• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Başbakanlarımız :

Merhaba Bu baslik altinda Cumhuriyetin Basbakanlarinin sirayla biyografilerini vermeden once

On Bilgi:
İçişleri bakanı Ahmet Fikri Tüzer, Refik Saydamın görevi başında vefat etmesi üzerine, Şükrü Saracoğlu 9 Temmuz 1942 de 13. hükûmeti kurmadan önce 12. hükûmette bir günlüğüne başbakanlık görevini üstlendi.
Emin Fahrettin Özdilek, 26 Ekim 1961 de Cemal Gürsel in Cumhurbaşkanlığı görevi başladığı için Başbakanlık görevini 27 Ekim 1961 - 20 Kasım 1961 tarihleri arasında geçici olarak yürüttü.
Ali Hüsrev Bozer, Turgut Özal ın 31 Ekim 1989 tarihinde Cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine boşalan yerine 9 Kasım 1989 tarihine dek vekalet etti.
Erdal İnönü, Süleyman Demirel in Cumhurbaşkanlığına seçilmesi üzerine boşalan yerine 16 Mayıs 1993-25 Haziran 1993 tarihleri arasında vekalet etti

İsmet İNÖNÜ​

Görev Süresi: 1 Kasım 1923 6 MArt 1924 / 6 Mart 1924 - 22 Kasım 1924
Mustafa İsmet İnönü (d. 24 Eylül1884, İzmir- ö. 25 Aralık1973, Ankara), emekli Orgeneral asker ve siyasetçi. Türkiye Cumhuriyeti nin ikinci Cumhurbaşkanı.

Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasında önemli bir rol oynamış, Türkiye Cumhuriyeti nin bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasını sağlayan Lozan Antlaşması nı imzalamış, birçok defalar başbakanlıkgörevini üstlenmiştir.

Öğrenim ve İlk Görevleri
1884 yılında İzmir de doğdu. Ailesi aslen Bitlis li olmakla birlikte Malatya da ikamet ettiği ve 2.dönem TBMM den itibaren Malatya Milletvekilliği yaptığı için Malatya lı olarak da bilinir. İlk ve orta öğrenimini Sivas ta tamamladı. Bir yıl Sivas ta Mülkiye İdadisi nde okuduktan sonra, 1897 yılında İstanbul daki Mühendishane İdadisi ne gitti. 1901 de Mühendishane-i Berri-i Hümayun a (topçu okulu) giren İsmet İnönü, bu okulu 1903 te topçu teğmeni olarak bitirdi. 1906 da Erkân-ı Harbiye Mektebi ni birincilikle bitirerek [kaynak belirtilmeli] kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne deki 2. Ordu nun 8. Alay ında bölük komutanlığına atandı.

1908 de kolağası oldu ve 31 Mart Olayı (13 Nisan1909) olarak bilinen ayaklanmayı Selanik ten gelerek bastıran Hareket Ordusu nda görev aldı. 1910-1913yılları arasında Yemen İsyanı nın bastırılması harekâtına katıldı. Bu ve bundan önceki görevlerinde hudut problemleri ve asilerle yapılan anlaşmalarda başarılı hizmetleri ve meslekî özellikleriyle dikkati çekti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi nde Kolordu Komutanı olarak Atatürk le birlikte çalıştı ve yıllardır süren dostlukları ile devletin geleceği hakkında ortak fikirleri gelişti. Suriye Cephesi nde savaştı; Millî Mücadele sırasında Atatürk ün en yakın silâh arkadaşı olarak çalıştı.

Balkan Savaşları
26 Nisan1912 de binbaşılığa yükseltildi ve Yemen Mürettep Kuvvetlerikurmay başkanı oldu. Balkan Savaşı çıkınca (1912) İstanbul a döndü (1913), Çatalca daki sağ cenah komutanlığı emrine verildi. 1914 te harbiye nazırlığı ve erkân-ı harbiye-i umumiye reisliğine (genelkurmay başkanlığı) atanan Enver Paşa nın başlattığı ordunun yenileştirilmesi hareketinde etkin rol oynadı.

Birinci Dünya Savaşı
29 Kasım1914 te kaymakam (yarbay), 14 Aralık1915 te miralay (albay) oldu ve Çanakkale deki İkinci Ordu (Osmanlı) nun kurmay başkanlığına atandı.

I. Dünya Savaşı nda Doğu Cephesi nde görevlendirildi. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa da (Atatürk) bu ordunun XVI Kolordu (Osmanlı)komutanlığına atandı. İsmet Bey, 1916 nın yaz aylarında bir süre çarpışmaları yönetti. Ocak 1917 de İkinci Ordu (Osmanlı)komutan vekili Mustafa KemalPaşa nın önerisiyle , IV Kolordu (Osmanlı)komutanlığına atandı; stratejik birliklere komutanlık dönemi de bu göreviyle başladı. Mayıs1917 de Suriye Cephesi nde 20. Kolordu komutanlığında görev almış, 19 Haziran da da , III Kolordu (Osmanlı)komutanlığıda görev almış[kaynak belirtilmeli]. Bir süre sonra İstanbul a geri çağrıldı ve Halep te 7. Ordu nun oluşturulmasında görev aldı. Daha sonra bu orduda kolordu komutanlığına getirildi ve Yedinci Ordu (Osmanlı) nun komutanlığını üstlenen Mustafa Kemal Paşa ile gene yakın ilişki içinde oldu. Ancak Nablus Hezimetisırasında bayılıp İstanbul a gönderildi.

Kurtuluş Savaşı
Mondros Mütarekesi nin (30 Ekim1918) imzalanmasından az önce Sina ve Filistin CephesindekiYıldırım Orduları Grubu nun General Edmund Allenbykarşısında uğradığı Nablus Hezimetindensonra rahatsızlanarak İstanbul a dönen İsmet Bey, 24 Ekim1918 de Harbiye Nezareti nde müsteşarlığa atandı. 29 Aralık ta Paris Barış Konferansı na (1919) hazırlık için kurulan komisyonda askeri müşavir oldu; 4 Ağustos1919 da yalnızca sekiz gün için Askeri Şûra Muamelat-ı Umumiyemüdürlüğüne, bir ara da jandarma ve polis örgütünün iyileştirilmesi için kurulan komisyona üye olarak atandı. Bütün bunlar genellikle birkaç günlük görevlerdi.

Albay İsmet Bey, ilk kez 8 Ocak1920 de, yalnızca bazı danışmalarda bulunmak için Ankara ya gitti ve kısa bir süre Mustafa Kemal le çalıştı. Yeni kurulan Ali Rıza Paşahükümetinde harbiye nazırı olan Fevzi Paşa nın (Çakmak) çağrısı üzerine şubat sonlarında İstanbul a gitti. 9 Nisan1920 de Mustafa Kemal in çağrısı üzerine Ankara ya döndü ve İstanbul la bütün resmî bağlarını kopardı.

23 Nisan1920 de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ne (TBMM) Edirne milletvekili olarak katılan İsmet Bey, 3 Mayıs1920 de İcra Vekilleri Heyeti nde Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekili (o dönemde Genelkurmay Başkanlığı) görevine getirildi. Bu görevi üstlendiğinde albaydı ve kendisinden hem rütbe, hem kıdemce çok ileride komutanlar da vardı. İsmet Bey, 6 Haziran 1920 de İstanbul da divanı-harp tarafından gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı.

10 Kasım1920 de milletvekilliği ve vekillik görevi saklı kalmak üzere Garp Cephesi Kuzey Kesimi Komutanlığı na atandı. Çerkez Ethemayaklanması nın ve iç isyanların bastırılmasında etkin rol oynadı. Ocak 1921 de Birinci İnönü MuharebesindeYunan ilerlemesini durdurunca 5 senedir bulunduğu Albaylıkrütbesinden Mirliva (Tuğgeneral) rütbesine terfi etti. Mart 1921 de İkinci İnönü Muharebesindekibaşarıdan sonra 4 Mayıs 1921 de Garp Cephesikomutanlığına getirildi. 17 Temmuz 1921 de Kütahya-Eskişehir Muharebelerinikaybedince Türk Ordusu Polatlı ya kadar çekilmek zorunda kaldı. Millet Meclisi nin Ankara dan Kayseri ye taşınması gündeme geldi.

17 Temmuz 1921 de Kütahya-Eskişehir Muharebelerindeİsmet Paşakomutasındaki Garp Cephesi ordularının Yunanlılara karşı kaybetmesi ve bunun sonucunda Kütahya, Eskişehirve Afyon un düşman orduları tarafından işgal edilmesinden sonra, TBMMReisi ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 3 Ağustos 1921 de Tuğgeneral İsmet Paşa yı Genelkurmay Başkanlığıgörevinden alarak, aynı zamanda Başbakanve Milli Savunma Bakanıda olan Orgeneral Fevzi Paşa yı bu vazifeyle de görevlendirdi.

Siyasal yaşamı
Milli Mücadele nin sonunu belirleyen Mudanya Mütarekesigörüşmelerinde (3 Ekim-11 Ekim1922) Türk tarafını temsil eden İsmet Paşa, 26 Ekim1922 de hariciye vekili oldu. Lozan görüşmelerinde murahhas heyetin başkanlığını yaptı; yeni devletin bağımsızlığını ve egemenliğini onaylayan, Sevr Antlaşmasıve Mondros Mütarekesinigeçersiz kılan Lozan Antlaşması nı imzaladı.

İkinci dönem (1923-27) TBMM de Malatya milletvekili olarak bulunan İsmet Paşa, Fethi Bey in (Okyar) kurduğu İcra Vekilleri Heyeti ne gene hariciye vekili olarak girdi. 23 Ağustos ta Lozan Antlaşması nın TBMM de kabulü, siyasal-diplomatik başarılarının en önemlisi oldu.

29 Ekim1923 te Cumhuriyet in ilanı ile sonuçlanan süreçte, Mustafa Kemal le yakın siyasal işbirliği içindeydi. İlk Cumhuriyet hükümetini kurdu (30 Ekim); aynı zamanda Halk Fırkası (sonradan Cumhuriyet Halk Partisi-CHP) genel başkan vekilliğini üstlendi. Bu arada Mustafa Kemal Paşa nın askerlik yapanların siyasete karışmamaları gerektiğine dair talimatından sonra, aralarında Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşave Rauf Orbay ın da bulunduğu tüm komutanlar 31 Ekim 1924 te askerlik görevlerinden ayrılıp siyasette kalırlarken Fevzi Paşada milletvekilliğinden istifa edip Genelkurmay Başkanlığıgörevine devam ederken, İsmet Paşaaskerlikten istifa etmeden siyasi görevlerine de devam etti. Hatta 30 Ağustos 1926 da Başbakanlık yaparken, Tuğgenerallikrütbesinden Orgenerallikrütbesine terfi etti ve 30 Haziran 1927 de askerlikten emekliye ayrıldı.

İsmet Paşa böylece hükümet ve parti üzerinde otorite kurma olanağı elde etti. Muhalefet partisi olarak kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası(TCF) karşısında istediği yetkileri elde edemediği için 8 Kasım1924 te başvekillikten istifa etti; 21 Kasım1924 te yeni hükümeti Fethi Beykurdu.

Doğudaki Şeyh Said İsyanı üzerine 3 Mart1925 te İsmet Paşa yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Ayaklanmanın bastırılmasında hükümet başkanı olarak önemli rol oynadı. Bu tarihten sonra, yeni devletin ve tek parti yönetiminin oluşumunda Mustafa Kemal ile birlikte en önemli siyasal kişilik olarak belirdi. 6 Mart 1925 tarihinde Takrir-i SükunKanunu nun yürürlüğe konması ve İstiklal Mahkemeleri nin kurulmasıyla birlikte Halk Fırkası aleyhinde yayın yapan bütün gazeteler kapatıldı ve geriye sadece Cumhuriyet, Hakimiyet-i Milliyeve Taningazeteleri kaldı. İstiklal Mahkemelerinde (genç şair Nazım Hikmetde dahil olmak üzere) çok sayıda sol görüşlü yazar ağır cezalara çarptırıldı. TCF hakkında henüz bir işlem yapılmamış olmasına rağmen, polisler Türkiye nin çeşitli yerlerindeki parti üyelerini tutuklamaya, parti merkezlerini basmaya başladı. Kapatılmayan üç gazeteden biri olan Tanin in yöneticisi Hüseyin Cahit Yalçın, gelişmeler üzerine, artık siyasi makaleler yazmayacağını açıklamış, Malta daki sürgün yıllarını konu alan bir yazı dizisi yayınlamaya başlamıştı - ki halkın, bu yazı dizisinin II. Abdülhamidiktidarında sansürlerin yaşandığı döneme yaptığı göndermeyi fark etmemesi mümkün değildi. Ancak Hüseyin Cahit İstanbul daki TCF bürolarına yapılan polis teftiş lerine baskın diye referansta bulununca tutuklandı ve Ankara İstiklal Mahkemesi nce Çorum da ömür boyu sürgüne mahkum edildi.

1934 te Soyadı Kanunu çıktığında Mustafa Kemal Atatürk ün verdiği İnönü soyadını alan İsmet Paşa, 1924 ten 1937 ye değin başvekillik görevini aralıksız sürdürdü. Bu dönemde ülkedeki bütün önemli siyasal gelişmelere damgasını vurdu. Siyasal muhalefetin etkisizleştirilmesinde, Kemalistreformların ilanında ve uygulanmasında, iktisat politikasında devletçilik ilkesinin kabulünde ve uygulanmasında çok önemli rolü oldu.

İnönü Eylül 1937 de Atatürk le aralarındaki bazı görüş ayrılıkları yüzünden Atatürktarafından Başvekillikten azledildi.[1] CHP nin genel başkan vekilliğinden de alındı. Görüş ayrılıkları büyük ölçüde İnönü nün devletçilik uygulamalarından doğmuştu. Atatürk, devletçilik uygulamalarının İnönü nün düşündüğü biçimde genişletilmesinden yana değildi ve aynı görüşü paylaşan iktisat vekili Celal Bayar ı İnönü ye karşı siyasal bir seçenek olarak görüyordu. İnönü ikinci kez başvekillikten ayrılınca yerine Celal Bayaratandı. İnönü bu dönemde yalnızca TBMM de Malatyamilletvekili olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve çok partili dönem
İsmet İnönü, Atatürk ün ölümü üzerine 11 Kasım1938 de TBMMtarafından Cumhurbaşkanlığına seçildi. Etkin siyasal yaşamdan çekildikten bir yıl sonra Cumhurbaşkanı seçilebilmesi, uzun yıllar Atatürk ün Başvekilliği ni yaparak diplomasi tecrübesi kazanmış olmasıyla ilgiliydi. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra CHPgenel başkanlığına da getirildiğinden hem devlet hem de parti yönetimi üzerinde geniş otorite sahibi oldu. CHP nin 26 Aralık1938 de toplanan I. Olağanüstü Kurultay ında partinin "değişmez genel başkan"ı seçildi.[2] Ayrıca kendisine "Milli Şef" sıfatı verildi. Daha sonra, ilgili kanun gereği[3] TCbanknotlarındaki Atatürkresimleri çıkartılarak İsmet İnönü nün resimleri yerleştirildi.[4]

11 Kasım 1938de İsmet İnönü not defterine şunları yazacaktır:

"İlk hükümet için dahiliye ve hariciye vekillerini değiştirmesini Celal Bayara tavsiye ettim. Tereddüt ettikten sonra kabul etti. Dahiliye Dr.Refik SaydamHariciye Şükrü Saraçoğlu. Dr. Tevfik Rüştü Arasile Şükrü Kayanın iktidardan gitmeleri memlekette hakikî bir inşirah verdi. Kendilerine karşı antipatinin bu kadar şamil olduğunu görmek herkesi şaşırttı."[5]

Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra başlayan II. Dünya Savaşı(1939-1945) döneminde İnönü ülkeyi savaştan uzak tutmaya çalıştı. Savaş yıllarındaki ekonomik ve toplumsal sıkıntılar ise, dönemin unutulmayan mirası olarak kaldı. Yine bu dönemde Hasan Ali Yücel in öncülüğündeki Köy Enstitülerikuruldu, ayrıca muhalif işadamlarına Varlık Vergisisalındı.[6]

II. Dünya Savaşı nın hemen ardından, gerek uluslararası siyasetteki gelişmeler, gerekse ülke içindeki yeni oluşumlar rejimin genel niteliğinde önemli değişiklikleri gündeme getirdi. İkinci Dünya Savaşı galiplerinden olan Sovyetler Birliği nin Türkiye den Kars, Ardahan, Artvinve Sarıkamış ı istemesi, Türkiye yi, savaşın diğer galipleri Amerikave İngiltereile daha yakın ilişkilere mecbur etti. Bu yakınlığı sağlamak için de Türkiye nin, Almanyave İtalya daki benzerleri yok edilen Milli Şeflik yönetiminden çıkıp demokrasihamlesi yapması gerekiyordu. İsmet İnönü çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisi olan Nuri Demirağbaşkanlığında kurulan Milli Kalkınma Partisini engelleme girişiminde bulundu. Parti başkanının mallarını kamulaştırdı. Yine Nuri Demirağ ın binbir emekle kurduğu dünyadaki sayılı olan uçak fabrikalarından olan NUD uçak fabrikasının kapısına kilit vurdu. Basında "kuzu partisi" olarak bu partiyi lanse ettirdi. İsmet İnönü nün çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisine olan tutumu çok partili rejimi ne kadar destekleyip desteklemedigi konusunda şüphe uyandırmaktadır.

1945yılında kurulan Milli Kalkınma Partisinden sonra 1946 da kurulan Demokrat Partiile çetin bir seçim yarışına girdi. 1946 yılında yapılan TCtarihinin ilk çok-partili seçiminde "açık oy, gizli tasnif" metodu kullanıldı, ve CHPbu seçimleri %70 oy oranı ile kazandığını iddia etti.[7]

"Gizli oy, açık tasnif" esasına göre yapılan 14 Mayıs1950genel seçimlerinde CHP nin DP ye yenilmesi üzerine iktidarı Demokrat Parti ye bırakırken, İsmet İnönü de cumhurbaşkanlığından ayrıldı ve ana muhalefet partisi genel başkanı olarak siyasal rolünü sürdürdü. On yıllık muhalefet döneminde, 1954ve 1957seçimlerini de kaybetmesine karşın partisinin başında kaldı ve iktidarın zamanla sertleşen siyasal baskılarına rağmen, CHP nin yeniden güçlenmesine katkıda bulundu.

DP, 1960 yılında 27 Mayıs İhtilaliyleiktidardan uzaklaştırıldı. Yeni anayasa kabul edilip, 15 Ekim1961genel seçimlerinden CHP tek başına iktidar olacak çoğunluğu sağlayamasa da, birinci parti olarak çıkınca, İnönü yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Bu dönemde CHP-AP, CHP-YTP-CKMP ve CHP-Bağımsızlar koalisyon hükümetlerine başkanlık etti. Yeni kurulan siyasal sistemin sağlıklı biçimde işlemesi için çaba gösterdi.

27 Mayıs hareketinin doğurduğu sorunlarla da uğraşarak 22 Şubat 1962 ayaklanmasıve 20 Mayıs 1963 ayaklanmasıgirişimlerinin önlenmesi çabalarında cumhurbaşkanı Cemal Gürsel e Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunayile birlikte yardimci oldu. 1964Kıbrısolayları sırasında Amerika Birleşik Devletleri nin Türkiye nin adaya müdahalesini engellemesi üzerine dış politikada çok yönlü arayışlara girdi.

Dönemin Cumhurbaşkanı ve milli birleştirici lideri olan Cemal Gürsel in Türkiye Cumhuriyeti ne katkıları olarak tarihe gecen ilk Devlet Araştırma Kütüphanesive hükümete yol göstericilik görevini yasayla verdiği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu nun kurulmasi, planlı ekonomiye geçiş, Devlet Planlama Teşkilatı nin kuruluşu, 5 yillik kalkınma planları, sendikalar, grev ve toplu sözleşme yasalarının çıkarılması, Ankara Antlaşmasıve takip eden sene Ortak Pazarüyeliği, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğiile iyi ilişkiler kurulması, Milli İstihbarat Teşkilatıyasasi ve düzenlemesi, Milli Güvenlik Kurulu nun başlangıç ve geliştirilmesi, Türk ordusunun modernizasyonu, İran, Pakistan ile birlikte bölgesel kalkınma organizasyonunun kurulmasi, Avrupa ve Orta Asya memleketlerini bağlayan mikrodalga radyo iletişim ağı kurulmasi, Devlet İstatistik Enstitüsüile Turizm Bakanlığınınkurulması, Güneydoğu Anadolu nun kalkınma ve geliştirilmesi planlari, Basın Yayın Yüksek Okulununilk kuruluşu da bu döneme ve Başbakan İsmet İnönü nun Gürsel e destek verici idaresine rastlar.

İnönü hükümeti, TBMM de yapılan güven oylamasını kaybedince, 6 Şubat1965 te yerini Suat Hayri Ürgüplühükümetine bıraktı. 10 Ekim1965seçimlerinde partisinin seçimi kaybetmesi üzerine, parti içi görüş ayrılıkları derinleşti. İnönü nün desteklediği "ortanın solu" politikasının CHPtarafından benimsenmesine rağmen 1969yılında yapılan genel seçimleri de kaybetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri nin 12 Mart1971 deki müdahalesinden sonra, CHP nin tutumu konusunda parti içinde önemli görüş ayrılıkları belirdi ve İnönü parti genel sekreteri Bülent Ecevit le anlaşmazlığa düştü. Ecevit e göre, müdahalenin amacı, CHP içinde egemen olan "ortanın solu" politikasına son vermek ve partinin iktidar olmasını önlemekti. İnönü ise, müdahaleye açıkça karşı çıkılmasını onaylamıyordu. Yeni kurulacak hükümete partinin üye verip vermeyeceği konusunda beliren anlaşmazlık sonucunda Ecevit istifa etti. Ecevit le yoğun bir mücadeleye giren İnönü, Mayıs 1972 de toplanan V. Olağanüstü Kurultay da, politikasının partisince onaylanmaması durumunda istifa edeceğini açıkladı. Kurultayda parti meclisi Ecevit in yanında yer alınca da 8 Mayıs1972 de CHP genel başkanlığından ayrıldı. Türk siyasal yaşamında parti içi mücadele sonucunda değişen ilk genel başkan olan İnönü 4 Kasım1972 de CHP üyeliğinden, 14 Kasım1972 de de milletvekilliğinden istifa etti. Başvurusu üzerine tabii senatör olarak Cumhuriyet Senatosu nda görev aldı.

25 Aralık1973 te 89 yaşında ölen İnönü 27 Aralık ta devlet töreni ile Anıtkabir de toprağa verildi. Anılarının bir bölümünü Hatıralarım, Genç Subaylık Yılları, 1884-1918 (1968) adı altında toplamış, ayrıca çeşitli tarihlerdeki söylev ve demeçlerini içeren İsmet Paşa nın Siyasi ve İçtimai Nutukları, 1920-1933 (1933), İnönü Diyor ki (1944), İnönü nün Söylev ve Demeçleri I, 1920-1946 (1946) gibi kitapları yayımlanmıştır.

Her iki kulağında da işitme kaybı olan İnönü ye bazı yerlerde muhalifleri "sağır İsmet" derlerdi.

Mustafa İsmet İnönü
Görev Süresi: 4 Mart 1925 - 1 Kasım 1927
Görev Süresi: 1 Kasım 1927 - 27 Eylül 1930
Görev Süresi: 27 Eylül 1930 - 4 Mayıs 1931
Görev Süresi: 4 Mayıs 1931 - 1 Mart 1935
Görev Süresi: 1 Mart 1935 - 25 Ekim 19
37

turkbasinbirligi.org
DEVAM EDECEK!...
 

Emin Fahrettin ÖZDİLEK

Görev Süresi: 27 Ekim 1961 - 20 Kasım 1960 (Sivil Olmayan Hükümet)
Emin Fahrettin Özdilek; asker ve siyaset adamı. 1898 de Bursa da doğdu. İlköğreniminden sonra EdirneAskerî İdadisine girdi. 1916 da Yedek subay Talimgâhına gönderildi. 1 Haziran1917 de Teğmenliğe yükseltildi. 1920yılı sonunda Kurtuluş Savaşı na katıldı. 1 Mart1921 de Üsteğmen olarak 3 üncü Süvari Tümeninde Batı Cephesindeki savaşlara katıldı.1925-1927arası Harp Okulu ve Süvari Binicilik Okulunda öğrenimini tamamladı. 1933 te Harp Akademisi ne girdi. 30 Ağustos1936 da Binbaşılığa yükselerek 6 Ekim 1936 da Kurmay Subay olarak Akademiden mezun oldu. 1936- 1959arası TSK de çeşitli görevlerde bulundu. 30 Ağustos1959 da Orgeneralliğeyükseltildi.

27 Mayıs1960 da Türk Silahlı Kuvvetleri nin ülke yönetimine el koymasıyla Milli Birlik Komitesinde görev aldı. 9 Haziran1960 ta Cemal Gürsel in kurduğu Hükümette Milli Savunma Bakanlığına getirildi.21 Ekim1960 ta Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına atandı.26 Ekim1961 de Cemal Gürsel in Cumhurbaşkanlığı görevi başladığı için Başbakanlık makamının boşalması üzerine 27 Ekim1961- 20 Kasım1961tarihleri arasında geçici olarak Başbakanlık görevini yürüttü.1961-1980arasında doğal üye ve Milli birlik grubu başkanı olarak Cumhuriyet Senatosu nda yer aldı.1983Genel Seçimlerinde Halkçı Parti den Konyamilletvekili seçildi.13 Mart1989 da Ankara da vefat etti.

Mustafa İsmet İNÖNÜ

Görev Süresi: 20 Kasım 1961 - 25 Haziran 1962
Görev Süresi: 25 Haziran 1962 - 25 Aralık 1963
Görev Süresi: 25 Aralık 1963 - 20 Şubat 196
5

Suat Hayri ÜRGÜPLÜ

Görev Süresi: 20 Şubat 1965 - 27 Ekim 1965
Suat Hayri Ürgüplü (1903, Şam-1981, İstanbul) 13 Ağustos 1903 tarihinde Şam da doğdu.1.Dünya Savaşı na katılma fetvasını veren Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi nin oğludur. Lale Devri nin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın soyundandır. Galatasaray Lisesi nden sonra
İstanbul Üniveristesi Hukuk Fakültesi ni 1926 yılında bitirdi. Çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. Türkiye-Yunanistan 1924 Nüfus Mübadelesi Mahkemelerinde çalıştı.
İstanbul Ticaret Mahkemesi yargıçlığında bulundu (1929-1932). 1939 ve 1943 te Kayseri Milletvekili seçildi. 2. ŞÜkrü Saraçoğlu kabinesinde Gümrük ve Tekel Bakanı oldu. Bakanlığında kahve ithalatı konusunda yolsuzluklar olduğu yolunda dedikodular çıkınca örnek bir davranışta bulundu:

Adımın da karıştığı kahve yolsuzluğuyla ilgili, bakanlığımda bir komisyon kurulmuştur. Bu teftiş heyetinin selametle çalışabilmesi için, benim, bu bakanlık koltuğundan ayrılmam gerekir; aksi halde, komisyonu etkilerim, sağlıklı bir karar oluşmaz. O nedenle, siyasi ahlak gereği, bakanlıktan istifa ediyorum.
Daha sonra Yüce Divan da yargılandı, aklandı ve siyasi hayatında bir yürütme organında, çok daha sonra, 1965 te kurulan hükumetin başbakanı olarak devam etti. Bu olay, halen bazı okullarda idare hukukudersinde okutulmaktadır.

1950 de tekrar TBMM ye dõndü. 1952yılına kadar Demokrat PartiKayseri Milletvekilliği yaptı. Avrupa İstişari Meclisi nde başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1952 de parlamentodanayrılarak BonnBüyükelçiliğine getirildi. 1955 te Londra, 1959 da Washington, 1960 da MadridBüyükelçiliğine atandı. 1961seçimlerine katılarak Adalet PartisiKayseri Senatörü seçildi. Cumhuriyet Senatosu nun ilk başkanı oldu. Bu görevi tamamladıktan sonra 1965yılında (İsmet İnönü nün başbakanlıktan istifa ettiği 5 Şubattarihinden 10 Ekim1965 genel seçimleri sonrasına kadar) Adalet Partisi nin öncülüğündeki koalisyon hükumetinin başkanlığını yaptı. 1966 da kontenjan senatörüseçildi.1972 ye kadar bu görevde kaldı. 1981yılında vefat etti.

Devam edecek..........
 

Sami Süleyman Gündoğdu DEMİREL

Görev Süresi: 27 Ekim 1965 - 3 Kasım 1969
Görev Süresi: 3 Kasım 1969 - 6 Mart 1970
Görev Süresi: 6 Mart 1970 - 26 Mart 1971


(d. 1 Kasım1924, İslamköy, Isparta; lakapları: Su Müdürü, Barajlar Kralı, Morisson Süleyman, Çoban Sülü, Şapka, Bir Bilen, Antrenör, Zenit Süleyman, Güniz Sokak), Türk siyasetçi ve inşaat mühendisi. Türkiye Cumhuriyeti nin 9. Cumhurbaşkanı dır.

Isparta nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy de doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyonkarahisar da bitirdi. Şubat 1949 da İstanbul Teknik Üniversitesiİnşaat Fakültesi nden mezun oldu.

Görevleri
1954 yılında Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğünde Barajlar Dairesi Başkanı oldu. 1955yılında da Başvekil Adnan Menderestarafından Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğüne tayin edildi. Bu arada EisenhowerVakfı nın onu bursiyer olarak seçmesiyle ABD ye gitti. 1962-1964yılları arasında serbest müşavir-mühendis olarak çalıştı. Aynı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde inşaat mühendisliği konusunda dersler verdi.

Siyasi hayatı
Siyasî hayatına, 1962yılında, Adalet PartisiGenel İdare Kurulu üyeliği ile başladı. Mamafih, 20 Mayıs 1963 ayaklanmasısırasında "Şapkamı alıp giderim" diyerek partideki görevinden istifa etti ve Amerikan Morrisonfirmasının Türkiye temsilcisi olarak, parti başkanı Emekli Orgeneral Ragıp Gümüşpalavefat edene kadar müteahhitlik yaptı.

28 Kasım 1964 tarihinde bu partiye genel başkan seçilmesinin ardından, kurulmasını sağladığı ve Şubat-Ekim1965tarihleri arasında görev yapan koalisyon hükûmetinde meclis dışından Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Başbakanlığı
10 Ekim 1965 yapılan genel seçimlerde başında bulunduğu AP, yüzde 52 oy alarak tek başına iktidar oldu. Bu seçimlerde Isparta Milletvekili olarak parlamentoyagirdi ve Türkiye nin 12. Başbakanı olarak hükûmeti kurdu. Bu hükûmet 4 yıl sürdü. Birinci Demirel hükümetinde ülke 68 öğrenci olaylarıyla sarsıldı.

10 Ekim1969tarihindeki genel seçimlerde de Adalet Partisi %48 oy alarak yine tek başına iktidar oldu. İkinci Demirel hükümetinde olayların önüne geçilemedi. Bir yandan da eski Demokrat Partimensuplarının siyasi haklarının iadesi sorunu nedeniyle Celal Bayarçevresindeki Adalet Partisimilletvekilleri istifa ederek Demokratik Parti (1970) yi kurdular. Bu konuyu da kullanan Milli Demokratik Devrimciler9 Mart 1971 darbe teşebbüsünekalkışınca 1971 yılında 12 Mart muhtırasıile askeri darbeyapıldı. Demirel istifa etti, Nihat Erimhükümeti kuruldu.

1973 yılında yapılan seçimlerde, siyasi rakibi olan Bülent Ecevit in liderliğindeki CHP, Demirel in AP sinden daha çok oy aldı. 1975 yılında kurulan birinci Milliyetçi Cephehükümetinde, "AP-MSP-MHP-CGP" koalisyonunda tekrar başbakan oldu.

1977 seçimlerinde de en çok oyu alan parti CHPolduğu halde hiç bir parti tek başına hükümet kuramıyodu. 1977 yılında kurulan ikinci MC hükümetinde, "AP-MHP-MSP" koalisyonunda başbakanlık yaptı. Güneş Motel Olayıdiye anlandırılan operasyonla CHP, Adalet Partisindenseçilen 13 milletvekilini bakanlık vaadiyle transfer ettikten sonra 2. MC düştü. 1978 başında Ecevit tek başına iktidar oldu. AP den transfer edilen milletvekillerinin çoğuna bakanlık verildi. Ambargonun getirdiği sıkıntılar, enflasyon va bir kısmı Türk Gladio su tarafından organize edilen anarşik olaylar (özellikle kontr-gerillatarafından tertiplendiği iddia edilen Kahramanmaraş olayları) Ecevit iktidarının halkın nezdinde güvenini kaybetmesine neden oldu. 1979 ara seçimlerinde devrimci grupların da boykot etmesiyle Demirel tek başına iktidar oldu. Bu sırada DPT Müsteşarlığına Turgut Özalgetirildi. 24 Ocak 1980 Türkiyenin liberal ekonomiye geçişinde tam bir dönüm noktası oldu. 1980 yılında olayların önüne geçilemezken, eski başbakan Nihat Erim, Tekel Bakanı Gün Sazakve Maden-İş genel başkanı Kemal Türkleröldürüldü.

1971 muhtırası ile 1980 darbesi arasında 1975, 1977 ve 1979 yıllarında 3 defa koalisyon hükümeti kuran Süleyman Demirel, 12 Eylül darbesindensonra bir müddet Zincirbozan askeri tesislerinde tutuklu kaldı. 1987 ye kadar 7 sene yasaklı olarak siyaset dışı kaldı. 6 Eylül1987 de yapılan halk oylaması ile siyasi yasaklar kaldırıldı ve 24 Eylül1987tarihinde, Doğru Yol PartisiGenel Başkanlığı na seçildi.

29 Kasım1987 de yapılan genel seçimlerde Isparta Milletvekili olarak tekrar TBMM ne girdi. 20 Ekim1991tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında da, DYP ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti nin biraraya gelerek koalisyon kurduğu 49. T.C. Hükümeti nde Başbakan olarak görev aldı.

Cumhurbaşkanlığı
16 Mayıs 1993 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye nin 9. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Cumhurbaşkanlığı sırasında 1997 yılında gelişen 28 Şubat sürecindePostmodern darbeyapıldı. Bu süreçte, Başbakanlıktan istifa eden Necmettin Erbakan ın yerine, arkasında TBMMçoğunluğu olan DYPlideri Tansu Çiller i değil Anavatan PartisiBaşkanı Mesut Yılmaz ı Başbakan tayin etti, sonra da bu hükümetin güvenoyu alabilmesi için bir grup DYPmilletvekilini partilerinden koparttı. Cumhurbaşkanlığı görevini 2000 yılında dönemin Anayasa Mahkemesibaşkanı kendisi gibi AfyonLisesi mezunu olan Ahmet Necdet Sezer e devretti.

30 yaşında genel müdür, 40 yaşında önce parti genel başkanı, sonra başbakan olmuş; 12 seneye yaklaşan başbakanlık görevinde, Türkiye nin kalkınması ve gelişmesine çeşitli hizmetlerde bulunmuştur. Demirel in tek başına iktidar olduğu 1965-1971 döneminde Türkiye nin ekonomisi ortalama yıllık %7 oranında büyümüştür. Türkiye nin en genç genel müdürü, en genç başbakanı ve İsmet İnönü den sonra en uzun başbakanlık yapmış kişisi olan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı görevini tamamladıktan sonra aktif siyaseti bırakmıştır.

devam edecek...........
 

Nihat ERİM​

Görev Süresi: 26 Mart 1971 - 11 Aralık 1971
Görev Süresi: 11 Aralık 1971 - 22 Mayıs 1972


İsmail Nihat Erim, (d. 1912 ö. 19 Temmuz1980, İstanbul), Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı.
1912de Kandırada doğdu.Aslen Ardahan ın Posofilçesine bağlı Erimköyündendir. Soyadını da ordan almıştır. Balyöz lakabıyla anılır. Galatasaray Lisesini, İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesini bitirdi. ParisHukuk Fakültesinde doktora yaptı. 1939da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kamu hukuku doçenti atandı; 1941de profesörlüğe yükseldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki kamu hukukuderslerine ek olarak Siyasal Bilgiler Okulunda devletler hukukudersleri verdi. 1945-1950arasında CHPmilletvekili olarak TBMMde bulundu; II. Hasan Saka Hükümetinde Bayındırlık Bakanlığı, Günaltay Hükümetinde başbakan yardımcılığı yaptı. CHPmuhalefetegeçtikten sonra partinin yayın organı Ulusun başyazarlığını üstlendi, bu gazetenin 1953te kapanması üzerine 1955e kadar Yeni Ulusve Halkçıgazetelerini çıkardı. BaşbakanMenderesin isteği üzerine KıbrısCumhuriyeti anayasasının hazırlanışında görev aldı. 1961de CHPmilletvekili olarak yeniden TBMMye döndü.CHP içinde Bülent Ecevit in başlattığı ORTANIN SOLU hareketine daha sonra CHP den ayrılarak Cumhuriyetçi Güven Partisi ni kuran Prof.Dr.Turhan FEYZİOĞLU yla muhalefet etti.

12 Mart 1971 Muhtırasının ardından CHPden ayrılması koşuluyla hükümeti kurmakla görevlendirildi. 26 Mart1971de kurduğu partilerüstü hükümet 3 Aralık1971de istifaetti. Yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi; kurduğu II. Erim Hükümeti22 Mayıs1972ye kadar işbaşında kaldı. 1977ye kadar Cumhuriyet Senatosunda kontenjan senatörüolarak görev yaptı.

Kıbrısla ilgili anı ve gözlemlerini Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrısadıyla 1975te kitaplaştırdı. 19 Temmuz1980de İstanbulDragos taki evinin yakınında dev-sol militanları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Ferit MELEN​

Görev Süresi: 22 Mayıs 1972 - 15 Nisan 1973
Ferit Sadi Melen, (1906-3 Eylül1988) (35. hükümetin başbakanı) 1906 da Van da doğdu. İlk ve ortaokulu Van da bitirip, 1928 de Bursa Erkek Lisesinden mezun oldu. Mülkiyeye girerek Temmuz 1931 de diploma aldı. 26 Ağustos 1931 de Bursa Maiyet memurluğunda devlet hizmetine girdi. 25 Ekim1932 de Maliye Müfettiş Yardımcılığına atandı. 1 Ocak1936 da Dördüncü Sınıf, 14 Temmuz1939 da Üçüncü Sınıf, 26 Ocak1940 ta İkinci Sınıf ve 28 Ocak1943 te Birinci Sınıf Müfettişliğe terfi etti. Askerliğini asteğmen olarak 1 Mayıs 1940-27 Kasım 1941 tarihleri arasında yaptı. Bir yıl süre ile Fransa Maliye Bakanlığı Örgütünde inceleme yapmak üzere Paris e gönderildi. 29 Kasım1943 te Vasıtalı Vergiler Genel Müdürü oldu. 30 Haziran1946 da Gelirler Genel Müdürlüğüne getirildi.

IX. Dönem seçimlerinde Van Milletvekilliğine seçildi, dönem sonunda yasama etkinliğine ara vererek serbest mali müşavirlik yaptı. 30 Eylül1959 da emekliye ayrıldı. XI. Dönemde tekrar Van Milletvekili seçildi. 1961 Kurucu Meclisinde Van İli Temsilcisi olarak bulundu. IX. ve X. İnönü Kabinelerinde, Parlamento dışından, Maliye Bakanı olarak yer aldı. 7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1979 tarihleri arasında Cumhuriyet Senatosu Van Üyeliği yaptı. 1968 de CHP den istifa ederek Güven Partisikurucuları arasında yer aldı. I. ve II. Erim Hükümetlerinde 26 Mart1971 den 22 Mayıs1972tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı görevinde bulundu. 22 Mayıs1972 de Başbakanlık görevini üstlendi. IV. Demirel Hükümetinde 31 Mart 1975 de tekrar Milli Savunma Bakanlığı görevine getirildi. 12 Temmuz 1980 de Cumhurbaşkanınca, Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine seçildi. Bu görevi 12 Eylül1980 de sona erdi. 1983Genel Seçimlerinde bir kez daha Van Milletvekili seçildi.

3 Eylül1988 de Ankara da vefat etti, Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Naim TALU​

Görev Süresi: 15 Nisan 1973 - 26 Ocak 1974
Mehmet Naim Talu (doğum 1919İstanbul- 15 Mayıs1998İstanbul) Türkiye Cumhuriyetieski başbakanı.
1943yılında İstanbul Üniversitesiİktisat Fakültesini bitirdi. Bir süre Sümerbankta çalıştıktan sonra 1946da Merkez Bankasına geçti. 1966yılında vekâleten Genel Müdürlük yaptığı bu kuruluşta 1967yılında Genel Müdür oldu. 1970yılında Merkez Bankası nın yeniden örgütlendirilmesi üzerine Bankanın ve İdare Meclisinin Başkanlığına getirildi.

2. Erim Hükûmetinde Ticaret Bakanı olarak siyasi hayata girdi. Melen Hükûmetinde de yerini korudu. 1972yılında Ticaret Bakanı iken, zamanın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunaytarafından Senato Üyeliğine atandı. Melen Hükûmeti çekilince Cumhuriyetçi Güven Partisive Adalet Partisinin gösterdikleri ortak aday olarak 36. T.C. Hükûmetini kurdu.

1973seçimleri bu hükûmet zamanında yapıldı ve seçimden sonra hiçbir partinin tek başına hükûmet kurmağa yeterli çoğunluğu sağlayamaması üzerine Talu kabinesi Şubat 1974e kadar işbaşında kaldı. Bülent Ecevitbaşkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi Millî Selamet Partisikoalisyonunun gerçekleşmesi üzerine Talu, görevi Ecevite devretti. 1976yılında Kontenjan Senatörlüğü sona erdi.

İngilizce bilen Naim Talu, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Başbakanı Olduğu Hükûmetler ve Görev Zamanları
36. T.C. Hükûmeti 15 Nisan1973- 26 Ocak1974

devam edecek.
 

Bülent ECEVİT

Görev Süresi: 26 Ocak 1974 - 17 Kasım 1974
Mustafa BülentEcevit, (d. 28 Mayıs1925İstanbul ö. 5 Kasım2006, Ankara), Türksiyasetçi, gazeteci, şair, yazar, siyasi partibaşkanı ve eski Türkiye Cumhuriyetibaşbakanıdır.

Beş kez Türkiye Cumhuriyetibaşbakanlığıyapan Bülent Ecevit, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin 21., Türkiye Cumhuriyeti nin 18. başbakanıdır. Ecevit, düşünceleri ve uygulamalarıyla, 20. yüzyılTürk siyasal yaşamının en önemli isimlerden biri olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde 11. ve 12. Dönem Ankara, 13., 14., 15., 16. ve 19. Dönem Zonguldak, 20. ve 21. Dönem İstanbulmilletvekili olarak görev yaptı.[1] 1961 de Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi üyesi, Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı, Demokratik Sol PartiGenel Başkanı oldu. Çalışma Bakanı, Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Başbakanolarak görev yaptı; ancak üniversitemezunu olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı na aday olamadı.

Kişisel yaşamı
Bülent Ecevit 28 Mayıs1925tarihinde İstanbul da doğdu. "Ecevit Seceresi (Devlet Arşivi - No 1265)" belgesine göre İnebolu da doğdu. Babası Kastamonudoğumlu Ahmet Fahri EcevitAnkara Hukuk Fakültesi nde adli tıp profesörüydü. (5 Mayıs 1951 tarihli Bülent Ecevit in AÜ DTCF öğrenci kimlik cüzdanındaki nüfus cüzdan suretine göre baba adı Mehmet Fahrettin, gene 15 Ocak 1945 tarihli AÜ DTCF talebe hüviyet cüzdanındaki nüfus cüzdan suretine göre baba adı Fahrettin, öte yandan babasının 31 Ekim 1951 tarihli Yeni Sabah gazetesindeki ölüm ilanında Dr. Prof. Fahri Ecevit, ayrıca kullandığı kartvizitte Pr. Dr. Fahri Ecevit) A. Fahri Ecevit daha sonra siyasete girerek 1943-1950yılları arasında CHP den Kastamonumilletvekilliği yaptı. İstanbuldoğumlu olan annesi Fatma Nazlıise ressamdı.

Bülent Ecevit 1944yılında Robert Kolej den mezun oldu ve aynı yıl içinde çalışma hayatına Basın Yayın Genel Müdürlüğü nde çevirmenlik yaparak başladı. 1946yılında okul arkadaşı Rahşan (Aral) Ecevitile hayatını birleştirdi. Önce Ankara Hukuk Fakültesive sonra da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ne kayıt yaptırmasına rağmen yüksek öğrenimine devam etmedi. 1946-1950yılları arasında LondraElçiliğinin Basın Ateşeliği nde kâtip olarak çalıştı. 1950yılında Cumhuriyet Halk Partisi nin yayın organı olan Ulus Gazetesi nde çalışmaya başladı. Ulus Gazetesi Demokrat Partitarafından kapatılınca Yeni Ulus ve Halkçı gazetelerinde yazar ve yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. 1954Ocak ayında CHP Çankaya Ocağı na kaydoldu. 1955yılında ABD nin Kuzey Karolinaeyaletinin Winston-Salem kentinde, The Journal and Sentinel de konuk gazeteci olarak çalıştı. 1957 de Rockefeller Foundation Fellowship Bursu ile yeniden ABD ye gitti, Harvard Üniversitesi nde sekiz ay sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi üzerine incelemeler yaptı. Bu sırada Ecevit in sürekli "Hocam" diye bahsettiği Henry A. KissingerHarvardrektörü idi. Harvard da 1957 yılında, 1950-1960 arasından verilen antikomünizm seminerlerine sürekli Olaf Palme, Bertrand Russellgibi kişilerle katıldı. 27 Ekim1957seçimlerinde CHP den milletvekili olarak siyasete girdi. Biri ABD de Rumlar tarafından olmak üzere siyasi hayatında 6-7 kere suikaste uğradı.

Bitlis sigarası, Meclis sigarası içer, eniştesi İsmail Hakkı Okday ın hediyesi Erikamarka daktilosuyla yazardı. Bu 70 yıllık daktiloyu, ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi ne armağan etmiştir.

1973 seçimlerinde CHP nin seçim kampanyasında, yaşlı bir kadının "Karaoğlan nirede ha evlatlar, Karaoğlan ı görmek istiyom." şeklindeki sorusundan sonra Karaoğlan adı CHP liler tarafından benimsenmiş ve ilerleyen yıllarda da Türkiye de Bülent Ecevit için kullanılmaya başlanmıştır.[2] Seçim propagandalarında "Umudumuz Karaoğlan" sloganı söylenmeye başlamıştır. Dönemin Adalet Partisilideri Süleyman Demirel, en büyük rakibi olan Bülent Ecevit i, darbeyle devrilen Şililisosyalistdevlet adamı Salvador Allende ye benzetip atıfta bulunmak için "Allende-Büllende" tabirini kullanmıştır. Ecevit, başbakanlık dönemlerinde yapılan Kıbrıs Barış Harekâtısonrasında "Kıbrıs Fatihi", Abdullah Öcalan ın yakalanışı sonrasında da "Kenya Fatihi" olarak anılmıştır.

İlerleyen yaşıyla birlikte sağlığı bozuldu. Doktorlarının karşı çıkmasına rağmen Danıştay a düzenlenen saldırıda ölen Yücel Özbilgin in 19 Mayıs2006 daki cenazesine katılan Ecevit, törenin ardından rahatsızlandı.[2]Aynı gece fenalaştı ve beyin kanaması geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda kaldı. Bu sırada kendisi için tutulan ziyaretçi yazıları Kaldırım Defteriadıyla anılıyor. Bülent Ecevit, bitkisel hayata girdikten 172 gün sonra 5 Kasım2006pazar günü Türkiyesaatiyle saat 22:40 da (20:40 [UTC]) Gülhane Askeri Tıp Akademisi nde dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etti.

Ecevit in devlet mezarlığınagömülebilmesi için, ölümünün hemen ardından 9 Kasım da yapılan bir kanun değişikliğiyle bu mezarlıklara başbakanların da gömülmesi sağlandı. 11 Kasım2006 da yapılan cenaze törenine o zamana dek eşi nadir görülen bir kalabalık katıldı. Yurdun dört bir yanından ve başta KKTColmak üzere pek çok ülkeden insan Ecevit e son borçlarını ödemek ve onu sonsuzluğa uğurlamak için başkenteakın etti. Cenaze törenine beş cumhurbaşkanıve siyasetçiler de katıldı. Kocatepe Camii nde kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı na doğru yola çıkan Ecevit in naaşına halk gözyaşları ve çiçeklerle eşlik etti. Bu uzun yol boyunca eşi Rahşan Ecevitbir an olsun cenaze arabasının arkasından ayrılmadı. 11 Kasım 2006 günü Devlet Mezarlığı na defnedilen Ecevit için anıt mezar yapılması gündemdedir

Siyasal yaşamı

CHP içinde yükselişi

32 yaşında, İsmet İnönü nün damadı Metin Toker in adaylığını ona devretmesiyle, milletvekili olarak siyasi yaşa mina başlayan Bülent Ecevit 27 Mayıs 1960 askeri darbesindensonraki seçimlerde tekrar milletvekili seçildi. 1961yılında İsmet İnönü nün kurduğu hükümette Çalışma bakanı oldu. 1965yılındaki seçimlerde Zonguldak tan yeniden milletvekili seçildi, seçimleri Süleyman Demirel in başkanlığındaki Adalet Partisikazandı. Bülent Ecevit bu tarihten sonra muhalefete geri dönen CHP nin içinde ortanın solugörüşünün öncülüğünü yapmaya başladı. Ortanın solu ideolojisine karşı çıkanlarla Ecevit in mücadelesi başladı. 18 Ekim1966 da yapılan oylamada 43 yıllık CHP nin genel sekreterliğine henüz 41 yaşındaki Bülent Ecevit seçildi. CHP tarihinde ilk defa bir genel sekreter ilçelerden köylere bütün CHP örgütlerini tek tek gezerek partililer ve delegelerle tanıştı. Ecevit çalışkanlığı, hitabet gücü ve parti içinde demokratik solduruşuyla giderek sivrildi. Bu dönemde milli şef İsmet İnönü onu parmakla göstererek "Bu çocuk tehlikeli" demiştir. TSK nın 12 Mart 1971 muhtırasındansonra, CHP nin tutumu konusunda parti içinde önemli görüş ayrılıklarıbelirdi ve İnönü parti genel sekreteri Bülent Ecevit le anlaşmazlığa düştü. İnönü, müdahaleye açıkça karşı çıkılmasını onaylamıyordu. Yeni kurulacak hükümete partinin üye verip vermeyeceği konusunda beliren anlaşmazlık sonucunda Ecevit genel sekreterlikten istifa etti. Ecevit le yoğun bir mücadeleye giren İnönü, 4 Mayıs1972 de toplanan 5. Olağanüstü Kurultay da, siyasetinin partisince onaylanmaması durumunda istifa edeceğini açıkladı. Kurultay da parti meclisi için yapılan güvenoylamasında Ecevit yanlılarının 507 ye karşılık 709 oy ile güvenoyu alması üzerine, 8 Mayıs1972 de istifa eden İsmet İnönü nün yerine 14 Mayıs1972tarihinde genel başkanlığa seçildi. Bu kurultayın ardından Türk siyasal yaşamındaparti içi mücadele sonucunda değişen ilk genel başkan İsmet İnönü oldu.

CHP Genel Başkanlığı
14 Ekim1973tarihinde yapılan seçimlerde Ecevit in başkanlığındaki CHPen fazla oyu almasına rağmen çoğunluğu kazanamadı. 26 Ocak1974tarihinde Milli Selamet Partisiile kurduğu koalisyon hükümetinde ilk defa başbakanlık görevini aldı. 1974 yılında Bülent Ecevit başbakanken, EOKA yanlısı Rumlar Kıbrısta Makariosa karşı darbe yaptı. Darbe nedeniyle Adada yaşayan Türklerin güvenliği tehlikeye girdi. Ecevitin başında olduğu hükümet, askeri müdahale kararı aldı. Kıbrıs Barış Harekâtından sonra Ecevit, Kıbrıs fatihi olarak anılmaya başladı. Sadece 10 ay süren bu koalisyon hükümetinin tarihe geçen en önemli olayı Kıbrıs Barış Harekâtıolmuştur. Bu hükümetin dağılması üzerine Süleyman Demirel in başbakan olarak görev yaptığı AP-MSP-MHP-CGPpartilerinden oluşan I. Milli Cephe Hükümetikuruldu. Muhalefete geri dönen Bülent Ecevit 5 Haziran1977tarihindeki seçimlerde CHP nin oyunu %41 e çıkarmayı başardı. Bu oy oranı Türkiye Cumhuriyeti nde bir sol görüşlü partinin kazandığı en yüksek oy oranı olarak tarihe geçti.

Ecevit oy oranını artırmakla birlikte o zamanki seçim sistemine (Nisbi seçim sistemi) göre çoğunluğu kazanamadığı için bir azınlık hükümeti kurmaya karar verdi. Bu azınlık hükümetinin güven oyu alamaması nedeniyle tekrar Süleyman Demirel in başbakanlığında II. Milli Cephe hükümeti (AP-MSP-MHP) kuruldu. Bu hükümetin de kısa ömürlü olması sonucu Ecevit in Kumar borcu olmayan 11 milletvekili arıyorumsözüyle AP den ayrılan 11 milletvekilinin desteğiyle (Güneş Motel Olayı) 5 Ocak1978tarihinde yeni bir hükümet kurarak tekrar başbakan oldu. Ancak bu 11 milletvekilinin (Tuncay Mataracı, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Oğuz Atalay, Mete Tan, Güneş Öngüt, Mustafa Kılıç, Şerafettin Elçi, Ahmet Karaaslan, Enver Akova, Ali Rıza Septioğlu) desteğini kazanmak için verdiği tavizler ve bakan yaptığı 11 milletvekili hakkında çıkan yolsuzluksöylentileri, Ecevit e zarar verdi. Bu arada, Türkiye nin ekonomik durumu gittikçe bozulmaya başlamış, sağ-sol çatışmaları sonucu işlenen cinayetler önlenemez duruma gelmişti. TÜSİADgazetelere tam sayfa eleştiri ilanları verdi. 1979yılında yapılan ara seçimlerde başarısızlığa uğrayan Ecevit görevden çekildi ve Süleyman Demirel25 Kasım1979tarihinde MSPve MHP nin desteğiyle bir azınlık hükümeti kurdu. 12 Eylül 1980tarihinde Genel kurmay başkanı Kenan Evren in komutasındaki silahlı kuvvetler ülkenin yönetimine el koydu. Diğer parti başkanlarıyla beraber Bülent Ecevit de siyasetten uzaklaştırıldı ve bir süre göz altında tutuldu. Daha sonra diğer bütün partilerin ileri gelenleriyle birlikte 10 yıl süreyle siyasete girmesi yasaklandı. Bu dönemde gazetecilik yaptı. Arayış dergisiniçıkardı. 1981 de çıkan dergi 1982 de askeri rejim tarafından kapatıldı.

Demokratik Sol Parti yılları
1985yılında Bülent Ecevit in siyasete girme yasağı devam ederken eşi Rahşan Ecevit in başkanlığında Demokratik Sol Partikuruldu. 1987yılında yapılan referandumla eski siyasi liderlerin siyaset yasağı kaldırılınca Bülent Ecevit DSP nin başına geçti. Aynı yılın Kasım ayında yapılan seçimlerde DSPbarajı aşamayınca Ecevit siyasetten çekildi. 1989 da siyasete dönen Ecevit, 20 Ekim1991seçiminde DSPZonguldak Milletvekiliolarak TBMMye girdi. DSPnin oyları 24 Aralık1995tarihinde yapılan erken genel seçimde yüzde 14,64e, milletvekili sayısı 76ya yükseldi ve DSPsolun en büyük partisi konumuna geldi. Ecevit, 30 Haziran1997tarihinde ANAPGenel Başkanı Mesut Yılmazbaşkanlığında kurulan ANASOL-DkoalisyonundaBaşbakan Yardımcısı olarak görev aldı. Koalisyon hükümetinin gensoruyla düşürülmesinin ardından, Bülent Ecevit, 11 Ocak1999da DSPazınlık hükümetinikurarak 4. kez başbakanoldu.
Partisinin, 18 Nisan1999da yapılan seçimlerden yüzde 21,71 oy oranıyla birinci parti olarak çıkması üzerine, hükümeti kurmakla görevlendirilen Bülent Ecevit, 28 Mayıs1999da kurulan DSP-MHP-ANAPkoalisyonundayeniden başbakanlıkkoltuğuna oturdu. Bu dönemde sağlık sorunlarıyla ilgili söylentiler çıkan Bülent Ecevit, 4 Mayıs2002de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi aralıklarla sürdü. Ecevitin rahatsızlığı sırasında hükümete yönelik tartışmalar ve erken seçimtalepleri de siyasi gündeme damgasını vurdu. Bu tartışmalar parti içine de yansıdı. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkanın 8 Temmuz2002 de görevinden ve partiden istifasını yeni istifalar izledi. İstifalarla koalisyon hükümetiTBMMdeki sayısal desteğini yitirirken, erken seçim kararı alındı ve 3 Kasım2002de yapılan erken genel seçimlerde DSPbarajı aşamadı ve TBMMdışı kaldı. Bu zaman zarfında CHPile birleşmeyi istemiş ancak "solu bölen adam" diye tasvir ettiği Deniz Baykal ın buna yanaşmaması nedeniyle bu birleşme hiç bir zaman olmamıştır.

Genel başkanlıktan ayrılma kararını, 3 Kasım seçimlerinden önce olduğu gibi, seçimlerden sonra da zaman zaman dile getiren Bülent Ecevit, 22 Mayıs2004tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla halefiniilan etti ve görevi Genel Başkan Yardımcısı Zeki Sezere devretmek isteğini belirtti. 25 Temmuz2004tarihinde yapılan DSPkongresi ile aktif siyaseti bıraktı.

devam edecek.....
 

Sadi IRMAK

Görev Süresi: 17 Kasım 1974 - 31 Mart 1975
Mahmut Sadi Irmak, (15 Mayıs1904- 11 Kasım1990), 1904yılında Seydişehir de doğdu. İlk öğrenimini, Rüşdiyeyi ve Konya Sultanisini birincilikle bitirip biyoloji öğretmeni oldu. Aynı yıl İstanbul Hukuk Fakültesine girdi. 1923yılında İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğu yıllarda Üniversite nin Devlet Bursu ile Avrupa ya öğrenci gönderileceğine dair üniversite duvarlarında gördüğü ilana başvuran 150 kişi arasından seçilen 11 kişiden birisi olarak Berlin Üniversitesinde tıp ve biyoloji öğrenimi görüp 1929 yılında pekiyi derece ile tıp doktoru oldu. Hagen ve Düsseldorf hastanelerinde asistan olarak çalıştı.
Yurda dönünce Ankara Hükûmet Tabipliği ve Gazi Terbiye Enstitüsü biyoloji öğretmenliği görevlerinde bulundu. 1933 yılında İstanbul Tıp Fakültesi doçentliğini kazandı. 1940yılında fizyoloji profesörü oldu.

1943yılında KonyaMilletvekili seçilip, aynı yıl Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığına, sonra da Diyarbakır Bölge Müfettişliğine getirildi.7 Haziran1945 te Türkiye nin ilk çalışma bakanı oldu.1947 de Uluslararası Çalışma Konferansı ikinci başkanlığına seçildi.Eylül1947 de bakanlıktan ayrıldı.CHP nin 1950 de seçimleri kaybetmesi üzerine bir süre siyasetten uzaklaştı.

1950yılında yeniden ilim ve meslek hayatına dönen Irmak, Münih, daha sonra İstanbul Tıp Fakültesinde akademik hayatını sürdürdü. 1974yılında Kontenjan Senatörü seçildi.CHP nin Milli Selamet Partisi(MSP) ile kurduğu koalisyon hükümetinin istifasından sonra 17 Kasım1974 te partilerüstü hükümeti kurmakla görevlendirildi.Oluşturduğu hükümet için TBMM de yapılan güvenoylamasında, 450 milletvekilinden yalnızca 18 inin lehinde oy kullanması dolaysıyla güvenoyu alamamasına karşın 31 Mart1975 e değin başbakanlık yaptı.12 Eylül Darbesi nden (1980) sonra 15 Ekim1981 de kurulan Danışma Meclisi ne Konya üyesi olarak atandı ve 27 Ekim de bu meclisin başkanlığına seçildi.Irmak bu görevi Danışma Meclisi nin kapandığı 1 Aralık1983 e değin sürdürdü.

11 Kasım1990tarihinde İstanbulda vefat etti.Almanca ve Fransızca bilen Sadi Irmak, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Süleyman DEMİREL

Görev Süresi: 31 Mart 1975 - 21 Haziran 1977
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel

Bülent ECEVİT

Görev Süresi: 21 Haziran 1977 - 21 Temmuz 1977
Mustafa Bülent Ecevit

Süleyman DEMİREL

Görev Süresi: 21 Temmuz 1977 - 5 Ocak 1978
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel

Bülent ECEVİT

Görev Süresi: 5 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979
Mustafa Bülent Ecevit

Süleyman DEMİREL

Görev Süresi: 12 Kasım 1979 - 12 Eylül 1980
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel

devam edecek.....
 

Bülend ULUSU​

Görev süresi: 21 eylül 1980 - 13 Aralık 1983
Saim Bülend Ulusu 1923yılında İstanbulda doğmuştur. 1 Mayıs1940tarihinde girdiği Deniz Harp Okulu ndan 15 Ekim 1941 tarihinde asteğmen rütbesi ile mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, muhriplerde branş subaylığı, bölüm amirliği ve çeşitli karargah görevlerinde bulunmuştur. 1955yılında Deniz Harp Akademisinden mezun olmuştur. Daha sonra sırasıyla TCG Gaziantep Komutanlığı, çeşitli karargah görevleri ve II. Muharip Filotilla Komodorluğu görevininin ardından 1964yılında tuğamiralliğe terfi etmiştir.
Bu rütbede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Daire Başkanlığı, mayın filosu komutan vekilliği görevlerinde bulunmuş ve 1967yılında tümamiralliğe terfi etmiştir. Tümamiralolarak Harp Filosu Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1970yılında koramiralliğe terfi etmiştir. Koramiralolarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı ve Donanma Komutanlığı görevlerini deruhte etmiş ve müteakiben 1974yılında oramiralliğe terfi etmiştir.

Oramiralolarak yüksek askeri şura üyeliği, milli savunma bakanlığı müsteşarlığı görevlerinde bulunmuştur. 1977 - 1980 yılları arasında deniz kuvvetleri komutanlığı görevini yaptı. 1980 Ağustos ayında ordudan emekli oldu.
12 Eylül1980Askeri müdahalesi üzerine hükümeti kurmakla görevlendirildi. Yeniden serbest seçimlerin yapıldığı 1983yılına değin Başbakanlık yaptı. 1983 seçimlerinde XVII. Dönem İstanbul Milletvekilliği yaptı.
Evli ve bir çocuk babasıdır.

Ödülleri
Türk Silâhlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası,
Tunus Devlet Başkanlığından Üstün Liyakat Madalyası,
A.B.D. Savunma Bakanlığı Üstün Hizmet Madalyası.

Turgut ÖZAL

Halil Turgut ÖZAL
Görev Süresi: 13 Aralık 1983 - 21 Aralık 1987
Görev Süresi: 21 Aralık 1987 - 31 Ekim 1989


13 Ekim1927, Malatya- 17 Nisan1993, Ankara; lakapları: Tonton, Türkiye Cumhuriyeti nin 45. ve 46. dönem hükümetlerinde başbakanlıkyapmış ve ardından 8. Cumhurbaşkanıseçilerek, görevi başında hayatını kaybetmiş olan siyasetçi ve devlet adamıdır.
Babası Malatya/Çırmıktı lı Ünlüoğulları ndan Mehmed Sıddıkbanka memuru, annesi aslen Tunceli/Çemişkezek yerlilerinden Hafize Hanım ilkokul öğretmeniydi. Bir dönem sonra Silifke ye taşındıktan sonra, pilot olmayı isteyen Özal eşeğin üzerinden düşerek kolundan sakatlanınca bir kolu biraz daha kısa kalmış ve pilotluk hevesi de böylelikle sona ermiştir

Eğitimi
4 yaşındayken Bilecik in Söğütilçesine taşınan Özal, ilköğrenim hayatına burada başladı. Babasının görevi nedeniyle sık sık il değiştiren Özal, ortaokulu Mardin de bitirir. Mardin de lise olmaması nedeniyle, Konya Lisesi nde eğitimine devam eden Turgut Özal bu dönem içerisinde kardeşi Korkut Özalda ona eşlik etmiştir. Son olarak Kayseri Lisesi nde lise eğitimini bitiren Özal, İstanbul Teknik ÜniversitesiElektrik Mühendisliği ni burslu olarak okur. 1950yılında mezun olur. Mühendislik yapar ve sonra siyasete girer.

Aile Hayatı
Turgut Özal, 1952yılına kadar kısa süreli bir evlilik yaşar. Bu evlilikten sonra çalıştığı kurum Elektrik İşleri Etüd İdaresi nde daktilocu olarak görev yapan Semra Özalile evlenerek Ahmet, Zeynepve Efeadlı üç çocuk sahibi olurlar.

Kariyeri
Evlendikten sonra, Amerika da ihtisas yapmaya giden Özal ekonomi branşında eğitim alır.
Geri döndüğünde EİEİ Genel Müdür Yardımcısı (ya da Genel Direktör Teknik Müşaviri; kayıtlar arasında ikilem mevcut) olur ve Türkiye de elektrifikasyon üzerine projelerde çalışır.

1958yılında Planlama Komisyonu nda sekreterya görevini yaptıktan sonra 1959yılında Ankara Ordanat Okulu nda yedek subay olur. Dönemin Devlet Su İşleriGenel Müdürü 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirelde, bu dönem içerisinde yedek subay öğrencisi olarak aynı kurumda çalışır. ANAPkayıtlarına göz gezdirecek olursak, Özal ın ona komutanlık ve öğretmenlik yaptığını görebiliriz. Askerliği sonrasında Devlet Planlama Teşkilatı nın kuruluşunda çalışan Özal, 1965seçimlerinden sonra Süleyman Demirel in danışmanı olarak görev yapar. 1967yılında DPT Müsteşarı olan, 12 Mart1971darbesinden sonra 1973yılına kadar Dünya Bankası Sanayi Dairesi nde danışman olarak çalışan Özal yurda döndükten sonra başta Sabancı Holdingolmak üzere birçok sektördeki, birçok şirket için yönetici olarak çalışır. (Sabancı Holding deki görevinin Genel Koordinatörlük olduğu ileri sürülmektedir)
43. Hükümetdöneminde Başbakanlık Müsteşarlığı ile DPT Müsteşar vekilliği görevlerine getirildi. 24 Ocak Kararları nın mimarı olarak görev yaptı. 12 Eylül1980askeri darbesinden sonra, bu politikaları devam ettirmek amacıyla Bülend UlusuHükümeti nde ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcılığı görevine getirilir. Bu göreve getirildikten 22 ay sonra, 14 Temmuz1982yılında istifa etti.

I.Özal Hükümeti
20 Mayıs 1983 de Anavatan Partisi ni kuran Özal 6 Kasım1983 deki seçimlerde 400 kişiden oluşan parlamentoda 211 milletvekili çıkararak iktidar ve 45. Hükümet in Başbakanı oldu. 1984yerel seçimlerinden de başarıyla çıkan Özal, 13 Nisan1985 de yapılan ilk kongrede tekrar genel başkanlığa seçildi.

II.Özal Hükümeti
1987 yılında yapılan genel seçimlerde, 292 milletvekili çıkartarak tekrar çoğunluğu sağladı ve 46. Hükümet in Başbakanı oldu.

Özal Suikastı
18 Haziran 1988 Cumartesi günü AnkaraAtatürk Spor Salonu nda Anavatan Partisi nin 2. Olağan Kongresi nin düzenlendiği sırada Kartal Demirağ, kendisine suikast girişiminde bulunmuştur. Foto muhabirleri ve televizyon kameraları için hazırlanmış olan platformun önünden ve Özal a 12 metre öteden saat 12.15 te iki el ateş eden Demirağ, Turgut Özal ı sağ elinden yaralamıştır. Saldırı sonrası etrafa rastgele ateş açan korumalar ise 18 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Yaralananlar arasında Bakan İmren Aykut da vardır.
Önce ölüm cezasına çarptırılan, ardından cezası 20 yıla indirilen Kartal Demirağ ı cumhurbaşkanlığı döneminde affetmiştir.

Özal ve Güneydoğu Sorunu
Barzani ye uluslararası alanda rahat seyahat edebilsin diye Türk Pasaportu vermiştir. Yıllar sonra Barzani bu pasaportu 2007 yılında Türkiye ye iade etmiştir.

Özal Polemikleri
"Benim memurum işini bilir" : Bu sözü en çok polemik yapılan sözlerinden birisidir. Bu sözü kendisi inkar etsede basın tarafından çokça tekrarlanmıştır. O da basını sormusuzluk ve yalancılıkla suçlamıştır. Özal , basın aleyhine açtığı tazminat davalarıyla küçük bir servet kazandığını belirtmiştir. "Ben zenginleri severim" (Hatta bunun için kürk üzerinden alınan vergiyi kaldırmıştır.) "Tren yolları komünist işidir" lafları meşhurdur.

Adnan Menderes le başlayan serbest piyasa ekonomisine geçişi ve Amerika ya yanaşma politikasını daha ileri bir boyuta taşımıştır. Nakşıbendi tarikatı ile ilgili olduğu iddia edilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün seçimine benzer durum yaşanmış ve SHPve DYPseçimlere katılmamıştır. İlk turda Turgut Özal 247, ANAP Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş18 oy aldı. 17 oy boş çıkarken 3 oy geçersiz sayıldı. İkinci turunda 284 milletvekilinin katıldığı oylamada adaylardan Başbakan Turgut Özal 256 oy alırken, Fethi Çelikbaş17 oy aldı. 2 oy geçersiz sayılırken 9 oy boş çıktı. 31 Ekim1989tarihinde gene muhalefetin katılmadığı 3 üncü tur oylamasında Turgut Özal 263 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti nin 8 inci Cumhurbaşkanı oldu. 9 Kasım1989tarihinde resmi olarak görevine başladı. Bu seçimden akılda kalan ise alışamadık diyenlere, alışırsınız, alışırsınız demesidir.

Cumhurbaşkanlığı döneminin en önemli olayı 1. Körfez Savaşı dır (Kuveyt in Irak tarafından işgali). Bu olayda çok aktif rol almıştır. Petrol kaynaklarının kontrolunu elinde tutan Saddam Hüseyin in Türkiye için büyük bir tehlike teşkil ettiğine inanıyordu. Saddamın bölgeyi hakimiyeti altında tutmasına izin verilemeyeceğini düşünüyordu. Saddamın uzaklaştırılması için mümkün olan herşeyin yapılması konusunda fikren ve siyasi açıdan son derece istekliydi. Bu nedenle A.B.D. ye bu konuda açık destek verdi. Harekata Türk Ordusunun da katılıp, Misak-ı Millisınırları içinde olan Musulve Kerkük e girilmesini isteyince, zamanın Genelkurmay Başkanı Necip Torumtaygörev süresi sona ermeden 3 Aralık1990tarihinde kendi isteği ile Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekliye ayrıldı; görevden ayrılmasına sebep olarak da 1. Körfez Savaşı nda hükümetin tutumuna tepki olduğu öne sürüldü.

Ölümü ve Cenazesi
Turgut Özal ın ölüm tarihi, Süleyman Demirel in 21 Ekimseçimlerinde "500 günde herkese 2 anahtar" (biri ev, biri araba için) vaadiyle iktidara gelmesinden 533 gün sonra gerçekleşmiştir. 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Orta Asya gezisinden sonra ölümü gerçekleşmiştir.
Turgut Özal ın cenazesine Türkiye nin dört bir yanından yüzbinlerce kişi akın etmiş, televizyonlardan canlı yayımlanmış; ülkede bayraklar yarıya indirilmiştir. Dönemin Amerika Birleşik DevletleriBaşkanı, Turgut Özal ile de yakın dost olan George H. W. Bushbeklentilerin aksine cenaze törenine katılmamıştır. Öldükten sonra beni İstanbula defnedin, kıyamete kadar Fatih Sultan Mehmedin manevi ruhaniyeti altında bulunmak istiyorum şeklindeki vasiyetine uyularak Adnan Menderesin de bulunduğu yere defnedildi.

Bir suikasta kurban gitmiş olabileceği de yıllardır tartışılmaktadır.
Özellikle karısı Semra Özal bu konuyu dile getirmektedir.

devam edecek.....
 

Ali BOZER

Görev Süresi: 31 Ekim 1989 - 9 Kasım 1989
Ali Hüsrev Bozer, (d. 1925, Ankara, Türkiye) Türk hukukçu ve siyaset adamı.Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni 1947 yılında bitirdi. İsviçreNeuchatel Hukuk Fakültesi nde doktora yaptı (1951). Ankara ÜniversitesiHukuk Fakültesi nde 1951 yılında ticaret hukuku asistanı, 1956 yılında aynı konuda doçent, 1965 yılında ise profesör oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesive Lahey Adalet Divanıüyeliklerine seçildi. 12 Eylül1980 den sonra kurulan hükümette 1983 yılına kadar gümrük ve tekel bakanlığı yaptı. Milliyetçi Demokrasi Partisikurucu üyesi ve aynı partinin Ankara milletvekili oldu. Daha sonra Anavatan Partisi ne geçti. 1986- 1989yılları arasında AET den sorumlu devlet bakanlığı, 1989- 1990yılları arasında başbakan yardımcılığı ve 1990 yılında dışişleri bakanlığı yaptı. 1990yılında dışişleri bakanlığı sırasında Körfez Savaşıkonusunda dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal la yaşadığı görüş ayrılığının keskinleşmesi üzerine görevinden istifa etti. Halen Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler Fakültesi ve Çankaya ÜniversitesiHukuk Fakültesi nde öğretim üyesidir.

1950-1952 yılları arasında Yargıtaybaşkanı olarak görev yapmış Mustafa Fevzi Bozer in oğludur

Yıldırım AKBULUT

Görev Süresi: 9 Kasım 1989 - 23 Haziran 1991

(d. 1935, Erzincan, Türkiye), Türkiye Cumhuriyeti nin 47. dönem başbakanı.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni bitirmiştir. Serbest Avukatlık yapmıştır. 1983yılında ANAP tan Erzincanmilletvekili seçilmiştir. 1984-1987yılları arası İçişleri Bakanlığıyapmıştır ardından 1987seçimlerinden sonra TBMMBaşkanlığı na seçilmiştir.9 Kasım1989 da Turgut Özal ın cumhurbaşkanlığa seçilmesinin ardından başbakanlığa vekalet edip ardından ANAP genel başkanlığına seçilmiş ve 1991 e kadar başbakanlık yapmıştır.

18 Nisan1999 seçimlerinin ardından Mayıs ayında yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerini kazanıp 2000yılına kadar TBMMBaşkanlığı nı sürdürmüş ve ardından cumhurbaşkanlığına aday olmuş ancak adaylığı 2.turun ardından geri çekmiştir. XVII., XVIII., XIX.Dönem Erzincan ve XXI.Dönem Ankara Milletvekili olmuştur.

Mesut YILMAZ

Görev Süresi: 23 Haziran 1991 - 20 Kasım 1991
Ahmet Mesut Yılmaz,Aslen Rize ÇayeliÇataldere-Cimil köyünden. 1947yılında İstanbul da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi ni bitirdi. 1971yılında Ankara ÜniversitesiSiyasal Bilgiler FakültesiMaliyeve İktisatBölümü nden mezun oldu. 1972-1974yılları arasında Almanya nın KölnÜniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi nde yüksek lisans çalışması yaptı.

1975-1983yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. 1983yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde RizeMilletvekili seçildi.

Bakanlık görevi
Birinci Turgut Özal hükümetinde enformasyondan sorumlu devlet bakanlığına atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya Ekonomi Karma Komisyonları nın başkanlığını yürüttü.

29 Kasım1987 seçimlerinde yeniden Rize Milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığına atandı. Mesut Yılmaz, Yıldırım AkbulutHükümeti nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat1990 da istifa etti.

Genel Başkan Yılmaz
15 Haziran1991tarihinde yapılan Anavatan PartisiBüyük Kongresi nde Genel Başkanlığa seçildi. Kurduğu hükümet 5 Temmuz1991günü TBMMGenel Kurulu nda güvenoyu aldı. 20 Ekim1991günü yapılan genel seçimlerden sonra Ana Muhalefet Partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.

Yılmaz, 24 Aralık1995 te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisiile Doğru Yol Partisitarafından oluşturulan 53.Hükümetin Başbakanı olarak görev yaptı. 20 Haziran1997tarihinde 55. Hükümeti kurmakla görevlendirildi. ANASOL-D hükümetinde Başbakanlık yaptı.

28 Şubat sürecinde
Millet Meclisinde muhalefet milletvekilleri azınlıkta olmasına rağmen, cuntacıların isteği ile Cumhurbaşkanı Süleyman Demireltarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi; ve Demirel in eski partisi DYP den kendine yakın milletvekillerini istifa ettirtip onları Demokrat Türkiye Partisiadı altında toplayıp ANAP-DSP-DTPkoalisyonuna sokmasıyla Başbakan oldu.[1] Bundan sonra yapılan 1999seçimlerinde partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP, MHP, ANAPkoalisyonunda yer alan Yılmaz, 1988 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Almanca ve İngilizce bilen Mesut YILMAZ, evli ve iki çocuk babasıdır.

3 Kasım2002 seçimlerinde
Partisinin %5 oy oranı ile barajın altında kalmasından sonra görevinden istifa etti. Rize den milletvekili seçilecek oy oranına ulaşmasına rağmen lideri olduğu ANAP %10 luk barajın altında kaldığından milletvekili seçilememiştir.

Güneş Tanerile birlikte "Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu nun 205. Maddesine uyduğu iddiasıyla" 13 Temmuz2004tarihinde Yüce Divan a sevk kararı TBMMtarafından alındı. Yüce Divan sıfatıyla görev yapan Anayasa Mahkemesi, her iki kişinin suçlama kararlarının ayrı ayrı alınması gereği nedeniyle kararı iade etti. Karar 27 Ekim2004 de tekrarlandı ve onaylandı. Böylece Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan da yargılanan ilk Başbakan oldu.Yüce Divan, 23 Haziran2006tarihinde davanın kesin hükme bağlanmasını 4616 sayılı Şartla Salıverilme Yasası (Rahşan Ecevit affı) uyarınca erteledi. Üç üyenin sanıkların beraatini istemesine karşın oyçokluğuyla verilen karar sonucunda, dava normal aşımı süresine kadar muhafaza edildikten sonra düşecek.

25 Mayıs2007 de Rize den bağımsız milletvekilliği adaylığını açıkladı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan erken seçimlerdeRize den bağımsız milletvekili olarak meclise girmeye hak kazandı.

Mesut Yılmaz 7 genel seçimde 6 kez seçilme başarısını gösteren 3 isimden biridir. Ayrıca Türkiye tarihi de askeri cuntalar döneminde Başbakanlık yapmayı kabul eden tek siyasi parti lideri olmuştur.

Süleyman DEMİREL

Görev Süresi: 20 Kasım 1991 - 16 Mayıs 1993
Sami Süleyman Gündoğdu Demirel

devam edecek.....
 

Erdal İNÖNÜ

Görev Süresi: 16 Mayıs 1993 - 25 Haziran 1993
Prof. Erdal İnönü (d. 6 Haziran1926, Ankara ö. 31 Ekim2007, Houston), Türk bilimadamı ve siyasetçi.

İsmet ve Mevhibe İnönü nün oğlu olan Erdal İnönü, 1926 yılında Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara da yaptı. Ankara ÜniversitesiFen Fakültesi nden mezun olduktan sonra Amerika ya giden İnönü, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü nde (Caltech) yüksek lisans ve doktora yaptı. Yurda dönüşünde Ankara Üniversitesi nde asistan olarak işe başlayan İnönü, 1964-1974yılları arasında ODTÜ de profesörunvanıyla görev yaptı. Bu üniversitede rektörlükde yaptıktan sonra 1974 te Boğaziçi Üniversitesi ne geçti. 1983 te SODEP in kurucu genel başkanı olarak siyasete atılıncaya dek bu üniversitede görev yaptı. Ortadoğu Teknik Üniversitesive Boğaziçi Üniversitesi nde Bölüm Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Üniversite rektörlüğügibi görevlerde bulundu.

Erdal İnönü, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu nun (TÜBİTAK) kuruluşuna katkıda bulundu ve TÜBİTAK Temel Araştırmalar Enstitüsü nde kurucu müdürlük görevini yürüttü. 2004yılında Wigner Madalyası nı aldı. İnönü ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğuüzerindeki bilimsel çalışmaları ile bilinir. Sosyalist enternasyonalüyesiydi ve tartışmalara organizasyon başkan yardımcısı olarak katılıyordu.

SODEP dönemi
1983yılında siyasete atılan Erdal İnönü, Sosyal Demokrasi Partisi(SODEP in) kurucu Genel Başkanı oldu. 1986 daki ara seçimlerde İzmir Milletvekili seçilerek Parlamento ya giren İnönü, 1987ve 1991genel seçimlerinde yeniden aynı ilden milletvekili seçilerek parlamentoda görevine devam etti

SHP dönemi
SODEP ile Halkçı Partinin Birleşmesi sonucu kurulan SHP nin Genel Başkanı seçildi, Bu görevini 1993yılına kadar sürdürdü.

DYP-SHP koalisyonu dönemi
DYP-SHP Koalisyon Hükümeti nde Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısıve Dışişleri Bakanlığı (Türkiye Dışişleri Bakanları listesi) görevlerinde bulundu.Başbakan yardımcılığı görevini 1991-1993 arasında, Dışişleri Bakanlığı görevini ise 1995 yılı içinde 6 aylık bir süre ile yaptı. 17. (Ara Seçim), 18. ve 19. Dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

SHP-CHP birleşmesi
SHP nin Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmesinin ardından, 27 Mart 1995 tarihinde Koalisyon un Sosyal Demokrat kanadında değişikliğe gidildi, Erdal İnönü bu değişiklikle Dışişleri Bakanı olarak atandı ve 1995 yılının Mart ve Ekim ayları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2004 ten bu yana Sabancı Üniversitesive TÜBİTAKFeza Gürsey Enstitüsü nde görev yapmaktaydı.

Kişisel özellikleri
Esprili, alçakgönüllü kişiliği ile bilinir, günlük yaşantısında halkın arasına karışmaktan çekinmezdi. Omuza alınmaktan gösterişten hoşlanmazdı. Sigaradanhiç hoşlanmazdı. Zaman zaman TBMM ye yürüyerek ve korumasız gelirdi.

Vefatı
Erdal İnönü, Amerika Birleşik Devletleri nde bir süre kansertedavisi gördü. 20 Ağustos2007 de zatürretedavisi için Houston da bir kliniğe yattı. 31 Ekim2007günü kan kanseritedavisi gördüğü hastanede, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi 2 Kasım Cuma günü akşam saatlerinde Türk Hava Yollarının tarifeli uçağıyla Ankaraya getirildi. Definine ilişkin ilk tören 3 Kasım Cumartesi günü saat 11.00de TBMMde yapıldı; cumartesi gününe dek cenazesi GATA da korundu. İnönünün naaşı devlet töreninin ardından, doğduğu Pembe Köşkün bahçesine getirildi. İnönü için burada da bir tören gerçekleştirildi. Daha sonra eşi Sevinç İnönünün isteği doğrultusunda İstanbula götürülen İnönünün cenazesi, 4 Kasım Pazar günü Teşvikiye Camiinde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Tansu Penbe ÇİLLER

devam edecek.....
 

Tansu Penbe ÇİLLER

Görev Süresi: 25 Haziran 1993 - 5 Ekim 1995
Görev Süresi: 5 Ekim 1995 - 30 Ekim 1995
Görev Süresi: 30 Ekim 1995 - 6 Mart 1996

(d. 24 Mayıs1946, İstanbul), Türk ekonomist ve siyasetçi. Eski dışişleri bakanıve Türkiye nin ilk kadın başbakanı.

1954 seçimlerinde CHP den milletvekili adayı olmak için BilecikValiliği nden emekli olan Müslüman Gürcü asıllı Hüseyin Necati Çiller ile Muazzez Çiller in tek çocukları olan Tansu Çiller, Fındıklıda, İsmet İnönü İlkokuluna kaydoldu. Ardından, baba Necati Beyin Bilecik Valisi olarak atanmasını izleyerek, 1953 yılında, Bilecik Edibali İlkokulunun beşinci sınıf öğrencisi oldu. Demokrat Parti, okulunun adını değiştirmişti. Tansu Çiller, ilkokul diplomasını İsmet İnönü değil Namık Kemal İlkokulundan aldı.

Amerikan Kız Koleji mezunu olan Tansu Çiller, Robert Kolej Ekonomi Bölümünü bitirmiştir. Doktorasını Connecticut Üniversitesinde veren Çiller, doktora sonrası çalışmalarını Yale Üniversitesi nde devam ettirmiştir. 1978 yılında doçent, 1983yılında profesörolmuştur. Tansu Çiller in ekonomi üzerine 9 yayını bulunmaktadır.

Başta Boğaziçi Üniversitesiolmak üzere çeşitli üniversitelerdeçalışmalar yapan Çiller, 1990yılı kasım ayında Doğru Yol Partisi nde politikayagirmiştir. 1991yılı seçimlerinde İstanbulmilletvekili seçilen Çiller, Sosyaldemokrat Halkçı Partiile kurulan, Süleyman Demirel in başbakanlığındakikoalisyon hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev almıştır.

Süleyman Demirel in Türkiye Cumhuriyeti nin dokuzuncu cumhurbaşkanıseçilerek başbakanlık görevini bırakmasından sonra DYPgenel başkanlığına aday olan Tansu Çiller, 13 Haziran1993tarihli DYPolağanüstü genel kurulunda en yüksek oyu alarak genel başkan seçilmiş ve Türkiye nin ilk kadın başbakanı olmuştur. 25 Haziran1993 ten 6 Mart1996 tarihine kadar 50, 51 ve 52 nci Cumhuriyet hükümetlerinde başbakanlık yapmıştır. Başbakanlığı döneminde PKK ya karşı verilen düşük yoğunluklu savaş nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernleşmesi çalışmalarına katkı vermiş ve PKK nın ABD yönetimi tarafından terörist örgütler listesine alınmasını sağlamıştır. Ayrıca Avrupa Birliğiile Gümrük Birliğiandlaşmasını imzalamıştır.

RP- DYP arasında kurulan 54. hükümette dışişleri bakanlığı ve başbakan yardımcılığı yaptı. 1997 yılında Susurluk olayından sonra hükümete karşı gelişen 28 Şubat sürecinde Postmodern darbe ye maruz kaldı. 3 Kasım2002 de yapılan erken genel seçimlerde DYP nin seçim barajını aşamaması üzerine genel başkanlık görevinden istifa ederek, aktif politikadan çekilmiş ve yerini Mehmet Ağar a bırakmıştır. 19, 20 ve 21 inci dönem İstanbul milletvekilliği yapmıştır.

Özer Uçuran Çiller ile evli olan iki çocuk annesi olan Tansu Çiller, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Mesut YILMAZ

Görev Süresi: 6 Mart 1996 - 28 Haziran 1996
Ahmet Mesut Yılmaz

Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN 1926
devam edecek............
 

Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN 1926

Görev Süresi: 28 Haziran 1996 - 30 Haziran 1997
29 Ekim 1926 yılında Sinop ta doğdu. Babası Adana nın Kozan ve Saimbeyli bölgesinde yaşamış olan Kozanoğullarından Mehmet Sabri Erbakan. Ağır ceza reisi olan babasının birçok yerde görev yapmış olması dolayısıyla çocukluğu muhtelif Şehirlerde geçen ERBAKAN ın annesi de Sinop un tanınmış ailelerinden birinin kızı olan Kamer Hanım dır.

Necmettin ERBAKAN ilkokul a Kayseri Cumhuriyet İlkokulu nda başladı, babasının Trabzon a tayin olması dolayısıyla ilkokul öğrenimini burada okul birincisi olarak tamamladı. 1937 yılında ilk tahsilini tamamladıktan sonra aynı yıl İstanbul Erkek Lisesi nde orta tahsiline başladı. İstanbul Erkek Lisesi ni 1943 yılında birincilikle bitirdi.

1948 yılı yaz döneminde İTÜ Makine Fakültesi nden mezun olan ERBAKAN aynı yılın 1 Temmuz unda Makine Fakültesi Motorlar Kürsü nde asistan olarak göreve başladı.

1948-1951 yılları arasındaki bu 3 yıllık asistanlık döneminde o zaman doktora tezine tekabül eden yeterlilik tezini hazırladı. Sınıflarda ders vermek doçent ve profesörlerin yetkisinde olmasına rağmen kendisi asistan olduğu halde ders vermesine izin verilmiştir. Yeterlilik tezindeki başarısından dolayı üniversite tarafından 1951 yılında Aachen Teknik Üniversitesi nde ilmi araştırmalar yapmak, bilgi ve görgüsünü artırmak üzere Almanya ya gönderilen ERBAKAN, Alman ordusu için araştırma yapan DVL araştırma merkezinde Profesör Schimit ile birlikte çok başarılı çalışmalar yaptı.
Aachen Teknik Üniversitesi nde çalıştığı 1.5 yıl süre içerisinde, bir tanesi doktora tezi olmak üzere 3 tez hazırlayan ERBAKAN, Alman üniversitelerinde geçerli olan "DOKTOR" unvanını aldı.

Alman Ekonomi Bakanlığı için motorların daha az yakıt yakmaları konusunda araştırmalar yaparak rapor veren ve bu arada da doçentlik tezini hazırlayan ERBAKAN ın "Dizel motorlarda püskürtülen yakıtın nasıl tutuştuğunu" matematiksel olarak izah eden bu tez, Alman ilim çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Tezin mecmualarda neşredilmesi üzerine o tarihte Almanya nın en büyük motor fabrikası olan DEUTZ motor fabrikalarının umum müdürü Prof. Dr. FLATS tarafından Leopar tanklarının motorları ile ilgili araştırmalar yapmak üzere bu fabrikaya davet edildi. Alman Ekonomik Bakanlığı nın RUHR sahasındaki fabrikalar üzerinde araştırma yapmak için görevlendirilen heyette kendisinin de yer almasının istenmesi üzerine 15 gün RUHR sahasındaki bütün Ağır Sanayi fabrikalarını gezip inceleme fırsatı buldu.

II. Dünya Harbi nden sonra Alman üniversitelerinde ilk Türk ilim adamı olan ERBAKAN, 1953 yılında doçentlik imtihanını vermek üzere İstanbul a döndü. İmtihan sonucunda 27 yaşında Türkiye nin en genç doçenti olma başarısını gösteren Necmettin ERBAKAN, araştırmalar yapmak üzere tekrar Almanya nın DEUTZ fabrikalarına gitti. Burada 6 ay süreyle motor araştırmaları başmühendisi olarak, Alman ordusu için yapılan araştırma çalışmalarına katıldı.
1953 ün Kasım ayında İstanbul Teknik Üniversitesi ne dönen ERBAKAN, Mayıs 1954 - Ekim 1955 yılları arasında askerlik görevini ifa etti. İstanbul Kağıthane deki 6 aylık yedek subay öğreniminden sonra Halıcıoğlu ndaki istihkam bakım bölüğünde 6 ay asteğmen, 6 ay da teğmen olarak makinelerin bakım ve tamiratları kısmında görev yaptı.

Askerlik görevinden sonra tekrar üniversiteye dönen Necmettin ERBAKAN 1956 yılında Türkiye de ilk yerli motoru imal edecek olan, 200 ortaklı Gümüş Motor A.Ş. yi kurdu. ERBAKAN da böyle bir fabrika kurma fikri Almanya da çalışmaları esnasında, Türkiye Zirai Donatım Kurumu nun sipariş verdiği motorları görünce iyice uyanmıştı.

Yurda dönünce bu çalışmayı başlattı. Ve bugün Pancar Motor adı altında çalışan fabrikanın temelini 1 Temmuz 1956 da attı. Gümüş Motor fabrikasında seri imalat 1 Mart 1960 tarihinde başlamıştır. 1960 yılında Ankara da yapılan Sanayi Kongresi nde Gümüş Motor un yaptığı imalatları sunan ERBAKAN "Yeni hedef otomobillerin Türkiye de yapılmasıdır" fikrini ortaya atmış, o zaman yönetimde olan askerler tarafından revac bulan bu fikir üzerine Eskişehir Demiryolları CER atölyesinde "DEVRİM OTOMOBİLİ" adıyla ilk yerli otomobil ERBAKAN tarafından imal edilmiştir. Askeri yönetim Gümüş Motor fabrikasını gezmiş, büyük ilgi ve heyecan duymuşlar, bunun üzerine 200 e yakın General ve üst rütbeli subaya ERBAKAN tarafından bir Sanayi Konferansı verilmiştir.

1965 yılında profesör olan ERBAKAN, Şubat 1966 da Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkanlığına getirildi. Daha sonra Genel Sekreter olan ERBAKAN, 1968 Mayıs ında Odalar Birliği İdare Heyeti Üyesi, Mayıs 1969 da da Odalar Birliği Başkanı oldu.

Necmettin ERBAKAN 1967 yılında evlendi. Sanayiye gerekli ilginin gösterilmemesi üzerine siyasete atılmaya karar verdi. ERBAKAN, 1969 seçimlerinde Konya dan bağımsız olarak adaylığını koydu ve seçilerek Meclis e girdi.

24 Ocak 1970 yılında Milli Görüş ün ilk partisi olan Milli Nizam Partisi ni kuran ERBAKAN, 1971 Nisan ında ihtilal yönetiminin de baskısıyla, Milli Nizam Partisi kapatıldı. Daha sonra 11 Ekim 1972 tarihinde kurulan Milli Selamet Partisi, ERBAKAN liderliğinde girdiği 1973 seçimlerinde % 12 oyla 48 Milletvekilliği ve 3 Senatörlük kazanarak 51 parlamenterle Meclis e girdi.

1974 yılı başında kurulan MSP-CHP koalisyonunun bozdurulmasından sonra kurulan dörtlü koalisyonda da yer alan MSP nin Genel Başkanı yine Başbakan Yardımcılığı ve Ekonomik Kurul Başkanlığı görevlerini üstlendi. 5 Haziran 1977 seçimlerinden sonra kurulan 3 lü koalisyonda da bu görevini devam ettiren ERBAKAN liderliğindeki MSP, böylece toplam 4 yıl süreyle hükümet ortağı oldu.

1978 yılı başında 12 Eylül 1980 e kadar muhalefette kalan MSP nin Genel Başkanlığını yürüten Necmettin ERBAKAN, 12 Eylül İhtilali nin getirdiği yasaklarla Eylül 1987 yılına kadar politikadan uzak kaldı. Eylül 1987 deki referandumla yeniden siyasi haklarını elde eden ERBAKAN, 19 Temmuz 1983 tarihinde kurulmuş olan Refah Partisi nin, 11 Ekim 1987 tarihinde yapılan kongresinde oy birliği ile Genel Başkanlığa seçilen Necmettin ERBAKAN 20 Ekim 1991 seçimlerinde Konya dan yeniden Milletvekili seçildi.

1995 genel seçimlerinde tekrar Konya dan Milletvekili seçilerek meclise girdi. Bu seçimlerde Refah Partisi %21.7 ile birinci olmuştur. Bunun üzerine 28 Haziran da hükümeti kurma görevini alarak 7 Temmuz da güvenoyuyla Türkiye nin Başbakanı olmuştur. Koalisyon hükümeti sırasında halkın desteğini alan bir çok önemli başarının yanında uluslararası alanda gelişmekte olan 8 ülkenin işbirliğine öncülük yaparak büyük bir gayretle bir yıl gibi kısa bir sürede D-8 (Development-8) oluşumunu meydana getirmesi önemli bir olaydır.

1998 yılı Şubat ayında Genel Başkanı olduğu Refah Partisininkapanmasıyla 5 yıl siyasi yasaklı hale gelen Erbakan 11 Mayıs 2003 te Saadet Partisi ne Genel Başkan seçilmiştir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mesut YILMAZ

Görev Süresi: 30 Haziran 1997 - 11 Ocak 1999
Ahmet Mesut Yılmaz

Bülent ECEVİT

Görev Süresi: 11 Ocak 1999 - 28 Mayıs 1999
Görev Süresi: 28 Mayıs 1999 - 19 Kasım 2002


Mustafa Bülent Ecevit
devam edecek...........
 
Üst