"YANACAK" MIYIZ?

Merhaba arkada$lar,

"CEHENNEM" sözcügü iNCiL'de 12 kez geçer, peki neyi ifade eder bu terim?
ibranice "ge hinnom" Yunanca biçimi olan "Gehenna", "Hinnom Vadisi" anl***** gelir, bu yüzden:

GEHENNA'nin "CEHENNEM" OLARAK çEVRiLMESi YANLI$TIR!

"Hinnom Vadisi" eski Yeru$alim $ehrinin güneybatisinda yer aliyordu. Burasi YAHUDA Kralliginin ilerki dönemlerinde putperest ayinler için kullanildi, iNSANLAR, put tanri MOLEK için ATE$TE KURBAN EDiLiRDi .

Daha sonra bu "Hinnom Vadisi", Yeru$alim'deki pisliklerin atilip YAKILDIGI bir çÖPLÜK oldu, çöpler di$inda neler atilirdi bu çöplüge?
HAYVAN ÖLÜLERi: BUNLAR ATE$TE YANIP yok olmasi için kükürt katilirdi.
iNSAN CESETLERi: Saygin $ekilde bir mezara gömülmeye LAYIK GÖRÜLMEYENLER ve iDAM EDiLMi$ SUçLULARIN CESETLERi.

Le$ler ve cesetler ate$e dü$erse yanip yok olurdu ancak derin yamaçtaki bir çIKINTININ üzerine dü$üp kalirlarsa, koku$an etlerini solucan ve larvalar istila ederdi; bütün etleri bitirip iskelet kalana kadar da ölmezlerdi.

Bu nedenle, BiRiNiN CESEDiNiN "GEHENNA"'YA ATILMASI EN AGIR CEZA OLARAK KABUL EDiLiRDi.

DOLAYISIYLA ,"Ate$ ve kükürtle yanan göl" SiMGESi, Gehenna denilen Hinnom Vadisinden ve ta$idigi anlamdan türemi$tir!

HiçBiR HAYVAN YA DA iNSAN, CANLI CANLI YANARAK AZAP çEKMESi içiN GEHENNA'YA ATILMAZDI! ÖYLEYSE BURASI iNSAN CANLARININ SONSUZA DEK ATE$LE AZAP çEKTiGi GÖRÜNMEZ BiR YERi SiMGELEYEMEZ!

GEHENNA yani "CEHENNEM" ÖLÜMDEN SONRA GiDiLECEK BiR FIRIN, BiR i$KENCEHANE DEGiLDiR!

iSA ve HAVARiLERi "GEHENNA" yani "CEHENNEM(!)" iFADESiNi NEDEN KULLANMI$LARDIR?

ALLAH'IN ONAYINI TAMAMEN KAYBETMENiN NE DENLi KORKUNç BiR $EY OLDUGU GERçEGiNi iNSANLAR DAHA iYi ANLAYABiLSiNLER DiYE, O DÖNEMDE YA$AYAN HERKESiN BiLDiGi ve GÖRDÜGÜ BU iGRENç YERi "SEMBOLiK" OLARAK KULLANMI$LARDIR!

Biz de bir$eyleri vurgulamak için bu tür SEMBOLiK ifadeler Kullanmiyor muyuz?

Ama malesef çIKARCI insanlar, CAHiL kitleleri sindirmek ve manevi yönlerini daha kolay bir biçimde etkileyebilmek için SAGLIKSIZ KORKU edebiyatina ba$vurmu$lardir ve çokta ba$arili olmu$lardir!

Ho$çakalin...
 
Merhaba,

400 Ü a$kin ki$i okumu$ ama bir tek yorum yok, yorum yapma zorunlulugu yok elbette ama bundan nasil bir sonuç çikarilabilir?
 
Hadi acıdım sana 2,5 seneden sonra ilk yorumu ben yapayım.
Burdan nasıl bir sonuç çıkarılabilir diye sormuşsun,İsrail ve Yahudilik propagandası yaptığın için kimse seni kaale almamış gibi görünüyor.Kendi kendine gaza gelip söylediğin yalana kendinde inanmış görünüyorsun.
Yani burdan bakınca öyle görünüyor :))
 
Merhaba arkada$lar,

"CEHENNEM" sözcügü iNCiL'de 12 kez geçer, peki neyi ifade eder bu terim?
ibranice "ge hinnom" Yunanca biçimi olan "Gehenna", "Hinnom Vadisi" anl***** gelir, bu yüzden:

GEHENNA'nin "CEHENNEM" OLARAK çEVRiLMESi YANLI$TIR!
merhaba!
Cok komik bir cocuksun!
Ilkogretim cocuklari gibi teblig yapiyorsun.
Cok calistin mi bilmiyorum,neyse....
Aslinda buna hiristiyan arkadaslarin cevap vermesi gerekir.....mi?

Once Incil Kur'an'in iddaasidir.
Hiristiyanlik Incili reddeder.
Misyoner gecinenin bunu bilmemesi....

Demek Hiristiyanlar Ahiret cehennemine inanmiyor!
Mukaddes Kitabin yeni ahid bolumunun 13 ayeti
Asagida....
Okuyanlar karar verirler.
Hala inat edersen
KILISE vaazlarini ASARIZ FORUMA.

Matta 5:22
22 Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul'da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.

Matta 5:29
29 Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir.

Matta 5:30
30 Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa, onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir.

Matta 10:28
28 Bedeni öldüren, ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun.

Matta 18:9
9 Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir.

Matta 23:15
15 "Vay halinize ey din bilginleri ve Ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız.

Matta 23:33
33 "Sizi yılanlar, engerekler soyu! Cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız?

Markos 9:43
43 Eğer elin günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek elle yaşama kavuşman, iki elle sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir.

Markos 9:45
45 Eğer ayağın günah işlemene neden olursa, onu kes. Tek ayakla yaşama kavuşman, iki ayakla cehenneme atılmandan iyidir.

Markos 9:47
47 Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tanrı'nın Egemenliği'ne tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir.

Luka 12:5
5 Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, O'ndan korkun.

Yakup 3:6
6 Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir.

2. Petrus 2:4
4 Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar.
 
Elbette bir din eğer, tanrı için yapılması gereken tapınma ve yerine getirilmesi gereken hükümler içeriyorsa, yine içinde ceza mekanizmasınıda barındırması gerekir.

fakat kilise bazı gerçeklerin farkında !

zira avrupanın neredeyse yarısı boşuna dinsiz (ateist, deist, agnostic vs.) olmadı.

halihazırda üzerinde yazdığımız cehennemi ele alalım.

tevratta cehennem geçmez... nedenini uzun yıllar sonra ortaya çıkan yazıtlarda görüyoruz ki, sayın YESHUA'nın da bahsettiği gibi cehennemin esasen bir çöplükten ibaret olması.

işte kilise bu yazıtların farkına vardı;

tıpkı, evrim yanılgısındaki gibi... tıpkı galileo özürü gibi.


Not : sayın mopsy; verdiğiniz ayetlerle çelişen, günahkarların, kötülerin YOK edileceğini söyleyen ayetlerde var incilde. bunlarıda dikkate alınız.

SAYGILAR.
 
Merhaba!

Sayin Spartakus; Bu konu oyle googlede uydurma yayilmis bir haberi okuyarak
Dahil olunacak kadar tek duze degil.
Sayin misyoner gelip cevaplayinca gidecegi acinimi gorursunuz.

Ayrica konunun taraflarindan olmiyan biriyle
Konuyu konusacagimi sanmiyorsunuz herhalde.
Bu bir inanclar karsilasmasidir.

Siz ise inancsizsiniz.
Eger konu inanc-inancsizlik olsaydi paylasirdik.
Yine de ilginize tesekkurler.
 
Merhaba mobsy,

Hiristiyanlar Ahiret cehennemine inanir ancak Mukaddes Kitap' ta "ate$li bir i$kencehane" ögretisi yoktur,

yine Hiristiyanlar Üçlük ya da Teslis denilen ve Isa peygamberin Tanri oldugu bir ögretiye de inaniyor oysa ki bu ögreti de Tanrisal degildir!

Yine Hiristiyanlar sava$ suçlularidir, Haçli Seferleri ve Dünya Sava$lari vb. birçok katliamin ba$rol oyuncularidir ve ne yaziktir ki ordulari kutsayan Hiristiyan din adamlari olmu$tur oysa ki Kutsal Kitaplarinda Isa peygamber SAVA$MAYI yasaklami$tir!

Hiristiyanlarin Kutsal Kitapla uyu$mayan daha birçok ögretileri ve uygulamalari var ama sanirim bu kadar örnek yeterli...

yani kisacasi Hiristiyanlar otorite degildir, aslolan Kutsal Kitap'tir, içindeki Tanrisal ögretilerdir!

Ben Kutsal Kitap'ta "Cehennem" ifadesinin geçtigini zaten yazimda belirtmi$im, siz yine de alintilami$siniz, neden?

"Cehennem" kelimesinin nerden kaynaklandigini yazdim: "Gehenna".

"Gehenna" nin ne oldugunu da açikladim ve Isa peygamberin neden o bölgeyi sohbetlerinde kullandigini ve neden bu "Gehenna" yi sembolik olarak ele aldigini ortaya koydum...

Yazimi tekrar ba$tan sona dikkatlice okuyunuz, ÖNYARGIYLA ALT ETME ARZUSUYLA DEGiL!

Tekrar ediyorum yanli$ tercümeden dolayi Incil'de CEHENNEM sözcügü geçer ve insanlar bunun ölümden sonra günahkarlarin i$kence edilecegi ate$li bir yer olarak dü$ünür, böyle dü$ünmelerine neden olanlar Din adamlaridir ancak Mukaddes Kitap'ta dilimize CEHENNEM olarak tercüme edilen GEHENNA, SONSUZ YOKOLU$U sembolize eder, ruhun i$kence görmesini degil...

Ho$çakalin...
 
Sn. YESHUA
Bu kitabin sahipleri 2000 yildir. Hristiyanlardir
Ve sizin frksiyonunuz masali ortaya atti diye oyle olmaz.
Ki tercume hatasi falanda yok.
Mukaddes Kitap Ibraniceden cevrilmedi.
Direk Greekce yazildi.Ibranice metin efsane olarak bile yok.

Ayrica Ibranice SAMI dillerinden.
Yunanca ile akrabalik yok.
Terminolojide koken bagi olusturulamaz.
Ki zaten kavramsal farkta kelimelerdir.

Simdi 2000 yillik degismez Tanri sozunun Kilise kaydindan bir bolumu.
86. Ölümün hemen ardından gözle görülmeyen kilisenin üyelerinin yücelikte Mesih'le tattıkları paydaşlık nedir?
Ölümün hemen ardından görülmeyen kilisenin üyelerinin yücelikte Mesih'le tattıkları paydaşlık, canlarının kutsallıkta yetkinleştirilmesi[375] ve en yüce göklere kabul edilmeleri,[376] burada nur ve yücelik içersinde Tanrı'yı yüzyüze görmeleri,[377] bedenlerinin tam kurtuluşunu beklemeleri,[378] ki, ölümde bile Mesih'le birleşmişlik konumunda kalırlar[379] ve son günde canlarıyla tekrar birleştirilinceye dek[380] yataklarındaymışçasına mezarlarında dinlenirler.[381] Buna karşılık, kötülerin canları, ölümlerinde cehenneme atılır ve burada işkence ve derin karanlık içinde kalırlar ve diriliş ve yüce yargılanma gününe dek bedenleri, hapishanedeymişçesine mezarlarında tutulur.[382]
Ve siz ogretileni papaganlamaya devam ediyorsunuz;
Tekrar ediyorum yanli$ tercümeden dolayi Incil'de CEHENNEM sözcügü geçer ve insanlar bunun ölümden sonra günahkarlarin i$kence edilecegi ate$li bir yer olarak dü$ünür, böyle dü$ünmelerine neden olanlar Din adamlaridir ancak Mukaddes Kitap'ta dilimize CEHENNEM olarak tercüme edilen GEHENNA, SONSUZ YOKOLU$U sembolize eder, ruhun i$kence görmesini degil...
BUYUKLERE MASALLAR...
 
YESHUA;242025 Yine Hiristiyanlar sava$ suçlularidir' Alıntı:
O bir zamanlardi.... Artik günümüz savas suclusu , vahsetin basrol oyunculari baska

.ABD - iSRAiL ... abi kardesler $uan kanla beslenen iki devlet...

.... Hele yahudilerin masum bebeleri kursuna dizmesi ,kadin yasli demeden katliam yapmasi
zamaninda kendilerine uygulanan soykirim vahsetini , simdi Yahudiler kendileri Filistin Halkina uyguluyor...
.Zaten insanlik tarihi boyunca yahudiler kadar vahsete meyilli az topluluk görülür.....

Sen halâ karanlik kuyularda dolaymaya devam et yeshua
 

bursali68

Merhaba,

Sn.YESHUA,bir mesajınızda yaklaşık olarak şöyle demiştiniz " ben bu konuları polemik olsun diye açmıyorum,bu yüzden de diğer dinler bölümünde açıyorum amacım tartışmak değil " gibi bir cümle kullanmıştınız.Şimdi sizin bu konu başlığı altındaki ilk mesajınızdan yapacağım alıntı bu sözünüzün tam tersi bir zihniyet ile konu açtığınızı gösteriyor gibime geliyor bilmem yanılıyor muyum,buyrun ;

" Ama malesef çIKARCI insanlar, CAHiL kitleleri sindirmek ve manevi yönlerini daha kolay bir biçimde etkileyebilmek için SAGLIKSIZ KORKU edebiyatina ba$vurmu$lardir ve çokta ba$arili olmu$lardir! "

Şimdi buradaki tartışma ve polemik konusu nedir,gayet iyi biliyorsunuzdur.Yukarıda yaptığım sizin mesajınızdaki alıntıdan aslında Hz.Muhammed SAV.i kastettiğiniz aşikar.Neden mi size göre "ilahi " vasfı olmayan bir kitap çünkü Kur'an,size göre Hz.Muhammed'in yazdığı bir kitap çünkü Kur'an ve CEHENNEM 'de Kur'an'da tasvir edildiğine göre,olsa olsa bunu Hz.Muhammed " cahilleri daha kolay etkileyebilmek için sağlıksız korku edebiyatı " yaparak yazmıştır.

Bu söylediklerin doğruluğundan emin misiniz? Peki size bir ince soru Hz.İsa Pertus'a niçin " KEFAS " lakabını takmıştır hiç düşündünüz mü?Soru ağır gelip " almıyayım pardon " derseniz saygıyla karşılarım heralde,tabi günün koşullarına göre değişecektir bu saygının derecesi.
...............
39İsa, «Gelin, görün» dedi.
Gidip O'nun nerede oturduğunu gördüler ve o gün O'nunla kaldılar. Saat dört sularıydı[e]. 40Yahya'yı işitip İsa'nın ardından giden iki kişiden biri Simun Petrus'un kardeşi Andreya'ydı. 41Andreya önce kendi kardeşi Simun'u bularak ona, «Biz Mesih'i bulduk» dedi. `Mesih', meshedilmiş anl***** gelir.
42Andreya kardeşini İsa'ya götürdü. İsa ona baktı, «Sen Yuhanna'nın oğlu Simun'sun. Kefas diye çağrılacaksın» dedi. `Kefas', Kaya[f] anl***** gelir.
..............

Not : Kuru sıkı sallamayın derim,kaale alınmazsınız.

Sağlıcakla kalınız.
 
Üst