İNTERNET KULLANMA KILAVUZU

İçişleri Bakanlığınca, başta çocuklar ve gençler üzerinde zararlı etkilerinin önlenmesi amacıyla bilinçli internet kullanımı için rehber niteliğinde bir kitap hazırlandı. Kitapta, internetin neden olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için devlete ve ailelere düşen görevler tek tek sıralandı.

İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezince (AREM) hazırlanan
''İnternet ve Bilinçli Kullanımı'' kitabı, Bakan Abdülkadir Aksu'nun ön yazısıyla ilgili kuruluşlara gönderildi.

Aksu, yazısında internet ve bilgisayar teknolojilerinin kullanımının başta
gençler ve çocuklar olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde genişlediğini, öte yandan pek çok uzmanın internetin bilinçsiz kullanımının özellikle çocuk ve gençler üzerinde zararlı etkileri olduğunu ve bazı fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açtığını belirttiğini anımsattı.

İçişleri Bakanlığı AREM tarafından bu amaçla ''İnternet ve Bilinçli Kullanımı'' kitabının hazırlandığını kaydeden Aksu, internetin doğru ve bilinçli kullanımı için rehber niteliğindeki kitabın faydalı olmasını diledi.

HER YÖNÜYLE İNTERNET

AREM Başkanı Yılmaz Kurt ve Emniyet Amiri Cem Beyhan tarafından yayına hazırlanan kitap 150 sayfadan oluşuyor. Kitapta, internetin faydaları, internet kafeler, ''chat'', bilgisayar oyunları, internet ve şiddet, terör örgütlerinin sanal ortamda yürüttüğü faaliyetler ve sapkın düşünceler, internette kumar,uyuşturucu, pornografi, madde bağımlılığı konuları ele alınıyor. Bilgisayar kullanımının yol açtığı sağlık sorunları ile bilişim suçları, ''hacker''lar ve bilinçli internet kullanımı kitapta irdeleniyor.

İNTERNET SOHBETLERİ

İnternet sohbetlerinin başta gençler ve çocuklar olmak üzere herkes üzerinde psikolojik, sosyolojik ve fiziksel açılardan olumsuz etkiler yarattığı vurgulanan kitapta, gazetelerden ''chat'' cinayetleri, ''chat'' yüzünden boşanma gibi
haberlere yer veriliyor.

Bilgisayar oyunlarının yarar ve zararlarının da değerlendirildiği kitapta,şiddetin ve suçun yaygınlaşmasında internetin etkisi ayrı bölümde ele alınıyor.
İnternetin pek çok yararın yanı sıra şiddeti, terörü, ayrımcılığı ve nefreti
beraberinde getirebildiğine işaret edilirken, binlerce sitede bomba, silah yapımı ve kullanımı konusunda eğitim verilerek terörün bu yolla yaygınlaştığı
vurgulanıyor.

TERÖR, KUMAR, UYUŞTURUCU

Terör örgütlerinin interneti eğitim, iletişim ve propaganda aracı olarak kullandığı, öte yandan bazı sapkın akımların da özellikle sohbet odalarını
organize şekilde kullandığı belirtiliyor.

İnternette gençleri kumar ve uyuşturucuya alıştırma gibi zararlı faaliyetlerin hızlı şekilde yaygınlaştığı, internetin bu yüzünün endişe verici boyutlara ulaştığı, genç ve çocukların pornografi ile tanışmasında ilk adresin internet olduğu ifade ediliyor.

BİLİŞİM SUÇLARININ ANA NEDENLERİ

İnternet bağımlılığının söz edildiği bölümde ise bağımlılık belirtileri sıralanırken, kullanıcıların internete ilgisinden dolayı işini, evi ve gerçek dünyayla ilişkilerini aksatmasının bağımlı hale geldiğini gösterdiği
kaydediliyor.

İnternet aracılığıyla pek çok bilişim suçunun da işlendiği aktarılırken,bilişim suçlarını işlemede, ''intikam alma duygusu, güç gösterisi, macera ve serüven arama arzusu, arkadaş çevresi, şiddet kullanma ve zarar vermeden hoşlanma, şehvet, açgözlülük, suç işleme bağımlılığı gibi duygu ve davranış
kalıpları, ana nedenler olarak sıralanıyor.

DEVLETE DÜŞEN GÖREVLER

Kitapta, bilişim suçlarının önlenmesi kapsamında hukuki düzenlemelere yer
verilirken, bilinçli internet kullanımı konusunda yapılması gerekenler ''aileye''
ve ''devlete'' düşen görevler olarak iki gruba ayrılıyor.

''Devlete düşen görevler'' arasında , ''Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planının Hayata Geçirilmesi'', ''çocukların interneti doğru kullanmasın yönelik
düzenlemeler yapılması'', ''aile ve çocuklara yönelik internet paketleri hazırlanması ve yaygınlaştırılması'', ''toplum destekli mücadele anlayışının
benimsenmesi gerektiği'', ''internet ve tehlikeleri konusunda gençlerin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi'', ''internet etiği oluşturulması'', ''güvenli
internet sayfası uygulamasına başlanması'', ''halk kütüphanelerinin internete
bağlanması'', ''internet kafe yerine dijital kütüphanelerin geliştirilmesi'',
''internet kafeleri faydalı mekanlara dönüştürecek düzenleme ve denetimlerin
yapılması'' ve ''bilgisayar oyunlarının içeriğinin sürekli izlenmesi'' sayılıyor.

AİLEYE DÜŞEN GÖREVLER

Kitapta, aileye düşen görevler sıralanırken, anne ve babaların internet ve
bilgisayar kullanmayı bilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Çocukların bilgisayarla tanıştırılması ise yaş kategorilerine ayrılıyor.Okul öncesi çocukların, hatta 6-8 yaş grubu çocukların bilgisayara ihtiyacı
olmadığı belirtilirken, bilgisayarın aile fertlerinin hepsinin rahat görebileceği
bir yere konulması, bilgisayar karşısında geçirilecek zamanının 2 saati
geçirilmemesi, filtre programları kullanılması öneriliyor.

Anne ve babaların çocuklarına internet sohbetleri hakkında bilgi vermesi,
hangilerini ziyaret edip etmeyeceği konusunda çocuklarını bilgilendirmeleri,
aileye ait bilgileri vermemeleri gerektiği konusunu öğretmeleri tavsiye ediliyor.

İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Ailelerin çocuklarıyla ''İnternet Kullanım Sözleşmesi'' yapmaları önerilirken, internet konusundaki tavsiyeler şöyle sıralanıyor:

''-Genç, her zaman sığınacağı bir ailesinin olduğunu hissetmeli,
-İnternet kültürünün, öz kültür ve değerlerinin önüne geçmesine izin verilmemeli,
-Çocuğun tüm uğraşı sadece internet olmamalı,
-Sanal ortam, doğal ortamın sınırlarını geçmemeli,
-Sanal kütüphaneler kullanılırken gerçek kütüphaneler rafa kaldırılmamalı ve kitap okuma alışkanlıkları kaybedilmemelidir.''

Olumsuzlukları önlemek için bilgisayar oyunlarının seçiminde çocukların
yalnız bırakılmaması, zaman zaman oyunların çocukla birlikte oynanması önerilen kitapta, internet kullanımında katı kısıtlamalara gitmek yerine konuşularak çocukların ikna edilmesi tavsiye ediliyor.
 
Üst