• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

Başbakanlarımız :

Merhaba Bu baslik altinda Cumhuriyetin Basbakanlarinin sirayla biyografilerini vermeden once

On Bilgi:
İçişleri bakanı Ahmet Fikri Tüzer, Refik Saydamın görevi başında vefat etmesi üzerine, Şükrü Saracoğlu 9 Temmuz 1942 de 13. hükûmeti kurmadan önce 12. hükûmette bir günlüğüne başbakanlık görevini üstlendi.
Emin Fahrettin Özdilek, 26 Ekim 1961 de Cemal Gürsel in Cumhurbaşkanlığı görevi başladığı için Başbakanlık görevini 27 Ekim 1961 - 20 Kasım 1961 tarihleri arasında geçici olarak yürüttü.
Ali Hüsrev Bozer, Turgut Özal ın 31 Ekim 1989 tarihinde Cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine boşalan yerine 9 Kasım 1989 tarihine dek vekalet etti.
Erdal İnönü, Süleyman Demirel in Cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine boşalan yerine 16 Mayıs 1993-25 Haziran 1993 tarihleri arasında vekalet etti

İsmet İNÖNÜ​

Görev Süresi: 1 Kasım 1923 6 MArt 1924 / 6 Mart 1924 - 22 Kasım 1924
Mustafa İsmet İnönü (d. 24 Eylül1884, İzmir- ö. 25 Aralık1973, Ankara), emekli Orgeneral asker ve siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti nin ikinci Cumhurbaşkanı.

Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasında önemli bir rol oynamış, Türkiye Cumhuriyeti nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını sağlayan Lozan Antlaşması nı imzalamış, birçok defalar başbakanlıkgörevini üstlenmiştir.

Öğrenim ve İlk Görevleri
1884 yılında İzmir de doğdu. Ailesi aslen Bitlis li olmakla birlikte Malatya da ikamet ettiği ve 2.dönem TBMM den itibaren Malatya Milletvekilliği yaptığı için Malatya lı olarak da bilinir. İlk ve orta öğrenimini Sivas ta tamamladı. Bir yıl Sivas ta Mülkiye İdadisi nde okuduktan sonra, 1897 yılında İstanbul daki Mühendishane İdadisi ne gitti. 1901 de Mühendishane-i Berri-i Hümayun a (topçu okulu) giren İsmet İnönü, bu okulu 1903 te topçu teğmeni olarak bitirdi. 1906 da Erkân-ı Harbiye Mektebi ni birincilikle bitirerek [kaynak belirtilmeli] kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne deki 2. Ordu nun 8. Alay ında bölük komutanlığına atandı.

1908 de kolağası oldu ve 31 Mart Olayı (13 Nisan1909) olarak bilinen ayaklanmayı Selanik ten gelerek bastıran Hareket Ordusu nda görev aldı. 1910-1913yılları arasında Yemen İsyanı nın bastırılması harekâtına katıldı. Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan anlaşmalarda başarılı hizmetleri ve meslekî özellikleriyle dikkati çekti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi nde Kolordu Komutanı olarak Atatürk le birlikte çalıştı ve yıllardır süren dostlukları ile devletin geleceği hakkında ortak fikirleri gelişti. Suriye Cephesi nde savaştı; Millî Mücadele sırasında Atatürk ün en yakın silâh arkadaşı olarak çalıştı.

Balkan Savaşları
26 Nisan1912 de binbaşılığa yükseltildi ve Yemen Mürettep Kuvvetlerikurmay başkanı oldu. Balkan Savaşı çıkınca (1912) İstanbul a döndü (1913), Çatalca daki sağ cenah komutanlığı emrine verildi. 1914 te harbiye nazırlığı ve erkân-ı harbiye-i umumiye reisliğine (genelkurmay başkanlığı) atanan Enver Paşa nın başlattığı ordunun yenileştirilmesi hareketinde etkin rol oynadı.

Birinci Dünya Savaşı
29 Kasım1914 te kaymakam (yarbay), 14 Aralık1915 te miralay (albay) oldu ve Çanakkale deki İkinci Ordu (Osmanlı) nun kurmay başkanlığına atandı.

I. Dünya Savaşı nda Doğu Cephesi nde görevlendirildi. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa da (Atatürk) bu ordunun XVI Kolordu (Osmanlı)komutanlığına atandı. İsmet Bey, 1916 nın yaz aylarında bir süre çarpışmaları yönetti. Ocak 1917 de İkinci Ordu (Osmanlı)komutan vekili Mustafa KemalPaşa nın önerisiyle , IV Kolordu (Osmanlı)komutanlığına atandı; stratejik birliklere komutanlık dönemi de bu göreviyle başladı. Mayıs1917 de Suriye Cephesi nde 20. Kolordu komutanlığında görev almış, 19 Haziran da da , III Kolordu (Osmanlı)komutanlığıda görev almış[kaynak belirtilmeli]. Bir süre sonra İstanbul a geri çağrıldı ve Halep te 7. Ordu nun oluşturulmasında görev aldı. Daha sonra bu orduda kolordu komutanlığına getirildi ve Yedinci Ordu (Osmanlı) nun komutanlığını üstlenen Mustafa Kemal Paşa ile gene yakın ilişki içinde oldu. Ancak Nablus Hezimetisırasında bayılıp İstanbul a gönderildi.

Kurtuluş Savaşı
Mondros Mütarekesi nin (30 Ekim1918) imzalanmasından az önce Sina ve Filistin CephesindekiYıldırım Orduları Grubu nun General Edmund Allenbykarşısında uğradığı Nablus Hezimetindensonra rahatsızlanarak İstanbul a dönen İsmet Bey, 24 Ekim1918 de Harbiye Nezareti nde müsteşarlığa atandı. 29 Aralık ta Paris Barış Konferansı na (1919) hazırlık için kurulan komisyonda askeri müşavir oldu; 4 Ağustos1919 da yalnızca sekiz gün için Askeri Şûra Muamelat-ı Umumiyemüdürlüğüne, bir ara da jandarma ve polis örgütünün iyileştirilmesi için kurulan komisyona üye olarak atandı. Bütün bunlar genellikle birkaç günlük görevlerdi.

Albay İsmet Bey, ilk kez 8 Ocak1920 de, yalnızca bazı danışmalarda bulunmak için Ankara ya gitti ve kısa bir süre Mustafa Kemal le çalıştı. Yeni kurulan Ali Rıza Paşahükümetinde harbiye nazırı olan Fevzi Paşa nın (Çakmak) çağrısı üzerine şubat sonlarında İstanbul a gitti. 9 Nisan1920 de Mustafa Kemal in çağrısı üzerine Ankara ya döndü ve İstanbul la bütün resmî bağlarını kopardı.

23 Nisan1920 de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ne (TBMM) Edirne milletvekili olarak katılan İsmet Bey, 3 Mayıs1920 de İcra Vekilleri Heyeti nde Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili (o dönemde Genelkurmay Başkanlığı) görevine getirildi. Bu görevi üstlendiğinde albaydı ve kendisinden hem rütbe, hem kıdemce çok ileride komutanlar da vardı. İsmet Bey, 6 Haziran 1920 de İstanbul da divanı-harp tarafından gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı.

10 Kasım1920 de milletvekilliği ve vekillik görevi saklı kalmak üzere Garp Cephesi Kuzey Kesimi Komutanlığı na atandı. Çerkez Ethemayaklanması nın ve iç isyanların bastırılmasında etkin rol oynadı. Ocak 1921 de Birinci İnönü MuharebesindeYunan ilerlemesini durdurunca 5 senedir bulunduğu Albaylıkrütbesinden Mirliva (Tuğgeneral) rütbesine terfi etti. Mart 1921 de İkinci İnönü Muharebesindekibaşarıdan sonra 4 Mayıs 1921 de Garp Cephesikomutanlığına getirildi. 17 Temmuz 1921 de Kütahya-Eskişehir Muharebelerinikaybedince Türk Ordusu Polatlı ya kadar çekilmek zorunda kaldı. Millet Meclisi nin Ankara dan Kayseri ye taşınması gündeme geldi.

17 Temmuz 1921 de Kütahya-Eskişehir Muharebelerindeİsmet Paşakomutasındaki Garp Cephesi ordularının Yunanlılara karşı kaybetmesi ve bunun sonucunda Kütahya, Eskişehirve Afyon un düşman orduları tarafından işgal edilmesinden sonra, TBMMReisi ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 3 Ağustos 1921 de Tuğgeneral İsmet Paşa yı Genelkurmay Başkanlığıgörevinden alarak, aynı zamanda Başbakanve Milli Savunma Bakanıda olan Orgeneral Fevzi Paşa yı bu vazifeyle de görevlendirdi.

Siyasal yaşamı
Milli Mücadele nin sonunu belirleyen Mudanya Mütarekesigörüşmelerinde (3 Ekim-11 Ekim1922) Türk tarafını temsil eden İsmet Paşa, 26 Ekim1922 de hariciye vekili oldu. Lozan görüşmelerinde murahhas heyetin başkanlığını yaptı; yeni devletin bağımsızlığını ve egemenliğini onaylayan, Sevr Antlaşmasıve Mondros Mütarekesinigeçersiz kılan Lozan Antlaşması nı imzaladı.

İkinci dönem (1923-27) TBMM de Malatya milletvekili olarak bulunan İsmet Paşa, Fethi Bey in (Okyar) kurduğu İcra Vekilleri Heyeti ne gene hariciye vekili olarak girdi. 23 Ağustos ta Lozan Antlaşması nın TBMM de kabulü, siyasal-diplomatik başarılarının en önemlisi oldu.

29 Ekim1923 te Cumhuriyet in ilanı ile sonuçlanan süreçte, Mustafa Kemal le yakın siyasal işbirliği içindeydi. İlk Cumhuriyet hükümetini kurdu (30 Ekim); aynı zamanda Halk Fırkası (sonradan Cumhuriyet Halk Partisi-CHP) genel başkan vekilliğini üstlendi. Bu arada Mustafa Kemal Paşa nın askerlik yapanların siyasete karışmamaları gerektiğine dair talimatından sonra, aralarında Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşave Rauf Orbay ın da bulunduğu tüm komutanlar 31 Ekim 1924 te askerlik görevlerinden ayrılıp siyasette kalırlarken Fevzi Paşada milletvekilliğinden istifa edip Genelkurmay Başkanlığıgörevine devam ederken, İsmet Paşaaskerlikten istifa etmeden siyasi görevlerine de devam etti. Hatta 30 Ağustos 1926 da Başbakanlık yaparken, Tuğgenerallikrütbesinden Orgenerallikrütbesine terfi etti ve 30 Haziran 1927 de askerlikten emekliye ayrıldı.

İsmet Paşa böylece hükümet ve parti üzerinde otorite kurma olanağı elde etti. Muhalefet partisi olarak kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası(TCF) karşısında istediği yetkileri elde edemediği için 8 Kasım1924 te başvekillikten istifa etti; 21 Kasım1924 te yeni hükümeti Fethi Beykurdu.

Doğudaki Şeyh Said İsyanı üzerine 3 Mart1925 te İsmet Paşa yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ayaklanmanın bastırılmasında hükümet başkanı olarak önemli rol oynadı. Bu tarihten sonra, yeni devletin ve tek parti yönetiminin oluşumunda Mustafa Kemal ile birlikte en önemli siyasal kişilik olarak belirdi. 6 Mart 1925 tarihinde Takrir-i SükunKanunu nun yürürlüğe konması ve İstiklal Mahkemeleri nin kurulmasıyla birlikte Halk Fırkası aleyhinde yayın yapan bütün gazeteler kapatıldı ve geriye sadece Cumhuriyet, Hakimiyet-i Milliyeve Taningazeteleri kaldı. İstiklal Mahkemelerinde (genç şair Nazım Hikmetde dahil olmak üzere) çok sayıda sol görüşlü yazar ağır cezalara çarptırıldı. TCF hakkında henüz bir işlem yapılmamış olmasına rağmen, polisler Türkiye nin çeşitli yerlerindeki parti üyelerini tutuklamaya, parti merkezlerini basmaya başladı. Kapatılmayan üç gazeteden biri olan Tanin in yöneticisi Hüseyin Cahit Yalçın, gelişmeler üzerine, artık siyasi makaleler yazmayacağını açıklamış, Malta daki sürgün yıllarını konu alan bir yazı dizisi yayınlamaya başlamıştı - ki halkın, bu yazı dizisinin II. Abdülhamidiktidarında sansürlerin yaşandığı döneme yaptığı göndermeyi fark etmemesi mümkün değildi. Ancak Hüseyin Cahit İstanbul daki TCF bürolarına yapılan polis teftiş lerine baskın diye referansta bulununca tutuklandı ve Ankara İstiklal Mahkemesi nce Çorum da ömür boyu sürgüne mahkum edildi.

1934 te Soyadı Kanunu çıktığında Mustafa Kemal Atatürk ün verdiği İnönü soyadını alan İsmet Paşa, 1924 ten 1937 ye değin başvekillik görevini aralıksız sürdürdü. Bu dönemde ülkedeki bütün önemli siyasal gelişmelere damgasını vurdu. Siyasal muhalefetin etkisizleştirilmesinde, Kemalistreformların ilanında ve uygulanmasında, iktisat politikasında devletçilik ilkesinin kabulünde ve uygulanmasında çok önemli rolü oldu.

İnönü Eylül 1937 de Atatürk le aralarındaki bazı görüş ayrılıkları yüzünden Atatürktarafından Başvekillikten azledildi.[1] CHP nin genel başkan vekilliğinden de alındı. Görüş ayrılıkları büyük ölçüde İnönü nün devletçilik uygulamalarından doğmuştu. Atatürk, devletçilik uygulamalarının İnönü nün düşündüğü biçimde genişletilmesinden yana değildi ve aynı görüşü paylaşan iktisat vekili Celal Bayar ı İnönü ye karşı siyasal bir seçenek olarak görüyordu. İnönü ikinci kez başvekillikten ayrılınca yerine Celal Bayaratandı. İnönü bu dönemde yalnızca TBMM de Malatyamilletvekili olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve çok partili dönem
İsmet İnönü, Atatürk ün ölümü üzerine 11 Kasım1938 de TBMMtarafından Cumhurbaşkanlığına seçildi. Etkin siyasal yaşamdan çekildikten bir yıl sonra Cumhurbaşkanı seçilebilmesi, uzun yıllar Atatürk ün Başvekilliği ni yaparak diplomasi tecrübesi kazanmış olmasıyla ilgiliydi. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra CHPgenel başkanlığına da getirildiğinden hem devlet hem de parti yönetimi üzerinde geniş otorite sahibi oldu. CHP nin 26 Aralık1938 de toplanan I. Olağanüstü Kurultay ında partinin "değişmez genel başkan"ı seçildi.[2] Ayrıca kendisine "Milli Şef" sıfatı verildi. Daha sonra, ilgili kanun gereği[3] TCbanknotlarındaki Atatürkresimleri çıkartılarak İsmet İnönü nün resimleri yerleştirildi.[4]

11 Kasım 1938de İsmet İnönü not defterine şunları yazacaktır:

"İlk hükümet için dahiliye ve hariciye vekillerini değiştirmesini Celal Bayara tavsiye ettim. Tereddüt ettikten sonra kabul etti. Dahiliye Dr.Refik SaydamHariciye Şükrü Saraçoğlu. Dr. Tevfik Rüştü Arasile Şükrü Kayanın iktidardan gitmeleri memlekette hakikî bir inşirah verdi. Kendilerine karşı antipatinin bu kadar şamil olduğunu görmek herkesi şaşırttı."[5]

Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra başlayan II. Dünya Savaşı(1939-1945) döneminde İnönü ülkeyi savaştan uzak tutmaya çalıştı. Savaş yıllarındaki ekonomik ve toplumsal sıkıntılar ise, dönemin unutulmayan mirası olarak kaldı. Yine bu dönemde Hasan Ali Yücel in öncülüğündeki Köy Enstitülerikuruldu, ayrıca muhalif işadamlarına Varlık Vergisisalındı.[6]

II. Dünya Savaşı nın hemen ardından, gerek uluslararası siyasetteki gelişmeler, gerekse ülke içindeki yeni oluşumlar rejimin genel niteliğinde önemli değişiklikleri gündeme getirdi. İkinci Dünya Savaşı galiplerinden olan Sovyetler Birliği nin Türkiye den Kars, Ardahan, Artvinve Sarıkamış ı istemesi, Türkiye yi, savaşın diğer galipleri Amerikave İngiltereile daha yakın ilişkilere mecbur etti. Bu yakınlığı sağlamak için de Türkiye nin, Almanyave İtalya daki benzerleri yok edilen Milli Şeflik yönetiminden çıkıp demokrasihamlesi yapması gerekiyordu. İsmet İnönü çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisi olan Nuri Demirağbaşkanlığında kurulan Milli Kalkınma Partisini engelleme girişiminde bulundu. Parti başkanının mallarını kamulaştırdı. Yine Nuri Demirağ ın binbir emekle kurduğu dünyadaki sayılı olan uçak fabrikalarından olan NUD uçak fabrikasının kapısına kilit vurdu. Basında "kuzu partisi" olarak bu partiyi lanse ettirdi. İsmet İnönü nün çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisine olan tutumu çok partili rejimi ne kadar destekleyip desteklemedigi konusunda şüphe uyandırmaktadır.

1945yılında kurulan Milli Kalkınma Partisinden sonra 1946 da kurulan Demokrat Partiile çetin bir seçim yarışına girdi. 1946 yılında yapılan TCtarihinin ilk çok-partili seçiminde "açık oy, gizli tasnif" metodu kullanıldı, ve CHPbu seçimleri %70 oy oranı ile kazandığını iddia etti.[7]

"Gizli oy, açık tasnif" esasına göre yapılan 14 Mayıs1950genel seçimlerinde CHP nin DP ye yenilmesi üzerine iktidarı Demokrat Parti ye bırakırken, İsmet İnönü de cumhurbaşkanlığından ayrıldı ve ana muhalefet partisi genel başkanı olarak siyasal rolünü sürdürdü. On yıllık muhalefet döneminde, 1954ve 1957seçimlerini de kaybetmesine karşın partisinin başında kaldı ve iktidarın zamanla sertleşen siyasal baskılarına rağmen, CHP nin yeniden güçlenmesine katkıda bulundu.

DP, 1960 yılında 27 Mayıs İhtilaliyleiktidardan uzaklaştırıldı. Yeni anayasa kabul edilip, 15 Ekim1961genel seçimlerinden CHP tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamasa da, birinci parti olarak çıkınca, İnönü yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu dönemde CHP-AP, CHP-YTP-CKMP ve CHP-Bağımsızlar koalisyon hükümetlerine başkanlık etti. Yeni kurulan siyasal sistemin sağlıklı biçimde işlemesi için çaba gösterdi.

27 Mayıs hareketinin doğurduğu sorunlarla da uğraşarak 22 Şubat 1962 ayaklanmasıve 20 Mayıs 1963 ayaklanmasıgirişimlerinin önlenmesi çabalarında cumhurbaşkanı Cemal Gürsel e Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunayile birlikte yardimci oldu. 1964Kıbrısolayları sırasında Amerika Birleşik Devletleri nin Türkiye nin adaya müdahalesini engellemesi üzerine dış politikada çok yönlü arayışlara girdi.

Dönemin Cumhurbaşkanı ve milli birleştirici lideri olan Cemal Gürsel in Türkiye Cumhuriyeti ne katkıları olarak tarihe gecen ilk Devlet Araştırma Kütüphanesive hükümete yol göstericilik görevini yasayla verdiği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nun kurulmasi, planlı ekonomiye geçiş, Devlet Planlama Teşkilatı nin kuruluşu, 5 yillik kalkınma planları, sendikalar, grev ve toplu sözleşme yasalarının çıkarılması, Ankara Antlaşmasıve takip eden sene Ortak Pazarüyeliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğiile iyi ilişkiler kurulması, Milli İstihbarat Teşkilatıyasasi ve düzenlemesi, Milli Güvenlik Kurulu nun başlangıç ve geliştirilmesi, Türk ordusunun modernizasyonu, İran, Pakistan ile birlikte bölgesel kalkınma organizasyonunun kurulmasi, Avrupa ve Orta Asya memleketlerini bağlayan mikrodalga radyo iletişim ağı kurulmasi, Devlet İstatistik Enstitüsüile Turizm Bakanlığınınkurulması, Güneydoğu Anadolu nun kalkınma ve geliştirilmesi planlari, Basın Yayın Yüksek Okulununilk kuruluşu da bu döneme ve Başbakan İsmet İnönü nun Gürsel e destek verici idaresine rastlar.

İnönü hükümeti, TBMM de yapılan güven oylamasını kaybedince, 6 Şubat1965 te yerini Suat Hayri Ürgüplühükümetine bıraktı. 10 Ekim1965seçimlerinde partisinin seçimi kaybetmesi üzerine, parti içi görüş ayrılıkları derinleşti. İnönü nün desteklediği "ortanın solu" politikasının CHPtarafından benimsenmesine rağmen 1969yılında yapılan genel seçimleri de kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri nin 12 Mart1971 deki müdahalesinden sonra, CHP nin tutumu konusunda parti içinde önemli görüş ayrılıkları belirdi ve İnönü parti genel sekreteri Bülent Ecevit le anlaşmazlığa düştü. Ecevit e göre, müdahalenin amacı, CHP içinde egemen olan "ortanın solu" politikasına son vermek ve partinin iktidar olmasını önlemekti. İnönü ise, müdahaleye açıkça karşı çıkılmasını onaylamıyordu. Yeni kurulacak hükümete partinin üye verip vermeyeceği konusunda beliren anlaşmazlık sonucunda Ecevit istifa etti. Ecevit le yoğun bir mücadeleye giren İnönü, Mayıs 1972 de toplanan V. Olağanüstü Kurultay da, politikasının partisince onaylanmaması durumunda istifa edeceğini açıkladı. Kurultayda parti meclisi Ecevit in yanında yer alınca da 8 Mayıs1972 de CHP genel başkanlığından ayrıldı. Türk siyasal yaşamında parti içi mücadele sonucunda değişen ilk genel başkan olan İnönü 4 Kasım1972 de CHP üyeliğinden, 14 Kasım1972 de de milletvekilliğinden istifa etti. Başvurusu üzerine tabii senatör olarak Cumhuriyet Senatosu nda görev aldı.

25 Aralık1973 te 89 yaşında ölen İnönü 27 Aralık ta devlet töreni ile Anıtkabir de toprağa verildi. Anılarının bir bölümünü Hatıralarım, Genç Subaylık Yılları, 1884-1918 (1968) adı altında toplamış, ayrıca çeşitli tarihlerdeki söylev ve demeçlerini içeren İsmet Paşa nın Siyasi ve İçtimai Nutukları, 1920-1933 (1933), İnönü Diyor ki (1944), İnönü nün Söylev ve Demeçleri I, 1920-1946 (1946) gibi kitapları yayımlanmıştır.

Her iki kulağında da işitme kaybı olan İnönü ye bazı yerlerde muhalifleri "sağır İsmet" derlerdi.

Mustafa İsmet İnönü
Görev Süresi: 4 Mart 1925 - 1 Kasım 1927
Görev Süresi: 1 Kasım 1927 - 27 Eylül 1930
Görev Süresi: 27 Eylül 1930 - 4 Mayıs 1931
Görev Süresi: 4 Mayıs 1931 - 1 Mart 1935
Görev Süresi: 1 Mart 1935 - 25 Ekim 19
37

turkbasinbirligi.org
DEVAM EDECEK!...
 

Abdullah GÜL

Görev Süresi: 19 Kasım 2002 - 12 Mart 2003

Abdullah Gül (d. 29 Ekim1950, Kayseri), Türkiye Cumhuriyeti nin 11. Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükûmette Devlet Bakanı, 58. Hükûmette Başbakan, 59. Hükûmette Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduktan sonra 28 Ağustos2007tarihinde Türkiye Cumhuriyeti nin 11. Cumhurbaşkanı oldu.

İlk yılları
Babası Gülük imamı ailesinden Ahmet Hamdi Gül, annesi Satoğlu ailesinden Adviye hanımdır. Orta öğretimini Kayseri Lisesi nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ne girdi. Aynı fakülteden doktorasını ve doçentliğini aldı. Daha sonra, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde iktisat dersleri verdi. Öğrencilik yıllarında Gençlik Örgütü MTTB bünyesinde yer aldı. Memleketinde Necip Fazıl Ekolünden Söğüt Fikir Kulübü nde çalıştı. Ali Biraderoğlu nun çevresinde bulundu.

Siyasal yaşamı
1983-1991yılları arasında İslam Kalkınma Bankası nda ekonomi uzmanı olarak çalışan Gül, 1991yılında Refah Partisi nden 19. Dönem KayseriMilletvekili olarak TBMM ye girdi. 1993 te Refah Partisi nde genel başkan yardımcılığı görevine getirilen Abdullah Gül, 1995 te yapılan genel seçimlerde, ikinci kez Refah Partisi20. Dönem KayseriMilletvekili seçildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyelikleri de yapan Abdullah Gül, 28 Haziran1996 da kurulan RP-DYP Koalisyon hükûmetinde (54. Hükümet, 28.6.1996 - 20.6.1997) Devlet Bakanlığı ve Hükûmet Sözcülüğü görevlerinde bulundu.
RP nin 16 Ocak1998 de Anayasa Mahkemesi nce kapatılmasından önce kurulan Fazilet Partisi ne geçen Abdullah Gül, 18 Nisan1999tarihinde yapılan genel seçimlerde FP den 21. Dönem Kayseri Milletvekili olarak tekrar parlamentoya girdi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliğini de yürüten Abdullah Gül, 8 Mart2000 tarihinde, partide yenilikçi kanat olarak adlandırılan milletvekillerinin desteğini alarak, genel başkanlığa adaylığını koydu. 14 Mayıs2000tarihinde yapılan FP1. Olağan Kongresi nde 521 oy alarak, 633 oy alan Recai Kutan ın gerisinde kaldı. Kongre sonuçları, siyasi çevrelerce, "parti tabanının Yenilikçi olarak adlandırılan kanadı geniş ölçüde desteklediği, ancak partinin henüz bir yönetim değişikliğine hazır olmadığı" şeklinde yorumlandı [kaynak belirtilmeli]. Fazilet Partisi nin (FP) 22 Haziran2001 de Anayasa Mahkemesitarafından kapatılmasından sonra bir süre bağımsız kalan Gül, 14 Ağustos2001 de kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi nin (AK Parti) Kurucular Kurulu üyesi olarak partinin kuruluşunda aktif rol aldı. Hakkında kayıp trilyon davasında fezleke hazırlandı. Milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle yargılanamadı.Abdullah Gül hakkında hazırlanan fezleke dosyası 18 haziran2008tarihinde,yasal imkansızlık sebebiyle tamamen kapanmıştır.

AKP Kayseri Milletvekili ve Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Gül, 3 Kasım2002 Milletvekili seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak yeniden seçildi. AK PartiGenel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ın siyasi yasaklı olması nedeniyle 16 Kasım2002 de 58. Hükûmeti kurmakla görevlendirildi. Türkiye Cumhuriyeti nin 58. Hükûmeti, Başbakan Abdullah Gül tarafından, 18 Kasım2002 de kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan ın, 9 Mart2003 Siirt Milletvekili Yenileme Seçimi nde meclise girmesinden sonra, Abdullah Gül başkanlığındaki 58. Hükûmet, 11 Mart ta istifa etti. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 14 Mart 2003 te kurulan 59. Hükûmet te (2. AK Parti Hükûmeti), Dışişleri Bakanıve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 3 Ekim2005 te başlayan ABMüzakereleri için birçok yetkisini Baş Müzakereci Ali Babacan a devretti.

Para cezası mahkumiyeti
Ankara 18. Asliye Hukuk Mahkemesi 1996 yılında Refah-Yol hükûmeti döneminde devlet bakanlığı yaptığı dönemde 1 milyar 652 milyon lirayı şahsi harcamaları için kullandığına hükmetti. Mahkeme 1996 yılında yapılan bu harcamanın %50 faiziyle birlikte Abdullah Gül den alınıp davacıya verilemesine karar verdi. Abdullah Gül karara itiraz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2000/6788 esas, 2000/7375 sayılı kararı ile, 18. Asliye Hukuk Mahkemesi nin aldığı kararı onadı. Devlet Bakanlığı döneminde kendisine bağlı olan Kalkınma Bankası ndan yaptığı Kişisel harcamalar faiziyle birlikte icra yoluyla kendisinden alındı

Cumhurbaşkanlığı seçimi
24 Nisan2007tarihinde yapılan AK PartiGrup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğantarafından 11. cumhurbaşkanıadayı olduğu açıklandı. 27 Nisantarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimlerinde 357 kabul oyu çıkmasına karşın 367 sayısına ulaşılamadığı için, seçim ikinci tura kalmış; Anayasanın ilgili hükmü gereği, ilk oturumun açılabilmesi için 367 üyenin Mecliste hazır bulunması gerektiği gerekçesi ile Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) tarafından oturumun iptali için Anayasa Mahkemesi ne açılan dava sonucu Meclis in bu birinci oturumu, Anayasa Mahkemesi nin 1 Mayıs2007tarihli kararı ile iptal edilmiş ve bu karar aynı gün saat 16.13 de kamuoyuna açıklanmıştır. 6 Mayıs2007tarihinde Mecliste yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamayışı yüzünden 11. Cumhurbaşkanı seçilememiştir.

22 Temmuz 2007 seçimlerininardından AKP nin tek başına iktidara gelmesinde Gül ün cumhurbaşkanı seçilememesinin etkili olduğu görüşü öne çıktı. Bunun sonucu olarak da Abdullah Gül tarafından "bunun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açık bir mesaj olduğu" yorumu benimsendi. 13 Ağustos tarihinde kulislerde konuşulan 11. Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti.20 Ağustos2007 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda 341 oy aldı.24 Ağustos2007 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda 337 oy aldı. Anayasaya göre ilk iki turda üçte iki çoğunluk olan 367 sayısına ulaşılamadığı için cumhurbaşkanı seçiminden bir sonuç alınamadı.

Abdullah Gül 28 Ağustos2007 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin üçüncü turunda 339 oy alarak Türkiye Cumhuriyetinin 11. cumhurbaşkanı seçildi. Böylece Nisan 2007 de başlayan Türkiye nin 11. Cumhurbaşkanını seçim süreci sona erdi.

AK Parti ye açılan kapatma davası
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,AK Parti ye laiklik karşıtı odak olma gerekçesiyle açılan davada,hazırlanan iddianamede Abdullah Gül ün Dışişleri Bakanı olduğu süre içerisinde konuşma ve açıklamalarında,laiklik karşıtı açıklamaları bulunduğu gerekçesi ile dava kapsa mina alınmıştır.

Kişisel yaşamı
21 Ağustos1980 de Hayrunnisa Gül(Özyurt) ile evlenen Gül ün Ahmet Münir, Kübra ve Mehmet Emre adlarında üç çocuğu dünyaya geldi. Gül, İngilizce ve Arapça biliyor. Ayrıca Beşiktaş takımını tutmaktadır

devam edecek...........
 

Recep Tayyip ERDOĞAN

Görev Süresi: 12 Mart 2003 - 22 Temmuz 2007
Görev Süresi: 22 Temmuz 2007 - Hala Görevde


Recep Tayyip Erdoğan (d. 26 Şubat1954, İstanbul), Türkiye Cumhuriyeti nin 59. ve 60.dönem hükûmeti başbakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesieski başkanı.

İlk yılları
Rizelibir ailenin oğlu olarak İstanbul da doğdu. 11 Ağustos 2004 tarihinde Gürcistan a yaptığı bir gezide verdiği demece göre ailesi Rize ye Batum dan göçetmiş bir Gürcü aileydi. İlkoluku Piyale Paşa İlkokulu nda, liseyi ise İstanbul İmam Hatip Lisesi nde okudu. 1973 yılında mezun oldu.[Yüksek öğrenimini, daha sonra Marmara Üniversitesi ne bağlanarak adı Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilen Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu nda yapan Erdoğan, Camialtı, İETTve Erokspor da 16 yıl futboloynadı ve 12 Eylül1980 sonrasında futbolu bıraktı.

Özel hayatı
1977yılında tanıştığı Emine Erdoğan ile, 4 Temmuz1979 tarihinde evlendi. Ahmet Burak ve Necmeddin Bilal isimli iki oğlu, Esra ve Sümeyye adında da iki kız çocuğu oldu. Çocuklarının hepsi eğitim hayatlarına ABD de devam ettiler.

İş hayatı
12 Eylül1980de İETTden ayrılınca özel sektörde çalışmaya başladı ve bir müddet özel sektörde çalıştıktan sonra, 1982yılında askere gitti. Askerden döndükten sonra yine aynı şirkette yaklaşık birbuçuk sene çalıştı. Bir sonraki çalışma hayatına başka bir şirkette genel müdür olarak devam etti.

Siyasi Kariyeri

Millî Selâmet Partisi

Üniversite yıllarında Milli Türk Talebe Birliği ne girmiş, 1976yılında Millî Selâmet Partisi(MSP) Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığına ve aynı yıl MSP İstanbul İl Başkanlığına seçildi

Refah Partisi
12 Eylül1980ihtilalinden sonra 1983yılında kurulan Refah Partisiile siyasi hayata tekrar atıldı. 1984yılında Beyoğluİlçe Başkanı, 1985yılında da İl Başkanı ve MKYK üyesi seçildi. 1986ara seçimlerinde milletvekiliadayı oldu. Ardından 1989yılında da Beyoğlu ilçesinden belediye başkan adayı oldu ve 1989 seçimlerinden Refah Partisi 2. parti olarak çıktı. 1991yılında tekrar milletvekili adayı oldu ve parti barajı geçince milletvekili oldu. Tercihli oy sistemi nedeniyle yüksek seçim kurulu milletvekilliğini iptal etti. 27 Mart1994seçimlerine kadar İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren Erdoğan, İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkan adayı oldu ve 27 Mart 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıseçildi. Başkanlığı döneminde İstanbul daki kaçak yapılaşma ile mücadele etti (bkz. Gökkafesmaddesi). Hakkında 18 dosyadan İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi nde dava açıldı. Bunlardan bazıları Akbil İsfalt, İstaç ve İdo davalarıdır. Bu davalar, milletvekili olduğunda dokunulmazlığı nedeniyle dokunulmazlığı süresince donduruldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi
Fazilet Partisi nin, Anayasa Mahkemesitarafından temelli kapatılmasının ardından, bağımsız kalan milletvekilleri, yeni parti kurma çalışmalarını "gelenekçiler" ve "yenilikçiler" olarak adlandırılan iki kanattan sürdürdü. "Millî Görüş çü" olarak adlandırılan kanat, Recai Kutan ın genel başkanlığında 20 Temmuz2001 de Saadet Partisi ni kurarken, "değişimci" kanat da, Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos2001 de, Adalet ve Kalkınma Partisi ni kurdu ve Tayyip Erdoğan, parti genel başkanlığına seçildi.[6] Erdoğan "biz gömleğimizi değiştirdik" ifadesiyle gelenekçilerden büyük tepki aldı
Kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti), 3 Kasım 2002 seçimlerindekayıtlı 41.291.568 seçmenin oy kullanan 32.652.702 kişisi içinden 10.770.704 adet oy alarak %34,29 ile birinci parti oldu.

Başbakanlığı
Erdoğan seçim yasağı bulunduğu için meclise giremedi. Abdullah Gülbir süreliğine parti başkanlığını ve başbakanlığı yürüttüyse de, seçimlerde Siirtmilletvekili seçilen Fadıl Akgündüz ün milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Siirt seçimlerinde Ak Parti den ilk sıradaki Mervan Gül ün adaylıktan çekilmesi ile seçime girerek kazandı. Ak Parti Hükûmeti ni Abdullah Gül den devralarak Başbakanoldu.
Recep Tayyip Erdoğan 22 Temmuz2007tarihinde yapılan 23. Dönem Milletvekili Seçimlerindepartisinin %46,6 oy alarak 341 milletvekili çıkardı

Hüküm giymesi ve cezalar

Hapis cezası

12 Aralık1997yılınında davet üzerine gittiği Siirtte, miting sırasında Ziya Gökalp ın 1912yılında Balkan Savaşıiçin yazdığı Asker Duası nın değiştirilmiş bir versiyonu ile; orduyu öven dizeyi söylemeden, yerine

Minareler süngü
Kubbeler miğfer
Camiler kışlamız
Müminler asker


mısralarını eklediği için DiyarbakırDevlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanmaya başlandı. Yargılama sonucu Türk Ceza Kanununun 312/2 maddesinden Halkı din ve ırk farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçunu işlediği gerekçesiyle dört ay hapis cezasına çarptırıldı. 26 Mart1999günü Pınarhisar Cezaevine konan Erdoğan cezasını 24 Temmuz1999 günü tamamladı.

Tazminat cezası
14 Ocak2000tarihinde Avusturalya nın Melbourneşehrinde yayın yapan SBS radyosuna verdiği mülakatta kendisini Abdullah Öcalanile karşılaştıran bir kişiye "Sayın Öcalan şu an, düşüncelerinin değil, almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Bense düşüncelerimden dolayı 4 ay hapis yattım, aramızdaki fark çok büyük." şeklinde cevap verdiği gerekçesiyle, Şehit Anaları Derneğitarafından kendisine sembolik tazminat davası açıldı. Davacıların avukatlığını Kemal Kerinçsiz in yaptığı davada, 3 kuruş tazminat cezası İstanbul Kartal 2. Sulh Ceza Mahkemesinin Aralık 2007 tarihinde verdiği kararla kesinleşti. Erdoğan, sözlerinden dolayı tazminat cezası ödemeye mahkûm oldu
 
Merhaba

-İçişleri bakanı Ahmet Fikri Tüzer, Refik Saydamın görevi başında vefat etmesi üzerine, Şükrü Saracoğlu 9 Temmuz 1942 de 13. hükûmeti kurmadan önce 12. hükûmette bir günlüğüne başbakanlık görevini üstlendi.

-Emin Fahrettin Özdilek, 26 Ekim 1961 de Cemal Gürsel in Cumhurbaşkanlığı görevi başladığı için Başbakanlık görevini 27 Ekim 1961 - 20 Kasım 1961 tarihleri arasında geçici olarak yürüttü.

-Ali Hüsrev Bozer, Turgut Özal ın 31 Ekim 1989 tarihinde Cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine boşalan yerine 9 Kasım 1989 tarihine dek vekalet etti.
Erdal İnönü, Süleyman Demirel in Cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine boşalan yerine 16 Mayıs 1993-25 Haziran 1993 tarihleri arasında vekalet etti.
 

Ahmet Davutoğlu​

Göreve geliş 28 Ağustos...

26 Şubat 1959 Konya Taşkent Doğumlu,
Türk Siyasetçi, Uluslarası İlişkiler Uzmanı, Akademisyen ve Büyükelçi, eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Vekili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı , Türkiye Cumhuriyet'nin 26. Başbakanı.

1 Mayıs 2009'da , Dışişleri Bakanı olarak TBMM dışından atandı. 58. 59. ve 60 Hükümetler döneminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ve hem Bakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı görevlerinde Abdullah Gül'e Dış Politika Başdanışmanlığı yaptı. 24. Dönem Konya Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.
27 Ağustos 2014 'te , Adalet ve Kalkınma Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan seçildi ve 28 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Başbakanlık vekaletini aldı ve 62. Türkiye Hükümetini kurmakla görevlendirildi. Ahmet Davutoğlu Başbakanlığında kurulan 62. Türkiye Hükümeti Bakanlar Kurulu listesini açıkladı. 6 Eylül 2014 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan güven oylaması sonucunda 133 ret oyuna karşılık alınan 306 kabul oyuyla 62. Türkiye Hükümeti Davutoğlu Başbakanlığında güven oyu alarak resmen göreve başlamıştır.

Kariyeri/ Eğitim Hayatı...
1959 yılında Konya'nın Taşkent ilçesinde doğan Ahmet Davutoğlu ,İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra , 1983-1984 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümlerini çift ana dal progarmıyla (ÇAP) bitirdi. Aynı Üniversiten'nin " Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler " bölümünde doktora yaptı.

1990 yılında , Malezya Uluslararası İslam Üniversite'nde yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Üniversite'nin Siyaset Bilimi Bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün Bşakanlığını yürüttü. 1993 yılında Doçent oldu ve 1995 -1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalıştı.1995-1999 yılları arasında Yeni Şafak Gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.Davutoğlu bu sürede 200'den fazla yazı kaleme almıştı. 1998-2002 yıllarında, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Akademilerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

1999-2004 yılları arasında Profesör oldu ve Beykent Üniversitesi'nde , Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği , senato üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı , Marmara Üniversite Uluslararası İlişkiler Bölümünde de misafir öğretim üyeliği yaptı.

Dışişleri Bakanlığı (2009-2014)
Davutoğlu, Parlamento Üyesi olmamasına rağmen 2009 yılında Dışişleri Bakanı olarak atandı.2011 genel seçimlerinde Konya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kabinesinde Dışişleri Bkanı olarak görevine devam etti. Türkiye'nin küresel olarak yeniden- uyanışının arkasındaki beyinlerden biri olması sebebiyle , Foreign Policy dergisinin , 2010 yılındaki " ilk 100 Küresel Düşünür" Listesinde yer aldı.

Ermeni Kırımı...
Davutoğlu , Recep Tayyip Erdoğan ile birikte 2014 Nisan Ayının 24'ünde , Ermeni techirinin acımasızca olduğunu içeren bir biidiriyi dokuz dilde yayınladı. Bununla beraber bu techirin Türk, Ermeni ve yabancı tarihçiler tarafında ortak bir çalışmayla araştırılması gerektiği belirtildi.

Avrupa Birliği...
Pan- islamist bir Politika hayali olduğu iddia edilmesine rağmen Ahmet Davutoğlu ; Türkiye'nin Avrupa Birliğini Üyeliğini desteklediğini dile getirdi. Türk -AB ilişkilerinin tamamı 2013 yılına kadar Egemen Bağış , 2013-2014 yılları arasında Mevlüt Çavuşoğlu'nun bakanlıklarıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmüş ve yürütülmektedir. Davutoğlu , 2013 yılının Mayıs ayında Brüksel'de gerçekleştirilen 51. ortaklık Konseyinde Toplantısında , Türkiye'nin 50 yıldır AB üyeliği için gayret gösterdiğini ve bu gayretlerin de devam edeceğini ifade etmiştir. Bunlara ek olarak da Türk Vatandaşlarının Avrupa'da Vizesiz dolaşamamasının kabul edilemez olduğunu dile getirmiştir.

Kıbrıs ve Yunanistan...
2012 yılı Haziran ayında Davutoğlu Yunan Hükemetini , Özellikle Batı Trakya'daki Türk azınlıklarının, haklarına saygı göstermemekle suçladı. Aynı zamanda Türk Kökenli azınlık durumundaki Vatandaşların iptalinin Lozan Antlaşması'na aykırı olduğunu da vurgulamıştır. Davutoğlu 2013'te , kıyı ötesi Petrol rezerverlerinin (offshore oil reserves ) mülkiyetini üzerine patlak veren tartışmalar üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulus'a iki devlet arası olası bir çözüm götürdü. Fakat öneri Yunan Dışişleri Bkanlığı tarafından gzö ardı edildi. Aynı zamanda Davutoğlu aradaki sorunları çözmek adına , Nikos Anastasiadis öncülüğünde müzakere talebinde bulundu.

Siyasi Kariyeri...
Adalet ve Kalkınma Partisi
Ahmet Davutoğlu , dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün 17 Ocak 2003'te birlikte aldıkları ve 18 Ocak 2003'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Büyükelçi ünvanı verildi.

Davutoğlu Gazze Savaşı'na çözüm getirmek için Türk Hükümeti'nin uyguladığı mekik diplomasisinin önde gelen aktörlerindendi . 1 Mayıs 2009'da 12 Cumhurbaşkanı ve eski 25. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı'na atandı.

27 Ağustos 2014 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve 28 Ağustos 2014 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olarak Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte 26. Türkiye Başbakanı olmuştur.

Ailesi...
Sare Hanım ile evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.
Kızı Sefure , Yıldız Holding'in kurucusu Sabri Ülker'in 3.torunu Ahmet Özokur ile evlidir. Ayrıca halen Yıldız Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Ülker ile liseden sınıf Arkadaşıdır.
 

Binali YILDIRIM​

Göreve geliş 24 Mayıs 2016
Binali Yıldırım, 21 Aralık 1955'te Erzincan Refahiye'de doğdu.
Gemi İnşaa Yüksek Mühendisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni bitirdi.
Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde (WMU) master öğrenimini tamamladı.
Türkiye'nin en eski tersanelerinden Camialtı Tersanesi'nde mühendislik ve yöneticilik görevlerini yürüttü.
İstanbul Deniz Otobüsü İşletmeleri (İDO) Genel Müdürlüğü görevini yaptı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu üyesi oldu. 58, 59 ve 60, 61, 64. Hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürüttü.
Çok iyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca bilmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kariyeri/ Eğitim Hayatı...
İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşave Deniz Bilimleri Fakültesinden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisiolarak çalıştı.
1978 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesindeçeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.
1990 1991 yılları arasında İsveçte bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO)ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve MalGüvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitimsırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupadaçeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ilebirlikte kontrollerde bulundu.
1994 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleriİşletmelerinde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bugörevi sırasında İstanbulda toplu taşımacılığın denizkaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, AdnanMenderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulmasıolmak üzere İstanbula kazandırılan toplam 29 iskele/terminal,22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDOyu alanında dünyanın enbüyük şirketleri arasına soktu.
1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası Skal Kulübütarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.
3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AKParti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.
22 Temmuz 2007 genel seçiminde AKParti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.
24 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurma görevi verilmiştir
 
Üst