• Hoşgeldiniz Yayın hayatımıza turktwit.com olarak devam etme kararı aldık. Tüm uyelerimizi yeni sosyal medya sitemizTurkTwit.Com 'a bekleriz

kira bedelini Uyarlama davası dilekçesi örneği

....... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Kira bedelinin değişen ekonomik koşullara uyarlanması istemimizden ibarettir.

DAVANIN DEĞERİ :

AÇIKLAMALARIMIZ :

1-) Müvekkilim maliki bulunduğu ....... adresindeki ... m2 alanlı zemin katı davalıya market olarak kullanılmak üzere …/…/… başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesiyle 5 yıllığına aylık … TL bedelle kiraya vermiştir.

2-) Kira sözleşmesinde yıllık artış % 25 olarak belirlenmişse de zaman içerisinde meydana gelen ekonomik değişimler, yüksek enflasyon ve hayat şartlarının ağırlaşması sonucunda yapılan kira arttırımları son derece düşük kalmıştır.

3-) Dava konusu yer için ödenmekte olan kira bedeli, mecurun bulunduğu çevredeki emsal kira bedelleri, yüzölçümü ve özellikleri itibarıyla fevkalade azdır. Bu nedenlerle aylık … TL olan kira bedelinin yeni kira dönemi olan ../.../.... tarihinden itibaren … TL ye çıkarılması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : 6570 Sayılı Yasa, BK, HUMK ve ilgili mevzuat.

H. DELİLLER : Kira sözleşmesi, keşif, bilirkişi ve diğer deliller.

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle aylık … TL olan kira bedelinin …/…/… tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık net …-TL' na uyarlanmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.
 
Üst