$EYTAN...

Merhaba,

-"$EYTAN", "KAR$I KOYAN" demektir.

- "iBLiS", "iFTiRACI" demektir.

ALLAHIN YARATTIGI BiR $EY KUSURLU OLABiLiR Mi? ADALETSiZLiGiN TEMELiNDE YARATICIMIZ OLABiLiR Mi? TANRI BiRiSiNi "KÖTÜ" OLARAK YARATABiLiR Mi?

-KESiNLiKLE HAYIR!

Davud peygamber Allah hakkinda :

*** " Sen Kötülükten ho$lanan Allah degilsin, Senin yaninda $er konmaz." (ZEBUR)

Musa peygamber de :

*** " Kayadir O nun i$i tamdir; çünkü bütün yollari haktir; sadakat Allahidir ve haksizlik etmez, sadik ve dogru olan O' dur" (TEVRAT)
-

DAHA SONRA "$EYTAN" HALiNE GELEN BU RUHi YARATIK, YARATILDIGINDA "KUSURSUZDU".

-Allah yarattigi tüm zeka sahiplerine "ÖZGÜR iRADE" vermi$tir.

Isa peygamber $eytan hakkinda:

*** " O kendi yolunda yürümeye ba$ladiginda Katil oldu; HAKiKAT YOLUNDA KALMADI." dedi.

"HAKiKAT YOLUNDA KALMADI" iFADESiYLE $EYTAN'IN BiR DÖNEM "HAKiKATTE" KALDIGI ANLA$ILIYOR.

Bu ruhi yaratik, kendisine yaratili$tan verilen "ÖZGÜR iRADESiNi" kötüye kullandi ve Kendisinde "ÜSTÜNLÜK" ve "KiBiR" geli$tirerek sadece Allaha ait olan tapinmayi kiskanip, kendisine tapinilmasini arzuladi!

Bu sagliksiz arzu sonucunda harekete geçti ve ilk insan çifti olan Adem ve Havva'yi, Yaraticilarina itaat etmekten vazgeçirmeyi ba$ararak, kendi yanina çekti!

Bunun sonucunda kendi kendisini "$EYTAN " durumuna getirmi$ oldu yani "KAR$I KOYAN" oldu!

Sonuç olarak:

ALLAH'IN, BU RUHi YARATIGIN "KÖTÜ" OLMASINDA KESiNLiKLE ROLÜ YOKTUR!

Ho$çakalin...
 
Merhaba,

bu yazi da kismen "Izlenme" orani yüksek olan bir yazi ancak TEK 1 yorum yapilmami$ olmasi bana ilginç geldi!
 
Üst