• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Piramitlerin enerjisi

PİRAMİTLERİN ENERJİSİ

Konunun bu yönü başka kitaplarda oldukça ayrıntılı ola¬rak ele alınmış olduğu için, ben bunları tekrar etmek istemi¬yorum. Ama bu konuya hiç değinmeden de geçemezdim... Bu nedenle bu bölümü çok kısa tutmaya çalışacağım.

1900'lü yıllarda birçok kişinin, Büyük Piramit'in kimler tarafından ve ne zaman inşa edildiği konularını irdelediği sı¬rada, Andre Bovis isimli bir Fransız araştırmacı çok ilginç bir şey keşifetti. Piramit'in içindeki odalardan birinde bulunan ölü hayvan ve artıklarının normalden çok farklı bir görüntüye sahip olduklarını farketti... Piramit'in içindeki bir şey sanki bu hayvanların çürümesini geciktirmiş gibi görünüyordu.

Fransa'ya döner dönmez Büyük Piramit'in boyutları ile oran¬tılı küçük bir kopyasını inşa ettirdi ve ne olacağını görmek için içine bir et parçası koydu. Aradan günler geçmesine rağmen piramidin dışında tuttuğu et çürüyüp kokuşmasına karşın pi¬ramidin içindeki etin suyunun çekildiğini ve sanki mumyalanmışcasına çürüme eğilimi göstermediğini ve hiç bir kokuş¬manın ette olmadığını gördü.

Böylelikle Piramidal yapının içinde bir enerjinin or¬taya çıktığını ilk keşfeden kişi olarak Andre Bovis tarihe geçmiş oldu. 1930 lu yıllarda bu keşfini açıkladığında kendi¬sinin metafizik araştırmalara ilgisinden dolayı zamanın bilim¬sel çevreleri bunu pek ciddiye almamışlardı.

1940'lı yılllarda Çekoslovakya'da Kari Drbal isimli bir başka araştırmacı piramidin traş bıçağını bileylediğini keşfet¬ti. Ancak bunu bilimsel çevrelere onaylatması tam on yılını al¬dı.

Ne var ki, piramitlerin bu özelliği ile Batı dünyası pek fazla ilgilenmedi. Batı dünyasının ve özellikle de ABD'nin bu konuya olan ilgisi, SSCB'de yapılan Parapsikolojik araştır¬malarla ilgili geniş bilgilere yer veren Shelia Ostrander ve Lynn Schroeder'in yayınladığı "Sovyet Rusya'da Fantastik Parapsişik Araştırmalar" isimli kitaptan sonra başlamıştır.

Batı dünyası Doğu Bloğu'nun Parapsikoloji ile bu denli yakından ve yoğun olarak ilgilendiğini ilk kez öğrenmiş olu¬yordu. Shelia Ostrander ve Lynn Schroeder'in yayınladığı ki¬tapta Çekoslovakya'da Piramitler'in enerji odaklama özellik¬leriyle ilgili yapılan çok sayıda pratik çalışma da tüm ayrıntı¬larıyla dile getirilmişti.

Bu yazarlar ABD'de piramitlerle ilgili yoğun bir merak uyandırdılar. O günden bu güne kadar ABD'de pekçok araş¬tırmalar yapıldı. Ancak bunların çok az kısmı yayınlandı. Bu konuyla ilgili yapılan yayınların tam***** yakını Avrupa ül¬kelerine aittir.

Piramitlerin odakladığı enerjilerle ilgili günümüze kadar yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçları maddeler halinde sıralayacak olursak şunları söyleyebiliriz:

-Bıçak ve Jiletleri biler.
-Etin çürümesini engeller.
-Musluk suyuna kaynak suyu tadı verir.
-Tütün,çay ve kahveyi tatlılaştırır.
-Bitkilerin büyümesini ve tohumların filizlenmesini hız¬landırır.
-Besinleri korur , bakterilerin üremesini engeller.
-Su yosunlarının büyümesini geciktirir.
-Pilleri şarj eder.
-TV ve radyo yayınlarının daha iyi alınmasını sağlar.
-Şuuru dinçleştirir ve meditasyon çalışmalarında gevşe¬me haline geçişi kolaylaştırır.
-İyilisme sürecini kısaltır. Acıyı hafifletir.
-Cinsel gücü arttırır . (lsteği değil.)
-Yorgunluk ve bitkinlik hissini çok kısa bir sürede orta¬dan kaldırır, canlılık verir.
-Uyku üzerinde de çok pozitif etkileri vardır. Daha az bir süre uyuyarak daha fazla enerji elde etmemizi sağlar.
-Parapsişik yetemîklerin gelişmesine ve su üstüne; çıkma¬sına yardımcı olur.


Söz konusu etkilerin en yoğun hissedildiği bölge, pirami¬din üst tepe noktasından tabanma doğru uzatılan doğrunun 1/3'lük birimindedir. Bu da yaklaşık olarak Kral Odası'nın bulunduğu yere denk gelmektedir.

Evinde piramitlerin bu etkileriyle ilgili deney yapmak is¬teyen okurlarımıza son bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kendiniz tahtadan, taştan hatta kartondan bile piramit yapa¬bilirsiniz. Oransal boyutlarının Büyük Piramit'le tıpa tıp aynı olmasına gerek yoktur. Dikkat etmeniz gereken tek şey: Piramidinizin dış yüzeylerinden birinin mutlaka Manyetik Kuzey yönüne çevrilmiş olmasıdır. Manyetik Kuzey'le Coğrafik Kuzey'in kısmen farklılık gösterdiğini unutmayınız. Manyetik Kuzeyi bir pusu¬la yardımıyla belirleyebilirsiniz.
Kaynak : misirgizemleri.blogspot.com
 
Üst