• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

Çanakkale'de en çok Araplar savaştı iddiası...

Dünya Savaşı'nda savaşan Türk ordusunun büyük bir kısmı Türk değildi

The Independent'te yer alan bir makaleye göre, Avustralya, Yeni Zelanda, Britanya, Fransa ve başka ülkelerin askerlerinden oluşan devasa bir ordu, 'Acemi Türkleri' ezmek için İstanbul'un doğusuna gönderildi. Fakat bir sorun vardı: Türkler, amansız bir karşılık verdi ve Mustafa Kemal (sonradan 20. asrın büyük liderlerinden biri, yani Atatürk olacaktı) 19. Kolordusu'yla işgalcilerin ilk dalgasını bertaraf etti. Bir sorun da şuydu: O kolordunun büyük bölümü Türk değildi.

Onlar Araptı

Gerçekten de Anzak güçlerini püskürten ilk askerlerin üçte ikisi, bugün Lübnan, Ürdün, Suriye ve 'Filistin' denilen bölgeden gelen Suriyeli Araplardı. Ve Çanakkale'yi savunurken ölen 87 bin 'Türk' askerinin de birçoğu Araptı. Filistinli Profesör Selim Tamari'nin bugün işaret ettiği gibi, aynısı Osmanlı'nın Süveyş, Gazze ve Kuttel Amara'daki muharebeleri için de geçerliydi. Osmanlı 4. Kolordusu'ndan (bugün yaşasa kendisine Filistinli bir Arap denirdi) er İhsan Turjman'ın şimdiye kadar bilinmeyen günlüğünde, 'bu savaşta şehit düşenlerin hatırasını yâd etmek ve yaralıları ziyaret etmek için' Filistin ve Suriye'den gelen Arap heyetlerine edilen küfürlerin bini bir para.

Gizli gizli tuttuğu günlüğünde bu Arapların kimin gözünü boyadığını sorarken, şunları yazıyor: "Arap ve Türk milletleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek mi niyetleri? Hakikat şu: Filistin ve Suriye halkı, ödlek ve itaatkâr bir sürü. Bu kadar yaltakçı olmasalardı, bu barbar Türklere karşı ayaklanırlardı." Çarpıcı satırlar bunlar.
 

bursali68

Osmanlı'nın Süveyş, Gazze ve Kuttel Amara'daki muharebeleri için de geçerliydi.
Kendi bölgelerini savunmalarının anlamı nedir...? Çanakkale tek bir cephe miydi...? Bir futbol sahasında oynanan oyun mudur ki bu...Sonuçta BİLİM ŞEHİTLERİ ile bilinen bir savaştan bahsediyoruz...Çanakkale CEPHELERDEN sadece BİRİ...Ya diğerleri....

ÇANAKKALE SAVAŞI

İtilaf Devletleri’nin deniz harekatı 19 Şubat 1915’te başladı. 13 Mart 1915’e kadar düşman gemileri tabyaları top ateşine tuttu, mayın tarama gemileri olabildiğince yol açtı. Boğazları zorlayarak geçebileceklerine inanan düşman kuvvetlerinin, kararlı ve dirençli bir karşılık almaları bu işin o kadar da kolay olmadığını gösteriyordu. Bir ay boyunca yapılan binlerce mermi atışının ardından çok da büyük bir gelişme elde edilememişti.
İtilaf devletleri, kısa bir aranın ardından bir sonraki saldırıyı 18 Mart'ta gerçekleştirmişlerdir.

TRABLUSGARB SAVAŞI

Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı olarak da geçer. Adı, "Trablusgarp Savaşı" olmasına rağmen çarpışmalar, Trablusgarp'ın dışında, Adriyatik Denizi, Ege Adaları, Çanakkale Boğazı ve Kızıldeniz gibi çeşitli bölgelerde de sürmüştür. Bu savaşı İtalya, diğer büyük devletlerin ve Balkan Savaşı'nın sayesinde kazanarak sömürgelerini artırmıştır.

BALKAN SAVAŞLARI

Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki dört devlete karşı 1912-1913'te yaptığı savaşlardır (8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913). Çatışmaların temel nedeni Bulgaristan Krallığı ile Sırbistan Krallığı'ın Balkanlarda hızlanan faaliyetleridir.

SARIKAMIŞ HAREKATI

Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya İmparatorluğu arasında Sarıkamış'da gerçekleşmiş, sonucu Osmanlı İmparatorluğu tarafı için büyük bir başarısızlık ile sonuçlanan bir askerî manevradır.

Özellikle bu 3 savaş Çanakkale Savaşı öncesidir...ARAPLAR NEREDE....?

I.DÜNYA SAVAŞINDA OSMANLININ CEPHELERİ

Birinci Dereceden Cepheler

Kafkasya Cephesi
Çanakkale Cephesi
Sina ve Filistin Cephesi
Hicaz - Yemen Cephesi
Irak Cephesi

İkinci Dereceden Cepheler

İran Cephesi
Galiçya Cephesi
Makedonya Cephesi

Kafkasya Cephesi

Enver Paşa kumandasındaki Türk ordusu 21 Aralık 1914'te (o zamanki Rus sınırı olan) Köprüköy - Eleşkirt hattında hücuma geçti. Sarıkamış yakınında Allahüekber Dağlarına ulaşan ordu burada 1915 Ocağının ilk haftasında ağır bir yenilgiye uğradı. 130.000 kişilik asker mevcudunun 60.000'i çarpışmalarda veya soğuktan donarak şehit oldu. Geri kalanlar esir düştü.

Hicaz-Yemen Cephesi

Halk arasında "Yemen Cephesi" adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı İmparatorluğu 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan'daki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu'nun birer tümeni Hicaz, Asir, San'a ve Hudeybe'de konuşlandırılmıştı. Uzaklık sebebiyle bu tümenlere yeni asker, malzeme ve silah desteği sağlanamıyordu. 1916 yılında İngilizlerin kışkırtmasıyla, Araplar kendilerini koruyan Osmanlı Kuvvetlerine karşı ayaklandı Mekke Emiri Şerif Hüseyin, bağımsızlığını ilan etti. Yemen'de İmam Yahya Osmanlılar'a bağlı kalırken Asir'de Seyyid İdris de ayaklanmaya katıldı. 1917 Şubatında Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığı'na atanmak üzere, Şam'a gelen Mustafa Kemal Paşa, Hicaz'ın boşuna savunulmayıp boşaltılmasını istedi. Manevi sebeplerden dolayı bu istek uygulanmadı. Komutanlık ataması da yapılmadı. Bin bir güçlükle Medine'yi, Yemen'i, Asir'in kuzeyini I. Dünya Savaşı sonuna kadar savunan 7. Kolordu Mondros Mütarekesi'nden bir müddet sonra, 23 Ocak 1919'da teslim oldu. Dönüşte kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiştir.

Sina ve Filistin Cephesi

İngilizler 1914 yılı Aralık ayında Türk dostu saydıkları Hidiv Abbas Hilmi Paşa'yı yönetimden uzaklaştırarak, Mısır ve Süveyş Kanalı'na tamamen egemen oldular. Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın, 14 Ocak 1915'te iki koldan Süveyş Kanalı'na yaptığı harekât (1. Kanal Savaşı) başarılı olamadı.Kanalı şişme botlarla aşmaya çalışan Osmanlı birlikleri ağır makinalı tüfek atışları sebebiyle daha kıyıya varamadan ağır kayıplar verdi. 4 Şubat 1915'te Birüsseba-Gazze'ye geri dönüldü.

1916 yılında Süveyş Kanalı'nı almak için 2. Kanal Harekâtı yapılırken, Mekke Emiri Şerif Hüseyin İngilizlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devletine karşı ayaklandı. Ayaklanmanın bastırılması için 4. Ordu'dan bir kısım birlikler Hicaz'a gönderildi

Savaş hazırlıklarını tamamlayan İngilizler, 24 Ekim 1917'de 138.000 askerle taarruza başladılar. Birüsseba-Gazze Savaşı'nı kazandılar. 9 Kasım 1917'deKudüs düştü.

Irak Cephesi

Bu cephe, İngilizlerin petrol sahalarını ele geçirmek amacıyla, 15 Ekim 1914'te Bahreyn'i ve 23 Kasım 1914'te Basra'yı işgali üzerine açıldı.

1918 yılında aldıkları takviyelerle iyice güçlenen İngiliz birlikleri, petrol yataklarının bulunduğu Musul'a giremediler. Ancak, ne yazık ki, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından üç gün sonra 3 Kasım 1918'de, mütarekeye aykırı şekilde burayı işgal ettiler.

Galiçya Cephesi

Temmuz 1916'dan itibaren yaklaşık 30.000 asker her tabur bir tren katarına denk gelecek şekilde, trenle yola çıkarıldı. Eylül 1916'da intikal tamamlanmıştı. Kolordunun komutanı, Kurtuluş Savaşı'nda da önemli görevler üstlenen Yakup Şevki Subaşı'ydı. Kasım 1916'da görevi Cevat Paşa'ya devredecektir. Türklerin Avrupa'da savaştığı üç cepheden biri Galiçya idi.

Makedonya Cephesi

Sırbistan'ın İttifak Devletleri'nce işgal tehlikesi belirince, bir Fransız tümeni Çanakkale'den getirilerek, 5 Ekim 1915'te Selanik'te karaya çıkarıldı

1917 yılı küçük muharebelerle geçti Türk Kuvvetleri Kavala-Serez hattında savaştı. 27 Haziran 1917'de Yunanistan İtilaf Devletleri safında savaşa girdi. 29 Mayıs 1918'de İngiliz, Fransız, Yunan ve Sırp kuvvetleri büyük bir taarruz başlattı. Bulgar ordusu yenildi. 29 Eylül'de Bulgaristan, Selanik Ateşkes Antlaşması'nı imzalayıp, savaştan çekildi.

Çanakkale Savaşlarında olan ARAPLAR..." Hicaz-Yemen Cephesi , Sina ve Filistin Cephesi , Irak Cephesi " nde neredeler...Değerli yazar bunu da söylerse sevinirim...Ayrıca FİLİSTİN lileri de ARAP yaptılar ya...Bir tane destan yazılmış cephe var , gidip oraya da bir KULP buldular ya , daha bir şey demeye gerek yok...

Sağlıcakla kalınız...
 
Üst