İnsanoğlu ölümsüz olsaydı yeryüzünde hangi yönetim biçimi hüküm sürerdi?

İnsanoğlu ölümsüz olsaydı yeryüzünde hangi yönetim biçimi hüküm sürerdi?​

- Sosyalizm (Toplumsal sınıfları ortadan kaldıran, toplumun örgütlenmesinde köklü bir değişiklik amaçlayan toplumsal öğreti, toplumculuk. )
- Komünizm (Sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. )
- Demokrasi (Tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. )
- Aristokrasi (iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir. )
- Monarşi (Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir)
- Teokrasi (Dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. )
  • Mutlakiyet (Tek bir kişinin veya bir zümrenin yönetimine dayalı yönetim şekillerine verilen genel ad. Yönetim babadan oğula geçer)
  • Meritokrasi (Yönetim erkinin, yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani liyakata dayandığı yönetim biçimidir. )
  • Faşizm (Demokratik düzenin yerine aşırı bir milliyetçilik ve baskı düzeni kurmayı amaçlayan öğreti. )
  • Bence;
 
İnsanoğlu ölümsüz olsaydı yeryüzünde hangi yönetim biçimi hüküm sürerdi?
Bunun için tam olarak bir şey şöyleyemem ama bir seçim yapılacaksa eğer
insanların şu üç maddeyi değerlendirmeye alacağını düşünüyorum.
- Sosyalizm (Toplumsal sınıfları ortadan kaldıran, toplumun örgütlenmesinde köklü bir değişiklik amaçlayan toplumsal öğreti, toplumculuk. )
Ek olarak, sömürüsüz, eşitliğe ve dayanışmaya dayanan ekonomik bir formasyon.
İnsanların yetenek ve emeğinin karşılığını alacağı bir ekonomik sistem.
Yaşam ve gelecek kaygısı olmayan bir anlayış.
İşsizliğin ve riskli bir yaşamın olmadığı, tüm sosyal hakların mutlaka devlet tarafından karşılandığı bir düzen.
- Komünizm (Sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. )
Bir iki şey daha ekleyecek olursak:
Geçmişten günümüze süregelen ve sonsuza değin sürecek savaşların nedeni olan DEVLET kavramının oratadan kalkmasıdır.
Devlet kavramının ortadan kalkmasıyla dünya barışı sağlanır ve terörizm gibi oluşumlar tarih olur.
Bunun da yaşama geçmesiyle askeri yapılanmalar ve silah üretimi son bulur.
Herkes yeteneği ve becerisi doğrultusunda üretime katılır ve genel üretimden ihtiyacı kadarını alır.
Para, işsizlik, yoksulluk ve açlık gibi kavramların üzeri tozlanmaya başlar.
- Demokrasi (Tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. )
Denillerek cazip bir görüntü verse de kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Kapitalist ekeonomyi özümseyen ve demokrasi gibi güzel bir kavramı kendisine yakıştırmaya çalışan bu sistemde asla demokrasi yaşama geçmez.
Bu düzensiz ve dengesiz sistemde asla işsizlik sonlandırılmaz.
Bunun etkisiyle açlık, yoksulluk, yolsuzluk, mafya, çete ve terörizm gibi oluşumlar eksik olmaz.
Devletler arası savaşlar hiçbir zaman son bulmaz.
Gelirin büyük bir bölümü silah üretimine yatırılarak emek ve değerler insanların öldürülmesi için harcanır.
Yaşam diken üstündedir. Herkes için risk taşır. İnsanlar asla huzurlu bir hayat yaşayamazlar.
Devletin tüm imkanları burjuvazi için seferber edilirken yoksullar ancak sadaka gibi yardımlarla onursuzca yararlandırılırlar.
Yoksul insanlar okuma, barınma, sağlık vs.vs. gibi temel haklardan mahrum kalırlar........

Bu değerlendirme ve izlenimlere bakıldığında tercihim kesinlikle KOMÜNİZM olurdu..
 
sınıflı toplum savaşımlarına son verecek, sınıfsız bir toplumu pratiğe geçirecek olan en mükemmel ideoloji komünizm...
 
Nasıl olsa ölüm yok her yıl farklı yönetim şekilleri belirlenirdi.Bir sene monarşi, bir sene aristokrasi, 3 sene komünizm:))şeklinde her kesimin istediği olur:)Anlaşmazlık çıkıp savaş olursa da sonunda ölüm yok ya:)
 
Bence komünizm olurdu..Çünkü komünistlik,bir ülkenin;devlette özel bir mülkiyetin olmadığı..Her sermayenin de ortak olarak kullanıldığı bir yönetim biçimidir.Dolayısıyla,insanoğlunun da -bencillik ve hırs- duygularıda katarsak çorbamıza,böylesi bencil ve anarşi ortamda insanlar diledikleri gibi yağmalayacaklardı.Tabi yine zayıflar ezilecekti.
 
Kesinlikle mutlakiyet olurdu.

Çok daha acı bir dünya ve bazıları için dehşet verici, yaşanmaz bir hayat olurdu.
Bazıları için ise çok daha keyifli olurdu, çünkü zavallıları gene ezebileceklerdi.
İşte o zaman ölüm dört gözle beklenirdi.
 
Son düzenleme:
Yönetim felan kalmaz dı bence düşünsenize ceddimin ceddinin yaşadığını...

Her kafadan bir ses..........
 
Üst