Nakil olan araçlarda istenen belgeler

Nakil olan araçlarda istenen belgeler,Trafik İşlemleri, Trafik Plaka, Devir, Satış, Tescil İşlemleri​

  • Noter satış senedi
  • Vergi ilişik kesme belgesi
  • Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (_e-posta ile yazışma yapılmaktadır.)
  • Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)
  • Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar
  • Vatandaşlık numarası
  • Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trf.Tescil Şube veya Bürosundan)
NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir.

Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Üst