Miyelom ile ilgili tanı ve tedavi merkezleri

Adana:
Çukurova Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Tel: 0322 338 6060 Faks: 0322 338 6572

Ankara:
Ankara Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0312 310 3333/2121 Faks: 0312 311 5474
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0312 214 1000/5829
Gülhane Tıp Akademisi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0312 323 1072 Faks: 0312 321 7778
Hacettepe Tıp Fakültesi Hematoloji Ve Onkoloji Üniteleri Tel: 0312 311 7972 Faks: 0312 3242009
Numune Hastanesi Hematoloji Kliniği Tel: 0312 310 3030

Antalya:

Akdeniz Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 0242 227 4343 Faks: 0242 227 4490

Aydın:
Adnan Menderes Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Tel: 0256 265 7453

Bursa:
Uludağ Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0224 442 8400/1087 Faks: 0224 4428074

Denizli:

Pamukkale Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0258 241 0037 Faks: 0258 2649257

Diyarbakır:

Dicle Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0412 248 8001/438

Edirne:

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı 0284 2357646/1102 Faks: 0284235 7540

Elazığ:

Fırat Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0424 238 8080/122-188

Eskişehir:

Osmangazi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel/Faks: 0222 229 1411

İstanbul:

İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0212 534 0000
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel/Faks: 0212 589 5758
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0216 467 2828, 0216 326 6240 Faks: 0216 467 4863
Okmeydanı SSK Hastanesi Tel:0212 221 7777/1397
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji Kliniği. Tel. 0216 3465803, 0216 4146393
VKV Amerikan Hastanesi Hematoloji Bölümü. Tel. 0212 3112000/8253
Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi Onkoloji Bölümü. Tel. 0212 2883400

İzmir:

Ege Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel:0232 342 2525 Faks: 0232 374 7321
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Tel: 0232 259 5959 Faks: 0232 278 9495

Kayseri:
Erciyes Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0352 437 3698 Faks: 0352 437 5807

Malatya:
İnönü Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0422 3410660/1040 Faks: 0422 341 0728

Manisa:

Celal Bayar Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0256 237 6449

Samsun:
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Trabzon:

Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0462 3772439

Van:

Yüzüncü Yıl Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Tel: 0432 216 4705/1123 Faks: 0432 212 1867
 
Üst