• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Kuran Ölülere Okunur mu?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

İNCİ

Kuran insanlar için, insanlar Allah'ın emirlerini okusun anlasın ve uygulasın diyemi indirildi?
Yoksa ölülerimizin peşinden okunsun diyemi indirildi? Ölen insanın peşinden okunan Kuran'ın ölüye ne gibi bir faydası dokunur?
 

bursali68

Kuran insanlar için, insanlar Allah'ın emirlerini okusun anlasın ve uygulasın diyemi indirildi?
Yoksa ölülerimizin peşinden okunsun diyemi indirildi? Ölen insanın peşinden okunan Kuran'ın ölüye ne gibi bir faydası dokunur?


Merhaba ,

Okuyan okur da pek de bir faydası olacağını sanmıyorum...Ölünün başına gidip BAKARA Suresini okursak ,HATİM İndirsek ne kazanacak o ölmüş olan şahıs ,hiç bir şey...Hadi en fazla 3 İhlas 1 Fatiha okuyalım da , diğer Sure veya ayetlerin yararından çok o ölen şahsın geride bıraktıklarıdır önemli olan...Topluma yararlı evlarlar,topluma yararlı cihaz-bina-okul....Hanesini açık tutan bunlardır...Diye düşünüyorum...

Sağlıcakla kalınız...
 
Okunmayacağına dair delilin nedir? Düşünceleriniz m? Hindularla peşmergelerin düşüncelerinede saygı duyun o zaman...
 

İNCİ

KUR'AN'DAKİ MUCİZE: YASİN SURESİ, 70. AYET

Yüce Allah'ın kullarına en büyük lütuflarından biri olan Kur'an'ı; mezarlık kitabı haline dönüştüren zihniyete, yaptıklarının yanlış olduğunu gösteren en önemli delil Yasin Suresi 70. ayette bulunmaktadır. Yüce Allah; bu ayette Kur'an'ın iniş sebeplerinden birisinin, "diri" olanın uyarılması olduğunu belirtmektedir. Bu ifadenin, ölüler için en çok okunan sure olan Yasin Suresi'nde bulunması da dikkat etmemiz gereken mucizevi bir durumdur. Biricik Rabbimiz; bize Kur'an'ı göndermiş ki, onu anlayarak okuyalım, hayatımızı ondaki bilgilere göre şekillendirelim, içeriğinde bulunan lütufları özümseyelim ve daha nice faydalarından yararlanalım diye. Ama bazılarımız bütün bunları bir kenara bırakıp; Kur'an'ı, ne anlama geldiğini hiç bilmeden, tekrar tekrar okuyarak bir ömür geçirmektedirler. İnsan hiç merak etmez mi; bu kadar çok okuduğum, beni yaratan Yüce Rabbimin indirdiği bu kitapta ne yazar, bu okuduklarım ne gibi bir mana içerir? Hayret edilecek derecede vahim bir durum! Bir televizyon programında dinlediğim güzel bir benzetmeyi sizlerle paylaşmak isterim (Teşbihte hata aranmaz!): Kur'an'ı anlamadan okumak ve dinlemek şırıl şırıl akan güzel bir derenin kenarında oturmaya benzer. Suyun sesi çok güzeldir, dinleyende olumlu etkiler meydana getirir; ama temizlenmek için derenin içine girip yıkanmak gerekmektedir. Yüce Allah'ın, kitabında bize sunduğu bütün nimetlerden yararlanacağız ama en önemlisi ne dediğini anlayacağız.

diniyazilar.com

36 / YÂSÎN - 70
(Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve küfre sapanların üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir).
 

bursali68

Yüce Allah'ın kullarına en büyük lütuflarından biri olan Kur'an'ı; mezarlık kitabı haline dönüştüren zihniyete,

Merhaba,

CANLILARA gereken kitabı ÖLÜLERE okumanın mantığını o " mezarlık kitabı haline dönüştüren zihniyette " bir anlasa...!!!

Sağlıcakla kalınız...
 

bursali68

Merhaba,

Kur'an'ın ölüye okunmasının bir zararı yok...Yok da ÖLÜYE DE FAYDASI YOK...O ölüyü ,öldükten sonra arkasından okunan KUR'AN ne batırır , ne de işine yarar...Hiç bir yararı yoktur...Arkasından edilen HAYIR DUASI ancak ölmüşe yarar...Öldükten sonra bile HAYIR DUASI veya " Allah Razı olsun " söylenebiliyor ise İŞTE BU o ölmüşün işine yarar...Yoksa MAİDE suresindeki " Haram olan yiyeceklerle ilgili ayetler ile " ölünün ne işi olur...Ölmüş o artık ÖLMÜŞ....

Kur'an ÖLÜ için değil DİRİ içindir...Çünkü TEBLİĞ DİRİYE YAPILIR...

Sağlıcakla kalınız...
 
Ölüye Kur'an okumak caiz mi ve faydası var mı?

Soru

Ölen kişinin kabri başında ayet veya sure okumak ne anlama geliyor? Daha doğrusu doğru bir şey mi yanlış bir şey mi? Çünkü kur'an'da olaylardan Allah'ın birliğinden bahsediliyor. Olmuş olayları ölüye okumak manasız bir şey değil mi? Mesela fil suresinde kuşların kafirlerin üzerine gökten taş atmaları onların helak edilmesinden bahsediyor bunu ölüye okumanın ne mansı var?
Kullanıcı: anonim | Tarih: 27-Şubat-2007, Saat: 14:31:08
Cevap

Değerli kardeşimiz;
Kur’an-ı Kerim’in sadece bir ciheti yoktur. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, “İnsana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacatı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, cami bir kitab-ı mukaddestir. (Sözler. S.340)

Yani Kur’an-ı Mübin hayatımızı tanzim eder. Allah’a olan mesuliyetlerimizi gösterir, dünyaya geliş gayemizi, neler yapmamızı, nasıl ibadet edeceğimizi öğretir ve her şeyin hikmet ve mahiyetini anlatır. Hülasa Kur’an-ı Kerim bir zikir, fikir, dua ve davet kitabıdır.

Kur'ân-ı Kerimin tesir sahası sadece dünya ile sınırlı değildir. Onun mü'min ruhlara verdiği feyiz hayatta iken kalmaz, aynı şekilde kabir âleminde de devam eder, orada iken de ruhlarımızı şenlendirir, kabrimizde nur ve ışık olur.

Geçmişlerimizin ruhuna Kur'ân'dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur: "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26)

Bu hadis-i şerif, Yasin Sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına, hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:

"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, 4:274)

İslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur'ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî'nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara Sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.(Beyhaki, 4:56)

Bir Fâtiha'nın veya okunan bir Yâsin'in bütün ölülerin ruhuna aynı şekilde hiç eksilmeden nasıl ulaştığını da Bedüzzaman'dan bir nakille öğrenelim:

"Fâtır-ı Hakim nasıl ki, unsur-u havayı; kelimelerin, berk (şimşek) gibi intişarlarına ve tekessürlerine (yayılma ve çoğalmalarına) bir mezraa (tarla) ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammedi (a.s.m.) umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi; öyle de okunan bir Fatiha dahi, meselâ, umum ehl-i imanın emvâtına (ölülerine) aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde, mânevî havada çok manevî elektrikleri, manevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor.

"Hem nasıl ki, bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya, her birine tam bir lâmba olur. Aynen öyle de, Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yâsin-i Şerif düşer. (Şualar, s.576)

Zaten kabirdeki yakınlarımız devamlı surette bizden yardım beklemektedir. Bizden gelecek bir dua, bir Fatiha, bir İhlâsla nefes alabileceklerini bilmektedir. Çünkü kabir o kadar çetin şartlarla iç içedir ki, en küçük bir mânevî yardım dahi onun ruhunu serinletecektir. Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar:

"Ölen kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen kimse gibidir. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaştığında bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli olur. Muhakkak ki, hayatta olanların ölüler için hediyeleri dua ve istiğfardır." ( Mişkatü’l- Mesabih, 1:723)

- Hanefî mezhebine göre de, bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur’an okusa güzel olur(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/49).

Şu ifadeler de Hanefî alimlerine aittir. “Ehl-i Sünnet ve cemaate göre, bir insan namaz, oruç Kur’an’ın okumak, zikir, hac gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye edebilir(bk. Fethu’l-kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Raik,7/379- Şamile-; Reddu’l-Muhtar, 2/263).

- Malikî mezhebinde ise –şartsız olarak- kişinin, kendi kabri üzerinde Kur’an okunmasını tavsiye etmesi caizdir(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).

- Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, kişinin kendi kabri üzerinde Kur’an okumayı vasiyet etmesi caizdir. Çünkü, şu üç durumda Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır: Kabrin yanında okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabını ölünün ruhuna niyete ederek okumak(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).

İmam Nevevî’nin el-Memuunda da(15/521-522) şu bilgilere yer verilmiştir: Şafii mezhebinde daha çok şöhret bulmuş görüşe göre, Kur’an’ın sevabı ölüye ulaşmaz. Ancak, tercih edilen görüşe göre bu sevap –özellikle arkasından dua edildiği zaman- ölüye ulaşır.

Bazı Şafii alimlerine göre, kabrin sahibi, -arkasından dua okunsun, okunmasın- kabri üzerinde okunan Kur’an sevabından faydalanır(Yusuf el-Erdebilî, el-Envar, 1/399).

- “Bir mezarlıkta okunan ve oradaki bütün ölülerin ruhuna hediye edilen Kur’an’ın sevabı, bölünerek mi, yoksa bölünmeden mi onların ruhuna gider?” şeklindeki bir soruya karşılık, Şafii alimlerinden İbn Hacer; “Her ölüye okunan Kur’an’ın sevabı bölünmeden tam olarak ulaşır, bu Allah’ın geniş rahmetine en uygunudur” diye cevap vermiştir(bk. Buğyetu’l-musterşidîn, s.97).

Mehmed PAKSU


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

28-Şubat-2007 - 15:06:56

Okunma Sayısı: 6112
 

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26)


Aslında kim nasıl isterse öyle yapmalı .ki zaten öylede yapılmıyormu

artı kuranı kerim sadece yaşayanlara yönelik diyenlerede şöyle bir sorum var Allah aşkına kaçımız buna bende dahil kuranın bizden istediklerini tam anlamıyla yerine getiriyoruz ...İnanın bizlerde yaşayan ölüler gibiyiz
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst