"ARMAGEDON" NEDiR?

"ARMAGEDON" un ne oldugunu dü$ünüyorsunuz?

*Nükleer bir katliam?
*Bir çevre felaketi?
*Bir gök cisminin dünyamizi parçalamasi?
*Kötülerin Tanri tarafindan yok edilmesi?


Ne dersiniz?

Bu sözcük bir çok alanda kullanilmi$tir (birçogumuz "ARMAGEDON" adli Filmi seyretmi$tir!) ancak Bu Sözcügün ASIL Kaynagi Mukaddes Kitap'tir (Tevrat, Zebur ve incil)

Bu Kutsal Kitap, Armagedon ile "Dünyanin Sonu" arasinda baglanti kurar, bu nedenle bu olayin sizi ve ailenizi nasil etkileyecegi konusu önem kazaniyor!

"ARMAGEDON" Ibranice bir sözcüktür ve "Har Megid don" veya "Megiddo Dagi" ndan gelir.

"Megiddo", Ortadogu tarihindeki en $iddetli ve en önemli sava$lardan bazilarinin yapildigi yerdi, bundan dolayi ""Armagedon" ismi, sadece TEK BiR TARAFIN açikça ZAFER kazandigi bir sava$i SiMGELER.

Yani Bu isim, Tanri'nin, KENDiNE MUHALiF olan tüm güçler kar$isindaki MUTLAK ZAFERiNi betimleyen uygun bir SiMGEDiR.

Mukaddes Kitaba göre "Armagedon" insanlarin yaptigi ve Ortadogu'daki belirli bir sava$ degildir TANRI'NIN SAVA$IDIR ve KÜRESEL BiR SAVA$TIR!

Bu sava$ta YARATICIMIZ Dünyayi, yeryüzünü degil, iflah olmaz Kötü insanlari yok edecektir!


"Nuh Tufani"nda" veya "Sodom ve Gomorra" da oldugu gibi, Hüküm verecegi tarihte
"O" yine seçici davranacak ve bunun sonucunda "iyiler" korunma altinda olacak "kim vurduya" gitmeyecekler yani BU ADiL bir SAVA$ OLACAK!

Bazilariniz "Sevgi ALLAHI Sava$ yapar mi?" diye sorabilir!

Tanri insanlara derin sevgi duydugu için Armagedon sava$ini yapacaktir çünkü "O" nun AMACI $udur:

Yeryüzünü CENNETE çevirmek, insanligi kusursuzluga eri$tirmek ve onlara mutlak mutlu olacaklari bari$ dolu bir ortam saglamaktir

"O"nun Armagedonda olaylara Dogrudan müdahale etmesi, insanligin yararina olacak.

Dünya ko$ullarinin gittikçe kötüle$tigi konusunda herkes hemfikirdir eger Tanri sonsuza dek müdahale etmezse dünyanin durumu sizce nasil olur?
Yüzyillardir insan yönetimlerinde oldugu gibi, Kin, $iddet ve Sava$larin olumsuz etkileri insanligi olumsuz etkilemeye devam etmez mi?

ADALET ALLAHI'NIN ADiL OLAN "ARMAGEDON" SAVA$I, iNSANLIGIN YA$AYABiLECEGi EN iYi OLAYLARDAN BiRiDiR ve BU OLAY, TÜM SAVA$LARI SONA ERDiRECEK, MUTLU BiR BA$LANGICIN i$ARETi OLACAK!

Bu konu çok kapsamli ancak burada son veriyorum...

Ho$çakalin...
 
Hıristiyan-Yahudi Kaynaklarına Göre Melhame-i Kübra-Armagedon

İslami kaynaklarda Melhame-i Kübra olarak adlandırılan, Müslümanlar ile Yahudiler arasında yaşanacağı ifade edilen söz konusu büyük savaş, Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarında Armagedon olarak ifade edilmektedir.

Eski Ahit'e göre, kıyametten bir süre önce, Mesih'in gelişiyle birlikte Mesih'e tabi olan Yahudiler ve onların düşmanları arasında büyük bir savaş yaşanacaktır. Eski Ahit'te, Yahudilerin büyük kayıplar verecekleri buna rağmen bu savaşı kazanacakları kehaneti yer almaktadır.

Yeryüzünün cennet olması için önce üzerindeki kötü insanlar ortadan kaldırılmalıdır. (Mezmur 37:38) Bu, kötülüğe son verme amacı güden Tanrı’nın Armagedon savaşında yapılacak. Ondan sonra Şeytan 1.000 yıl boyunca hapsedilecek. Bu, kötülerin dünyayı bozmasına izin verilmeyeceği anl***** gelir. Hayatta kalanlar yalnızca Tanrı’nın kavmi olacak.–Vahiy 16:14, 16; 20:1-3.

“ABD'nin etkin gruplarından olan, bir çok bürokrat, istihbaratçı ve uzmanın yanısıra eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve Bush'un da mensubu olduğu Evanjelikler de, Armagedon'un çok yakın olduğunu, bu büyük savaşın içinde bulunduğumuz insan nesli tarafından görüleceğine inanırlar. Onlara göre, bugünkü İsrail ordusu, yakında Armagedon'da "goyim" (yahudi olmayanlar) ile savaşacak olan ordudur. Dolayısıyla İsrail'in askeri gücünü artırmak ve korumak için ellerinden geldiği kadar çalışırlar."

Bu anlayışa göre Evanjelikler, Tanrı kelamı olarak Kitabı Mukaddesin edebi manasına inanıyor ve Kitabı Mukaddes’te geçen belli bazı bölümleri İsrail’deki Megiddo ovasında yapılacak olan son büyük savaşı önceden bildirdiği şeklinde yorumluyorlar. Bu son savaş, Kitabı Mukaddes’te İbranice Armagedon diye geçiyor. Armagedon ‘Megiddo tepesi’ anl***** geliyor. Yani bu savaşın İsrail’deki Megiddo ovasında gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Bu inanışa göre: Armagedon, ancak ve ancak Yahudilerin bir millet olarak “Eretz İsrail” (Vaat edilmiş toprakları kapsayan büyük İsrail)de yeniden bir araya gelmelerinden sonra gerçekleşecektir...

Evanjelikler, Yahudilerin Tanrı’nın tek seçilmiş kulları olduğuna ve onlara Tanrı’nın dünyevi iyilik, kendilerine ise uhrevi saadet vaat ettiklerine inanıyorlar. Tanrı kendilerine uhrevi saadet vaat ettiği için bu Hıristiyan siyonist gruplara mensup olanlar kendilerini Yeniden Doğmuş Hıristiyan olarak tanımlamakta ve Armagedon’u görmeyeceklerine, ve bu dönemdeki acıların hiçbirini çekmeyeceklerine inanıyorlar. Çünkü onlar kendilerinin Tanrı tarafından gökyüzüne yükseltileceklerine inanıyorlar. Aynı zamanda bu Hıristiyan gruplar kendilerini Armagedon savaşı öncesinde, o zamandaki felaket ve acılardan ayrı tuttukları, kendilerinin muaf tutulduklarına inandıkları için onlara Türkçe’de “muafiyetçi” denilmesi uygun görülüyor.

Kitabı Mukaddes’te bildirildiğine inanılan, yedi aşama şunlar:

- Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri.

- Yahudi Devletinin kurulması.

- Dünyanın, İsrailoğulları dahil, tüm uluslarına İncil’in vaaz edilmesi.

- Rapture (Vecd). Kilise’ye iman edenlerin Cennet’e yükseltilmesi.

- Turbulasyon (Felaket dönemi). Yedi yıl sürecek olan felaket dönemi. Bu dönemde, Yahudiler ve diğer imanlılar zulüm görecekler. Ancak yine bu dönemde iyilerle Deccal önderliğindeki kötüler savaşacaklar.

- Armagedon savaşı. İsrail’deki Megiddo ovasında yapılacak savaş.

- Deccal ve ordusunun yenilmesi ve Mesih’in krallığını kurması. Krallığın başkenti Kudüs olacak. Krallık Yahudiler tarafından yönetilecek. Bu Yahudiler Mesih’e bağlanacaklar ya da Hıristiyanlığa dönüş yapacaklar.
 
Merhaba "bilren",

----- "Eski Ahit'e göre, kıyametten bir süre önce, Mesih'in gelişiyle birlikte Mesih'e tabi olan Yahudiler ve onların düşmanları arasında büyük bir savaş yaşanacaktır. Eski Ahit'te, Yahudilerin büyük kayıplar verecekleri buna rağmen bu savaşı kazanacakları kehaneti yer almaktadır. "

bu "kehanet" Eski Ahit tin hangi ayetlerine dayaniyor yazarsaniz sevinirim.

Mukaddes Kitap (Tevrat, Zebur, Incil) benim ba$ ucu kitabimdir ve hiç bir yerinde böylke bir kehanete rastlamadim...

Ho$çakalin...
 
Üst