YARATICIMIZ BUNLARI BiLMEMiZi iSTiYOR...

Merhaba,

YARATICIMIZIN bilmemizi ve iMAN etmemizi istedigi çok önemli konular:

"ÖZEL iSMi"

*** "Ben YEHOVA'yım, adım budur. Yüceliğimi bir başkasına, Hamdimi oyma putlara bırakmam " (Tevrat - i$aya 42 : 8 )

*** "Senin adın YEHOVA'dır, Anlasınlar yalnız senin yeryüzüne egemen en yüce Tanrı olduğunu. " (Zebur - Mez. 83 : 18 )

*** "RAB'be sonsuza dek güvenin, Çünkü Rab YEHOVA sonsuza dek kalıcı kayadır " (Tevrat - i$aya 26 : 4 )

"Isa Mesih’ in insan hayatı, itaatli insanlar için fidye olarak ödenen bir bedeldi"

*** "Nitekim İnsanoğlu (Isa), hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna FiDYE olarak vermeye geldi " (Incil - Matta 20 : 28 )

*** "Tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır. Bu da insan olan ve kendisini herkes için FiDYE olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Uygun zamanda verilmiş olan tanıklık budur." (Incil - I.Tim. 2 : 5 , 6 )

*** "Bizler günah karşısında ölelim ve doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı işkence direğinde kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz. " (Incil - I. Pet. 2 : 24 )

"Isa Mesih ölümsüz bir ruh olarak diriltildi"

*** "Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna, günahlar için kurban olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürülmüş, ama ruhça diriltilmiştir." (Incil - I. Pet. 3 : 18 )

*** "Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz." (Incil - Rom. 6 : 9 )

*** "Diri olan ben'im (Isa). Ölmüştüm, ama işte sonsuzluklar boyunca diri kalacağım. Ölümün ve ölüler diyarının anahtarları bendedir. " (Incil - Vah. 1 : 18 )

"Isa Mesih şimdi bir ruh olarak hazır bulunuyor"

*** "Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. " (Incil - Yuh. 14 : 19 )

*** "İsa, Zeytin dağında otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. «Söyle bize» dediler, «bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?» " (Incil - Mat. 24 : 3 )

*** "RAB Efendime (Tanri Isa'ya) : "Ben düşmanlarını ayaklarına basamak yapıncaya dek Sağımda otur" diyor. (...) Düşmanlarının ortasında egemenlik sür! " (Zebur - Mezm. 110 : 1 , 2 )

"Tanrisal Hüküm gününden sonra Mesih’in yönetimindeki Krallık yeryüzüne barış ve adaletle hükmedecek"

*** "Yesse' nin (Davud peygamberin babası) kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek. RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun (Isa'nin) üzerinde olacak. RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, Kötüleri soluğuyla öldürecek. Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. " (Tevrat - İş. 11 : 1 - 5 )

*** "Gece görümlerimde göğün bulutlarıyla İnsanoğlu'na benzer birinin (Isa'nin) geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. " (Tevrat - Dan. 7 : 13 , 14 )

"Gökteki Krallık yeryüzüne ideal yaşam koşulları getiriyor"

*** "Ey Tanrı, adaletini krala, Doğruluğunu kral oğluna (isa'ya) armağan et. Senin halkını doğrulukla, Mazlum kullarını adilce yargılasın! Dağlar, tepeler, halka adilce gönenç getirsin! Mazlumlara hakkını versin, Yoksulların çocuklarını kurtarsın, Zalimleriyse ezsin! "(Zebur - Mezm. 72 : 1 - 4 )

*** "Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı.Yüksek sesle, «Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza
ve Kuzu'ya özgüdür» diye bağırıyorlardı. " (Incil - Vah. 7 : 9 , 10 )

*** " Bu sırada ihtiyarlardan biri bana şunu sordu: «Beyaz kaftan giyinmiş olan bu kişiler kimlerdir, nereden geldiler?» «Sen bunu biliyorsun, efendim» dedim.
Bana dedi ki, «Bunlar, o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzu'nun kanında yıkamış bembeyaz etmişlerdir. Bunun için, «Tanrı'nın tahtının önünde duruyor, O'nun tapınağında gece gündüz O'na tapınıyorlar.
Taht üzerinde oturan, çadırını onların üzerine gerecektir. Artık acıkmayacak,
artık susamayacaklar. Ne güneş ne de kavurucu bir sıcaklık
onları çarpacak. Çünkü tahtın ortasında olan Kuzu (Isa) onları güdecek
ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecektir.» " (Incil - Vah. 13 - 17 )

*** "Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: «İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak.
Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır.» " (Incil - Vah. 21 : 3 , 4 )

"Yeryüzü hiçbir zaman yok olmayacak ve boş kalmayacak"

*** "Kuşaklar gelir, kuşaklar geçer, Ama dünya sonsuza dekkalır." (Tevrat - Vaiz 1 : 4 )

*** "Çünkü gökleri yaratan RAB, Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren, üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye Biçimlendiren RAB -Tanrı O'dur- şöyle diyor: "YEHOVA Ben'im, başkası yok. " (Tevrat - İş. 45 : 18 )

*** " Kutsal yerini doruklar gibi, Sonsuzluk için kurduğu yeryüzü gibi yaptı. " (Zebur - Mezm. 78 : 69 )

"Tanrı bugünkü ortamı Armagedon savaşında ortadan kaldıracak"

*** "Bunlar (Üç kötü ruh), mucizeler yapan cinlerin ruhlarıdır. Gücü her şeye yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaşiçin bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar.
Üç kötü ruh, kralları İbranicede Armagedon denilen yerde topladılar. " (Incil - Vah. 16 : 14, 16 )

*** "Bu yüzden, "Bekleyin de görün" diyor RAB, “Ulusları yargılayacağım günü bekleyin. Ulusları toplamaya, Krallıkları bir araya getirmeye, Gazabımı, kızgın öfkemi Üzerlerine dökmeye karar verdim. Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek. " (Tevrat - Tsef. 3 : 8 )

*** "Bu krallar döneminde göklerin Tanrısı hiç yıkılmayacak, başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisiyse sonsuza dek sürecek. " (Tevrat - Dan. 2 : 44 )

*** "RAB bütün uluslara öfkelendi, onların ordularına karşı gazaba geldi. Onları tümüyle mahvolmaya, boğazlanmaya teslim edecek. " (Tevrat - İş. 34 : 2 )

"Tanrı’nın onayladığı insanlar sonsuz yaşam alacak"

*** " Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. " (Incil - Yuh. 3 : 16 )

*** "Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. " (Incil - Yuh. 10 : 27 , 28 )

*** "Sonsuz yaşama kavuşmak için, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i bilgi edinerek tanımaları gerekir. " (Incil - Yuh. 17 : 3 )

*** " «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi İsa, «benim ve Müjde'nin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi, bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte yüz kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşmayacak hiç kimse yoktur. " (incil - Mar. 10 : 29 , 30 )

"Hayata götüren sadece tek bir yol vardır"

*** " Dar kapıdan girin. Çünkü kişiyi yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu Yoldan gidenler çoktur.
Oysa Hayata götüren kapı ise dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. " (Incil - Mat. 7 :13 , 14 )

*** "Beden bir ve ruh birdir; aldığınız davetin içerdiği ümit de birdir; aynı şekilde Efendi bir, iman bir ve vaftiz birdir." (Incil - Efes. 4 : 4 , 5 )

"İnsan, Âdem’in günahı yüzünden ölüyor"

*** " Günah bir insan (Adem) yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. " (Incil - Rom. 5 : 12 )

*** " Günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. " (Incil - Rom. 6 : 23 )

"Ölülerin dirilme ümidi var"

*** " Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Âdem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. " (Incil - I. Kor. 15 : 20 - 22 )

*** " Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin O'nun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. " (Incil - Yuh. 5 : 28 , 29 )

*** " Dirilme ve yaşam benim. Bana iman eden ölse de hayata gelir. Yaşayan ve bana iman eden hiç ölmeyecek. " (Incil - Yuh. 11 : 25 , 26 )

"Âdem’den miras alınan ölüm kalkacak"

*** " Son düşman olarak, ölüm sona erdirilecek; Çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, «Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!» diye yazılmış olan söz yerine gelecektir. " (Incil - I. Kor. 15 : 26 , 54 )

*** " Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır. " (Incil - Vah. 21 : 4 )

*** " Ölümü sonsuza dek yutacak. Rab YEHOVA bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü RAB böyle diyor. " (Incil - İş. 25 : 8 )

"Şeytan, dünyanın görünmez yöneticisidir"

*** " Biliyoruz ki, biz Tanrı'danız, bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir. " (Incil - I. Yuh. 5 : 19 )

*** " Tanrı'nın görüntüsü olan Mesih'in yüceliğini bildiren müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu ortamın tanrısı onların zihinlerini kör etmiştir. " (Incil - II. Kor. 4 : 4 )

*** " Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın hükümdarı şimdi dışarı atılacak " (Incil - Yuh. 12 : 31 )

Daha birçok önemli nokta var ancak bu kadarı yeterli...

(Not: Ülkemizde Tevrat, Zebur ve Incil 3 farkli Kitap olarak bilinir halbuki bu Kitaplarin tümü TEK bir Kitap olu$tururlar: Mukaddes Kitap. Ayetler bu sözkonusu Kitap'tan alintilanmiştir.)

Hoşçakalin...
 
HACLI ZİHNİYETİNDE OLANLARA

Haclı zihniyetine birkac sorumuz olacak....
1-) Dininizin reklamını yaparken nicin Islam`ı karalıyorsunuz. Sadece kendi dininizi anlatarak (muslumanların yaptıgı gibi) taraftar toplayamayacagınızı anladıgınız icin mi?
2-) Neden Yahudilige tek kelime bile edemiyorsunuz? Yoksa gercekten hiristiyanlik Yahudilerin kontrolunde bir din midir?
3-) Islam`in dusmanı olan her inancı desteklemenizin sebebi nedir? Hz Muhammed`in hayatını anlatan kaynaklarınızda resmen muslumanlara yıllarca zulmeden putperestleri bile ovuyorsunuz. Sizin tanrı inancınız bu kadar zayıf mi yoksa?
4-) Bir yerde tek tanrıya inanıyoruz diyorsunuz, baska yerde Isa Allah`in oglu diyorsunuz? Karar verin artık. Siz tek tanrıya mi yoksa 3 tanrıya mı inanıyorsunuz?
5-) Bir tanrıyı tanrı yapan 3 özellik vardır. 1-)Yaratıcılık 2-) Olumsuzluk 3-) Sonsuz guc. Hz Isa bunların hangisine sahip? Sizce bir tanrı öldürülebilir mi?
6-) Neden tek bir kitabınız bile yok? Nicin 4 kıtabınız var? Tanrı size birbirinden farklı 4 kitap yollayıp "istediginizi secin" mi dedi?
7-) Her yerde Islam`ın savas ve vahset dini, Hiristiyanlıgın ise barıs dini oldugunu soyluyorsunuz. Peki yuzyıllarca suren Haclı katliamlarını nasıl acıklayacaksınız? Bugun hıristiyanların bir grubu petrol icin bir ulkeyi isgal ederken hıristiyanlıgın lideri Papa bile buna vahset diyor bu mu sizin barıscılıgınız? Sizin barıscılıgınız coluk cocugun uzerine yuzlerce fuze yagdırmak mı, yoksa anadoluyu isgal edip muslumanları kılıctan gecirmek mi? (defalarca haclı ordularıyla denediniz ama Allah izin vermedi size!)
:cool: Hz Isa`nin babası olmadıgı icin onun Allah`ın oglu oldugunu iddia ediyorsunuz. Hz Adem`in de babası yoktu, o da mı Allah`ın oglu? Eger o da Allah`ın ogluysa (ki Hz Isa Allah`in ogluysa Hz Adem de en az onun kadar Allah`ın oglu) bu durumda dunyadaki tum insanlar Allah`in cocukları oluyor. Bu durumda Hz Isa`nin bir ozelligi kalmiyor!
9-) Protestanlar Katoliklere, Katolikler de Protestanlara kafir diyorlar. Bu nasıl istir? Hangisi gercek inanc? Daha kendi icinde belli bir inanci olmayan din mi kurtaracak bizi? Hadi diyelim ki hiristiyan olduk, o zaman hangisini sececegiz?
10-) Islam dinindeki Allah`ı acımasız olmakla sucluyorsunuz ve kendi tanrınızın sevgi dolu oldugunu soyluyorsunuz. Hıristiyanlikta Nuh tufanının olusumu nasıldır o zaman? Sevgi dolu tanrınız sevgi dolu yagmur ile mi oldurdu insanları? Inandıgınız tanrı o kadar sevgi dolu ise o zaman nicin Hz Adem`in binlerce yıl isledigi bir kusurdan tum insanlıgı sorumlu tutuyor? Bu mu sizin sevgi anlayısınız?
11-) Hz Isa`ya gonderilen orjinal incil su an nerededir?
12-) Hz Muhammed`in cagrısına kulak verip musluman olan o zamanın Habesistan Kralı ile ilgili ne soyleyeceksiniz? Habesistan kralı Necasi o zaman: "Iste yıllardır bekledigimiz peygamber geldi" demisti ve Islam`ı yanındaki tum papazlarla beraber kabul etmisti. Habesistan kralı hıristiyan degil miydi?
13-) Hadi muslumanlara dusmanlıgınız var anladık, ama hacli seferlerinde ortodoks hıristiyanlari niye katlettiniz? Onlara ne kininiz vardı?
14-) Barnabas incilini nicin imha etmek istiyorsunuz? Yazılan yuzlerce incil cesidi icinde digerlerine gore daha mantıklı gozukmesi sizi rahatsız mı ediyor? Yoksa bazı yalanlarınızın ortaya cıkması mı sizi panige sevketti.
15-) Dininiz o kadar guzel bir din ise neden promosyonlara gidiyorsunuz? Neden ailelere hiristiyan olurlarsa para yardımı yapacaginiz vaadinde bulunuyorsunuz? Insanları rahat bırakın, mantıklarına uyuyorsa kabul etsinler dininizi, yoksa rusvet vermeden dininize kimsenin katılmayacagini sonunda anladiniz mi?
16-) Engizisyonlar da hıristiyanlıgın hosgoru ve barısına ornek olarak verilebilir mi?
17-) Incil belli araliklarla surekli yenilenmektedir. Incilin en son yenilenmesi ve icindeki hataların duzeltilmesi de 1900`lere rastlar. Peki bu yeni incillerdeki bazı ayetlerin Kuran`dan calıntı olmadıgı ne malum? (hani diyorsunuz ya Kuran`daki bazi ayetler incilden calıntıymıs....)
1:cool: Alkol tum dinlerde yasaklanmısken sizin saraba kutsal icecek demenizin sebebi Incil`i yazdıgınız zaman sarhos olmanız mı yoksa arkasında baska sebepler mi var?
19-) Incildeki "Matta: 10/34: “Yeryüzüne selamet getirmeye geldim, sanmayın; ben selamet degil, kılıc getirmeye geldim...” Ayetini acıklar mısınız?
20-) Bir ayette Hz Isa`nin uzerinde uzum bulamadigi icin bir agacı lanetlediginden bahsediyor. Bunun ne kadar sevgi dolu bir yaklasım oldugunu acıklar misiniz? Hem tanrı olarak gordugunuz Hz Isa nasıl oluyor da acıkıyor?
21-) Siz Islam`dakı bazı inancların eski arap putperest medeniyetinden geldigini iddia etmistiniz.Tarihcilere gore sizdeki tutsu, mum, vaftiz gibi olaylar eski yunan mitolojisinden alıntı. Buna ne diyeceksiniz?
22-) Islam`ın o zamanki Ay tanrısı dinine benzedigini soylemistiniz. Incil kabul edildigi donemde romalıların inandıgı gok tanrı benzeri dinde de hac vardi ve kutsal gunleri pazardı. Bu cok tanrılı din hıristiyanlıkla bir suru benzerlik tasıyordu. Bu bir tesaduf mu yoksa hıristiyanlik bu dinden mi alıntı? (o donemde roma imparatoru iki dini kaynastirip ortaya bugunku hiristiyanligi cıkarmıstı boylece roma imparatorlugu icinde yasayan hiristiyanlarla gok tanrı dinine inananlar arasında bir ic savas cıkmasını onluyordu)
23-) Turkiye ve Turk halkı kurtulus savasındayken onları haince arkadan vurup isgalcilere destek veren misyoner kuruluslar hala nasıl utanmadan sevgiden bahsetmektedirler?
24-) Islam`da hıristiyanla ve yahudiyle evlenmeye izin verilirken hıristiyanlıkta neden diger dinlerle evlilige izin verilmez. Bu mudur sizin sevgi ve hosgoru anlayısınız?
25-) Incilde "bir kadına sag gozun sehvetle bakarsa cıkarıp at, bu tum vucudunun cehennemde yanmasından iyidir" diyor. Eger hiristiyanlar incildeki bu sozu uygulasalardi 2 gozlu hıristiyan gorebilir miydik? Arastırmalara gore hıristiyan genclerin %85`i evlenmeden once en az 1 kere cinsel iliskiye giriyorlar. Bir kadına sehvetle bakmanın cezası gozun cıkarılması ise zinanın cezası nedir?
26-) Aynı incilde bosanmıs bir kadınla evlenen zina etmis olur diyor. Islam`a vahsi bir din diyen misyonerler acaba bunu acıklayabilirler mi? Arastirmalara gore hiristiyan ulkelerdeki insanlarin %60`i birden fazla evlilik yapmis. Bu zina ehlinin cezası nedir? (kaynak avrupa ve amerika)
27-) Incilde "sag yanagınıza tokat yiyince sol yanagınızı cevirin" demektedir. Peki hiristiyanların daha tokatın izi gelmeden Islam dunyasına yumruk, tekme girismelerinin sebebi nedir? Bu durumda tum haclı ordulari incile gore gunahkar ve cehennemlik olmuyor mu?
2:cool: Incil`de oruc tutarken basınıza yag surup yuzunuzu yıkayın diyor. Bu ne anlama geliyor ve hiristiyanlar orucu nasıl tutmaktadir (veya tutmakta mıdır?)
29-) Islam eger bos bir inanc ise nasıl oluyor da insanlar kendilerine hicbirsey vaadedilmedigi halde Islam`a kosuyor. Hıristiyanlarda oldugu gibi kendilerine ne para, ne avrupa amerikada yasam vaadediliyor. Dunyalık hicbir sey vaadetmeden nasıl her yıl milyonlarca insanı kendine cekiyor bu din?
30-) Incil`de "neden kardesinin gozundeki copu gorursun de kendi gozundeki mertegi farketmezsin" diyor. Bu ayni sizinle Islam arasindaki iliski gibi. Islam`a laf atmadan once nicin kendi 4`e bolunmus dininize bakmıyorsunuz?
31-) Incil`de bir ayet gordum ve acıklamasini merak ettim. Lutfen acıklar mısınız: "Ben ogulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim."
32-) Incil`e gore Hz Isa "Carmıhını yuklenip ardımdan gelmeyen bana layık degildir." diyor. Peki bu durumda kacınız ona layıksınız?
33-) Elimde ingilizce bir incil var ve soyle bir ayet gordum: Luke;14-26 If any one comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters,yes,and even his own life,he cannot be my disciple. Bunun Turkce karsiligi aynen soyledir: "Sayet bana gelen biri babasından,ve anasından ve karısından ve çocuklarından ve erkek kardeşlerinden ve kız kardeslerinden, evet,ve hatta kendi hayatından nefret etmiyorsa benim ögrencim olamaz." Peki misyonerlerin hazırladıgı turkce incillerde nicin bu: "isa dönüp onlara söyle dedi: «Biri bana gelip de babasını, annesını, karısını, çocuklarını, kardeslerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa benim ögrencim olamaz. " seklinde tercume edilmis? Bu incilleri hazırlayan misyonerler Turkce mi bilmiyorlar, ingilizce mi bilmiyorlar yoksa bazı seyleri saptırmaya mı calısıyorlar?!?!
34-) 1 Corinthians:14-[34] the women should keep silence in the churches. For they are not permitted to speak, but should be subordinate, as even the law says. Bu da bir baska ayetti. Ingilizcesinde kadınlar itaat altına alınmalıdır diyor ama misyonerlerin Turkler icin hazirladigi ozel tercumelerde "bayanlar sessizligini korumalıdır" yaziyor. Gerci kadınlar sessizligini korumalıdır hukmu ingilizce metinde de geciyor ama kadınların itaat alınması kısmı tercumelerde atlanmıs. Bu bir tesadur mudur yoksa unutkanlık mıdır?
35-) Numbers:5-[31] The man shall be free from iniquity, but the woman shall bear her iniquity." Bu ayette soylenen sey "Kocası herhangi bir suçtan suçsuz sayılacak, kadınsa suçunun cezasını çekecek." Incil boyle bir ayet tasırken Islam`daki kadın haklarına nasıl dil uzatabiliyorsunuz?
36-) Job:25-[4] How then can man be righteous before God? How can he who is born of woman be clean? Bunun Turkcesi aynen soyle "kadından dogan biri nasil temiz olabilir" Burada tanrı insanlıgı asagılıyor ama daha cok kadınları asagılıyor. Islam`da ise Cennet Analarin Ayagı Altındadır gibi yaklasımlarla kadın yuceltilir. Yukarida yazan ayeti misyonerlik faaliyetleri sırasında okuyor musunuz?
37-) Deuteronomy:23-[2] "No bastard shall enter the assembly of the LORD; even to the tenth generation none of his descendants shall enter the assembly of the LORD. Bu ayetin Turkce tercumesi "hicbir pic tanrının topluluğuna girmeyecek.Soyundan gelenler de 10. kusaga kadar Rabbin topluluguna giremeyecek" (Ne yapalim sizin iki yuzlu tercumelerinize guvenmedigimiz icin kendi tercumemizi kendimiz yapiyoruz) Burada bastard kelimesi kullanilmis bastard`in sozlukteki karsiligi pic kelimesidir. Burada hacli kardeslerimize birden fazla soru yoneltecegim. A-) Ilahi bir kitapta nasil boyle bir soz gecer. B-) Eger birinin anne-babasi zina etmis ise dogan cocugun ne sucu var. Dogan cocuk niye cehenneme gidiyor? Sizin tanrinizin hosgorusu bu kadar mi? C-) Bu ayeti turkce incillerde nicin dogru tercume etmiyorsunuz?
3:cool: Psalm;78-(65) Then the Lord awoke as from sleep, like a strong man shouting because of wine. Bu da bir baska ayet. Turkcesi "saraptan dolayı uykusundan guclu bir adam gibi bagırarak uyanan rab" Simdi buradaki tanrı sarhos mu, sarapla ilgisi ne? Tanrı ne zaman uyumus da simdi uyanıyor?
39-) Job;9-[6] who shakes the earth out of its place,and its pillars tremble; Turkce tercumesi: " Dünyayı yerinden oynatır, Direklerini titretir. " Incil`deki bilim de bu kadar olur zaten. Hiristiyanlara bir soru daha: Siz dunyanın direkler uzerinde durduguna mı inanıyorsunuz, yoksa incil`i inkar mı ediyorsunuz?
40-) Hadi incil ayetlerine biraz ara verelim. Bir sorum olacak. Yıllar once Dunya yuvarlak dedikleri icin hıristiyan mahkemeleri tarafindan seytan ilan edilip yakılan bilimadamlarının hesabını kim verecek?
41-) Incil degistirilmemistir diyorsunuz ama Turkce`ye tercume ederken bile degisiklikler yapıyorsunuz. Bunun sebebi avınızı urkutmek istememeniz mi?
42-) Ayetlere geri donelim. John;2-[4] And Jesus said to her, "O woman, what have you to do with me? Ayeti goruyorsunuz. Turkcesi: Hz.İsa söyledi ona, Ey kadın benimle ne işin var? Islam`da anneye off bile demeyin diye emrediyor ama Incil`e gore Hz Isa annesine Ey Kadın diye hitap ediyor! Gerci misyonerler buradaki boslugu kapatmislar ve muslumanları kandırmak icin burayi "İsa, «Anne,benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi» dedi." seklinde tercume etmisler. Peki siz annenıze kadın diye mi hitap ediyorsunuz? Bu olay birkac ayette daha tekrarlanıyor.
43-) Simdi birkac celiskili ayet. Bir ayette: " Akılsıza ahmaklığına göre karşılık verme, Yoksa sen de onun düzeyine inersin." diyor bir baska ayette de "Akılsıza ahmaklığına uygun karşılık ver, Yoksa kendini bilge sanır." diyor. Simdi hiristiyan kardesler hangisine uyacaklar? Hangisine uyarlarsa uysunlar incile itaat etmemis olacaklarından gunaha girecekler ne yazık kı.
44-) Bir ayette "tek suclu Adem degıldı, kadınına uyup suc isledi" derken baska bir ayette "tum sorumluluk Adem`e ait" diyor.Iste 2 ayeti arka arkaya yazıyorum: Romans 5:12 Adam alone was responsible for the "original sin."......Eve alone, and not Adam, was responsible for the "original sin" Simdi Hz Adem tek basına sorumlu mu yoksa sorumlulugu paylasıyor mu?
45-) Simdi size celiskili 2 ayet gosterecegim. Ilk once ilk ayetleri okuyun. "Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi dağa çıkarak İsrail'in Tanrısı'nı gördüler. Tanrı'nın ayakları altında laciverttaşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu. Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler. Rab'bi gördüm, Sunağın yanında duruyordu... RAB Musa'yla iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu. Sonra Musa ordugaha dönerdi. Ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı." Simdi AYNI incilin bir baska ayeti. "Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı. Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.» Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı,..". Iste ayni kitaptan cikan 2 zit gorus. Misyonerlere soruyorum: "Tanrı gorulebilir mi, gorulemez mi? Karar verdiyseniz incili bir kez daha degistirin (alıstık artık) bu hatayı duzeltin, size uymayanı silin."
46-) Islam`da Allah insanlara sevgiyle yaklasır. Allah, inananları mukafatlandırırken kendisine karsı cıkanları da cezalandırır. Misyonerler de Allah`ın vahsı oldugunu soylerler ve beyin yıkarken "bizim tanrımız sevgi dolu, herkese sevgiyle yaklasır" derler. Derler de...bunları soylerken incili inkar edip dinden cikarlar o ayrı konu. Iste hıristiyanlarin sevgi dolu(!) tanrısı: " Savaş eridir RAB, Adı RAB'dir.Yiğit gibi çıkagelecek RAB, Savaşçı gibi gayrete gelecek. Bağırıp savaş çığlığı atacak, Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek. Bunun üzerine RAB, «Seni kim öldürürse, ondan yedi kez öç alınacak» dedi. Kimse bulup öldürmesin diye Kayin'in üzerine bir nişan koydu. Çünkü RAB'bin bir öç günü, Siyon'un davasını güdeceği bir karşılık yılı olacak. Çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. RAB böyle birini bağışlamak istemez. RAB'bin öfkesi ve kıskançlığı o kişiye karşı alevlenecek. Bu kitapta yazılı bütün lanetler başına yağacak ve RAB onun adını göğün altından silecektir. Düşmanlarınızı kovalayacaksınız. Kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecekler. Şimdi bütün erkek çocukları ve erkekle yatmış kadınları öldürün. Yalnız erkekle yatmamış genç kızları kendiniz için sağ bırakın. «Ancak Tanrınız RAB'bin miras olarak size vereceği bu halkların kentlerinde soluk alan hiçbir canlıyı yaşatmayacaksınız. Tanrınız RAB'bin size buyurduğu gibi, onları -Hitit, Amor, Kenan, Periz, Hiv ve Yevus halklarını- tümüyle yok edeceksiniz. Böylece Yeşu dağlık bölge, Negev, Şefela ve dağ yamaçları dahil, bütün ülkeyi ele geçirip buralardaki kralların tümünü yenilgiye uğrattı. Hiç kimseyi esirgemedi. İsrail'in Tanrısı RAB'bin buyruğu uyarınca kimseyi sağ bırakmadı, hepsini öldürdü. İsrail Tanrısı'nın görkemi bulunduğu yerden, Keruvlar'ın üzerinden ayrılıp tapınağın eşiğine gitti. RAB keten giysili, belinde yazı takımı olan adama seslendi: «Yeruşalim Kenti'nin içinden geç, orada yapılan iğrenç şeylerden ötürü dövünüp ağlayanların alınlarına işaret koy» dedi. Öbürlerine, «Kent boyunca onu izleyin ve kimseye acımadan, kimseyi esirgemeden öldürün» dediğini duydum. «Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün. Yalnız alınlarında işaret olanlara dokunmayın. İşe tapınağımdan başlayın.» Onlar da tapınağın önünde duran İsrail ileri gelenlerinden işe başladılar. Onlara, «Tapınağı kirletin, avlularını cesetlerle doldurun. Haydi başlayın!» dedi. Bunun üzerine onlar gidip kenttekileri öldürmeye başladılar. Böylece Baal-Peor'a bağlandılar. RAB bu yüzden onlara öfkelendi. Musa'ya, «Bu halkın bütün önderlerini gündüz benim önümde öldür» dedi, «Öyle ki, İsrail halkına öfkem yatışsın.» Burnundan duman yükseldi, Ağzından kavurucu ateş Ve korlar fışkırdı.
47-) Bir ayette: Çünkü Tanrı, karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır... derken baska bir ayette Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü RAB bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı.
4:cool:JE 31:34 God does not remember sin when it has been forgiven.EX 34:6-7,God remembers sin, even when it has been forgiven.Ilk ayette Tanrı affettıgı gunahları hatırlamaz deniyor, ikinci ayette tanrı gunahı bagıslasa da unutmaz deniyor.
49-) 1TI 6:16 God dwells in unapproachable light.1KI 8:12, God dwells in thick darkness.Ilk ayette tanrı ulasılamaz ısıkların icinde yasar diyor, ikinci ayette tanri kalın bir karanlıgın icinde yasar diyor.
50-) Bir ayette O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister. denirken baska bir ayette İşte bu nedenle Tanrı, yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. deniyor. Aynı tanrı hem insanlarin kurtulmasini istiyor hem de onları yanıltmaya calısıyor.
51-) PS 145:18 God is near to all who call upon him in truth.PS 10:1 God cannot be found in time of need. He is "far off."Ilk ayette tanrı kendisine ihtiyaci olan herkese yakındır deniyor ikinci ayette ise tanrı ihtiyacınız oldugu anlarda ulasılmazdır cunku cok uzaktadır deniyor.
52-)IS 44:24 God created heaven and earth alone.JN 1:1-3 Jesus took part in creation.Bu ne komik istir ki incil kendi kendini yalanlıyor. Bir de yalanlarını ortaya cıkaran muslumanlara kızıyorlar. Ilk ayette Tanrı dunyayı tek basına yarattı deniyor ikinci ayette ise yaratıs olayinda Isa da gorev aldı deniyor.
53-) EX 20:13, MK 10:19, LK 18:20, RO 13:9, JA 2:11 God prohibits killing.EX 32:27, DT 7:2, ,13:15 20:1-18 God orders killing.Beni en cok gulduren ayetler bunlar oldu. Ilk ayette (incilde 5 yerde geciyor) Tanrı oldurmenızı yasakladı diyor ikinci ayette (incilde 4 kere geciyor) Tanrı oldurmenizi emretti diyor. Adamların tanrısı ne kararsızmıs.
54-) PR 15:3, JE 16:17, 23:24-25, HE 4:13 God is everywhere. He sees everything. Nothing is hidden from his view.GE 4:9 God asks Cain where his brother Able is.GE 18:20-21 God decides to "go down" to see what is going on.EX 12:13 The Israelites have to mark their houses with blood in order for God to see which houses they occupy and "pass over" them.Ilk ayette tanri herseyi gorur, gorusunden hicbir sey kacamaz deniyor, ikinci, ucuncu ve dorduncu ayetlerde de komik bir sekilde bu inkar ediliyor. Ikinci ayette Tanri Kabil`e Habil`in nerede oldugunu soruyor. Ucuncu ayette Tanri asagi inip olanlara bakayim diyor. Dorduncu ayette de Tanri dusmaninizin evlerinin onunu kanlarla isaretleyin ki onlari bulup oldureyim diyor.
55-) Bir ayette Hz Nuh`a :Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. deniyor ama baska bir ayette Yeryüzünde soyları tükenmesin diye, yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan yedişer çift al. deniyor.
56-) Incil`de Tanri`nin yine birbiriyle celisen gorusleri var. Simdi grup ayete bakin. «Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.Günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız ve içimizde gerçek olmaz.Günah işlemedik dersek, O'nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz ve O'nun sözü içimizde olamaz.Simdi de baska ayetlere bakalim.RAB Nuh'a, «Bütün ailenle birlikte gemiye bin» dedi, «Çünkü bu kuşak içinde yalnız seni doğru buldum.RAB, «Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?» dedi, «Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır.»
RAB, «Kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü?» dedi, «Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Onu boş yere yok etmek için beni kışkırttın, ama o doğruluğunu hâlâ sürdürüyor.»Luka:1-5 Yahudiye kralı Hirodes zamanında, Abiya bölüğünden Zekeriya adında bir kâhin vardı. Harun'un soyundan olan karısının adı ise Elizabet'ti. Her ikisi de Tanrı'nın gözünde doğru kişilerdi, Rab'bin tüm buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı.1Yuhanna:3-5 Mesih'in, günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz. 1 Yuhanna:3-6 Mesih'te yaşayan, günah işlemez. Günah işleyen, O'nu ne görmüş, ne de tanımıştır.1 Yuhanna:3-9 Tanrı'dan doğmuş olan, günah işlemez. Çünkü Tanrı'nın tohumu onda yaşar. Tanrı'dan doğmuş olduğu için günah işleyemez.Simdi hiristiyanlara soruyorum. Yukarida kimse dogru yolda degil herkes gunah islemisti diyen ayetler var, asagida da bazi sahislardan ve bunlarin gunahsiz oldugundan bahsediyor. Bu durumda ya en bastaki ayetler yanlis, ya da sonra gelen ayetler yanlis. Siz hangi bolumdekilere inaniyorsunuz? Hangisine inanirsaniz inanin yine de incil`in bir kismini inkar etmis olacaksiniz. Bu durumda siz de cehennemlik olmayacak misiniz?
57-) GE 11:1 There was only one language before the Tower of Babel.GE 10:5, 20, 31 There were many languages before the Tower of Babel.Bakin yukarida ne diyor. Ilk ayette Babil Kulesinin insasindan once Dunya`da sadece TEK dil vardi diyor. Asagidaki ayette de Babil Kulesinin insasindan once dunyada bir suru degisik dil vardi diyor. Ikisi de ayni kitabin 2 degisik bolumunden alindi. Tanri`lari bir turlu karar verememis herhalde? Hangisine inanirsaniz inanin, oburunu inkar edeceginizden kafir olacaksiniz. Bu durumda Incil`e gore dunya`da hic kimse cennete giremeyecektir!
5:cool: Simdi bir dizi ayetle basbasa birakiyorum sizi.... Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra da soyunun Tanrısı olacağım . «Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan bir yabancıdan satın alınmış köleler dahil sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu. Evinizde doğan ya da satın aldığınız her çocuk kesinlikle sünnet edilecek. Bedeninizdeki bu belirti sonsuza dek sürecek antlaşmamın simgesi olacak. Sünnet edilmemiş her erkek halkının arasından atılacak, çünkü antlaşmamı bozmuş demektir.» Gordugunuz ayetlerin hepsi sunnet olmayi siddetle emrediyor. Incil`de bir ayet daha var ki bu ayetleri inkar ediyor. Bu durumda hiristiyanlarin Tanri`si da kafir olmuyor mu? Galatyalılar:6-15 Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur, önemli olan yeni yaratılıştır.Simdi bir hiristiyan "Sunnet olmanin onemi yoktur" derse yukaridaki ayetler onu yalanlar ve o hiristiyan dinden cikar. Bir hiristiyan "sunnet olmak zorunlu" derse de onu da hemen asagidaki ayet yalanlar ve kafir yapar. Peki bu adamlar neye inanacak?
59-)JA 1:13 God tests (tempts) no one.GE 22:1-12, DT 8:2 God tempts (tests) Abraham and Moses.
JG 2:22 God himself says that he does test (tempt).Yukaridaki ayette Tanri kimseyi ayartip kandirarak test etmez diyor. Asagidaki ayetlerin ilkinde Tanri Ibrahim`i, Musa`yi ayartarak test etti diyor. Ikinci ayette de "Tanri kendisi insanlari ayartip test ettigini soyluyor" diyor. Sozlukte Tempt kelimesinin karsiligi "ayartmak, seytana uydurmak" demektir ve incile gore tanri bunu insanlari test etmek icin yapmaktadir ama en bastaki ayette tanri bunu yapmiyor diyor. Simdi tanri test ediyor mu etmiyor mu?

60-) Incil`de ayetler hemen hemen her konuda birbiriyle cakisir durumdadir. Iste bir ornerk daha. Incilde 6 yerde "calmayacaksin" diye ayet vardir. Ayrica 3 yerde «Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.» ayeti gecer. Bu ayet de 2 kere gecer: «`Komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın. İşçinin alacağını sabaha bırakmayacaksın. Simdi Incil`i biraz daha karistiralim ve yeni ayetlere bakalim. Iste bir ornek: «Halkımın Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz. Her kadın Mısırlı komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlılar'ı soyacaksınız.» Incildeki cakismalari bir kenara birakalim, bu ayetlerde Tanri hiristiyanlardan Misir`lilari soymalarini istemektedir!
61-) Evet Incil`deki celiskiler saymakla bitmez. Bir tane daha ornek veriyorum. Asagidaki ayetler incilden alinti.«Ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek, ne de çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecek. Ölecek olan günah işleyen kişidir. Oğul babasının suçundan sorumlu tutulamaz, baba da oğlunun suçundan sorumlu tutulamaz. Doğru kişi doğruluğunun, kötü kişi kötülüğünün karşılığını alacaktır. Ne kadar ilginctir ki asagidaki ayetler de ayni Incil`den alinti:putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, Tanrın RAB, kıskanç bir Tanrı'yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.» `RAB tez öfkelenmez, sevgisi engindir, suçu ve isyanı bağışlar. Ancak suçluyu cezasız bırakmaz; babaların işlediği suçun hesabını üçüncü, dördüncü kuşak çocuklarından sorar.'
62-) Bir de asagidaki ayetlere bakin. «Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB'bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. Simdi de bu ayete bakin:Yeryüzünde kimseye `Baba' demeyin. Çünkü bir tek Babanız var, O da göksel Baba'dır.
63-) Simdi Incil`den ayetler serisi koyacagim asagiya. Dikkatlice okuyun. Ilk grup ile ikinci grup arasindaki celiskiyi kucuk bir cocuk bile farkedecektir. «`Göze göz, dişe diş' denildiğini duydunuz.Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. «`Komşunu sev, düşmanından nefret et' denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Ne guzel ayetler degil mi? Simdi de asagidaki ayetlere bakin. Ayni kitabin baska bolumunden alinti:karşılık can, göze karşılık göz, dişe karşılık diş, ele karşılık el, ayağa karşılık ayak,yaniga karşılık yanık, yaraya karşılık yara, bereye karşılık bere ödenecektir.Yukaridaki ayet de incildeki 3 degisik yerde gecmektedir.
64-) Iste incil`in bir yerinden alinti baska bir ayet: Hayvan yağı ve kan yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca bu kural hep geçerli olacak.'» Bu ayeti inkar eden yine baska bir ayet oluyor: «İnsanı kirleten, ağzına giren değildir. Ağzından çıkandır insanı kirleten.» Mesih'le birlikte ölüp dünyanın temel ilkelerinden kurtulduğunuza göre, dünyada yaşayanlar gibi niçin, «Şunu tutma», «Bunu tatma», «Şuna dokunma» gibi kurallara uyuyorsunuz?Bu kuralların hepsi, kullanıldıkça yok olacak nesnelerle ilgilidir; insanların buyruklarına ve öğretilerine dayanırlar. Kuşkusuz bu kuralların uydurma dindarlık, sahte alçakgönüllülük ve bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır; ama doğal benliğin düşkünlüğünü önlemekte hiçbir yararları yoktur.
65-) Incilde bazi ayetler kizginligi ve ofkeyi yasaklar. Ornegin: Ama ben size diyorum ki, kardeşine karşı öfkelenen her kişi yargılanmayı hak edecek. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurul'un yargısını hak edecek. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecek. Ne kadar guzel degil mi? Simdi de baska ayetlere bakalim. Sinirlenmeyi ve ofkelenmeyi yasaklayan tanri(!) kendisi nasil ofkeleniyor.... Çünkü aranızda olan Tanrınız RAB kıskanç bir Tanrı'dır. Öfkelenirse sizi yeryüzünden yok eder. Bir baska ayet: Horev Dağı'nda RAB'bi öyle kızdırdınız ki, sizi yok edecek kadar öfkelendi. Bir baska ayet daha: RAB böyle birini bağışlamak istemez. RAB'bin öfkesi ve kıskançlığı o kişiye karşı alevlenecek. Bu kitapta yazılı bütün lanetler başına yağacak ve RAB onun adını göğün altından silecektir. Ve son bir tane daha: Tanrı olmayan ilahlarla beni kıskandırdılar; değersiz putlarıyla beni öfkelendirdiler. Ne kadar sevgi dolu bir tanriymis bu hiristiyanlarin tanrisi.....
66-) Tanri incilde insanlara once: Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. diye seslenirken kendisi neden buna uymaz? Baska bir ayette: Kendisinden nefret edenlere ise üzerlerine yıkım göndererek karşılık verir. RAB kendisinden nefret edene karşılık vermekte gecikmeyecek.
67-) Incil`de peygamberlere de mesaj verilmektedir. Soyle ki: Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.' «`Bir sözün RAB'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz?' diye düşünebilirsiniz. Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.» Yani peygamberlerin bazilarini yalancilikla sucluyor. Baska bir ayette ise olaya aciklik (!) getiriliyor. Ayet soyle: " «`Bir peygamber ayartılır da bir söz söylerse, onu ayartan benim. Elimi ona karşı uzatacağım, onu halkım İsrail'in arasından çıkarıp yok edeceğim.Suçlarının cezasını çekecekler. Peygamber de ona danışan da aynı şekilde cezalandırılacak." Yani tanri simdi de peygamberi ayartan benim diyor ama yine de peygamber`in oldurulmesi gerektigini soyluyor. Peki tanri bir peygamberi nicin yaniltiyor? Insanlikla oyun mu oynuyor? Bu maddenin basindaki ayetlerde peygamberi yalanci diyen tanri sonraki ayette sucu uzerine mi aliyor? Bu celiski degilse nedir?
6:cool: Iki tane ingilizce ayet yazacagim. DT 24:1-5 A man can divorce his wife simply because she displeases him and both he and his wife can remarry. MK 10:2-12 Divorce is wrong, and to remarry is to commit adultery. Ikinci ayetin bahsi zaten yukarida gecmisti ama simdi yeniden bu ayeti gundeme getiriyoruz. Ilk ayette "eger bir adam esi tarafindan memnun edilemezse adam esini bosayabilir ve ikisi de sonra yeniden evlenebilir" deniyor. Ikinci ayette ise "bosanmak yasaktir, bosandiktan sonra yeniden evlenen zina etmis olur" deniyor. Hiristiyanlar hangi ayeti ornek aliyorlar?
69-) JN 3:13 Only the Son of Man (Jesus) has ever ascended to heaven. 2KI 2:11 Elijah went up to heaven. 2CO 12:2-4 An unnamed man, known to Paul, went up to heaven and came back.HE 11:5 Enoch was translated to heaven.Ilk ayette Isa`dan baska hic kimse goge yukselmemistir deniyor. Sonraki ayetlerde sirasiyla "Ilyas, Paul ve Henok" isimlerini tasiyan 3 kisinin goge yukseldigini anlatiyor. Isa`dan baska kimse goge yukselmemistir ayetine inananlar diger 3 ayeti inkar ediyorlar, onlara inanlar da ilk ayeti inkar ediyorlar. Yani incil`e inansaniz da inanmasaniz da hiristiyanlikta kafir oluyorsunuz.
70-) PS 30:5, JE 3:12, MI 7:18 God's anger does not last forever. JE 17:4, MT 25:46 It does last forever. (He has provided for eternal punishment.) Incildeki 3 yerde "Tanri`nin ofkesi kisa surelidir, gecer" deniyor ama 2 ayette de Tanri`nin "ofkesi de azabi da sonsuzdur. " deniyor.
71-) Birbiriyle celisen ayetlere devam. Bu listeye yuzlerce ayet eklenebilir (belki de incilin tamami eklenebilir) Iste yeni bir ornek:" «Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir. Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
Simdi de bununla celisen ayetler:"İhtiyatlı kişinin bilgeliği, ne yapacağını bilmektir, Akılsızların ahmaklığıysa aldanmaktır. Kişi kendi yakınlarına, özellikle ev halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiş, imansızdan beter olmuş olur.Ayni ayetlerin ingilizcesinde de ilki icin "yarinin endisesini yasamayin, Tanri sizin icin herseyi halleder" deniyor ve bir sonraki ayet icin "akilli insan ne yapacagini bilen planlayan kisidir" deniyor.
72-) Hiristiyanlarin inandigi tanri nasil bir tanridir ki daha dunyadan haberi yok. Iste size 2 ayet. Hz Yusuf`un babasinin kim olduguna karar verememis incil....a-)Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı.Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu. b-)İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu.Yusuf da Eli oğlu,Peki Hz Yusuf`un babasi Hz Yakup mu yoksa Heli mi?
73-) Bir ayette Hz Davud ile Hz Isa`nin arasindaki zaman farkinin 28 kusak oldugu soyleniyor. Davut'tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih'e kadar da on dört kuşak geçti. Luka 3:23-38. ayetler arasinda da Hz Davud ile Hz Isa arasindaki kusaklar sayiliyor ve toplam 43 kusak sayiliyor. Tanri sayi saymayi mi bilmiyor yoksa Incil ilahi kitap degil mi?!?! Insan bari mantikli bir sekilde degistirir kitabi....
74-) Matta 5:22`de "Anger by itself is a sin." deniyor. Bunun turkce tercumesi "ofke tek basina da gunahtir" Efesler 4:26`da da Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Yani ofke tek basina bir gunah olarak sayilmiyor.
75-) Simdi de yeni ayetlere bakalim. Bir ornek: «Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. «Ben size şunu söyleyeyim: dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. Simdi de bu ayetleri yalanlayan ayetlere bakalim: "Biri O'na, «Rab» dedi, «kurtulanların sayısı az mı olacak?»İsa oradakilere şöyle dedi: «Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim, çok kişi içeri girmek isteyecek, ama giremeyecek.
76-) JN 3:16, RO 3:20-26, EP 2:8-9, GA 2:16 We are justified by faith, not by works.MT 7:21, RO 2:6, 13, JA 2:24 We are justified by works, not by faith.Ilk ayet incilde 4 yerde geciyor ve ikinci ayet de 3 yerde geciyor. Ilkinde "biz imanimizla yargilaniriz yaptiklarimizla degil" diyor. Yani o ayete gore ne kadar gunah islersen isle, imanin oldugu surece cennete girersin. Ikinci ayette ise "biz yaptiklarimizla yargilaniriz, imanimizla degil" diyor. Yani iman yetmiyor, iyi seyler de yapmak gerekiyor. Iki ayet birbirinin tamamen zitti.
77-) Elcilerin Isleri 2-22: O zaman Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır.'
Matta 7-21: «Beni, `Rab! Rab!' diye çağıran herkes Göklerin Egemenliğine girecek değildir.
7:cool: Matta 16-18 Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.»Ama İsa dönüp Petrus'a şöyle dedi: «Çekil önümden, Şeytan! Sen yolumda engelsin. Senin düşüncelerin Tanrı'nın değil, insanın düşünceleridir.» Simdi Petrus seytan mi yoksa goklerin egemenliginin anahtalarinin sahibi mi?
79-) Hiristiyanliga gore Yahuda Hz Isa`yi ispiyonlamistir ve bundan sonra Hz Isa carmiha gerilmistir. Bundan sonra gelisen olaylar incilde 2 sekilde anlatilir. A-) İsa'yı ele veren Yahuda, O'nun mahkûm edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. Otuz gümüşü başkâhinlere ve ihtiyarlara geri götürdü. «Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim» dedi.Onlar ise, «Bundan bize ne? Onu sen düşün» dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı, gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, «Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz» dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere Çömlekçi Tarlasını satın aldılar. Matta 27:3-7
B-) O günlerde Petrus, yaklaşık yüz yirmi kardeşten oluşan bir topluluğun ortasında ayağa kalkıp şöyle konuştu: «Kardeşler, Kutsal Ruh'un, İsa'yı tutuklayanlara kılavuzluk eden Yahuda ile ilgili olarak Davut'un ağzıyla önceden bildirdiği Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi gerekiyordu. Yahuda bizden biri sayılmış ve bu hizmette yerini almıştı.»Bu adam, yaptığı kötülüğün karşılığında aldığı ücretle bir tarla satın aldı. Sonra baş aşağı düştü, bedeni yarıldı ve bütün bağırsakları dışarı döküldü. Kudüs'te yaşayan herkes olayı duydu. Tarlaya kendi dillerinde `Kan tarlası' anlamına gelen `Hakeldema' adını verdiler. Elcilerin Isleri 1:16-19Simdi hikayet Incil`de iki sekilde anlatiliyor. Ilkine gore tarlayi satin alan kahinler ama ikinciye gore tarlayi Yahuda bizzat kendi satin almis. Peki bunlarin hangisi dogru? Iclerinden ikisi de dogru olamayacagina gore biri yanlis. Bu durumda incildeki ayetlerin bir kisminin yanlis oldugu bir kez daha kanitlanmis oluyor.80-) Hz Isa oldukten(!) sonra kadinlar onun mezarini ziyarete gidiyorlar. Olaylar soyle gelisiyor:Kadınlar, hem korku hem büyük sevinç içinde, çabucak mezardan uzaklaşıp koşa koşa İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. Mezardan dönen kadınlar bütün bunları Onbirlere ve diğerlerinin hepsine bildirdiler.Baska ayetlerde ayni olay soyle geciyor:Kadınlar mezardan çıkıp kaçtılar. Onları bir titreme, bir şaşkınlık almıştı. Korkularından kimseye bir şey söylemediler.
81-) Hiristiyanlik koleligi onaylar!Ayrıca aranızda yaşayan yabancıların çocuklarını, ister ülkenizde doğmuş olsun ister olmasın, satın alıp onlara sahip olabilirsiniz. Lev 25-4582-) Rab pisman olur mu yoksa olmaz mi?
mal:3-6 «Ben RAB'bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!
say:23-19 Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin; İnsan soyundan değil ki, Düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine cik:32-14 Böylece RAB halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.yar:6-6 İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladıyar:6-7 «Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım» dedi, «Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.
 
Günahlar nasıl affedilir… ve nasıl para kazanılır
Kilisenin tarihi, kendi ilk fikirlerinin, inançlarının ve geleneklerinin tam ve mutlak bir inkârıdır. Ortaçağ ve Rönesans Papalık tarihi –emsalsiz bir rezillik ve suç tarihi– üzerine sayısız ciltler yazılmıştır. Burada, gerçek durumu özetleyen ve bununla ikiyüzlü mitler arasındaki uçurumu gösteren bir örnekle yetineceğiz.
1517 yılında, Papa X. Leo, kişinin ruhunu makul bir para karşılığında kurtarabilmesi için Taxa Camerae’yi başlattı. Bu basit tedbirle, ne kadar kötü olursa olsun bağışlanamayacak suç yoktu. 35 madde arasından şunları okuyoruz:

“1. İster rahibelerle, ister kendi kuzenleriyle, yeğenleriyle ya da kızlarıyla (aynen böyle!), yani bir şekilde herhangi bir kadınla cinsel günah işleyen bir rahip, 67 pound 12 şilin ödemesi karşılığında bağışlanacaktır.

2. Eğer rahip, zina günahıyla birlikte doğaya ya da hayvanlara karşı işlenmiş günahlarının da bağışlanmasını istiyorsa, 219 pound 15 şilin ödemek zorundadır. Fakat kadınlarla değil de sadece oğlanlarla ve hayvanlarla doğal olmayan günahlar işlemişse, 131 pound 15 şilin ödemelidir.

3. Bir bakirenin kızlığını bozan rahip, 2 pound 8 şilin ödemelidir

4. İster kaldığı manastırda ister dışarıda, aynı anda veya art arda bir ya da birden çok erkeğe kendini veren rahibe, baş rahibenin saygısını kazanmak istiyorsa 131 pound 15 şilin ödemelidir.

7. Tüm davalardan azade tutulmak ve yasak ilişkilerini sürdürmek için geniş bir muafiyet elde etmek isteyen zinacı bir kadın, Papaya 87 pound 3 şilin ödeyecektir. Aynı şekilde, koca da aynı miktarı ödeyecektir, eğer koca kendi çocuklarıyla ensest ilişkiye girmişse, ek olarak 6 poundluk bir vicdani ödeme yapacaktır.

8. Tecavüz, soygun veya kundakçılık suçları için eziyet yapılmaması ve bağışlanması, suçluya 131 pound 7 şiline mal olur.

9. Ruhban kesime ait olmayan birinin şahsında gerçekleşen adi cinayetin bağışlanma bedeli 15 pound 3 penstir.

10. Eğer katil aynı gün iki veya daha fazla kişinin ölmesine neden olmuşsa, bir kişiyi öldürmüş gibi ödeme yapar.

11. Karısına kötü davranan koca, kilise kasasına 3 pound 4 şilin öder; eğer karısını öldürmüşse 17 pound 15 şilin, eğer karısını başka biri ile evlenmek için öldürmüşse ekstra olarak 32 pound 9 şilin öder. Kocaya suç işlerken yardım edenler adam başı 2 poundla bağışlanır.

12. Çocuğunu boğarak öldüren baba 17 pound 15 şilin ödemelidir [yani bir yabancıyı öldürmekten 2 pound daha fazla], baba bunu annenin izni ile yapmışsa bağışlanması için 27 pound 1 şilin ödemelidir.

Kürtaj da kolayca bağışlanabilmekteydi:

13. Kendi çocuğunu rahminden çıkararak yok eden annenin ve suça katkıda bulunan kocanın, her ikisi birden 17 pound 15 şilin ödemelidir. Kendisinin olmayan bir çocuğun kürtajını kolaylaştıranlar 1 pound eksik öderler.

14. Kardeş, kız kardeş, anne ya da babasını öldüren 17 pound 5 şilin ödemelidir.

Bununla birlikte, hiyerarşinin yüksek kademelerindeki piskopos veya baş keşiş öldürülürse, ödenecek miktar çok ağır biçimde artıyordu; ilk saldırı için 131 pound 14 şilin, geri kalanlar için yarı miktarı. (15). Üstelik katil “çeşitli zamanlarda birçok rahibi öldürürse, ilk cinayet için 137 pound 6 şilin ve geri kalanlar için de bunun yarısını ödemek zorundaydı.” (16)

Fakat cinayet, tecavüz veya çocuk öldürmekten çok daha ağırı, menfur dinsel sapkınlık suçuydu; yani resmi Kilisenin fikirlerinden farklı fikirlere sahip olmak. Kadın ya da erkek bir sapkın, fikirlerinden dönmüş olsa bile toplam 269 pound ödemek zorundayken, “yakılmış, asılmış ya da herhangi bir şekilde idam edilmiş bir sapkının oğlunun itibarı 218 pound 16 şilin 9 penslik ödeme yapmadığı sürece iade edilemez”di. (19)

Liste, sahtekârlık, kaçakçılık, borçların ödenmemesi, kutsal günlerde et yeme, papazlık rütbesi almak isteyen rahiplerin gayri meşru çocukları ve hatta rahip olmak isteyen hadımlarla (33. maddeye göre en az 310 pound 16 şilin ödemeliydiler) devam ediyor.

Bu çıkarcı rezillik listesine rağmen, Papa X. Leo, Katolik tarihçiler tarafından “Kilise tarihinde papalık makamının en parlak ve belki de en tehlikeli döneminin” baş kişisi olarak tanımlanır. (Bakınız: P. Rodríguez, (1997). Mentiras fundamentales de la Iglesia católica. Barcelona: Ediciones B., Anexo, s.397-400.)

Günümüzde Kilise
“Günlük hayatınızın her dakikası teorinizi yalanlamıyor mu? Aldatıldığınızda mahkemeye başvurmayı yanlış mı buluyorsunuz? Ama havari bunun yanlış olduğunu yazıyor. Sol yanağınıza tokat atıldığında sağ yanağınızı mı uzatıyorsunuz, saldırı girişimlerinde mi bulunuyorsunuz? Ama İncil bunu yasaklıyor […] Açtığınız davaların ve medeni yasaların büyük bölümü mülkle ilgili değil mi? Ama size hazinenizin bu dünyaya ait olmadığı söylendi.” (Marx ve Engels, Din Üzerine, “Kölnische Zeitung’un 179. Sayısının Başyazısı”.)

Modern toplumda Kilisenin etkinlikleri, Marx’ın yukarıdaki alıntıda işaret ettiği gibi, çarpıcı çelişkilere ve ikiyüzlülüğe dayanır. İlk Hıristiyanlığın devrimci geleneklerinin şu anki durumla kesinlikle ilgisi yoktur. M.S. 4. yüzyılda Hıristiyanlık hareketi devlet tarafından gasp edildiğinden ve ezenlerin bir aracına dönüştürüldüğünden beri, Hıristiyan Kilisesi yoksulların karşısında zenginlerin ve güçlülerin tarafında yer almıştır. Bugün belli başlı kiliseler, hem Müslüman hem de Hıristiyan ülkelerde, büyük sermayeye sıkıca bağlı, devletten muazzam paralar alan zengin kurumlardır.

İspanya’da devlet, son zamanlara kadar, Katolik Kilisesine, toprak, emlâk ve banka hesaplarından oluşan muazzam servetine ek olarak, dindar olsun ya da olmasın tüm vatandaşların ödediği vergilerden düzenli bir şekilde para yardımı yapıyordu ve İspanyol halkına bu vergi hakkında hiçbir açıklama yapılmıyordu. Bu durum Kilisenin devletle olan ilişkisinde ayrıcalıklı ve kazançlı bir konum elde ettiği diğer ülkeler için de geçerlidir. Kişi din hakkında ne düşünürse düşünsün, bu durum demokrasinin açıkça kabul edilemez bir ihlalidir. Artık her ne kadar İspanyol vergi mükelleflerine Kiliseye bağış yapıp yapmama konusunda seçme hakkı verilse de, Kiliseye halen kamu fonlarını kullanmada ayrıcalıklı bir konum verilmektedir.

Ortaçağda, Katolik Kilisesi tefeciliğin (faizle borç para vermek) ölümcül bir günah olduğunu açıklarken, şimdi Vatikan’ın büyük bir bankası bulunuyor ve muazzam bir servete ve güce sahip. İngiliz Kilisesi, sayısız ticari çıkarları bir yana, Britanya’daki en büyük emlâk sahiplerinden biridir. Aynı durumun her yerde var olduğunu göstermek çok kolaydır. Bu olgu sadece Hıristiyan diniyle de sınırlı değildir. Kuran da tefeciliği yasaklar, ama tüm sözde İslami ülkelerde büyük bankaların sahipleri Müslümanlardır. Bu gerçeği saklamak için her türlü numaraya başvurdukları doğrudur, ama hâlâ insanlardan aynı şekilde faiz sızdırılmaktadır.

Kiliseler politik olarak gericiliği sistematik biçimde desteklemişlerdir. 1930’larda Katolik piskoposlar, İspanyol işçileri ve köylüleri ezme seferberliğinde Franco’nun ordularını kutsamıştı. Faşist İspanyol basını, sık sık faşist selamı veren baş keşişlerin resimlerini basıyordu. Papa XII. Pius, Hitler’i ve Mussolini’yi destekledi. Papa, milyonlarca insanın Nazi ölüm kamplarında yok edilmesi karşısında sessiz kalmış ve, resmi olarak Vatikan’ın İkinci Dünya Savaşında tarafsız kaldığı varsayılsa da, gerçekte Nazi yanlılığı açıkça belgelenmiştir. G. Lewy şöyle yazıyor:

“Hitler egemenliğinin başından sonuna kadar, piskoposlar, inananlara, Hitler hükümetini itaat edilmesi gereken meşru bir otorite olarak kabul etmeyi öğütlemekten asla bıkmadılar […] 8 Kasım 1939’da, Münih’te Hitler’e düzenlenen başarısız suikasttan sonra, Kardinal Bertram Alman piskoposluğu adına ve Kardinal Faulhaber Bavyera piskoposları adına Hitler’e kutlama telgrafları göndermişlerdi. Almanya’daki tüm Katolik basın, Reichspresskammer’den gelen talimat doğrultusunda, bunun Führer’i koruyan mucizevi bir ilahi takdir olduğundan bahsediyordu.” (G. Lewy, The Catholic Church and Nazi Germany, NY, 1965, s.310-11)

“Alman dokümanları iki önemli noktada birbirini etkileyici bir şekilde tutmaktadır”, diyor Saul Freidhandler ve ekliyor, “Birincisi, görünüşe göre Bağımsız Papalık, Nazi rejiminin niteliği nedeniyle azalmış görünmeyen ve 1944’e kadar da yalanlanmamış bir biçimde Almanya’dan yana bir tercih yaptı; ikincisi, XII. Pius hiçbir şeyden korkmadığı kadar Avrupa’nın Bolşevikleşmesinden korkuyordu ve göründüğü kadarıyla, sonunda Batılı Müttefiklerle uzlaşsaydı Hitler Almanya’sının Sovyetler Birliği’nin Batıya doğru ilerlemesinin önünde başlıca duvar olacağını umuyordu.” (Saul Friedhandler, Pius XII and the Third Reich, A Documentation, NY, 1958, s.236, vurgu benim, AW.)

Düşünce tarihinde, Kilise daima en gerici türden bir rol üstlenmiştir. Galileo Galilei Kutsal Engizisyonun işkence tehdidi altında fikirlerinden dönmeye zorlandı. Giordano Bruno kazıkta yakıldı.

Toplumsal yasama alanında ve özellikle kadın haklarında, Roma Katolik Kilisesi daima gerici bir rol oynamıştır. Hâlâ boşanma, gebelikten korunma hakkını yasaklayarak kadınların kendi vücutları üzerinde söz sahibi olma hakkını reddetmektedir. Mevcut Papa Karol Wojtyla bu konuda açık sözlü biri. Yapay yollarla gebelikten korunmaya Kilisenin gösterdiği ısrarlı muhalefetin sonuçları, özellikle AIDS bakımından feci olmuştur. Oysa Amerikan Katolikleri arasında yapılan 1999 tarihli Gallop anketi, ruhban sınıftan olmayan kesimin %80’inin ve papazların da %50’sinin yapay yollarla gebelikten korunmayı onayladığını ortaya koymuştur. Maryland Üniversitesinin yaptığı bir anket ise, Katoliklerin üçte ikisinin, vicdanlarının papa ile uyuşmadığı yerde kendi vicdanlarını dinleyecekleri konusunda hem fikir olduklarını göstermiştir. Benzer rakamlar diğer gelişmiş ülkeler için de aktarılabilir.

Politika alanında, şu anki Papa, sözünü sakınmayan bir gericidir ve Marksizmin ve sosyalizmin düşmanıdır. Onun iktidara gelmesine yardım eden, İtalya, İspanya ve diğer ülkelerdeki politik yaşamın her köşesinde kolları olan ünlü Katolik Mafya Opus Dei idi.
 
Merhaba "hakan2034",

----- " HACLI ZİHNİYETİNDE OLANLARA "...

Bunu bu yazinin altina yazilma nedenini anlami$ degilim!

Haçli Seferleri igrenç bir olaydir ve YARATICIMIZIN tasvip etmedigi tarihsel bir leke!


----- " 1-) Dininizin reklamını yaparken nicin Islam`ı karalıyorsunuz. Sadece kendi dininizi anlatarak (muslumanların yaptıgı gibi) taraftar toplayamayacagınızı anladıgınız icin mi? ", yazmi$siniz...

Islam'la ilgili TEK BiR NOKTA var mi bu yazida?

Ho$çakalin.
 
Hem Kitab-ı mukaddes savunucusu olmak, hemde Haclı zihniyetinde olmamak!...

Her neyse başlığı beğenmiyorsanız problem değil,
diğer soruların muhatabı olduğunuzu düşünerek

cevaplarınızı bekliyorum.
 
YESHUA;Merhaba,

YARATICIMIZIN bilmemizi ve iMAN etmemizi istedigi çok önemli konular:

ya dostum illede birşeyler yazacaksan sadece süpermeydanda yaz hertarafa aynı konuyu açmışsın nette senin boş sözlerinden boş yer kalmamış
hane fikirlerini yazıp açıklama yapamıyorsan yorum arkadaşların kopyala yapıştır yapmadan fikirlerini yaz arkadaşım

merhaba atmaca diye başlamazsın sanırım 😄 😄
daha etkileyici ol yazılarını acele ederek yazmassan yani bu yazıları bir iş yapıyormuş gibi deyilde insanlarla düşüncelerini paylaşıyormuş gibi yaz
iman etmedikce cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikce gerçek imana eremezsiniz
 
Merhaba "hakan2034",

----- " Günahlar nasıl affedilir… ve nasıl para kazanılır "

Mukaddes Kitap'ta "Papaz, Rahip, Rahibe yani kisacasi RUHBAN SINIFA, Haçli Seferlerine, Günah çikarma olayina, Teslis ögretisine vs. YER YOKTUR...

O nedenle bunlari copy-paste yapmaniz pek bir anlam ifade etmiyor.

Ho$çakalin...
 
Merghaba "atmaca",

----- " ya dostum illede birşeyler yazacaksan sadece süpermeydanda yaz hertarafa aynı konuyu açmışsın nette senin boş sözlerinden boş yer kalmamış "

Amacim HERKESiN Mukaddes kitap Mesajlarindan haberdar olmasidir yani ula$abildigim kadar insana ula$maktir amacim, bu nedenle Forumlarda yaziyorum!

Dikkat ederseniz Size "bo$" gelen bu sözlerim, Allahin Kitaplarina dayanir mesela bu Topic'teci yazimin tamami "Ayetlerden" olu$uyor yani Tanrisal Ilhamla kaydettirilmi$ ayetlerden ve bana ait TEK bir yorum yok!

----- " hane fikirlerini yazıp açıklama yapamıyorsan yorum arkadaşların kopyala yapıştır yapmadan fikirlerini yaz arkadaşım "

Yazilarin tamami bana aittir ve emin olun çaba harcadim bu yazilar için.

----- " daha etkileyici ol yazılarını acele ederek yazmassan yani bu yazıları bir iş yapıyormuş gibi deyilde insanlarla düşüncelerini paylaşıyormuş gibi yaz "

Herkesi bir TARZI vardir, benim de Dü$üncelerimi payla$ma tarzim bu.

Ho$çakalin...
 
Mukaddes Kitap'ta "Papaz, Rahip, Rahibe yani kisacasi RUHBAN SINIFA, Haçli Seferlerine, Günah çikarma olayina, Teslis ögretisine vs. YER YOKTUR...

Senin samimiyetinden şüphe etmiyorum.

Ancak biraz gerçekçi olmaya davet ediyorum seni YESHUA
Sadece okuduklarımla cevap vermiyorum sana, emin ol ki yazdıklarım hakkında çok kapsamlı araştırmalarım mevcut.

Üstteki yazılanları senin kabul etmemen, ister istemez mevcut olan Kutsal Kitaplar (İncil, tevrat, zebur) hakkında detaylı bilgi sahibi olmadığının sinyalini veriyorsun desem, bana kırılmazsın sanırım.

Açtığın konular temelde hep aynı.
Aynı konuları birçok yerde neden açtığını anlamış değilim, YESHUA
Birisine yazılan cevap, diğer açtığın konuya da yazılma gereği duyuluyor.
Böyle olunca da karmaşık bir durum ortaya çıkıyor.

Şunun da altını çizmeden geçemeyeceğim.
Mevcut olan Kutsal Kitapların değiştirildiğini bütün Müslümanlar net bir şekilde bilir.
Haa... bunu ispat et dersen,
Kutsal Kitaplar hakkında yüzleri bulan çelişkileri sana buradan tek tek yazarım.
 
Üst