Peynir Mayası

Merhaba, Peynir Mayası

Ticari olarak kullanılan dört tip peynir mayası vardır. Bunlar;

1. Mikrobiyel kaynaklı maya:
Mikroorganizmasının uygun koşullar ve sıcaklıkta fermentasyonu sonucunda elde edilir

2. Genetik maya:
Son zamanlarda gelişen gen transferi metodu ile üretilen mayalardır.
Peynir mayasının özü olan kimozin geninin konakçı bir mikroorganizmaya transferi ve
bu mikroorganizmanın uygun sıcaklık ve ortamda üretilerek enzim salgılaması metoduna dayanır.

3. Hayvansal kaynaklı mayalar:
Bu peynir mayaları, geviş getiren hayvanların 4. midesindeki
sütü pıhtılaştıran enzimin saflaştırarak kullanılması sonucunda elde edilen bir mayadır.
Bu yöntemde çoğunlukla dana, buzağı ve kuzu şirdenleri veya domuzun midesi kullanılmaktadır.

4. Bitkisel kaynaklı mayalar:
Devedikeni ve enginar gibi bitkilerden elde edilen bu mayaların kullanım alanı az olup
geleneksel yoldan elde edilen peynirlerde kullanılır.

helal-gidalar.com
 
Üst