iktisat teorisi 2007 arasınav soruları (a.ö.f)

1-Talebin çapraz esnekliği yorumlarıyla ilgili €<0 olan mallar hangileridir?
cvp:tamamlayıcı mallardır.
2-TPP max. Olduğu noktada MPP=?
cvp: MPP sıfırdır.

3-Artan marjinal teknik ikame oranı varsa eş ürün eğrileri nasıldır?
Cvp:içbükeydir.

4- 5-Negatif ölçek ekonomileriyle ilgili soru vardı.

5-Eş ürün eğrileri ve girdi fiyatları sabitken,değişken maliyet olanaklarına göre ortaya çıkan üretici dengesinin geometrik yerine ne ad verilir?
Cvp:Genişleme yolu eğrisi

6-Tüm alıcı ve satıcıların piyasa hakkındaki her bilgiye her an sahip olma piyasanın hangi özelliğidir?
Cvp:şeffaflık özelliği

7-Tam rekabet piyasasında toplam gelir eğrisinin eğimi neye eşittir?
Cvp:fiyata
8-Tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisi nasıldır?
Cvp:marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisinin üzerinde kalan kısmıdır

9- monopol piyasada ortalama gelir eğri neye eşittir?
Cvp:firma malına talep eğrisine

10-Tek alıcısı olan piyasa hangisidir?
Cvp:monopson

11-Diş macunu piyasası hangi piyasaya örnektir?

12-Kartellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

13-ikinci grup oligopol teorisiyle ilgili soru vardı.

14-Aşağıdakilerden hangisi en yaygın fiyat liderliği arasında yer almaz?
Cvp:Edgeworth fiyat liderliği

15-Marjinal ürün hasılatının formülü nedir?
Cvp:MPP x MR

16-bağımlı bağımsız değişkenle ilgili soru vardı.

17- esneklik değri e=sonsuz olduğunda talep eğrisi nasıldır?
Cvp:yatay eksene paralel

18-talebin fiyat esnekliği ile ilgili sayısal bir problem vardı.sayıları ve sonucu hatırlayamıyorum.

19-grafikle ilgili soru vardı.hangi noktada üretim imkansızdır?
Cvp:D5

20-aynı grafikle ilgili etkin üretimin sağlanamadığı nokta hangisidir?
Cvp:X2Y1

21-Marjinal ürün hasılatı girdinin külfetinden büyükse ..... böyle başlayan bir soru vardı .

22- dışsallıklarla ilgili bir soru vardı.

23- tam rekabet piyasasında marjinal fiziki ürün ile ürünün fiyatının çarpımı aşağıdakilerden hangisini verir?
Cvp:Marjinal ürün değerini

24-gelir nasıl bir değişkendir?
Cvp :akım değişkendir.

25-negatif dışsal ekonomilerinde uzun dönem ortalama maliyet eğrisi nasıl hareket eder?

26-ÜRETİM MİKTARI TOPLAM MALİYET
1 100
2 180
3 240
4 280
5 310
Tabloya göre 5. birimin marjinal maliyeti kaçtır?
cvp:310-280:1=30

27-Tabloya göre 4. birimin ortama maliyeti kaçtır?
cvp:280:4=70
 
Üst