Kişiler Arası İletişim

KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

İletişim: Kişilerin sözlü yada sözsüz mesajlarla, birbirlerine duygu, düşünce ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları bir süreçtir.

Verilen herhangi bir mesaj, bu mesajı alan kişi tarafından belli bir biçimde algılanır ve bu algı sonunda olumlu yada olumsuz bir tepki ortaya çıkar. Bu Geribildirim dir. Örneğin, arkadaşınızın bir davranışından dolayı ona kırıldınız. Bu duygunuzu ona ilettiğinizde ona bir geri bildirim vermiş olursunuz. Yada bir yakınınız size armağan aldığında sevincinizi ona ilettiğinizde de olumlu bir geri bildirim vermiş olursunuz.

Kişiler arası iletişimde birbirimize verdiğimiz mesajlar yalnızca sözcüklerin anlamıyla sınırlı kalmayıp sözel olmayan iletişim yollarıyla da ifade edilir.

Herhangi bir şeyi söylemek için; seçilen zaman, kullanılan ifade biçimi, ses tonu, jest ve mimikler vb. verilen mesajın karşısındaki tarafından belli biçimlerde algılanmasına ve yorumlanmasına yol açar.

Eğer iletişimde sözel ve sözel olmayan ipuçları farklı mesajlar veriyorsa yada anlatılmak istenen net değilse, iletişimde tıkanıklıklar, yanlış anlaşılmalar belirsizlikler olabilir. Örneğin, bir kız hayır yanıtını vererek erkekten uzaklaşmışsa ne istediğine dair bir netlik söz konusudur. Ama kız erkeğe biraz yaklaşarak ve tutarsız bir şekilde.hayır demişse, cümlesi hayır derken bakışı, beden hareketleriyle evet mesajı yolluyorsa, bu, hem kendi için hem de erkek için karmaşık ve çelişki yaratabilecek bir durum olacaktır.

Günlük yaşamımızda çevremizdeki insanlarla her zaman istediğimiz iletişimi kuramayabiliyoruz..Bazı durumlarda bizim anlatmak istediklerimizi karşımızdakiler yanlış anlayıp yanlış yorumlarken , bazen de karşımızdaki kişileri biz yanlış anlayabiliyoruz.Böyle durumlarda iletişimin kalitesi bozulduğu gibi, konudan çok kişililerle uğraşmaya başlarız.ve savunmaya dönük bir iletişim tarzı ortaya çıkar.Bu nedenle öncelikli olarak bilmemiz gereken iletişimimizde engel yaratan ifade biçimleridir.

KİŞİLERARASI İLETİŞİMDE ENGEL YARATAN İFADE BİÇİMLERİ

-Karşımızdaki tarafından eleştiri ya da yargılama olarak algılanan değerlendirmeler,

-Neden sözcüğünün kullanıldığı bazı sorular,

-Sözel ifadelerin yanı sıra alaycı yüz ifadesi, iğneleyici ses tonu, sert el kol hareketleri,

-Kişinin kendisine kayıtsız kalındığı, dikkate alınmadığı durumlar,

-Üstünlük kanıtlama çabaları,

- Düşünce esnekliği olmayan, kendi bakış açısında direten tutumların tümü karşımızdakini savunmacı davranmaya itebilir.

Aşağıda savunmacı tutumlara ve buna alternatif olumlu iletişim biçimlerine örnek ifadeler yer almaktadır. Siz de günlük yaşantınızdaki iletişimlerinizde hangi ifadeleri sıklıkla kullandığınızı görebilirsiniz.

SAVUNMA YARATAN İFADE ÖRNEKLERİ

-Yeterince açık konuşmuyorsun.
-Beni hiç anlamıyorsun.
-Doğruyu söylediğine inanmıyorum.
-Neden beni aramadın?
-Kırılmaya hiç hakkın yok.

SAVUNMA YARATMAYAN İFADE ÖRNEKLERİ

-Söylemek istediğin şeyi anlayamıyorum
-Seni tarafından anlaşılmadığımı hissediyorum
-Ben bu şekilde anladım doğru mu?
-Ne oldu da beni arayamadın?Merak ettim?

-Senin aslında çok kırıldığını anlıyorum, ancak izin verirsen ben de sana neden böyle davrandığımı anlatmak istiyorum.

-Karşılıklı güven ile destekleyici ve kabul edici bir ortamın birleşmesi; savunucu tutumu azaltacak; iletişimin sağlıklı gelişmesine katkıda bulunacaktır.
 
Üst