• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Musluman olmayanlar Cehennememi gidecek?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Arkadaslar Oncelikle bu konuda cahilligimi mazur gorun .
İslam Dini son din ,Hak din ama Muslumanlar arasında Muslumanlar Cennete Musluman olmayanlar Cehenneme gidecek diye bir kanı var (en azından benım cevremdeki bazı kişilerde kanı bu sekilde) benım merak ettigim Hiristiyanlık,Yahudilik de Allahın dini,O dinlerin kitaplarıda zamanında Allah tarafından gonderilmiş.Dunyada hicbir gunah işlememiş ama Hiristiyan veya Diger dinlere inananlara Cennet kapıları kapalımı?

Konunun ehlilerinden cevap bekliyorum
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
arkadaşım her peygamber haktır hz muhammed 124000 peygamberin ruhu behisine uğrayarak en son ahır nebisi olarak geldi her kes kendi peygamberini farzını sünnetini işledimidoğru calışıp hak ettimi hz muhammedin yolunda gitmiş sayılacak kıyamet günüde şu müslüman bu hırıstıyan şu yoşa eleyi selamın hümmeti diye ayrılmıyacak aşağıda okuyacağın gibi guruflara ayrılıp livail hamdın altına gidecek gurufların başındaki peygamberleri oku
sen müslümanların kendini övmesine bakma sadece müslümanlar cennete gidecek sözü kendi kuruntuları

208 -HANCI PERVANE
TARİGATTA - İHLAS SÜRESİ
Yarabbi ehlibeytin yüzü gözü hürmetine
cümlesine yardim eyle yarabbi
Giyasel müstağim vel fetiril ğaril ağ esne
Sedeğala ya resulullh
İlmi battın yüzü gözü hürmetine

Yarabbi gulu falla bismillahrahmanrahhim
Gulufallahı eh et resulullahhın cemali
Allaha ücsemet alinin sağ eli
Lem yelit fadimenin sağ yanağı
Velemyület hasanın sağ yanağı
Velemliye hüseynin sağ yanağı
Küllafi emir el mömün ığtırmac
Küfün ehet ALLAH

Bu kulufallahı resulullahın cemali
Yerle göğün arasındadır

Alinin sağ eli rızkı vermektedir
Fadimen in sağ yanağı
Kadın tayfasının şafatcanıdır
Ve bütün cümle perileri neki cinni var ise
Fadime’nin sağ yanağına dokunamaz

Hasanın sağ yanağına
Dünyada toprağın ve suyun
Havanın rengi
Ve ne kadar zehir varsa
Hasanın sağ yanağındadır
Hasanın sağ yanağındadır
Ve cümlesini yok eder

Hüseynin sağ yanağı cenneti bezettir
Ve cenneti aleye karşıdır
Ve yarın mahşer günü
Cümlesini peygamber resulullaha mehraci Nebinin hakikatinde resulullaha
Mehracı nebinin hakikatinde
Resulullah livailhemdin altında duranca
Hüseynin sağ yanağı
Ya ata işte bu bizim dostumuz
Buda düşmanımız diye
Onun sağ yanağı mevcudunu
Ölülerin herkesin defterini yoklamış
Ölülerin herkesin defterini
O zaman yoklamış olurlar

Hazreti peygamberin
Cemali nurunda
Yarebbi inayet eyle
Cemali nurunda
Halil peygamber zenginleri çeker
Yusuf eleyiselam zindandakileri çeker
Eyüp eleyiselam dertlileri çeker
Yarebi hidayet eyle
Sultan Süleyman memurları çeker
Yarebi hidayet nurundan
İnayet eyle fakirleri ese çeker
Fakirleri İsa çeker
Bu hakın cemali nurundan
İdayattır böyle mahşer yerine
Fakirleri İsa zenginleri Halil
Memurları Süleyman
Hastaları Eyüp eliyiselam
Zindandakileri Yusuf alei selam

Bunlar guruf guruf giderler
Abdal musada çocukları çeker
Davut eleyiselamda hocaları çeker
İşte o divana hak nizam yerine
Leilaha illallah hak Muhammet resulullah
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
böyle güzel bir konuya cevap yazma isteğim doğdu?ben öncelikle şunu öğrenmek istiyorum?son gönderilen kitap Kuran?tamam peki bizden önce gönderilen kitaplara ve o dinlere mensup insanların cehheneme gideceği kanısında bir görüş belirten çok önemli din adamlarımız var?peki soruyorum?dünyadaki tek din islamiyet'mi?o insanların bir dini yokmu?diğer kitaplarda Allah tarafından gönderilmiş ve insanlar bu kitaplara karşı olan borcunu dini vazifelerini ve inanışlarını yerine getirmiştirler?bunun neresi suç?böyle bir kanıya nasıl varmışlar anlayamadım doğrusu?işin ilginç yanı bu ülkede diyanette görev almış bazı din adamalarının bile böyle cahilce görüş ve açıklamalar yapması çok üzücü ve düşündürücü?bu konularda daha fazla aydınlatıcı arkadaşlarımızda yorumlarını eklerse sevinirim?
 
YAHUDİ VE HRİSTİYANLAR CENNETE GİRECEK Mİ?

Bizler Hz. Âdem'in çocuklarıyız. Nitekim Allah Teâlâ bunu şöyle ifade eder: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefis-ten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbi-nizden sakının! (1) Dolayısıyla akl-ı selîm bir insanın di-ğer insan kardeşlerinin kurtulmasını arzu etmemesi düşü-nülemez. Bir kişinin ihyası dünya ve içindekilerden hayır-lıdır.(5 Maide, 32) Rabbimizin cenneti gelmiş geçmiş tüm insanları kuşatacak şekilde tasarladığına inanıyoruz. Ora-ya giren her bir insan bir başkasının yerini daraltmış değildir.

Cennete girme veya -Allah korusun- girmemeye an-cak Allah karar verir. Cennet ve cehennem Allah'ın mül-küdür. Oraya girme özelliklerini Allah tayin eder. Cennete girme hususunda tekelci bir yaklaşıma sahip olanların Ya-hûdî ve Hıristiyanlar olduğunu Kur'ân-ı Kerim haber ver-mektedir: "Yahudi veya Hıristiyan olmayan kimse elbette cennete girmeyecek dediler." (2)Yani Yahu-dîler yalnızca kendilerinin cennete gireceğini, Hıristiyan-lar da yine yalnızca Hıristiyanlık dinine mensup olanların cennete gireceğini iddia ettiler. Allah Teâlâ ise her iki gru-bu da yalanladı. Bu onların bir hüsn-ü kuruntusudur. Sen de onlara: “Eğer sahiden doğru söylüyorsanız delili-nizi getirin.” de. (3) buyurmaktadır. Yani Allah'ın cen-neti diğer insanlara değil, yalnızca size tahsis ettiğine dair apaçık delil ve burhanlarınızı getirin. Eğer “Cennete Ya-hudi ve Hıristiyanlardan başka hiç kimse giremez.” iddia-nızın doğru olduğunu düşünüyorsanız delilinizi gösterin buyrulmaktadır. Dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim nassının da açıkladığı üzere, bu iddianın sahipleri, Müslümanlar değil, Yahudi ve Hıristiyanlardan oluşan ehli-i kitaptır.

Cennete girmenin Kur'ân'da belirlenen ve mutlaka uyulması ve yerine getirilmesi gereken birtakım şartları vardır. Malum olduğu üzere Kur'ân-ı Kerim'imiz güneşin gün ortası parlaklığı kadar açık ve nettir. Kur'ân-ı Kerim, gerek Hz. İsa'nın, gerek Hz. Muhammed(s.a.v.)'in ve hat-ta bütün peygamberlerin (s.a.v.) diliyle, cennete girmek için birtakım şartlar belirlemiştir. Bu şartları şöyle sırala-mak mümkündür:

1. Allah'a, kitaplara, peygamberlere, (Diğer pey-gamberler göz ardı edilemediği gibi, Hz. Muhammed'in peygamberliği asla göz ardı edilemez) ahiret gününe, kitaplara (Tevrat, Zebur, İncil'e iman şart olduğu gibi, Kur'ân-ı Kerim'in getirdiği her şeye, tahrif etmeden, sap-tırmadan ve değiştirmeden, “işittik ve iman ettik” tesli-miyetiyle inanmakta şarttır.)

Nitekim Allah Teâlâ bunu şöyle açıklar: “Peygamber, Rabbi tarafından kendi-sine indirilene iman etti, müminler de (iman etti-ler). Her biri:' Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygam-berlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşit-tik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dö-nüş sanadır.' dediler." (4)
Peygamberler arasında ayrım yapmanın manası, on-ların bazılarına inanıp bazılarına inanmamaktır.

Nitekim Allah Teâlâ başka bir âyette bunu şöyle açıklar: “O kim-seler ki ne Allah'ı tanırlar ne rasûllerini ve o kim-seler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip rasûllerini tanımayarak, Allah ile elçilerini birbirinden ayır-mak isterler. Ve o kimseler ki rasûllerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz.” derler ve böy-lece îmân ile küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir."(5) Bütün müfessirlere göre bu âyet-i kerîme Yahûdi ve Hıristiyanlar hakkında nâzil olmuştur.

Çünkü peygam-berlerin bir kısmını kabul edip bir kısmını reddedenler onlardır;

Yahudiler Hz. Musa'ya iman ederken Hz. İsa ve Hz. Muhammed'i inkâr etmekte; Hıristiyanlar ise Hz. İsa'ya iman ederken Hz. Muhammed'i reddetmektedirler. Bu yüzden Allah Teâlâ işte bunlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir, buyurarak onların hepsinin kâfir olduğuna hükmetmiştir. Yahudî ve Hıristiyanların kâfir olduğu kesin âyetlerle sâbittir.


Yukarıda da belirttiğimiz üzere mezkur âyet-i kerîme dinsizlerle ve müşriklerle değil, ehl-i kitâb ile ilgilidir. Bu konuda Mevdudi "Şu insanların hepsinin aynı seviyede kâfir olduğunda şüphe yoktur: Allah ve rasûlünü inkâr edenler, Allah'ı kabul edip rasûlünü inkâr edenler, ra-sûllerin bir kısmını kabul edip, bir kısmını reddedenler... Böyle insanların hepsi apaçık kâfirlerdir."

Allah, Rahman ve Rahim olduğu için kendisine ve ra-sûllerine inanan kimselerin amellerinin değerlendiril-mesinde çok bağışlayıcı olacaktır ve böyle kimselere bir zorluk olmayacaktır. Bu, Medineli Yahudilerin garip dilek-lerinden biri idi. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e şöyle demişlerdi: "Sen gökten yazılı bir kitap indirmedikçe veya bu konuda her birimize gökten 'Muhammed (s.a.v.) bizim rasûlü-müzdür, O'na inanın' diye bir emir gelmedikçe senin Pey-gamber olduğuna inanmayacağız."

Yahudi ve Hıristiyanların cennete gireceğine kanaat getirenlere soruyoruz:

Yahûdi ve Hıristiyanlar Hz. Mu-hammed'in peygamberliğine imân etmekte ve Kur'ân-ı Kerîm'e inanmakta mıdır?

Eğer cevapları “evet”se Kur' ân-ı Kerîm'in onlarla savaşılmasına yönelik hükümleri ve onların küfür ve sapkınlık içinde olduklarını belirten âyetleri nasıl açıklanacaktır?

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Kendilerine kitap verilenlerden olduk-ları halde, Allah'a da, âhiret gününe de îmân et-meyen, Allah'ın ve rasülünün haram kıldığını ha-ram tanımayan, hak dinini (İslâm'ı) din olarak be-nimsemeyen kimselerle zelil bir vaziyette tam bir itaatle, cizye verinceye kadar savaşın.”(6)

Biz Müslümanlar, kıldığımız namazların her reka-tında Fâtiha sûresini okuruz ve bu sûrede “Nimet verdik-lerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınların-kine değil” âyeti vardır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) buradaki “gazaba uğrayanları” Yahûdiler; “sapkınları” ise Hı-ristiyanlar olarak tefsir etmiştir.

Takdir edersiniz ki, Hz. Peygamber´in bu tefsirinden sonra artık kimseye söz düş-mez. (7)

Kur'ân-ı Kerim'de Yahûdi ve Hıristiyanları cehen-nem konusunda müşriklerle eş tutan bir çok âyet vardır:
“Gerek Ehl-i kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler.

Onlar bütün yaratıkların en şerlisi-dirler.” (8)“And olsun ki, Allah üçten biridir diyen-ler kâfir olmuştur.” (9)Yine Hıristiyan ve Yahûdilerle ilgili şöyle buyurulur: “Yahudiler ve Hıristiyanlar Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor?” (10)

Bütün bu âyet-i kerîmeler, Yahûdi ve Hıristiyanların küfür içinde olduğunu açık bir şekilde belirtirken ve onlar Allah'ı ve Rasûlü´nü yalanlayıp dururken ve hak dîni kabul etmezken biz onların îmân sahibi olduklarına ve cennete gireceklerine nasıl hükmedebiliriz?

Üstelik Allah Teâlâ Hz. Îsâ'nın diliyle şöyle buyurur: “Oysa Mesih, Ey İsrail oğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin; kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmedenlerin yardımcıları yoktur."dedi. (11)

Kur'ân-ı Kerim onların küfrettiğini, İsa'yı ilahlaştır-dıklarını veya Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu veya üçün üçüncüsü olduğunu öne sürerek Allah'a ortak koştuk-larını anlatmaktadır.

Günümüz Yahudi ve Hıristiyanları içinde Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberliğine iman eden ve Kur'an'ın doğruluğuna inananlar var mıdır? Böyle birileri varsa bunlar nerede yaşamaktadır?

Yahûdi veya Hıristiyan olup da Yahûdîlik veya Hıristiyanlık dinine bağlı kalan, Allah'ın cennete girmenin şartı olarak belirlediği bütün kitaplara ve peygamberlere îmân eden bir kişiyi bize gösterebilir misiniz ki onun ehl-i îmândan olduğunu kabul edelim? Eğer böyle biri yok-sa bu meyanda söylenilen bütün sözler birtakım hayal ve rüyalar olmaktan öte bir anlam ifade etmeyecektir.

Cennete girmek için Hz. Muhammed (s.a.v.)'e iman etmek ve ona tâbi olmak şarttır. Cennete girme-nin olmazsa olmaz şartı, Hz. Muhammed (s.a.v.)'e iman etmek ve Allah'tan getirdiği her şeye tâbi ol-maktır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere ne Hıris-tiyanlık inancının lideri Vatikan'daki büyük Papa, ne de en alt seviyedeki bir papaz ya da haham, yani Yahûdi ve Hıristiyanlardan hiç kimse peygamberimizin ve Kur'ân-ı Kerim'in hak olduğuna inanmamaktadır. Bü-tün Yahûdi ve Hıristiyanlar Hz. Muhammed'in pey-gamberliğini yalanlamaktadır.

Farz-ı muhal kabilinden bir an için onların Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygam-berliğine inandıklarını, Mesih'in ilahlığını, rablığını ve Allah'ın oğlu olması şeklindeki inançlarını tashih ettik-lerini düşünsek bile bu yeterli değildir.
Mutlaka, Hâtem ul-Enbiyâi ve'l-Murselîn olan Hz. Muhammed (s.a.v.)'e tâbi olmaları ve onun getirdiği dine ters düşen dinî terk etmeleri gerekir ki bu Allah Teâlâ'nın yüce kitabında zo-runlu kıldığı bir şarttır.

Şurası kesin bir vakıadır ki, Hz. Peygamber Yahûdi ve Hıristiyanların öne sürdüğü gibi sadece Araplara değil, bütün beşeriyete gönderilmiştir.

Yahudi ve Hıristiyanlarla Hz. Peygamber'in risâletiyle ilgili tartışmalarımızda kendilerine apaçık deliller getir-diğimizde, “O Arapların peygamberidir, dolayısıyla ona tâbi olmak bize vacip değildir." derler. “Ey Rasû-lüm! Biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönder-dik.” (12)“Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen Peygamberim.”(13) âyet-leri sebebiyle Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberli-ğinin umûmî olduğunu hiç kimse inkâr edemez. O hal-de Hz. Peygamber bütün insanlığa gönderilmişse ona tâbi olmanın vacip olmadığı nasıl söylenebilir?

İşte durum gösteriyor ki günümüzdeki Yahudi ve Hırıstiyanların cennete giremeyeceğine yüzlerce Kur'an'da deliller vardır. Bu konuda iyi niyet beslemek Allah'ın iradesine karşı gelmektir. Allah'ın iradesine karşı geleni Rabbimizin cennetine koymayacağı açıktır. Allah safdillik edenlere basiret ve firaset versin.
1) 4 Nisa, 1.
2) 2 Bakara, 111.
3) 2 Bakara, 111.
4) 2 Bakara, 285.
5) 4 Nisa, 150.
6) 9 Tevbe, 29.
7) İbn Kesir, c.2, s.10.
8) 98 Beyyine, 6
9) 5 Maide, 73.
10) 5 Maide, 18.
11) 5 Maide, 12.
12) 34 Sebe, 28.
13) 7 A'raf, 158.
 
Kur'an-ı Kerimden önce gönderilen tahrif olmamış (değiştirilmemiş) olan kitaplara ve peygamberlere inanan insanlarda müslümandır.

Şimdiki tahrif olmuş (değiştirilmiş) kitaplara iman edenlerle karıştırmayalım. Şimdiki bütün yahudi ve hristiyanlar kafirdir.

İslam dinini, Kur'an-ı kerimi, ve peygamber efendimizi kabul etmedikten sonra varacakları yer cehennemdir.
 
dostum şimdi islam dininden önceki dinlerin hepsi son peygamberin habercisi olmuşlardır kendi pygamberlerinin döneminde o peygambere iman edenler muhakkakki kurtuluşa ermişlerdir fakat son peygamber ve son kitap geldikten sonra ben hala hz isa nın veya musa nın şeriatinden (yolundan)gideceğim diyenler iman etmiş sayılmadıkları için cehenneme gideceklerdir (o hal üzerinde ölürlerse)tabiyki
bu konuyla ilgili olarak kuranı kerim yeterince bilgi vermektedir arzu ediyorsan oradan okuyabilirsin

Bakara 91 Kendilerine: Allah'ın indirdiğine iman edin, denilince: Biz sadece bize indirilene (Tevrat'a) inanırız, derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. (Ey Muhammed!) Onlara: Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? deyiver.

Maide 72 Andolsun ki "Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih "Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur" demişti.

Al-i İmran 12 (Resulüm!) İnkar edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir! *

Maide 86 İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir

Teğabun 10 İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası!

Beyyine 6 Ehl-i kitap ve müşriklerden olan inkarcılar, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte halkın en şerlileri onlardır.

Nisa 122 İman eden ve iyi işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah, (bu söylenenleri) hak bir söz olarak vadetti. Söz verme ve onu tutma bakımından kim Allah'tan daha doğru olabilir?

Tevbe 72 Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vadetti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur.

Furkan 1 Âlemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren, Allah, yüceler yücesidir.
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
sayın arkadaşlar yazınızı okudum yüzde doksan mutabıkız ancak hakan arakdaş demişki bu gün incile tevrata inanan yani şimdiki hırıstıyanların hepsi kafirdir demiş
bu sözden dolayı arakadaşıma şunu söylüyorum
kimin kafir kimin cennetlik olduğunu sadece hz Allah bilir eğer sen biliyorum dersen hz Allaha şirk koşmuş olursun

ikincisi bizim kitabımız hiç bozulmadı ayıklanmadı ama incil tevrat bozuldu değişti demiş
yanlış bununda doğrusunu hz Allah bilir birde hakkın cemali nurunu üzerinde taşıyan bilir

dinimiz din kuralları ilk geldiği şekilde duruyor diye hiç gururlanmayın
müslümanlık önce ikiye bölündü sonra dörde bölündü

alete süresinde imam hüseyine ait ayetler övgüler nerede 412 ayet nerde bir coğu sayıyı tamamlamak için ikiye bölünmüş
sadece fatiha süresi ihlas süresine ve bir kac küçük ayete el değmemiş
bunlar tümü akıcı şiirsel olacak aynı hak aşığına aşağıdaki hakdan gelen sözler gibi

bu gün dini kurllar yüzde doksan ilk günkü gibi değildir
namaz oruc evlilk hakkında hac zekat
ve bir cok dini kurllar aslından yüzde doksan farklıdır

hırıstıyanlar isa peygamberi sevenleri onun havarilerine
350 yıl düşmalık sürdürdüler
müslümanlar islamlar hz ali öldürüldükten sonra hala ehlibeyitin nurunu üzerinde taşıyana düşman ehlibeyiti sevene karşılar

işte hak aşıkları ehlibeyitin nunu taşıdığını ifade ediyor

HANCI PERVANE.560
Hakkın kandilinde bir cana boyandım
Ali evlatılna geldim uyandım
Medet medet alemleri yaradan hak diye

1400 yıldır islamlar ehlibeyiti ya astılar ya kestiler
şimdi hancı pervaneye hem sunniler düşman hem aleviler

ikiside kendilerine göre din anlayışı üretmişler

halife osmanla imam hasanı imam hüseyini aynı insan olarak görüp aynı kefeya
koyuyorlar

islamlar sanıyorki erenler aynı normal insan halbuki görüntüsü insan gibi
öyle normal insan olsa cansız maddeye soru sorar dünyaya yaradılıştan kıyamete kadar seyiredebilirmi
halbuki kıyamet günü imam hüseyinin sağ yanağı ademden beri gelen bütün erkelerin defterini inceleyecek şefatı hak edenin amel defterini dedesine verecek
kainat yokken kandilde imam hüseyini kanı dünyaya düştü dünyaya canlılık geldi dünya imam hüseyinin kanı ile yuğurlandı
şimdi bir karıç toprak kazanmak için kan dökülür

hırıstıyan kadınlar meryem anya yalvarıyor müslümanlarda hz fatmaya yalvarmaları gerek cünkü meryem anayıla hz fatma aynı kişi
kıyamette bütün kadınların amel defterini hz fatmanın sağ yanağı inceleyip şefatı hak edenin defterini atasına verecek

dört büyük kitabın hükmü kıyamete kadar sürecektir

konuşma türünde aşağıyı okuyun
HANCI PERVANE . 666
HANCI BUNU SÖYLEDİ
Ademin evlatlarından ademin evlatlarından
Ademin karısı hava o karıdan kırk sene sonra ademe hür geldi hürden şıt geldi ademden nur şıta indi şıtın sülalesine
Havadan olanlar bütün hala o günden bugüne düşman oldular havadan olanlar şıtın sülalesine çünkü şıt eleyiselam bütün erenler evliyalar şıtın sülalesinden gelmiştir cümle peygamberler şıtın sülalesinden gelmiştir aşıklar şıtın sülalesinden gelmiştir cümle ne ki sofu var ise her devletin diliyle olan sofular şıtın sülalesinden gelmiştir çünkü şıtın ervaha havadan olan kıza karıştı ya onun için beraber karışık nerden gelirse gelsin padişahlar altından halk olmuştur
peygamberlerde altından halk olmuştur ama
Daha yakın zamandan seçildi altından peygamber sülalesi halk oldu gümüşten de padişah sülalesi halk oldu bakırdan da reşber sülalesi halk oldu demirden de mapushanaya düşen ve zina yapan halk oldu onlar bütün haram ile zindanlara giderler
Ana rahmine konar bu netse hepisi ana rahmine konar
Ana rahminden çıkar ne konmuşsa o olur insanlar çünkü Allah onu koydu melekler getirir toprak olarak koyarlar topraklarıda burnundan alır mayaya konur hal buysa bir avuç toprak dağdan alıp getirmiyorlar burnundan neki toprak giderse o olur
Melekler onu macun eder içerde insanlar dokuz nesneden halk olmuştur dördü anadan beşi de abadan konmuştur ademin ervaha temizdir ama havanın ervahı çok aşırı gitmiştir
Ama kadın erkekle eşittir kadın erkekle eşittir devlet dediğin nedir bilirimsin devlet çıkarsa herkes güzel geçinir azgın paşa çıkarsa herkes noksan noksan dünya böyle halk olmuştur
Bu dünyanın ötesi hiç görünmez ne zaman ölürsen işte ucuda tükenire öteside yoksa ne zenginindir cennet nede fakirindir cennet cennet alan kazanan Allah kazandırır herkese
Herkesin işleği kazandırır cenneti cennet öyle falanın filanın değil işleği var ise ALLAHA karşı fakat ne namaz kılan cennete gider ne namaz kılmayan cennete gider ALLAH onun üççe tini eline verir dinlemiştir onu o kişi cennete gider dinleyen meleklerin dinlediği birde bu şekil ne sular Abu keserdir
Nede içki Abu keser olamaz içki insanlara haramdır her hangi kavim içerse içsin netse karıştıktan sonra bilmem şarabı bilmem rakısı bilmem daha türlü türlü şeyler bunlar haramdır çükü helal bir tek sudur helal ALLAHIN emrindeki ne halk etmişse o helaldır sonra nefte yaptığı o haramdır ama kişi artık cennette cehennemde dolmuş arasata çabalıyor hepisine diyor ben biliyorum bu şekil olur otuz altı padişah geçti hep bütün tekkelerle uğraştı ata türkte gelince bu millete hocaların an şehleri baktı ki hepisi hoca olmadan şeh olmadan adam isim kazanmış devletin önüne geçmiş Atatürk gidene kadar bir iyi secğinti var idi Atatürk gittikten sonra yine başladılar biri diyor ben şeyhim biri diyor ben hocayım hal buysa dinin öyle bir hakkı vardır ki dine yetişmek için kuranın içine girmek için denizler mürekkep olsa ormanlarda kalem olsa bunun dahi bir harfini bozamazda yapamaz ama kim bozulmamıştır kağıt bozulur herkes yazar mat balara girir fakat AŞIKLAR GELMİŞTİR KURANI İMZAL EDERLER kuranı imzal ettikten sonra otuz altı padişah gelmiştir bütün tekkelerle uğraştı
Bütün alevi sülalesinde şimdi alevi Sünni kelimesi var cumhuriyet kurulan yerde tah ademden bu yana olan bir neftedir bu alevi Sünni çatışmasını doğru padişah çıksa ikiside kardeştir
Yok doğru padişah olmazsa işte alevi Sünni çatışması olur bütün her devlet atat ürkün olduğu toprağa cabalarlar çünkü neden bütün ALLAHIN yaratığı yeşillik dört mevsim var mahsul mahutlu var kışı var yazı var güzü var baharı var böyle onun için buraya çabalarlar herkes anarşist yetiştirmesi neki Ata türkün mülkünü almak İÇİN LEİLAHA İLLALLAH
MUHAMMEDE RESULULLAH DOĞRU BUNU SÖY

HANCI PERVANE 259 -HZ. ALİ
Erenlerden bir kapı actık
Erenlerden bir kapı açtık
Bir ucuda şar içinde
Hederlerle biz çalıştık
Ala çiçek mor içinde

Türlü nabedet işledim
Ali haydar var içinde
Ali'den sorarsan ya hu
Taha dan sor var aliyi

Müşdebayı hub eyledik
Müştabayı hup eyledik
Sorarsan ya hu
Lenteradan sor var aliyi

Cemalına noksan deme
Cemalına noksan deme
Kef ile nunuunan söyle
Aliyi dem ile Ah hele
Sitretil müntadan sor

ali ninde baharıda
ali ninde baharıda
Yazlar gelir bu halıda
Tah aynan güneşde varıda
Sorarsanda kerbaladan sor

Ali ninde evlatını
Kabağav hüseynin metini
Sorarsanda aleteden sor
Hup eylesin yer nazarı
Ah hele kef ilen nunla pazarı
Kef alidir nun muhhammet
Kef alidir nun muhhammet
Ehhet ile birdir ahmet
Erenlerde elehem dulullah
Sorarsan ali yi bakaradan sor

Ah heleTürlü dürlü menerefe
Dürlü dürlü menerefe
Yüz dört kitabınla harfte
Sorarsan aliyi ya hu
Kuranınnan ahmette
Kuranınla aliyi sor ahmette

Muhhammettir bunun adı
Ali haydar olur tadı
Muhhammettir bunun tadı
Ali haydar onun tadı
Şahi merdan kaleden kuladan sor
Sorarsan ya hu ya hu
Niçe bir aradan sor

Ses verirde bulutta
Ses verirde bulutta
Gulufallahı ahmette
Nurunnanda allahı üssemette
Sorarsan aliyi var sor

Bu kuranın nurudur
Bu kuranın nurudur
Ementi billahi sırıdır
Yetmiş bin evliyanın piridir
Sorarsan aliyi sor heey

Yüz yirmi dört bin nebi geçmiş
Yüz yirmi dört bin nebi geçmiş
Üçyüz altmış altı ayet geçmiş
Altıbin altı yüz harf geçmiş
Sorarsan aliden sor

Dört kitabın dördünde
Erenlerin merdinde
Kırklarında var yerinde
Sorarsan aliyi sor heey

Hancı diyer hakta
Ne haftada nede ayda
Sorarsanda bir kapı açılır şahta
Cenneti aleye aah hele
Yazılan harf ayette

Ehhetten ahmete yakın
Ehhetten ahmete yakın
Bismillahı orda takın
La mekandan birde bakın
Sorarsan aliya sor

Mustafadır bir ismide
Mustafadır bir ismide
Ata türkten beri çismide
Benim sevdiğimin bunlar ismide
Sorarsan hancıdan sor

Hancı diyer ayak ayak
Gelir böyle hedere bak
Hedefimiz doğru
Sorarsan ya hu böyle
Atatürkü çihhandan sor

Çihhanın bütün aman
Çihanıda bütün aman
Ne derde derman zaman
Her gün çoçuklarda desin tamam
Sorarsan mustafayı benden sor

Hancıyam bu sözün arası
O yar gelir gürçistanda
Zöhre hanımda bu yası
Ak hele dünya da bu isimler
Hemi para hemi altın hası

Ah hele dinim imanım benim haktır
Hak diyene şüpem yoktur
Cumiriyeti severim şahtır
Sorarsan hancı pervaneden sor

301 - HANCI PERVANE
Kandili mahallahta gör ne ders te gördüm
Erenler payına sürdüm canım yüzümü
Deryalar coştu mahallaha karşı

Mahallahtan indi bir nokta
Erenler mülküne geldi hakta
Ne hafta geçti ne ayda şahta
Tevekkil ilmine geldi bir nokta

Zamanından eyledik tavayı
Gördük mahallahta bizde köpüren arşa çıktı havayı
Yerler halk oldu gördük duvayı
Zamanı tabir ettikte geldik
Zamanı tabir ettikte geldik

Yükledik köçümüzü bizde kandilden
Erenler deminden her daim birden
Cebrail israfil mükail ordan
Mahallaha düş olduk nokta var geldik heey

Adem ile yedik daneyi haktan
Çok böyle geldik dünyaya bakta
Serencipten endikte bir haktan heey

Serencip kapısından rahmetten
İndik böyle bizde havayı şahtan
Ademden şıta eriştikte bakta
Ademden şıta eriştikte bakta heey

Bizde doğduk adem ile yaşıt tık
Erenler babında hemen baş ıdık
Şıta indik ya hu çok mühür gömlek taşıdık
O zaman idris ile cennete gittik savaşıdık hey

İdris ile kutmu kumaş bezettik
Ademden böyle geldik düz ettik
Üçler çiçeklendi yediler beraber
O zaman nuha eriştik yettik
Nuhun deryasında tevekkil tuttuk

Erenler babında hemen unuttuk
Lem ile ya hu biz geldik gittik
Lemin gayretinden tevekkil ettik heey

Lemin ustazından gahirmanı katile yetiştik
Ademden bu yana hemen tutuştuk
Erenler yükünde bizde karıştık
Hak nasip eyledi çokta çalıştık yareb amaan

Tevekkil eyledik indim nuta
Ud unan beraber yüsküfüle
Yüsküfül gayretinde bu ara
Ne olur beni defterinde sıra yareb

Ah helen zülküflüden zülkaranıya
Bizde yetiştik bu yara yara
Ne olur beni hğınada var ara
Geldik gittik böyle bir sevli yara hey

Zekeriyeyle hızara yetiştik
Erenler babında her ağaca düşdük
Medet medet diye yoşayla bir olduk
Medet medet dedik yoşayla bir olduk
Hakkın cemalından tere tutuştuk heey

Kırklar meydanında yusuf kenan pazarında
Saydık bizde böyle helbet mezarında
Yusuf unan kuyuda her dem halında
Eyub unan tene tutuştuk

Kurt ile beraber aldık ipeği
Saydık böyle bizde hemen bir bengi
İdrarım tamam oldu rengi
Şu ayıbınan ya hu koyuna yetiştik

Musa ile asayı taşıdık ayan
Erenler babında hemende ziyan
Meryem inen düşdük tevekkil kan
Meryem inen düşdük tevekkil kan
Ese ile beraber merdivana karıştık heey

Merdiven inen çıktık ayak ançak
Bizde düştük böyle gönüle sancak
Ya hu gönül bağı kalmaz bu ançak
Ta tevekkil ette erenlere bak heey

Halil ile narın tamam kulpuna
Çok çabaladık hemen tahına
Erenler babında ismaille hakkına
Koç kurban eyledik geldik
Arafata yakına heey

Tevekkil eyledik bizde araya
Muhammed inende düştük sıraya
Aliyle ya hu taşıdık ya hu zilfikarı oraya

Ta tevekkil ettik bizde yakına
İmam Hüseyin ile cennet bezettik
Erenler babında hemen düz ettik
İmam hasanın an zehri yuttuk yettik
İmam hasanın an zehiri yuttuk yettik yareb
İmam Zeynel ile zindana gittik hey

İmam bakır ile kazanday iken
İmam bakır ile kazanday iken
İmam cafer ile türlü yazarız
İmam rıza ile zehir bozarız
İmam rıza ile zehir bozanık heey

Musa yi kazim ile kaftan kafa
Uğradık çok bizde olduk sefa
Aliyil nagiyle çok çektik çefa

Tagi nagi geldik askere yakın
Mehdî olduk bizde mağraya bakın
Erenler deminde sıraya çıkın
Şaht eyledik böyle beraber
Ne olur gürçistanda sıraya karşı
Erenler babında gözümün yaşı
Hak nazar eyledi kırklara karşı
Üçler çiçeklendi yediye karşı
Allah allah dedik imama karşı

Hızır nebi ile çarkı dolandık
Kandili mahallahta bizde sulandık
Geldik gittik bade ile hak dedik aldık
Erenler yükünde mehraçta kaldık
Mehracı muhamede sarıldık aldık
Yareb böyle böyle hakkı ile kaldık

Hızır nebiye kardeş olurken
Erenler babında yoldaş olurken
Aşıkların anda savraş meyraç olurken
savraşım savraşım tevekkül hanı
Hancı kurban olsun Zühre hanım canı
Erenler babında hancı sen seni tanı
Ta ezelden evraha yakın
Biz illa dedik yareb elaman heey
 
Din diye birşey yoktur.Din,insanlar tarafından uydurulmuş saçma sapan kurallar topluluğudur.Dolayısıyla Allah ta yoktur,peygamber de yoktur,cennet te yoktur,cehennem de yoktur.Hiç kimse hiçbiryere gitmeyecek.Ölünce hayat bitecek.Adı üstünde : ÖLÜM.
Ölmüş olup ta ben cennete veya cehenneme gittim diyen birisiyle mi karşılaştınız da Müslüman olan cennete olmayan cehenneme gidecektir diyosunuz?Olmayan biryere gidilmez arkadaşlar.
Eğer ben yanlışsam ıspatlayın,kanıtlayın,kabul edeyim.
 
h.sadık kardeş...

sanki yazdıklarım benim fikrimmiş gibi,
Hakan arkadaş demiş ki demişsin ve bunlara katılmadığını söylemişsin. ve ilave etmişsin kimin kafir, kimin cennetlik olduğunu Allah bilir, demişsin


1. Yazdıklarım benim fikrim değil,
2. Şaan ki incil, tevrat, zebur (Kutsal kitaplar)'a inananların İslam dinini , Kur'an-ı Kerimi, Hz Muhammed (S.A.V)'i kabul etmedikleri bilinen bir gerçek. Bunlara ;Yahudi ve hristiyanlara ben kafir demiyorum. Allah (c.c) diyor. Yukarıda çok açık ayetler zaten yazıldı, tekrar tekrar yazmaya gerek yok!...
3. Ancak dersen ki; ben zaten şuan ki Kur'an-a zaten inanmıyorum dersen, o zaman sende onların safındasın...

Bunu da ben söylemiyorum,
Kuran'ı kerimin değil tamamını,
bir harfini bile kabul etmemek insanı kafir yapmaya yeter...


İster inanırsın, istemezsen ananmazsın!...
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
Din diye birşey yoktur.Din,insanlar tarafından uydurulmuş saçma sapan kurallar topluluğudur.Dolayısıyla Allah ta yoktur,peygamber de yoktur,cennet te yoktur,cehennem de yoktur.Hiç kimse hiçbiryere gitmeyecek.Ölünce hayat bitecek.Adı üstünde : ÖLÜM.
Ölmüş olup ta ben cennete veya cehenneme gittim diyen birisiyle mi karşılaştınız da Müslüman olan cennete olmayan cehenneme gidecektir diyosunuz?Olmayan biryere gidilmez arkadaşlar.
Eğer ben yanlışsam ıspatlayın,kanıtlayın,kabul edeyim.

sayın yukarıda din yoktur diye yazan arkadaşım ben bir yıldır bangır bangır bağırıp yazıyorum yazıları sanırım hic okumamışsın
nalet yezit kuranı kendi iktidarı sürekli kalsın diye kuranı kerimi uyarlamasaydı sende cennete gidip gelen varmı din varmi hakkın nunu taşıyan insan varmı bilirdin

bak arkadaşım din insanların bir birlerine karşı davranışını ve görevini içerir yani insanın beyni almıyacağı davranışlar var işte yüce Hz Allah otuz iki farz yani otuz iki kural koymuş bu kuralları yaptınmı senin canın yanmaz
hz allahtan rahmet olarak fikir alırsın eğer hakkı tanımazsan senin beynine seni yanıltacak canını yakacak zülmumat fikir gelir

2 =cennete giden gören var dünyaya gidip gelen var bunu dünyada tarih öncesi yaşadığı yerleri ispatlıyan var hz muhammedi şu an gören melekleri gören var

bu erenler ceşitli sayılarda ceşitli makamlarda
hancı pervane hakkın imamı yani öğretmeni bangır bangır bağıran tellalı olarak sayısız şekilde dünyaya gidip geldiğinden her yeri kendi doğduğu elli yaşına kadar yaşamışlığı kadar bilmektedir ona sırdıye bir kavram yoktur zaman diye bir kavram yoktur
dünya malına karşı nefsi yoktur okuma yazması yoktur

diyorki her gün namaz kılan değil her gün her saat her saniye hakkı aklında zikreden ilim yapan hakkın emrinde doru calışan yaşayan insan temizdir

yani sen ancak kendini kandırıp kafanı calıştırmıyorsunki bu dünya yörüngesinden dönüş hızından yılda bir saniye fark atsa bin yılda bir gün kac saat olur işte bu düzeni konturol eden kainatta her görevi olan hakkın emri ile düzenliyen evliyalar var

cinler bile bir mülkten bir mülke izinsiz gidemez
sen hancı pervane başlığı altındaki yazıları oku

hakan arkadaşım sende önce düşün
eğer senin elindeki mevcut kurnı kerime hz Allah müdale etseydi cennet cehennem imtihan olurmuydu hakkın yanında paşa da bir poşada
işte hz Allahın bir harfi bile değişmez dediği kuranı kerim matbaya girip yazılan coğalan kuranı kerim değil
hakkın vucucuna zikredip gönderdiği canlı kuranı kerim hak imamları şu ayrıntıyı iyi oku bu sözler haktan geleme

bozulmayan ehlibeyittir ehlibeyit kuranı kerim gibi mürşittir
ehlibeyit bozulmaz

nalet yezit halka öyle dikta ettiki
sonradan gelen bu hak adamlarını gökte ucarsanız dahi inanmayın dedi
düşün seksen iki anayasasını askerler kendi menfatına göre kurduki bizim yaptığımızı sonradan iktidara gelenler bizi yargılamsın bu anyasa olalı 25 yıl oldu herkes şikayet ediyor ama değiştirmeye kimse yanaşmıyor elindeki kuranı kerimi işte emevi iktidarı ve abbasi iktidarı bu günkü gibi ayıkladı kenilerine göre düzenledi
abbasi halifesi harun reşit zamanında bu günkü halini aldı buna karşı gelenleri yetmiş yıl boyunca cuma günü astılar o gün doğan bir cocuk emevi iktidarı bittiğinde yetmiş yaşına geldi şimdi cuma günleri okunan sela işte emevilerden kalma cuma günü adam asılır sela okuturlardı sela cenazeye indi cuma müminin bayramı yas günü değil
hakkın her yarattığı ilim her canlı cift işte kuanı kerime nikahlı olanlarda hak aşıkları kurnı kerimin ıkrarı
islamlar tarih boyunca bu hak admlarını astı bunları susturdu bunlara şimdi düşman artık hz muhammedin yanında yerleri varmı yokmu sen tahmin et

bak aşığı hz muhammed hz alinin ıkarı diyor
kuranı kerimin ırkarıda aşıklar diyor
ırkar kelimesi farz anlamında bir birlerinin tam vucut oluşu bir birlerinden ayrı değil demktir
aşağıdaki satırları anlamzsan anlamdığını bana yaz

HANCI PERVANE
Ah yareb ama an eyler eey
Tah ezelden böyle yetiştik
Aliyle muhhamette ırkara
Aliyle muhhamette ırkara

Cümle derdi bir ettik
Tevvekkil babına kurana yetiştik yettik
Aliyle Muhammet gidence
Ah hele kuranı ser beser rasfale
Kuranı serbeser rasfale

Ah hele ayetlerin ucu kaldı
Cümle dahi lazım olan noktayı yok ettiler
Çekildi kuran ya hu aşıklara gitti pek ettiler
Aşıklarda ırkar kuranın ırkarı zay olmaz
Hiç kimse aşıklara elini vurup yetmez
Aşıkların sözü doğru kurandır
Kurana hiç kimsenin eli gitmez
Kağıtı yok ettiler hey kağıdı yok ettiler

Ah yareb ama an ya tabip
Her bulduğu aşıkları
Her bulduğu her bulduğu aşıkları
Kimisini kestiler kimisini astılar

Ah yareb geriden aşıklara hak yine nazar kıdı
Anadan anaya gelip yetişti
Kuran hak ile hak oldu hemen görüştü
Yareb aaman eyler ey

Tevvekkil babında söyleyimde dinleyin canlar
Bu dünyanın ötesi on sekiz bin alemdir
Yedi kat yer yedi kat gök selamdır
Ah Helen aya şemsi kamere
Aya şemsiyle kamere
Ah yareb şemsi aydır kamerde gündür
Leyliyle ırgarda hemde birdir
Geceyle gündüzün tavayı taktı tavayı
Tavanın bir kulpuda aşıklar haktır

Aşıklar haktır hak diyene şüphem yoktur
Aşık nikahını boşamak yoktur
Yareb aamaan eey
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst