• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

Norveç'in 15 ibretli özelliği

Norveç’in 15 İbretli Özelliği
Mehmet Şevket Eygi
19.02.2007

İSKANDİNAV ülkesi Norveç’in biz Türkiyelileri ilgilendiren çok ibretli özellikleri bulunmaktadır. Bu yazımda onun onbeş ibretli özelliğinden bahs edeceğim.

BİRİNCİSİ: Norveç bir Avrupa ülkesi olmasına rağmen Avrupa Birliği üyesi değildir.Niçin? Çünkü halkı istememiştir. Peki bundan dolayı Norveç’e bir eksiklik gelmiş midir, herhangi bir zarara uğramış mıdır? Hayır, zerrece zarar görmemiştir. Demek ki, ülkemizin AB’ye üye olması refahı, saadet ve selameti için gerekli değildir, şart değildir, hele hiç zarurî değildir.

İKİNCİSİ: Norveç’te fert başına düşen millî gelir yılda 40 bin doların üzerindedir. Yani iyi idare edilen ve sağlıklı bir yapıya sahip olan bir ülkede böyle yüksek bir gelir olabilir. Gelirin artması için ille de AB üyesi olmak gerekmez.

ÜÇÜNCÜSÜ: Norveç’in nüfusu 4,5 milyondur. Kuzey denizinde çok zor şartlar altında deniz üzerine kurulu platformlarla petrol çıkartmaktadır. Hesaplamışlar, bu petrol bir müddet sonra bitecekmiş. Petrol bitince geliri de kesilecekmiş. İleride herhangi bir sıkıntı çekilmemesi için şimdiden 200 milyar dolar ihtiyat akçesini bir kenara koymuşlar.

DÖRDÜNCÜSÜ: Norveç’te tam bir demokrasi vardır. Orada evrensel insan haklarından, bırakınız kendi vatandaşlarını, ülkedeki yabancılar bile yüzde yüz yararlanırlar. Norveç’te yaşayan Müslüman bir genç kız üniversitelerde başörtüsü ile serbestçe okuyabilir. Onu kimse rahatsız etmez. Bırakınız rahatsız etmek, rahatsız etmeye niyet cesaretini bile gösteremez.

BEŞİNCİSİ: Norveç’te bizde olduğu gibi laiklik yoktur, hele laikçilik hiç yoktur. Norveç’te esas olan din, inanç, dinine göre yaşayabilmek hürriyetidir.

ALTINCISI: Norveç’te gazeteciler, aydınlar, sade vatandaşlar şiddete yönelik olmayan ve hakaret içermeyen düşüncelerinden, görüşlerinden, tenkitlerinden dolayı rahatsız edilmezler, mahkemeye verilmezler, hapse atılmazlar.

YEDİNCİSİ: Norveç’te resmî ideoloji yoktur.Orada hukukun üstünlüğü prensibi hakimdir.

SEKİZİNCİSİ: Norveç’te bir tek devlet vardır, o da Norveç krallığıdır. Bunun dışında bir veya birkaç derin devleti yoktur.

DOKUZUNCUSU: Dünyanın her yerinde olduğu gibi Norveç’te de suç işlenir, suçu sabit olanlar mahkemeye verilir, hapis cezası alırlarsa cezaevinde yatarlar ama orada suç patlaması yoktur. Orada suçlar ve suçlular fazla değildir. Orada kokuşma ve çözülme yoktur. Orada devletin ve belediyelerin malı deniz, yemeyen domuz prensibi geçerli değildir.

ONUNCUSU: Norveç mahkemelerinde hakim olan temel prensip, “Âdil yargılanma hakkına” riayettir. Orada kral bile mahkemelere tesir edemez, el altından emir ve tâlimat veremez.

ONBİRİNCİSİ: Norveç’te ihalelere fesat karıştırılmaz. Yol yapılırsa adam gibi yapılır, kaldırım yapılırsa uzun müddet dayanacak şekilde sağlam ve güzel yapılır. Bizdeki 17 Ağustos zelzelesi gibi büyük bir deprem olsaydı, Norveç’te bizde olduğu kadar bina yıkılmaz ve can kaybı olmazdı.

ONİKİNCİSİ: Norveç’te siyasi partiler ve sendikalar birer krallık veya derebeylik gibi çalışmazlar. Bu gibi kuruluşların içyapıları tamamen demokratiktir. Parti veya sendika yoluyla rant yemek, zengin olmak, saltanat kurmak, gayr-i meşru efsânevî servetler edinmek orada mümkün değildir.

ONÜÇÜNCÜSÜ: Norveç’in siyasî rejimi, millî eğitimi, üniversiteleri, hukuk sistemi tarihî ârızalar üzerine değil, millî kültür, millî kimlik ve tarihî devamlılık üzerine kuruludur.

ONDÖRDÜNCÜSÜ: Norveç üniversiteleri hür ve bağımsızdır. Orada, bizde olduğu gibi akademik hürriyetleri gemleyen bir YÖK yoktur. Norveç üniversiteleri ülkenin ve halkın beyni durumundadır. Aklın, sağduyunun, hikmetin, bilgi ve kültürün ışığında rehberlik yaparlar, aydınlatırlar.

ONBEŞİNCİSİ: 1814’te hazırlanmış ve kabul edilmiş Norveç anayasasının ikinci maddesinde şunlar yazılıdır: “Krallıkta yaşayan herkes bağlı olduğu dini hür bir şekilde yaşayıp uygulayabilme hakkına sahiptir. Evangelik Lüter dini devletin resmî dinidir. Bu dine bağlı olanlar çocuklarını o dine göre yetiştirmekle yükümlüdür.” Norveç Lüteryen kilisesinin başkanı kraldır, binaenaleyh kralın bu kiliseye mensup olması gerekir. Kilisenin faaliyetleri ve bütçesi ile ilgili kanunları Norveç parlamentosu tasdik eder, uygulamasını ise “Kiliseler Bakanlığı” yapar.

Ülkemizde kaç kişi iseler aydınların, okur-yazarların, seçkinlerin, eli kalem tutanların, söz ve rey sahibi olanların Norveç’i yakından incelemelerini tavsiye ederim. Bilhassa AB üyesi olmaması özelliğini. Biz Türkiyelilerin o ülkeden alacağımız çok dersler, çok ibretler vardır.

Bendeniz kendi hesabıma ilk fırsatta Norveç’e gitmeyi, intibalarımı resim ve fotoğraflarla küçük bir kitap haline getirmeyi düşünüyorum.

Bizim uzakdoğuda da ibret almamız gereken ülkeler var. Defalarca yazdım: Güney Kore, Tayvan, Singapur...

Aklımızı ABüyesi olmaya takmışız. Avrupalılar ise bugünkü halimizle bizi aralarında görmek istemiyorlar. Türkiye’nin parçalanmasını, Batı’da kalan nisbeten zengin ve az problemli kısmını ileride üye olarak kabul etmeyi düşünüyorlar.

Norveçliler, Güney Koreliler, Tayvanlılar gibi olamıyoruz. Refah, selâmet, saadet için herhangi bir birliğe girmek gerekmez.

Kendi ayaklarımız üzerinde durmayı, yolumuzu kendi kazmamızla açmayı, evimizdeki kirleri ve pislikleri kendi süpürgemizle süpürüp temizlemeyi öğrenmemiz gerekiyor
 
dostum eklediğin konunun bir kısmına katılıyorum doğrudur norveç avrupa birliği üyesi değildir hemde küçük bir ülke olmasına rağmen ekonomisi bir çok avrupa devletinden ileridedir?ayrıca norveç dünyanın en büyük balık rezervine sahip ülkesi ve dünya piyasasına yüklü miktarda balık sevkiyatı yapmaktadır?en önemli deniz ticaretleri ise yengeçdir ve sadece balıkçılara 1 hafta av sezonu verilmektedir?norveç denizin nimetlerinden sonuna kadar yararlanan bir ülke olarak yengeçleri dünyanın dört bir yanına ihraç etmekte ve çok büyük miktarlarda kazanç sağlamaktadır? norveç monarşi ile yönetilmektedir?
Monarşi (ya da krallık) bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir. Bu hükümdar, Türkçede kral, imparator, şah, padişah, prens, emir gibi çeşitli adlar alabilir. Bir monarşiyi diğer yönetim biçimlerinden ayıran en önemli özellik, devlet başkanının bu yetkiyi yaşamı boyunca elinde bulundurmasıdır. Cumhuriyetlerde ise devlet başkanı seçimle işbaşına gelir.Monarşi,bir sultanın,hükümdarın veya padişahın tek başına egemen olduğu sisteme denir.
dostum burda laiklik ile ilgili karalama çalışmanı farkettim?sen nedersen de bizler laik türkiye cumhuriyeti ülkesiyiz?biraz analaman açısından cumhuriyet yönetim şeklini sana hatırlatıyım dedim=cumhuriyet kelime anlamı olarak halk yönetimi demektir?halkın hür iradesiyle seçtiği kişiler yönetime gelir yani daha açık bir ifadeyle sömürgeci değil bağımsız bir ülke anl***** gelir?dostum bana kızma ama daha önceki yazılarındanda takip ettiğim kadarıyla laik cumhuriyet düzenine pek sıcak bakmadığın kanaatindeyim?bu yazındada vermek istediğin mesaj aslında norveç değil düzene karşı bir serzenişdir?yeryüzünde en özgür ve hür yönetim yapısı cumhuriyettir?bende sana cumhuriyetle yönetilen bir ülkeden örnek veriyim bari?almanya ve fransaya bak?daha 50 sene öncesine kadar bu ülkeler monarşi ile yönetilmekteydi ve sonuçlarınıda hepimiz biliyoruz 1.ve 2. dünya savaşı?burda örnek vermek istediğim şey artık dünyanın bir çok ülkesi monarşik yönetimi bırakalı yarım asırı geçti?yani bunlar boş şeyler?dostum burdaki amacım seni kırmak veya aşağılamak değil sadece gerçekleri saptırmadan realite içerisinde söylemek?:eek:
 

murat

Laikligi cumhuriyeti begenmiyorsan buyur norvec seni bekler senin sorunun norvec falan degil laiklige cuhmuriyete alerjin var ama yiktirmayacagiz...
 

Ziyaretci0672

Cumhuriyetinizi yikip gececegiz. Haklisin adamim. AB ne hic grek yok. Aslinda hc kimseye grek yok. Cumhuriyet oncesi degerlerimizi kazanalim. Ozbenligimizi bulalim hele gerizi gelir ins.
 
Üst