hz Allah haç ibadetini herkese yakın verdi

hz Allah haç ibadetini herkese yakın vermiştir

sayın arkadaşlar hz Allah haç ibadetini herkese yakın vermiştir
hz muhammedin nuru şehitlerin ve evliyaların üzerine dağılmış herkese yakın gelmiştir
şimdi cuma akşamları oralarda yeşil ışık yanar ve oralara yol inşatı geldiğinde kepce dozer ceşitli güçlerle yeri değişmez bozulmaz işte oralar haç yerleridir
hz muhammede sordular ya resulullah
seni görmek için buraya hucum ediyorlar onlara ne diyelim hz muhammed dediki(sağlığımda ve öldüğümde kimki beni görmek için buraya hucum ederse onlar cehennem kelpidir
biz onların selameti için haç ibadetini yakınlarına verdik
)
hz muhammed mirca gittiğinde hz allah sordu benden ne istersin hz muhammed dediki (kuranımın tamamatını
hümmetimin selametini
)
işte hz Allah hümmetinin selameti için haç ibadetini yakınlarına verdi
daha sonra araplar paralar bize aksın diye haç ibadetini kabeye yönlendirdiler

HAÇ. 238.-HANCI PERVANE
Yaerb aamaan
Seyahatten gelen erenler
Seyahatten gelen erenler
Baharımız yazın güldedir gülde

Ah hele uçar gider ya hu ala gözlerin
Cemali cemale pirdedir pirde
Cemali cemale pirdedir pirde

Firdezi alede gülün hepisi
Ustaza yakışır hele gelen tapusu amaan
Ah hele hacetten açılır nidem amam
hele bin bir isimin birde kapısı
Nidem birde kapısı

Heeey göverir yeşerirde
Yatar yatar nura batar şehitlerin hepisi
Hele Yatar ya hu
Nura batar şehitlerin hepisi

Hele bin bir isim bir araya
Ah hele gelir ya hu
Birlik kapısı birlik kapısı

Secetinnen gelen
Türkü yenin cumhuriyeti alemi
Maşallah ki ya hu
Doğruluktur onun kapısı

Hele sever sever yaralı
Ah cesete damar
Ehli beytin kervanıdır
Ya hu müslümanın kapısı

Ah Müslüman dediğinde
Arşın payındadır mehraç evinde
Ta Tevvekkil eder
Ya hu her gün evinde
Ah hele ne kimsenin iyisinde
Ne kimsenin kötüsünde
Ser verir semaya her gün yapısı yapısı
Ağam bu müslümanın aman aman

Hele nazlı yardadır
Yedi nurun kapısı
Ah hele kimin yeşil kimin aldadır
Kimin pervazda kimin daldadır
Kimin he kişi de değilde doğru bir kuldadır

Serverir sema yada türlü menerefe hepisi
Ağam hepisi ben kurban

Ah hele mehrap idayete
Ya hu evinde vardır haçın kapısı
Huda vermiştir her yere
Ya hu evliyanın gelmiştir yakın
Vilayet vilayet hepisi
Vilayet vilayet vermiştir hacılığı

Ah bir evliya oturur vardır
O memlekette kapısı kapısı
Haçın senin evindedir ya hu
Devri alemde gitmek dahi yorulmaktır hepisi

Ya bir fakirinnen ya hu düşküne versen
Malın sarraf eyler tapusu tapusu
Ah zekat ya hu kendi malın
Kazancının terindendir
Rahmet gölünde olan Melekler hakkın yerindedir
Hele küdü kenzullah ta beytul memurda
Beytul mukaddeste senin kapındadır

Aşıklar ser verir semaya devri seçeri
Oda senin ağzın yapısında dır eeey yar amaan
Gürlevik gürlevik terin güzel haçta
Ah hele gürrevikta gümüş pınarı taçta
Ne olursa olsun iyi kazanmak
Gönül bahçesinin amaan yapısı ben kurban
Hancı diyer har verir har verir millet anlamansa
 
HAC NEDİR ?
Hac, İslâm’ın beş esasından birisidir. Hem malî ve hem de bedenî bir ibadettir.

Hac, kelime olarak, "yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek" anlamlarına gelir.

Dini bir terim olarak hac, "Belirli bir zamanda usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat’ta vakfe yapmak, Kâbe’yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek" suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirene hacı denir.

Hac, hicretin IX. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur’an ve Sünnette bildirilmiştir. Bu konuda tüm müslümanlar görüş birliği içerisindedirler. Kur’an-ı Kerîm’de, "Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır."(1) buyurulmuştur. Hz. Peygamber de, “İslâm beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”(2) buyurmaktadır.

Hac, bilindiği şekliyle Hz.İbrahim’e kadar uzanan bir ibadettir. Kur’an ve hadisler bize, Hz.İbrahim’in haccından, insanları hacca çağırmasından bahsetmekte, (Hac 22/27-28) Kâbe’nin ve hac menasikinin tarihçesine işaret etmektedir.
[1] Al-i İmran Sûresi, ayet: 97
[2] Buhari, İman, 2; Müslim, İman, 5


HAC KİMLERE FARZDIR
Erkek olsun, kadın olsun şartlarını taşıyan her müslümana, ömründe bir defa haccetmek farzdır. Üzerine hac farz olan kimse, bu ibadeti geciktirmeden bir an önce yerine getirmelidir. Üzerine farz olduğu halde bir takım gerekçelerle bu önemli ibadeti yerine getirmeyip ileri yaşlara ertelemek dinen uygun değildir. Bu şekilde haccını erteleyip daha sonra bizzat hac yapamayacak duruma düşen kimse, yerine bedel (vekil) göndermek zorunda kalır.

Bir kimsenin hac ibadetiyle yükümlü sayılması için; müslüman, akıllı, erginlik çağına ulaşmış, hür, hac için yeterli malî imkâna sahip ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişmiş olması şarttır. Bu şartlardan birini taşımayan kimseye hac farz olmaz.

Kendisine hac farz olan kimsenin, haccını bizzat eda etmekle yükümlü sayılması için de, sağlıklı olması, tutukluluk veya yurtdışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması şarttır. Ayrıca boşanma veya ölüm iddeti beklemekte olan kadının, beklemesi gereken süreyi tamamlamış olması lazımdır.

Hac yolculuğuna katlanamayacak, ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile, yaşlılar, tutuklular, yurtdışına çıkışları yasaklanmış olanlar ve iddet beklemekte olan kadınlar, hac kendilerine farz olsa bile, eda ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar şartları oluştuğu takdirde bizzat haccederler.

HACCIN FAZİLETİ
Dünya ve ahiret hayatı açısından önemli bir dönüm noktası olan hac, samimi ve ihlâslı bir şekilde yerine getirildiği zaman, müslümanı günahlarından arındırır, onun Allah katındaki derecesini yükseltir, cenneti kazanmasına vesile olur ve kişiyi ahlâken olgunlaştırır.

Gücü yetenlerin farz olarak ömürlerinde bir defa yapacakları bu ibadetin fazileti gerçekten büyüktür. “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa – kul hakları hariç - annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak döner” (3) hadisi şerifi, haccın ne derece faziletli bir ibadet olduğunu anlatmaya yeter. Bununla birlikte haccın fazileti konusunda birkaç hadis-i şerif daha zikretmek yararlı olacaktır.

Peygamber Efendimiz (S.A.S.) şöyle buyurmuştur:
"Makbul haccın karşılığı Cennetten başka bir şey değildir. Umre de diğer bir umre ile arasındaki günahları siler."(4)

Amellerin hangisi daha faziletlidir? şeklindeki bir soruya Peygamberimiz:

"Allah ve Rasûlüne iman" şeklinde cevap vermiş; sonra hangisi ? diye sorulunca;

"Allah yolunda cihad" buyurmuş, sonra hangisi? denince;

"Makbul hac" diye cevap vermiştir.(5)

Hacceden kimselerin Allah katındaki değeri çok yüksektir. Bu sebeple Yüce Allah onların içtenlikle yapacakları duaları geri çevirmez. Peygamber Efendimiz;

"Haccedenler ve umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. Kendisine dua ederlerse, dualarını kabul eder, Bağışlanma dilerlerse onları bağışlar"(6) buyurmaktadır.

Konuyla ilgili bir diğer hadis-i şerif de şöyledir:

"Hac ve umreyi art arda yapınız. Çünkü bu ikisi, körüğün demir, altın ve gümüşün pasını giderdiği gibi fakirliği ve günahları yok eder."(7)

Bir hadis-i şerifte de hac ve umre normalde gaza yoluyla yapılan cihada katılmayan yaşlılar, küçükler, güçsüzler ve kadınların cihadı olarak nitelendirilmiştir (8) ki, bu da haccın ne derece faziletli bir ibadet olduğunu göstermektedir.

Yüce Allah’ın kullarını en çok affettiği gün olan Arafe gününde (9) saçı başı dağılmış, toza toprağa belenmiş bir vaziyette el açıp Allah’a yalvaran kullarını Cenab-ı Hak mutlaka affeder. Önemli olan böylesine üstün bir ibadeti, gereği gibi yerine getirerek onun faziletinden yararlanmaktır.

[3] Buhari, Hac, 4
[4] Nesai, Menasik,3-5 (5/112,115); Müslim,Hac, 437(Hadis no:1349); İbn-i Mace, Menasik, 3 (Hadis No: 2888)
[5] Buhari, Hac, 4; Nesai, Menasik, 4 (5/113)
[6] İbn-i Mace, Menasik, 5 (Hadis no: 2892)
[7] Tirmizi, Hac, 2 (Hadis No: 810); Nesai, Menasik, 6 (5/115); İbn-i Mace, Menasik, 3 (Hadis No: 2887)
[8] Nesai, Menasik, 4 (5/114)
[9] Müslim, Hac, 79 (Hadis No: 1348)


HACCIN HİKMETLERİ
Allah’ın emrettiği her şeyde şüphesiz insanların dünya ve ahiret hayatı için pek çok hikmetler vardır. Bu şaşmaz gerçeğe göre haccın da pek çok hikmetleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

Her insan yaratılışı gereği Yüce Allah’a karşı kulluğunu ortaya koymak ihtiyacındadır. Hac, kula, en belirgin bir şekilde Yüce Allah karşısında aczini ortaya koyma, kulluğunu ifade etme ve onun verdiği nimetlere şükretme imkanı veren bir ibadettir. Çünkü hacı, mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevi unsurlardan sıyrılarak Allah’a yönelir. Sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder. Bu durum kendisine Allah’a kul olma zevkini tattırır.

Hac; renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca müslümanı bir araya getirerek eşitlik ve kardeşliğin çok canlı bir tablosunu oluşturur. Bu, lafta kalan kuru bir iddiadan ibaret değildir. Zenginiyle, fakiriyle, güçlüsüyle, güçsüzüyle bütün hacılar aynı kıyafetler içinde, aynı mahrumiyetleri yaşayarak, aynı güçlüklere katlanarak, aynı şartlarda hareket ederek fiili bir eşitlik ve kardeşlik eğitiminden geçerler. Trilyonlara hükmeden bir zenginle geçimini zor karşılayan bir fakire aynı kıyafet içinde Arafat’ta beraberce el açıp dua ettiren ve Kâbe’nin etrafında yan yana tavaf ettiren hac ibadeti, insanlara makam, mevki, mal mülkle böbürlenmemeyi, İslâm kardeşliği içinde tanışıp kaynaşmayı ve mahşeri unutmamayı öğretir.

İslâm Dininin doğup yayıldığı, vahyin indiği, Hz. Peygamber ve Ashabının bin bir güçlük ve sıkıntılar içinde mücadeleler verdiği ve Hz. Adem’den beri bazı peygamberlerin uğrak yeri olmuş kutsal toprakları görmek, müminlerin dini duygularını güçlendirir, İslâm’a bağlılıklarını artırır.

Dünyanın dört bir tarafından gelen, renkleri, dilleri, ülkeleri ve kültürleri farklı, fakat hedef ve gayeleri aynı binlerce müslümanın birbirleriyle kaynaşması ve görüşmesi sağlanmış olur. Bu durum müslümanların birbiriyle irtibat kurmalarına, birbirlerinin dertlerinden haberdar olmalarına ve hatta ticari bağlantılar kurmalarına imkan sağlar.

Hac ibadetiyle müslüman, Yüce Allah’ın kendisine lütfettiği sağlık, yetenek, mal ve mülk gibi dünyevi nimetlerin şükrünü eda etmiş olur.

Hac yapan müslümanlar sabır, tahammül, sıkıntılara katlanma, güçlüklere göğüs gerebilme, büyük kalabalıklarla aynı anda hareket ederek aynı şeyleri yapabilme, yardımlaşma, dayanışma ve belli kurallara adapte olabilme... gibi ahlaki özelliklerini geliştirirler.

Hac, müslümanlarda ömür boyu silinmeyecek derin hatıralar bırakır. Bu hatıralar; müminin hacdan sonraki yaşamında istikametini kaybetmemesine hizmet eder. Hac, müminin hayatında adeta bir dönüm noktası oluşturur.

Arafat gibi mahşerin örneğini oluşturan bir yerde Allah’a el açıp yalvaran ve günahlarından sıyrılan bir müslüman bir daha kolay kolay eski işlediği günahlara dönmek istemez. Bu yönüyle hac, günahkar müslümanlar için bir arındırma ve iyileştirme işlemi görür.

Hac sayesinde müslümanlar arasında güzel etkileşimler meydana gelir. Müminler birbirlerinden güzel hasletler alırlar. Fikirlerinde müspet anlamda önemli değişmeler olur. İnsanları birbirinden uzaklaştıran ırkçılık gibi olumsuz düşüncelerin törpülenmesi sağlanır.

Kısaca haccın, başka ibadetlerde olmayan kendine özgü pek çok hikmetleri, ahlâkî, sosyal, ekonomik ve psikolojik yararları vardır. Yukarıda yalnızca bunlardan bazıları zikredilebilmiştir.
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
sayın arkadaşım araştırmacı bir kişiliğin olduğu yazılarından belli oluyor
yanlız unutmaki hz Allah kuranı biz indirdik elbette biz koruyacağız demktedir
şimdi senin asıl şunu araştırıp anlaman lazım bir milyın yıl sonra bu günkü elinizdeki olan mevcut kitap acaba o güne nasıl ulaşacak

örneğin hz muhammedin iki kız torununun mezarı istanbulda ne işi var bu kızları cazire satılması için gönderen iktidar hz muhammedin kitabını olduğu gibimi bize ulaştırdı

işte hz mhammede sordular kitabını nasıl koruyacaksınız hz muhammed dediki(benim aşıklarım gelip kuranı vesp edecekler) şimdi hancı pervane bir fiil nöbet yerinde hz muhammed ve ehlibeyitin cemali nuru insan şeklinde bu ilimleri git söyle demiştir bir tabur silahlı asker dahi bunu engelliyememiş toprak engellemiştir
şimdi siz 1400 yıl önce doğruluğu şüpeli adamların dediğini tekrarlıyor doğru olarak görüyorsunuz hz muhammedten sonra gelen hak imamları boşunamı canlarını verdi bazı şehit mezarlarını hiç bir güc yerini bozamıyor bu türbeler dağlardaki şehitler boşunamı oralara geldi bunun hikmetinide araştırsan daha iyi olmazmı
bu haç yerleri şifa yerleri cok kişi bu türbelerden şifa buluyor ama ne hikmetse bu gunkü uygulamalardan pay kapanlar gözleri göre göre inkar edip halkı vazgecirtmeye caslışıyorlar
aşağıda hak aşığı hz muhammedden miracta sarıldım aldım diyor
daha başka söz varmı
hak aşıklarını ruhunun zaman mekanı yok

aşağıda hak aşığı dünyaya gidip geldiğini beyan ediyor artık buna söz varmı

dolu bade içen nice bin aşık geçm,iştir
Anaya düşer geri giderler aleden geri gelirler
Durmadan devam ederler yaşları belli değildir
Hancı pervane sonu ya ale mil


şu satırlarda ne demek istiyor

O yar gürçistanda bende İzmir ,e
Tevek kil durmuşum hele bir yüze
Yüz yirmi dört bin nebiden süzülmek için geldim size
Ah hele la mekan ilminin düşmüşüm öze
Hancıyam bu sözü pervazı imam olarak heeey
İ
manın kavimdir cim ile dala
Elif lem elifle gayretin ala
Ah hele la mekan ilminde ruhum kala
Hayalin üççe tim geldim bu yola
Dostlar bağında temaşa ala ala


haç üc senede bir herkese farz haç namazı iki rekat
ismail kurbanı kesilecek o günü haça giden herkesten razılık alıp barışıp kendine yakın şehidin olduğu yere haça gidecek
cünkü hz muhammedin nuru orada hazırdır
hz muhammed cennete gitmedi cennetteki köşkünü masumlarla şehitlere verdi kndi dünyada kaldı


bak hak aşığı diyorki her gelen aşık ateşli ateşli söylüyor bunu millet anlamıyor
Hancı diyer har verir har verir millet anlamansa

Hızır nebi ile çarkı dolandık
Kandili mahallahta bizde sulandık
Geldik gittik bade ile hak dedik aldık
Erenler yükünde mehraçta kaldık
Mehracı muhamede sarıldık aldık

Yareb böyle böyle hakkı ile kaldık
Hızır nebiye kardeş olurken
Erenler babında yoldaş olurken


şimdi cok kişi kırk yaşından sonra haça gidiyorki dünyalık işlevini iyi yapsın dolu dolu yaşasın
ama bilmiyorki amel defterini melekler kırk yaşında inceliyor bakıyorlarki bu insan kırkına kadar böyle yaşamış alışmış artık bu yaşantısını böyle devam eder
alışkanlığını terk edemez

ve amel defteri kırkında kapanıyoryıllar önce karaca oğlan demiş
kırk yaşımda hayrımı şerimi bildirdin bana
 
yanlız unutmaki hz Allah kuranı biz indirdik elbette biz koruyacağız demktedir
şimdi senin asıl şunu araştırıp anlaman lazım bir milyın yıl sonra bu günkü elinizdeki olan mevcut kitap acaba o güne nasıl ulaşacak


Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, elbette biz koruyacağız demiştir.
Sadakallahulazim (Azim olan Allah yalan söylemez)

Bir milyon yıl değil katirilyon yıllar geçmiş olsa da, haşa Rabbimizin vaadinden şühheye düşmeyiz.

şimdi cok kişi kırk yaşından sonra haça gidiyorki dünyalık işlevini iyi yapsın dolu dolu yaşasın
ama bilmiyorki amel defterini melekler kırk yaşında inceliyor bakıyorlarki bu insan kırkına kadar böyle yaşamış alışmış artık bu yaşantısını böyle devam eder
alışkanlığını terk edemez

ve amel defteri kırkında kapanıyoryıllar önce karaca oğlan demiş
kırk yaşımda hayrımı şerimi bildirdin bana


Amel defteri ölüm gelmeden kapanmaz!...

Maddi durumu ve başka imkanları elverdiği müddetçe İnsanların genç iken hacca gitmeleri elbette ki daha iyi olur.

Senin söylediğin gibi amel defteriyle bir alakası yok.
Sadece, gücü kuvveti yerinde olursa ibadetlerini daha rahat yapar. Oradaki manevi atmosferden daha iyi istifade eder.

Neymiş efendim
Karacaoğlan demişmiş,
Yahu kardeşim ben sana ne yazayım ?

Şu satırlar arasına bir tane ayet, bir tane hadis yaz be kardeşim.
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
sayın arkadaşım sen veya bir cok kişi ne kadar idda etsenizde sizin iddanız gecmişteki eski emevi iktidarının bu güne bıraktığı iddadan öte gitmez cünkü sizler artık hz Allahın kuranı korumak için kendi ilmim ve hikmetle donatıp üç nesnden halk olmuş canlı öğretmen gönderdiğine kanaat getirin bu öğretmenler
kesin kanıtlarla gelmektedir
gecmişteki kağıda yazılan islami uygulamalar ancak belli bir sureye kadar gecerliliğini koruyacak sonra fes edilecek hakkın gercek emri yürürlüğe girecektir

sen diyorsunki ban ayet ve hadis yaz ben ne yazayım o ayetlerin ilk geldiği zamandan bu yana on dört asır gecmiş
benim ise yanımdaki erenlerin üyesi kelmı kibriyadan bilgiyi vucuduna almıştır sağdır yaşamaktadır aşağıdaki anlatımı anlarsın bundan daha yeni taze bilgi varken sana ne yazayımki

işte dersi kim vermiş ortada

Kelamı kibriyadan aldık bu dersi
Seherde oy konuşuruz nefesi
Kudretinden söylersem inan
Hasların hası heeeeeeey

Ya Hızır ya,ya ALLAH

Ementi billahi sözüm alemi
Şimdi çalıştır gören kalemi
Ah hele arşta Meleklerinen yerde
Şehitler bulur selamı
Kelamı kibriyadan bilenler vardır
Efendim vardır ben Kurban eyler ey

aşıklar
her zaman seyreder erenlere arşı kürşü kurnlara

senden isteğim bilgini bu benim yazdığım satırlara yoğunlaştır cünkü hz Allah her ilmi her canlıyı her bilimi cift halk etti işte kuranı kerimin asıl bozulmayanı bu canlı kuranı kerimler bu tür insanların nefsi yok eğer nefsi olsa dünya malına kanar o zaman değişir yanlışa gider

ırkar ? kelimesi hakkın bozulma birlikte kal emrimde kal farz olarak emri
eskiden evli kadın kocasını ifade ederken benim ırkarım derdi

serbeser rasfale kelimesi ? yırtıldı yerlere sacıldı yok oldu

bab ? kapı
Leyliyle ırgarda ? gece gündüzün ırkarıdır
hak aşıklarıda kuranı kerimin ırkarıdır

işte hz allah bir milyon yıl böyle kurnı kerimi koruyacak matbaya giren kitabı korumuyor eğer insana müdale etseydi o zaman imtihan olmazdı

sen iyi bir arkadaşa benziyorsun ilmini bu yazılara ver bunlarda derin anlatımlar var
hak aşığından ancak menrefeye girdiğinde boyle secilerek kelimelr geliyor yoksa normal konuşurkene bizim gibi konuşuyor

Ah yareb ama an eyler eey
Tah ezelden böyle yetiştik
Aliyle muhhamette ırkara
Aliyle muhhamette ırkara
Cümle derdi bir ettik
Tevvekkil babına kurana yetiştik yettik
Aliyle Muhammet gidence
Ah hele kuranı ser beser rasfale
Kuranı serbeser rasfale

Ah hele ayetlerin ucu kaldı
Cümle dahi lazım olan noktayı yok ettiler
Çekildi kuran ya hu aşıklara gitti pek ettiler
Aşıklarda ırkar kuranın ırkarı zay olmaz
Hiç kimse aşıklara elini vurup yetmez
Aşıkların sözü doğru kurandır
Kurana hiç kimsenin eli gitmez
Kağıtı yok ettiler hey kağıdı yok ettiler

Ah yareb ama an ya tabip
Her bulduğu aşıkları
Her bulduğu her bulduğu aşıkları
Kimisini kestiler kimisini astılar

Ah yareb geriden aşıklara hak yine nazar kıdı
Anadan anaya gelip yetişti
Kuran hak ile hak oldu hemen görüştü
Yareb aaman eyler ey

Tevvekkil babında söyleyimde dinleyin canlar
Bu dünyanın ötesi on sekiz bin alemdir
Yedi kat yer yedi kat gök selamdır
Ah Helen aya şemsi kamere
Aya şemsiyle kamere
Ah yareb şemsi aydır kamerde gündür
Leyliyle ırgarda hemde birdir
Geceyle gündüzün tavayı taktı tavayı
Tavanın bir kulpuda aşıklar haktır

Aşıklar haktır hak diyene şüphem yoktur
Aşık nikahını boşamak yoktur
Yareb aamaan eey

283 -HANCI PERVANE insandaki mucuze
Davet etsen ya hu sende bir aleme
Seyhat etsen sende ya hu bir kaleme
Türlü türlü gezsen ya hu kelama
Ah hele kelamı kibriyanın dır
Söylesen de bir az gelir heey

Kelamı kibriyadan aldık bu dersi
Seherde oy konuşuruz nefesi
Kudretinden söylersem inan
Hasların hası heeeeeeey

Üç yüz altmış altı azede vardır
Mububetin niyazı ben kurban
Ah hele mububet mührü inan aradır
Üçler çiçeklenir orda sıradır heey

Yirmi birinci noktada oradır oradır
Sayarız yedisini hemi tatlı
Hemi acı sıradır amaan heey

Ah hele yedisi hemi tatlı hemi
Acı sıradır oda sıradır aman heey
Yüz ondört süradır bir taraf mayası
Dört anasır eylerin hasların hası

Ah hele üçden çıkar bunun neslin libası
Üçden çıkar bunun nesli libası yareb amaan
Şeş çiet minazah tale çar anasır
Bu andan kardeş divane
Sin sufattan rahmet kazanı
Elif lem elifle dalda yazanı
Ah ana ana derler elifin yanında
Ya ya oturur hğanında

Ah hele biri cehennemdir biri cennet
Solu sağında yanında amaan heeey
Dolanır dolanır pervazı çıkarda gider

Ah hele bir elek vardır kafasında
Çümle dertlilerin sefasında
Işık yanar ya hu hasında heeey

Tırnak olur bunun hemen hayali
Her keste vardır ya hu inçiyle mercan bu ayarı
Ahğ hele nehin kaynar bundan bir varı
Nehinden kaynar bunun bir varı yareb aman
Şemsiye kamere yetişir çarı
Akıl varırsa didarı tanı akıl varısa didarı tanı

Hancı kuraban olsun zöhre hanıma
Gelirse varı ooy ben kurban eyler eey
O yar gürçistanda bende ayrancının yerinde
Söyle böyle eheet pirimde

Hacı bektaş velininde elinde
Çok söylesem ya hu
Meryem ananın yerinde
Budur efeste buda bu seste
Kurban olayım erenlerdeki
Libasta heey eyler eeeey hak
 
Kur'an ve Sünneti dikkate almıyorsan o zaman bu konuyu açma yerin burası değil...
Diğer dinler başlığı altında açmalıydın.

Çünkü yazdıklarının İslam dini ile uzaktan yakından alakası yok!...
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
sayın arkadaşım aşağıyı iyi oku

bana mevcut kuranı kerimden ayetlerden bahsediyorsun
kuranı kerimde hz Allah hz muhammede diyorki sen üzülme senin neslin ervahını hz aliden devam edecek
işte hz Muhammedin nuru hz Alinin soyundan gelenler taşıyor

ehlibeyiti hz muhammedin nurunu dışladığının farkındamısın
ehlibeyitin nuru bu hak aşıklarının üzerinde gelip gidiyor

HANCI PERVANE.560
Hakkın kandilinde bir cana boyandım
Ali evlatılna geldim uyandım

Medet medet alemleri yaradan hak diye

hz muhammedi ve onun ehlibeyiti hz muhammedin nurnunu üzerinde taşıyan hakkın dervişini dikkate almazsan müslümanlık dinini islam din anlayışını yazmayı bırak

hz muahammedin torunlarını katleden satan adamın elinde
senin idda ettiğin doğrular yetmiş yıl kaldı
sen şimdi hz muhammedin aşığını ve aklını mantığını yok sayıyorsun
asıl sizler müslümanlık hakkında yazı yazmayın sizin şahidiniz ve ispatınız sadece emevilerin elinde kalmış onların kendine göre uyarladığı eski kaynalar

düşün sen hz muhammedin ders verdiği kimseyemi direk inanırsın yoksa 1400 yıl önce hz muhammedin kızlarını cıplak develere bindirmiş bir devletin adamlaının doğrularınamı madem bu insanlar o kadar iyiydide niye on iki imaları astılar on iki imamlar isa peygambere havari olarak geldiler hz muhammede imam olarak geldiler
aynı hancı pervanenin başka başka isimlerle dünyaya gelip gittiği gibi

hem bu hak aşıkları sağ omuzunda mububet mührünün nışanını taşıdığı halde sen inanmıyacaksın o zaman aklını ve ilmini bir tarafa koy
gözünü kapat yolda yürü
bakalım ne kadar yürüyeceksin

aşağıda aşıkların vucudu yüz dört kitap diyor
ve hakkın verdiği bu yükü eritmek için söylüyoruz diyor
sizler düşünün bu sonsuz asla tekrarsız sözleri kim gönderiyor
nasıl söylüyor
üzerinde nur inmemiş olsa cansızdan soru soraabilirmiydi
aşağıki sözde kac sefer nurun geldiğini bağırıyor
bu canlı şahide inanmıyıp kime inanacaksın orjinal sesleride dinlediğin halde

Hele her çeşmenin sağında
şükür bize nur geldi
Nur geldi nur geldi heey
Nur geldi nur geldi heey hey


Aşıklar ey okur cümleyi birden
Yüz dört kitap ile badeyi alırlar doluda tamam
Badeyi alırlar doluda tamam
Eleman eleman Hızır nebiden hey

Ervahlar içinde illa demiştir
Yüz dört kitabi almış yemiştir
Vuçutunda ya hu söyledikçe fark olur tamam
Elaman tamam eyler eeey
Bende Hancıyam eeey

Yareb amaan ruhu mehdinde gezdik gezeli
Cümle dağlarınnan taşları dolanırız
Hakkın verdiği noktayı eritmek için
Söyleriz söyleriz canda yorulmaz canda yorulmaz

Ne pilimiz vardır nede dikenimiz
Her gün met ederiz hele gülümüz
Her aşığa vermiş gezmek yerimiz
Bütün cümleye elifin nen la mekanı kurmak
Herkese öğretip hak ile hak olmak
Hak nasip ettiği yoluda bulmak


sağlıcakla kal doğruya sonunda ulaşacağına iananıyorum
 
ehlibeyiti hz muhammedin nurunu dışladığının farkındamısın demişsin, h.sadık...

Şu gerçek kafaların içine çakılmalı...

Hz. Muhammed (S.A.V) ve mübarek aile efradını bütün ehli sünnet müslümanları kendi canlarından daha çok severler. Bu itikatla ilgilidir.

lütfen! şunu da unutmayalım, ikide bir ağzınızda doladığınız, Ehli beyti sizlerden daha çok severiz. Çünkü ehli sünnet müslümanları yaşayışlarıyla örnek alırlar, o mübarek şahsiyetleri...

Benim 8 (sekiz) yaşındaki kızım bu örnek şahsiyetlerin hayatlarını sana 3 saat boyunca anlatabilirler.

hz muhammedi ve onun ehlibeyiti hz muhammedin nurnunu üzerinde taşıyan hakkın dervişini dikkate almazsan müslümanlık dinini islam din anlayışını yazmayı bırak demişsin h.sadık...

İslam dininin kaynakları belli ( Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünneti)
senin hakkın dervişi didiğin kimse hangi kaynakta yazıyor ?

hz muahammedin torunlarını katleden satan adamın elinde
senin idda ettiğin doğrular yetmiş yıl kaldı
demişsin h.sadık

Bu nasıl mantık ? Bir defa peygamberimizin mübarek torunlarını katledenler, Kur'an-ı Kerime mi danışmışlar söylermisin h.sadık... Bu nasıl mantık ?

sen şimdi hz muhammedin aşığını ve aklını mantığını yok sayıyorsun demişsin h.sadık...

Bu aşık dediğin kimse hayali birisi ise, cevabım aynen öyle

asıl sizler müslümanlık hakkında yazı yazmayın sizin şahidiniz ve ispatınız sadece emevilerin elinde kalmış onların kendine göre uyarladığı eski kaynalar demişsin h.sadık...

Bizim Rabbimiz Allah (c.c),
Kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan,
peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V),
Kıblemiz Beytullah,
Biz de herşey belli, ya siz de ?

Ehl-i Sünnetin On iki İmama bakışına gelince; Peygamberimizin mübarek neslinden gelen on bir imam (Hz. Ali efendimizle birlikte on iki) olur fazilet, takva ve mânevî mertebe olarak büyük veli ve kutupturlar.
Bediüzzaman, “Ümmetimin âlimleri Beni İsrâil peygamberleri gibidir.” hadisinin sırrına mazhar olan zatları sayarken, on iki imamı da zikreder. (2) Başka bir ifâdesinde, “Ehl-i hakikat başta Eimme-i Erbaa [dört mezhep imamı> ve Ehl-i Beytin Eimme-i İsnâ Aşer [On iki İmam> olarak Ehl-i Sünnet”(3) diyerek on iki İmamı ehl-i sünnetin büyükleri olarak takdim eder.

Ama sen ve senin gibi düşünenler, herkesi kendiniz gibi kindar olarak düşünürsünüz.
Hz. Ebubekir'e, Hz Ömer'e, Hz. Osman'a ve Hz Aişe annemize dil uzatırsınız. Seviyenize bakmadan...

Hancı pervaneye benim yazdıklarımı aynen aktar. Bakalım sana ne söyleyecek!...
Bana da cevap yazmayı unutma!...
 

h sadık

Uzaklaştırıldı
ehlibeyiti hz muhammedin nurunu dışladığının farkındamısın demişsin, h.sadık...
Şu gerçek kafaların içine çakılmalı...

Hz. Muhammed (S.A.V) ve mübarek aile efradını bütün ehli sünnet müslümanları kendi canlarından daha çok severler. Bu itikatla ilgilidir.

lütfen! şunu da unutmayalım, ikide bir ağzınızda doladığınız, Ehli beyti sizlerden daha çok severiz. Çünkü ehli sünnet müslümanları yaşayışlarıyla örnek alırlar, o mübarek şahsiyetleri...

Benim 8 (sekiz) yaşındaki kızım bu örnek şahsiyetlerin hayatlarını sana 3 saat boyunca anlatabilirler.

hz muhammedi ve onun ehlibeyiti hz muhammedin nurnunu üzerinde taşıyan hakkın dervişini dikkate almazsan müslümanlık dinini islam din anlayışını yazmayı bırak demişsin h.sadık...

İslam dininin kaynakları belli ( Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünneti)
senin hakkın dervişi didiğin kimse hangi kaynakta yazıyor ?

hz muahammedin torunlarını katleden satan adamın elinde
senin idda ettiğin doğrular yetmiş yıl kaldı
demişsin h.sadık

Bu nasıl mantık ? Bir defa peygamberimizin mübarek torunlarını katledenler, Kur'an-ı Kerime mi danışmışlar söylermisin h.sadık... Bu nasıl mantık ?

sen şimdi hz muhammedin aşığını ve aklını mantığını yok sayıyorsun demişsin h.sadık...

Bu aşık dediğin kimse hayali birisi ise, cevabım aynen öyle

asıl sizler müslümanlık hakkında yazı yazmayın sizin şahidiniz ve ispatınız sadece emevilerin elinde kalmış onların kendine göre uyarladığı eski kaynalar demişsin h.sadık...

Bizim Rabbimiz Allah (c.c),
Kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan,
peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V),
Kıblemiz Beytullah,
Biz de herşey belli, ya siz de ?

Ehl-i Sünnetin On iki İmama bakışına gelince; Peygamberimizin mübarek neslinden gelen on bir imam (Hz. Ali efendimizle birlikte on iki) olur fazilet, takva ve mânevî mertebe olarak büyük veli ve kutupturlar.
Bediüzzaman, “Ümmetimin âlimleri Beni İsrâil peygamberleri gibidir.” hadisinin sırrına mazhar olan zatları sayarken, on iki imamı da zikreder. (2) Başka bir ifâdesinde, “Ehl-i hakikat başta Eimme-i Erbaa [dört mezhep imamı> ve Ehl-i Beytin Eimme-i İsnâ Aşer [On iki İmam> olarak Ehl-i Sünnet”(3) diyerek on iki İmamı ehl-i sünnetin büyükleri olarak takdim eder.

Ama sen ve senin gibi düşünenler, herkesi kendiniz gibi kindar olarak düşünürsünüz.
Hz. Ebubekir'e, Hz Ömer'e, Hz. Osman'a ve Hz Aişe annemize dil uzatırsınız. Seviyenize bakmadan...

Hancı pervaneye benim yazdıklarımı aynen aktar. Bakalım sana ne söyleyecek!...
Bana da cevap yazmayı unutma!...

arkadaşım öce sucu kendimde görmem gerekir demekki ben bu ifadeleri sana
anlatmayı doğru yazmayı becerememişim
sende bu kadar yazı yazmama karşı aşağıdaki yüz yıllardır alevi sunni arasındaki tartışma gibi bir cevap vermişsin yani hiç bir şey anlamamış hiç bir hakikatı algılıyamamışsın

şimdi senin sekiz yaşıdaki kıza temelden anlatır gibi acıklamak gerekir diye düşünüyorum

ben yaradılışı üç nesnden halk olmuş bir batın ilmi sahibi olan hz muhammedden ve hızır eleyiselamın hikmeti ile her an her zaman hakkın cemali nurundan hz muhammede ulaşan iletişim kuran zamanı zaman içinde yaşayan 1400 yıl öncesini bu günkü gibi görengönül gözü acık olan
hakkın tellalından aldığım teblihleri arşivliyip toplayıp bu bilgilere sahip cıkan ehlibeyit sevdalısıyım

sen ve ben dört nesneden halk olduk

erenler üç nesneden halk oldu
beyaz yeşil kırmızı renkerden yani ebem kuşağı oluştuğu zaman acığa cıkıyor

senin anlıyacağın dört element toprak su ateş ve rüzgar yani okşijen
bizleri ateş yakar toprak cürütür kayıp oluruz

üç nesneden halk olanı toprak cürütmez ateş yakmaz zehir etki etmez onların dışı dünyaya ait için cennete yani ahirete

bunların var olduğunu yezit kuranı kerimden cıkardı geldiklerinde halk inanmasın bu sefer benim yaptıklarımdan hesap sorar iktidarımı elimden alırlar diye

bu dört element hakkın celali nurundan halk oldu
cehennem arasat güneş yıldızların bir kısmı ve su
bizlerde dahil cünkü bizim atamız adem eleyi selam topraktan halk oldu

aynı zamandan iblis cinler periler hakkın celali nurundan halk oldu

işte önemli ayrıntı burada

hakkın cemali nuru
hakkın cemali nurundan
cennet melekler ve erenler evliyalar hak aşıkları halk oldu
bu ruhlar sayısı belli olan ruhlar bunların hafvızası ölünce kayıp olmuyor sadece hak aşıkları cok zora kaldığında sırrı acığa vuruyorlar ötekiler sırı acığa vurmadan gelip gidiyorlar
hak aşıklarıda tellal olduğu için yani hakkın emrini bağırarak anlattığı için aynı bu sesteki gibi hak aşığı görevini ne olduğunu anlatıyor

senin anlıyacağın eski tabirde derlermişki ana gibi yar olmaz bağdat gibi diyar olmaz
işte gel şimdiki bağdatın durumu ne halde
halbuki o tarihte en güzel şehirmiş şimdi paris tokya ve nivyork bağdatı gecti bağdatta taşlar yerinden oynadı

seni elindeki doğru bildiklerin aynı ırakın bağdat şehrinin bu günkü hali gibi

ama hak aşığına gelen teblihler hz muhammede haktan gelen islam kaide kurlları o gün ne ise işte benim yazdığım islami kurllar aynı hiç bir değişme yok

aşağıda beyitte akan erenlerin kervanıyız hak aşığı demktedir
sen kendi öğrendiğin yüzlerce yıl bu kaide kurlları bu toplum doğru bilmiş işlemiş sende ona göre kendini haklı görüyorsun

ama senin elinde bir ceşmeden su var o suyu temizmi içilirmi içilmezmi tahlil yapacak labartuvarın yok
işte bizim yanımızda üç nesnden halk olmuş erenlerin üyesi var
örnekliyerek doğruyu bulmamız daha kolay

bak halife ömer halife osman halife abu bekir ve abu bekirin kızı ayşe
bunlar dört nesneden yani hakkın celali nurundan halk olmalar
aynı senin benim normal insanlar gibi

ama hz ali hz muhammed bu ikisi hakkın cemali nurundan aynı zamandada ruhların mayası olan kef le nun durlar

hz muhammed hz ali hz fatma imam hüseyin imam hasan bunlar kandildeki beş isim
bu beş isim ademe beş duyu beş elin paramaları olarak indi el rızkı ale = yani hakkın nuru insanın cemalinde ve ellerinde
hz Alinin sağ eli hz Allahın eli

sen nasıl hakkın celali nu ile cemali nunu eşit sayıp hazret olrak görürüsün esas yanlışlık burada
hz allah kendi ismini kurnı kerimde büyük halk etti her millet kendi dili ile hz allahı zikrececek başına hz kelimsini koyacak hz god hz gad hz huda hz allah

hz dört tane hz Allah hz Muhammed hz Ali hz Fatma bunlardan başkasına hz diyen kimse hakka şirk koşmuş oluyor
çünkü ortada üccet var bu toplum üccetlerden haberi yok
üççetler hz allahtan sırdan gelen emanet yani cumhur başkanının mazbatası gibi üççetler canlı canı var kanı yok
hz ali öldürüldükten sonra hz muhammedim mualifleri işte kendilerini yüceltmek sermayelerini korumak için kurnı kerimi ona göre ayıkladılar
bu sefer hakkın imamları gelmeye başladı emeviler abbasiler ve selcuklular osmanlılar bu imamları katlettilerki halk bu gerceği duyup iktidardan bu zihniyetten pay alan kimselerden hesap sormasın

bu gümkü gibi tv radya telefan yaygın matbağa intenet iletilşim aracları yoktu halk cahildi
eğer intenet olmamış olmasaydı sende bu sesi ne duyar nede bu yazıyı okurdun

sağlıcakla kal
benim yazdığım yazıları takip et eğer inamzsan msneden tekrar ister görüntülü ister sözlü yazışalım özelden haber et

Download Link: BİZ.zip
Free large file hosting. Send big files the easy way!
 
Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, elbette biz koruyacağız demiştir.

Senin belirttiğin gibi hak aşıkları gelse,bunu herkes böyle bilse onun önüne geçilebilirmiydi... BURAYI İYİ DÜŞÜN..!!.. Önüne gelen ben hak aşığım (haberciyim),hancı pervaneyim derdi.İşaret önemli değil şimdiki teknoloji ile mühürüde yaparsın,istediğini yapabilirsin..Akıl var mantık var senin yazdıkların akla mantığa ters şeylerden ziyade KUR'AN-I KERİM VE SÜNNETE ÇOK TERS.YAZDIKLARINA İNANAN VEYA ŞÜPHEYE KALAN ALLAH MUHAFAZA DİNDEN ÇIKAR..SEN ZATEN İYİ YOLDA DEĞİLSİN BİRİLERİNEDE SEBEP OLMA...

Bu iş sanamı kaldı.Bu yıllara kadar hiç pervane gelmedi mi? Namazı 5 vakit olmadığını ,bu yazdıklarını şuana kadar tarihte ne söyleyen ne yazan ben hiç duymadım en ufak şüphesi olupta söyleyende duymadım.Sen oradan kes sanki kumaş kesiyosun.

Merak ettim niye hep yapılması gerekenleri kolay gibi gösteriyosun.Ortalık bozulmuş ve suçlar artmışken istifademi edim diyorsun...'HAŞA' Namazı niye 5 vakitten az gösteriyosun haşa 10 vakit deseydin.Haç yakın diyorsun neden haram parayla veya kredi çekerek sakına hacca gitmeyin demiyosun...Kim bilir daha ne kadar basite indireceksin.Bu hancılardan; daha fazla namaz kılın,hacca gidin, gidemiyorsanız gönderin vb. gibi söyleyen yok mu?

Bırak bu hikayeleri arkadaşım..Alevisen aleviyim de uzatma..Hemen alevi sünni ayırımı yapıyorsunuz diye cevap verme......İŞTE GÖRÜYORUZ AYIRIMIN KİMİN YAPTIĞINI....
 
Son düzenleme:
Üst