Anarşizm Nedir Anarşist kime denir

anarşizm nedir ve amaçları nelerdir , anarşizm temsilcileri , anarşizm nedir pdf , anarşist komünizm , anarşist sözler , anarşizm kullanıcıların yaptığı diğer aramalar , anarşizm kitapları , anarşizm sembolü

Anarşizm veya kargaşacılık, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşi, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir.

Bu hareketler, merkezi politik yapılar, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve ekonomik kurumlar yerine toplumsal ilişkilere dayanan gönüllü etkileşim ve özyönetimi savunur, özgürlük ve otonomi ile karakterize edilen bir toplumu arzular. Bu felsefeler, anarşi terimiyle özgür bireylerin gönüllü etkileşimine dayanan bir toplumu, bireylerin ve toplulukların alınan kararlardan etkilendikleri ölçüde söz sahibi olması düşüncesini ifade eder.

Zorlayıcı kurumlara ve toplumsal bazlı hiyerarşilere karşı olmak anarşizmin asli ilkelerindendir ve ayrıca anarşizm gönüllülüğe dayanan bir toplumun nasıl işleyeceği konusunda olumlu bir görüşü ifade eder. Anarşist felsefeler arasında hatrı sayılır bir çeşitlilik vardır. Şiddetin anarşizmdeki yeri, ne tür bir ekonomik sistemin olması gerektiği, çevre ve endüstriyalizm hakkında sorular ve diğer hareketlerde anarşistlerin rolleri gibi farklı alanlarda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Anarşist akımlar bu nedenlerle birbirlerinden çok farklı ve hatta karşı olabilirler. Örneğin anarşist komünizmin yanı sıra Hristiyan anarşizm gibi anarşist akımlar da mevcuttur.

"Anarşi" ve "anarşizm" kelimeleri Yunanca an ("-sız", olumsuzluk eki) archos ("yönetici") kelimesinden türemiştir. Bu yüzden anarşizm en genel anlamı ile yönetimin gereksiz olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği yönündeki inanç ve düşüncedir. "Anarşi" kelimesi, pek çok anarşistin kullandığı biçimiyle kaos veya anomi anl***** gelmez, gönüllü toplumsal ilişkilere dayanan bir toplumu ifade eder.

Ünlü Anarşistler
Peter Alexeyevich Kropotkin
Emma Goldman
Max Stirner
Mihail Bakunin
Ursula K Le Guin
Michel Foucault
Daniel Guérin
Unabomber
Rudolf Rocker
Nestor Makhno
Buenaventura Durruti
Murray Bookchin
George Woodcock
Peter Grimes
Errico Malatesta
Emile Armand
Oscar Wilde
John Zerzan
Pierre-Joseph Proudhon
William Godwin
Alexander Berkman
Joseph Déjacque
Pablo Picasso
Noam Chomsky
Louise Michel
Franz Kafka
 
ilk paragrafı sen yazdın herhalde. dier üç paragraf anarşizmi iyi anlatmış, ama birincisi hem takip eden üç paragrafla çelişiyor, hem de yanlış bilgi veriyor.

anarşistler listesine baktım da Michel Foucault, Oscar Wilde, Franz Kafka ve Pablo Picasso'nun anarşist olduğu nerede yazıyor? ilki belki, ikincisi özgürlükçü sosyalist denebilir, kafkaya politik ideoloji atfetmek birazzorlama olmuş, picasso ise komünist parti üyesi olmasa bile sempatizanıydı sanırım, anarşist olması oldukça zor.
 

SAHARAY

Anarşist;

Asi, bölücü,kışkırtıcı,tahrikçi,isyankar,komplocu...Sözlük anlamı böyle...

Başka türlü bir anlamı varsa bilenler açıklasın lütfen...
 
Toplumsal yaşamı düzenleyen tüm kurum ve kuralları reddeden anarşizm doğal olarak ahlak kurallarının egemenliğini de reddeder. Bireysel iradenin her şeyin üstünde olduğunu savunan anarşizmin kurucusu Proudhon ve diğer temsilcileri Bakunin Kropotkin ve Stirner ahlak yasalarının diğer yasalar gibi insanları kolay yönetmek için uydurulduğunu savunurlar.
 
Her türlü hiyeralşiye karşıtlığı; devletsizliği savunan siyasi bir kavramdır. Bu kurama göre her türlü çatışmann sebebi devlettir, doğal yaşama dönemindeki gibi devletsiz bir düzen kurulmalıdır. Sanıldığının aksine ütopik değildir, çünkü yaşanmıştır.
 
Merhaba!

1960 li yillarda Pariste “Dünyayı istiyoruz, hemen şimdi istiyoruz” diye bagiran
Kızıl Dany, Kızıl Rudy nin yol actigi devrimsel olaylar.
 
-İnsanların devletin ya da iktidarın yönlendirmelerine, sınırlamalarına uymaları için hiçbir zorunluluk yoktur.
-Bu nedenle devlet ve iktidar ortadan kaldırılmalıdır.
-İktidarsız (erksiz), devletsiz (hükümetsiz) bir toplumsal düzen olanaklıdır ve bu düzene ulaşmak
-iktidar, devlet, özel mülkiyet insanın özgürlüğünün önündeki en önemli engellerdir.
 
tipik süslü sosyalizm söylemleridir. ama yaşanması ve yaşatılması ne yazık ki olanak dışıdır. insan yaratılıştan içinde olumsuzluklar barındıran varlıktır.

örneğin yaşadığım bir olay; oturduğum apartmanda katı yakıt sistemi vardı ve herkesin dairesinin kullanım alanına göre hesaplanıp bir yıllık yakıt alacağı miktarı yönetici belirliyor ve kontrol ediyordu. sonradan doğalgaz bağlandı. yapılan oylamada ferdi sistem oy çokluğu ile kabul edildi. herkes kombi bağlattı vs. vs.

bir ara bina bodrumundaki sığınağa inmem gerekti. gördüklerime inanamadım. her tarafta sökülmüş ve konmuş radyatörler vardı. oysa herkes ısınamamaktan bahsediyordu. oysa ısınamayanlar radyatör sökmüşlerdi!

ne yazık ki, yıllarca tutumlu ve sorumlu davranmamın zararı kendime olmuştu. oysa ben idealisttim ama karşılığını aldatılmakla almıştım. meğerse ortak paylaşım insanların kötü davranış sergilemelerini destekliyormuş. yani:

bencil olursam zararı başkaları görüyor ve ödüyor, idealist ve erdemli davranırsam başkaları fayda sağlıyor.
bu nedenle ortak mülkiyete ne yazık ki, destek veremiyorum....
 
Merhaba

ANARŞİ:

Olumsuz, zann'a bağlı ve
- ..eğer..ise.. ekleri alarak,
- "ŞAYET" ile şüphe içinde,
- eğip-bükerek..
- fikirler yürütmek, aslı olmayan akıl yollarında
gezmek ve
..bir anlamda ve belki şöyle;

"O belde!
Hangi kıt'a-yı muhayyelde?
Hangi bir nehr-i dur ile mahdud?
Bir yalan yer midir veya mevcud.
"
(A. Haşim)
 
Üst