve diğerlerini savunma emirleri vardır.

Eğer birileri dini alet edip sağa sola saldırıyorsa bu dinin suçu değildir. Para, din, siyaset, hırs, milliyetçilik HATTA falanca ülkeye özgürlük. Bunlar hep alet edilen kavramlar. İlk söylediğim gibi, savaşmaya karar veren güçler savaşa alet edecek bir şeyler bulurlar.

Siz din yüzünden savaşlar olduğunu iddia ettiniz ben de bunun yanlış olduğunu söyledim ve açıklamaya çalıştım elimden geldiğince. İnsanların dini kullandığı gerçeğini değiştiremeyiz ama bu gerçeği dini karşımıza alarak eleştirmemeliyiz. İnsanlar dini alet ediyorlar sadece. Bu sadece savaş konusunda olmuyor.
 
Bakın biraz ciddi olunca, karşındaki insana göstermelik ya da değil biraz saygı duyunca ne kadar hoş, en azından anlamlı kelimeler dökülüyor ellerinizden. Bunun için teşekkür ederim.

Dediğim, islamın cihaddan ya da şiddet içerikli öğretilerinden çok, sizin ki gibi dinler, birey ile allah arasında kalmak yerine, toplumsal yaşamın tam ortasına egemenlik kurmayı hedeflediğinde ve vaadettiği şeyler egemenlerin işine geldiğinden, bu ne olursa olsun, ne demişse desin, tarihten biliyoruz ki insanlığa acı dışında birşey getirmemiştir.

Siz hem egemen olmayı arzulayacaksınız, hem türevleriniz ile şavaşmayacaksınız. Bu zaten mümkün değildir.

Dediklerinize elbette katılıyorum, para, din, faşistlik, kadın :) vs.vs. savaşmak için pekçok şey mevcut.

Ama bunların içinde tanrının adil öğretisi olmaması lazımdı...

Budizm örneğini -ki daha da arttırabiliriz bu örneği- bu yüzden verdim.

Ve yine dediğim gibi, bugün ortadoğuda din ortadan kalksa, sizde çok iyi biliyorsunuz ki, ilk barışacaklar israil ile filistindir.

Konuyu biraz dağıttık sanırım.

Dininizde, savaş için gerekli koşulları tartışırız birgün umarım...
 
Bakın biraz ciddi olunca, karşındaki insana göstermelik ya da değil biraz saygı duyunca ne kadar hoş, en azından anlamlı kelimeler dökülüyor ellerinizden. Bunun için teşekkür ederim.

Dediğim, islamın cihaddan ya da şiddet içerikli öğretilerinden çok, sizin ki gibi dinler, birey ile allah arasında kalmak yerine, toplumsal yaşamın tam ortasına egemenlik kurmayı hedeflediğinde ve vaadettiği şeyler egemenlerin işine geldiğinden, bu ne olursa olsun, ne demişse desin, tarihten biliyoruz ki insanlığa acı dışında birşey getirmemiştir.

Siz hem egemen olmayı arzulayacaksınız, hem türevleriniz ile şavaşmayacaksınız. Bu zaten mümkün değildir.

Dediklerinize elbette katılıyorum, para, din, faşistlik, kadın :) vs.vs. savaşmak için pekçok şey mevcut.

Ama bunların içinde tanrının adil öğretisi olmaması lazımdı...

Budizm örneğini -ki daha da arttırabiliriz bu örneği- bu yüzden verdim.

Ve yine dediğim gibi, bugün ortadoğuda din ortadan kalksa, sizde çok iyi biliyorsunuz ki, ilk barışacaklar israil ile filistindir.

Konuyu biraz dağıttık sanırım.

Dininizde, savaş için gerekli koşulları tartışırız birgün umarım...

Kardeşim İslamın kitabını okusaydınız orada "dünyaya egemen olun" gibi bir tabir kullanılmadığını görürdünüz. İslam dini; insanlar ile Allah arasında bir aracı olmadığını göstermek ve doğru yolu bulmak isteyenlere rehber olmak içindir. Dünyayı İslam yapmak değil. Bu zaten mümkün değil.
Eğer bir insan size "Bir gün tüm dünyayı müslüman yapacağız" derse, işte o insan Kuranı veya İslamı değil, kurmayı planladıkları İslam devletinin başına geçmeyi düşünenlerin fikirlerini savunuyor demektir. Eğer ki dinde zorlama yoksa (bkz: Kuran), Eğer dinde saldırma amaçlı savaş yoksa (bkz: Kuran) Dünya İslam Devleti görüşü de tıpkı tüm dünyada komünizm gelmesi gibi bir ütopyadan ibarettir. Ayrıca yine İslam görüşü olan "dünyanın bir sınav ortamı olması" görüşüne göre de bu ütopyanın gerçek olması imkansızdır.

İslama siyaseti sokanlar kendilerini üst sınıfta tutabilmek için buna uygun kurumlar da geliştirmişlerdir. Kuran'da din adamlığı yoktur ama en çok çeşitli din adamını İslamda görürsünüz. Kuranda mezhepleşme yoktur ama İslamda görürsünüz. buna benzer çok kavram vardır.

Sonuç olarak işin özünde din değildir savaşların sebebi.

Savaşların sebebi insanlardır. Sonuçlarından en çok zararı görenler de.
 
Sevgili kardeşim, ben sana daha ne diyim ki?

En azından okuyanlardan biri beni anlamıştır diye düşünüyorum... Umuyorum.

Neyse kendinize iyi bakın.
 
Sevgili kardeşim, ben sana daha ne diyim ki?

En azından okuyanlardan biri beni anlamıştır diye düşünüyorum... Umuyorum.

Neyse kendinize iyi bakın.


Kardeşim İslamı savunduğumu sanıyorsunuz belki fakat öyle değil. Sizin suçlu dinmiş gibi konuyu ele alışınız gerçekten çok yanlış geldi bana. Örneğin ortaçağda kilisenin yaptığı katliamlardan bahsettiniz fakat şu an Hristiyan alemi o katliamlardan utanç duyuyor. O katliamları gerçekleştiren "din" değil, o an dini tekeline almış zihniyetlerdi. Vahşeti katliamın başında olan insanlar yapmıştı din değil. Din sadece araç olmuştu.

Bu kadar anlattım, eğer ben sizin sözlerinizi yanlış anlayıp boş konuştuysam -başınızı ağrıttığım için- özür dilerim.
 
Sevgili Apollonius;

Suç din de değil, dini icad edende ve inanırlarında... Ki, o savaşlarda insanları katleden kişiler, dinin mensupları idi.

İslam savaş yanlısı ya da değil gibi önermeler, dinin argümanlarına bakıldıkça zaten gereksizleşiyor.

Dışında kalan herkesi lanetleyen din, barış dini olamaz.

Düşmanlık tohumlarından çıkacak sonuç ve bireyden çıkıp, toplumsal yaşamın içine ve egemenliğe dahil olması gereken her dinin yapacağı iştir katliam. Bu hristiyanlık olur, musevilik olur islam olur.

Ki, tarihte aksini göstermez.

Bu arada tüm dinlerin insanlık suçu işlediğini düşünüyorum.

Saygılarımla.
 
Dışında kalan herkesi lanetleyen din, barış dini olamaz
.

Ne yapacaktı ALLAH C.C u inkar edenleri ile kabul edenleri aynı kefeyemi koyacaktı... Bir taraf dünyada yatacak hiçbir şekilde şükretmeyecek diğeri gece gündüz RABBİNE C.C şükür ve zikredecek onuda aynı kefeye koyacak...

Sen Patrona de bakayım patron ben çalışmadan bana maaş ver, yıllık izin ver, sigorta yap neler oluyor o zaman gör bakalım...

Bu arada tüm dinlerin insanlık suçu işlediğini düşünüyorum.

İnsanlık suçunu kimin işlediğini görürsün öldüğün gün.. Kendi kendini ateşe sürükleyen bir düşünce metodu kime fayda verir ki... Hayvanlar gibi yaşayıp ölüp insanlığa zerre faydası olmayanlar zaten ölümden sonrasını düşünmeyip sadece bu dünya hayatı ile yetine bilecek kadar sığ düşünceye sahip olanlar zaten insanlara karşı merhamet besleyemezler.. STALİN LENİN, HİTLER, BUSH, FİRAVUN, SPARTAKÜS ismi ne olursa olsun hepsi aynı... Oysa o beğenmediğin din

“İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur.” (Maide 32)

Bu dinlerde katledilmesi caiz olanlar KAFİR lerdir ....

4- Yalnız antlaşma şartlarını eksiksiz biçimde yerine getiren ve size karşı hiç kimseyi desteklemeyen müşriklere gelince onlar ile aranızdaki anlaşmalara sürelerinin sonuna kadar uyunuz. Hiç şüphesiz Allah kötülükten sakınanları sever.

5- Haram aylar geçince müşrikleri bulduğunuz yerde öldürünüz, yakalayıp hapsediniz, bütün muhtemel geçitleri tutup onları gözetleyiniz. Eğer tevbe eder de namaz kılar ve zekât verirlerse onları salıveriniz. Hiç şüphesiz Allah affedici ve merhametlidir.

6- Eğer puta tapanlardan biri senden can güvenliği isterse kendisine can güvenliği sağla ki, Allah'ın sözünü, Kur'ân-ı işitebilsin, sonra da onu güven içinde olacağı bir yere ulaştır. Çünkü onlar gerçekleri bilmeyen bir güruhtur.
TEVBE SURESİ

Gördüğün gibi burda da onlara karşı müthiş bir tolerans vardır.. Ama bir yere kadar inkarda ve KAFİRLİKDE ısrarcı olanları ALLAH C.C öldürünüz diyor...

Nuh: "Rabbim! dedi, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma!" (71/26)

"Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; yalnız ahlâksız, nankör (insanlar) doğururlar (yetiştirirler)." (71/27)

"Rabbim! Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helâkini arttır." (71/28)
 
Dediğim, islamın cihaddan ya da şiddet içerikli öğretilerinden çok, sizin ki gibi dinler, birey ile allah arasında kalmak yerine, toplumsal yaşamın tam ortasına egemenlik kurmayı hedeflediğinde ve vaadettiği şeyler egemenlerin işine geldiğinden, bu ne olursa olsun, ne demişse desin, tarihten biliyoruz ki insanlığa acı dışında birşey getirmemiştir...

syn , Spartaküs ..! Dinler hakkinda , kelime aralarina serpistirdiginiz ithamlar almis basini giderken , tekerinize comak sokar gibi olacak belki ama , Yürütmeye calistiginiz mantik basinda Mantiksiz olunca yazilanlarin devamida cok ehemniyet arzetmez duruma geliyor.

Böyle bir mantiksizligi , sizin gibi tüm binayi sadece MANTIK üzerine kuran biri bence yapmamaliydi...

Hangi din bireye gelmistir...? Kisiye özel din mi olur..?
Siz dinlerin gelis sebebini daha basinda insanliga ACI dan baska getirisinin olmadigine sartlanmissiniz...

Bir din ya belirli bir topluma secilen elci vasitasi ile yada umuma tüm insanliga yine secilmis bir elci vasitasi ile gelir...

Tarihi , Dinler tarihi ile birlikte etüd ettiginizde ; Her yeni gelen Din , kendinden bir evvelki gelmis dinin yillar hatta yüzyillar sonra ama yine insanlarin bir takim tahribatlari ve dejenere etmeleri sebebi ile aslindan cikarak toplumun huzur ve güven noktasi olma durumundan uzaklastirildigindan insanliga ACI verdiren hale geldiginden yeni bir din gönderilmistir..

Internet gibi müthis bir imkan elinizde, Bakiniz islamiyet evveli insanligin durumuna...!

Hersey güllük gülüstanlik, kardeslik almis basini gidiyor ,kavgalar savaslar bitmis , dogan cocuklarin cinsiyetine göre degil ister kIZ ister erkek olsun hediyedir bize diye her anne baba bagrina basiyor , kadin insanmi seytanmi tartismasi yapilmiyor ,yine KIZ cocuklari diri diri sadece KIZ dogduklarin topraga gömülmüyor , yine evdeki yetiskin KIZ cocuklari önce o evdeki diger erkekler tarafindan istenildigi gibi kullanilmiyor ,istenildigi gibi bir mal gibi satilmiyordu (!) Allah baktiki insanlar aci cekmiyor , ben insanlara ACI cektireyim bu böyle olmaz dedi ve Islami gönderdi..degilmi...?

Islamdan evvelki Var olan dinin Kitabi ve peygamberi yukardakilerden hangisini emretti...?
Bir önceki dinde geldiginde bunlardan men icin gelmedimi zamanla gelinen nokta ne oldu..?

syn.spartaküs böyle dedigim zaman yanlis anlasiliyorum ama diyorum ki ; Allah'a ve dinlere inanmiyorsunuz..! Tamam bu tamamen sizin tasarrufunuzda,kalkip kimse neden inanmiyorsun diyerek sorgulama hakkina sahip degildir.. Ama sizinda inanmadiginiz seyleri tartisma konusu yaparken en azindan kullandiginiz argümanlar reel olmak zorunda degilmi..?
Suç din de değil, dini icad edende ve inanırlarında.
Burada bile , Güya Dini Masum gösterirken , Din denen olgunun birinin kafasina göre cikip icat ettigini enjekte etmeye calisirken , burada inanmadiginiz bir olgunun olmazsa olmazi olan VAHY in yoklugunu yada gercek disi oldugunu empoze etmiyormusunuz...?

Ben böyle dedigim zaman siz cevap olarak ; Benim kimsenin dinine inancina etki etme gayretim yok , dinden birini ayirip dinsiz yapsam elime ne gececek tarzinda savunma yapiyorsunuz...
Peki o zaman neden Israrla dini konularda dinsizlik empozesi siyasetini güdüyorsunuz...?

Maksadiniz gercekten arastirma , kafadaki takilan sorularin cevabini bulma , sorgulama ise bunca zamandir , islam merkezli kafanizdaki belkide yüzlerce sorudan hic degilse bir tanesinin de olsa cevabini bulmus olmaniz gerekirdi...!

Sayet hic bir soru cevap bulmadi ise, sayenizde bir dindar dinsizde olmadi ise, o zaman islam üzerine sadece cevaplamasi biz gibi ilmi ehliyeti olmayan kisilerin zorlanabilecegi sorular secmis olmaniz ve süreklide bunlar üzerine yazmanizdami masumane...?

Sorunuz din kaynakli... Verilen yada verilecek cevapta sizin soruyu yönelttiginiz dinin argümanlari ile verilmek zorunda ..Din kaynakli bir soruyu dini argümanlarsiz verildiginde cevap ya tam olmayacak yada istemeden yanlis bir boyuta cikacak...Ayet - Hadis ve din alimlerinin görüsleride sizi baglamiyor... Bunun sadece 1 anlami Cikar...

Ben sorarim..! döner dolasir sorarim...! siz bu konuda dünya üzerinde varolan ne kadar yazili ve görüntülü cevap eklerseniz ekleyin , eklediginiz seyler dini argüman olacak, Dolayisiyle ben Dine inanmadigimi zaten acikca söylüyorum,yani sizin ekleyeceginiz yazacaginiz hicbirsey beni baglamaz...ben dönüp yine ayni seyleri sorarim...

degilde nedir..bu izlediginiz siyaset .?
 
syn , Spartaküs ..! Dinler hakkinda , kelime aralarina serpistirdiginiz ithamlar almis basini giderken , tekerinize comak sokar gibi olacak belki ama , Yürütmeye calistiginiz mantik basinda Mantiksiz olunca yazilanlarin devamida cok ehemniyet arzetmez duruma geliyor.

Böyle bir mantiksizligi , sizin gibi tüm binayi sadece MANTIK üzerine kuran biri bence yapmamaliydi...

Hangi din bireye gelmistir...? Kisiye özel din mi olur..?
Siz dinlerin gelis sebebini daha basinda insanliga ACI dan baska getirisinin olmadigine sartlanmissiniz...

Bir din ya belirli bir topluma secilen elci vasitasi ile yada umuma tüm insanliga yine secilmis bir elci vasitasi ile gelir...

Tarihi , Dinler tarihi ile birlikte etüd ettiginizde ; Her yeni gelen Din , kendinden bir evvelki gelmis dinin yillar hatta yüzyillar sonra ama yine insanlarin bir takim tahribatlari ve dejenere etmeleri sebebi ile aslindan cikarak toplumun huzur ve güven noktasi olma durumundan uzaklastirildigindan insanliga ACI verdiren hale geldiginden yeni bir din gönderilmistir..

Internet gibi müthis bir imkan elinizde, Bakiniz islamiyet evveli insanligin durumuna...!

Hersey güllük gülüstanlik, kardeslik almis basini gidiyor ,kavgalar savaslar bitmis , dogan cocuklarin cinsiyetine göre degil ister kIZ ister erkek olsun hediyedir bize diye her anne baba bagrina basiyor , kadin insanmi seytanmi tartismasi yapilmiyor ,yine KIZ cocuklari diri diri sadece KIZ dogduklarin topraga gömülmüyor , yine evdeki yetiskin KIZ cocuklari önce o evdeki diger erkekler tarafindan istenildigi gibi kullanilmiyor ,istenildigi gibi bir mal gibi satilmiyordu (!) Allah baktiki insanlar aci cekmiyor , ben insanlara ACI cektireyim bu böyle olmaz dedi ve Islami gönderdi..degilmi...?

Islamdan evvelki Var olan dinin Kitabi ve peygamberi yukardakilerden hangisini emretti...?
Bir önceki dinde geldiginde bunlardan men icin gelmedimi zamanla gelinen nokta ne oldu..?

syn.spartaküs böyle dedigim zaman yanlis anlasiliyorum ama diyorum ki ; Allah'a ve dinlere inanmiyorsunuz..! Tamam bu tamamen sizin tasarrufunuzda,kalkip kimse neden inanmiyorsun diyerek sorgulama hakkina sahip degildir.. Ama sizinda inanmadiginiz seyleri tartisma konusu yaparken en azindan kullandiginiz argümanlar reel olmak zorunda degilmi..?

Sevgili el aciz;

Dinleri sadece kopya çektiğiniz dinlerle sınırlı olduğunu sanırsanız yanılgıya düşmeniz kaçınılmaz olur.

Ben, ''din bireye gelmeli miydi'' dedim? Yoksa, ''bireyde kalmalı mıydı'' dedim?

İslam öncesi bölgede kız çocukları diri diri gömülüyormuydu?

Peki nasıl oluyordu da, bu halkın kadın düşkünü erkeklerinde, üçer beşer kadınlar vardı o halde?

Lütfen sevgili el aciz, aklı kendimize kılavuz edinelim,

İslam'da kadının yeri kitabınızda gayet belli.

Şiimdi sizin tutup, bunu çarpıtarak, ''kadını dahi muhatap almayan dini'' siz kadın hakları savunucusu diye sunarsanız, bahsettiğiniz mantık buna mani gelir.

Burada bile , Güya Dini Masum gösterirken , Din denen olgunun birinin kafasina göre cikip icat ettigini enjekte etmeye calisirken , burada inanmadiginiz bir olgunun olmazsa olmazi olan VAHY in yoklugunu yada gercek disi oldugunu empoze etmiyormusunuz...?

Ben böyle dedigim zaman siz cevap olarak ; Benim kimsenin dinine inancina etki etme gayretim yok , dinden birini ayirip dinsiz yapsam elime ne gececek tarzinda savunma yapiyorsunuz...
Peki o zaman neden Israrla dini konularda dinsizlik empozesi siyasetini güdüyorsunuz...?

Maksadiniz gercekten arastirma , kafadaki takilan sorularin cevabini bulma , sorgulama ise bunca zamandir , islam merkezli kafanizdaki belkide yüzlerce sorudan hic degilse bir tanesinin de olsa cevabini bulmus olmaniz gerekirdi...!

Sayet hic bir soru cevap bulmadi ise, sayenizde bir dindar dinsizde olmadi ise, o zaman islam üzerine sadece cevaplamasi biz gibi ilmi ehliyeti olmayan kisilerin zorlanabilecegi sorular secmis olmaniz ve süreklide bunlar üzerine yazmanizdami masumane...?


Sorunuz din kaynakli... Verilen yada verilecek cevapta sizin soruyu yönelttiginiz dinin argümanlari ile verilmek zorunda ..Din kaynakli bir soruyu dini argümanlarsiz verildiginde cevap ya tam olmayacak yada istemeden yanlis bir boyuta cikacak...Ayet - Hadis ve din alimlerinin görüsleride sizi baglamiyor... Bunun sadece 1 anlami Cikar...

Ben sorarim..! döner dolasir sorarim...! siz bu konuda dünya üzerinde varolan ne kadar yazili ve görüntülü cevap eklerseniz ekleyin , eklediginiz seyler dini argüman olacak, Dolayisiyle ben Dine inanmadigimi zaten acikca söylüyorum,yani sizin ekleyeceginiz yazacaginiz hicbirsey beni baglamaz...ben dönüp yine ayni seyleri sorarim...

degilde nedir..bu izlediginiz siyaset .?

Bunun hakkında bir başlık açmak farz oldu bana.

Size, düşünce ufkunuzu açacağınızı umduğum bir paylaşımda bulunacağım... Yalnız daha sonra.
 
Sevgili el aciz;

Dinleri sadece kopya çektiğiniz dinlerle sınırlı olduğunu sanırsanız yanılgıya düşmeniz kaçınılmaz olur..

Din bireye gelmedigi gibi gelince bireyde kalan bir olguda degildir...Dinin bireyde kalani Birey ile Dini gönderen yani bizim tabirimizle Allah (cc) in bireysel olarak ondan istediklerinin yapip yapmayacagi, önemseyip önemsemeyecegi...gibi ibadetleridir ,yapacagi hayir ve yardimlardir vs.. Bireye gelmeyen bir dini siz hangi mantikla bireye hapsedeceksiniz..? Din sadece ibadetmidir..? sadece inanmakla kafi denilecek olgumudur..? Yapmayin Allah askina Dinsizligi bayrak edinmenize diyecegim birsey yok ama bunun militaristligini en iyi ben yaparim gayretiniz bazen sizi mantik bunalimina itiyor
Simdi siz bundanda ikna olsaniz sizin Muhalefwet $erhiniz hic bir zaman bitmeyecek...

Siz Dinsizligi kopyaladiginizdan i$lemcinize, size dinsizlik karsiti yazilan her yazi malesef sürekli ""bloke edilecek"" progr***** atildigi icin size dediginize bir degil bir milyar ispatta getirilse ,siz sunulanlarla düsünmek ve dediginizde hakikaten samimi iseniz agac kovugundan cikmadik, bizde ariyoruz u her defasinda inanciniz olan inancsizligi savunacak yeni yeni yeni sorularla huzura cikmazdiniz, aslinda yaptiginiz soru sormak ta degil, soru soruyorum pozisyonunda Dinlere vurabildiginiz kadar vurdugunuzu inanciniz olan inancsizligi ise alabildigince savundugunuzu zannediyorsunuz...

...Bazen kelime aralarina SIKI$TIRIYORSUNUZ ya benim kimseye dinsizligi empoze ettigim yok diye, bizimde size illa imana gelin dedigimiz yok...Cünkü aksi istikamette dinsizlik boyutunda kendini gelistirebilen zahmet eder birazda kalbi ile muhabbet ederdi..
Hersey mantik ile izah edilemez...

Dinler tarihini arastiran bunu yaziya döken , Farkli millet ve degisik dinlere hatta dine inanmayan Tarihcilerin , konularinin uzmanlarinin Yazdiklari sizin inancsizliginizi cürütecegi icin mantiksiz... Tamam sizin savundugunuz fikri destekleyecek argümaniniz nedir...?

Ateiszmi savunan üc.bes kisinin $ifaen söylediklerimi..?

Tamam islam öncesi KIZ cocuklari diri diri gömüldügü rivayet diyelim Ka'le almayalim...

Peki islam evveli kadinin sosyal konumunu , nerede durdugunu, ne oldugunu , haklarinin neler oldugunu izah edecek kadar bilgin var kabul ediyorum,bu kadar iddiali yazdigina göre...

Buyur bizlerle islam öncesi KADIN denen varligi bir izah et, sonra islama geliriz...
 
Üst