Argo nedir?

Al sana bir kaya, nerene dayarsan daya.
Alacagina sahin, verecegine karga.
Alismis kudurmustan beterdir.
Ali Fakiya yazdirdik, daha beter azdirdik.
-resmi dil karşısında varoşun oluşturduğu bir dildir.
- Varoşçularin, kendilerini adam yerine koymayan, kendilerini ikinci sınıf vatandaş sayan burjuvaya karşı
bir varoş dili ile başkaldırılması
-Kaba ve küfürlü bir dil.
-Külhanbeyi, kayış dili, pirpirilerin, hazelelerin/saçmalayan ve erazillerin/reziller dili
-Bir gruba has bozulmuş dile jargon;özel bir terminolojisi olan gizli dile argo denilir.
 
Argo, kanundan kaçanların dili. Uydurma dil, tarihten kaçanların...
Argo, korkunun ördüğü duvar; uydurma dil şuursuzluğun. Biri günahları gizleyen peçe, öteki irfanı boğan kement.
Argo, yaralı bir vicdanın sesi; uydurma dil, hafızasını kaybeden bir neslin.
Argo, her ülkenin; uydurma dil, ülkesizlerin...

Cemil MERİÇ
 
sokak ağzı da denebilir.
Türk halk kültüründe argo ile jargon
arasındaki fark dikkate alınmadığı
için; futbol argosu, doktor argosu gibi
yanlış adlandırmalar olabilmesi, bir
diğer husustur.

Nitekim argo, meslekî
veya sosyal bir grup müştereğine bağ-
lı olarak ortaya çıkan konuşmalık bir
halkbilimi türü olup, bu söz konusu konuşma
gruplarının özel kelime hazinelerinden
ortaya çıkar ve gruba has olarak
kaldığı müddetçe jargon
belli bir grubun malı olmaktan çıkıp genel sirkü-
lasyona geçtiği zaman
sa argo olarak adlandırılır
(Çobanoğlu, 2005: 234-235).
 
mopsy nin son mesajına göre argonun tanımı uymamış gibi.
Argo insanda ilgi çekecek, ayıp sayılacak çağrışımlar yapabilecek, dalga geçebilecek vb kullanımdır. Küfür daha başkadır, küfürlü söz argo sayılmayacağından küfür argoyu bozar. Yani doktorun kendi konuşma tarzı argo değil.

Benim de aklıma şu gelmişti. Ankara Mamak gecekonduların yaygon olduğu bir yer:

""""Mamaaana gece konduklarım""""""
 
Üst