• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Hakem seçimi istemi

Hakem seçimi istemi dilekçe örneği​


… BAŞKANLIĞINAHAKEM SEÇİMİ

TALEBİNDE BULUNAN :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF :

KONU : Hakem Seçimi İstemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz ile davalı arasında ....... tarihli bir istisna sözleşmesi imzalanmıştır.

2-) Sözleşmede taraflar arasında uyuşmazlık olması halinde tahkim yoluna gidilmesi, hakemin de Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı ile ............. Asliye hukuk Mahkemesince seçilmesi ön görülmüştür.

3-) Söz konusu sözleşme gereği, taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümü için hakem tayinini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : HUMK.

HUKUKİ DELİLLER : Taraflar arasında imzalanan sözleşme, tanıklar vs.

İSTEM VE SONUÇ :Açıklanan nedenler ile uyuşmazlığı çözmek üzere hakem tayin edilmesini saygılarımızla talep ederiz.

İstemde Bulunan Vekili

Av.
 
Üst