Orucun Farz Oluşu

Oruç, hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.
Orucun müslümanlara farz olduğu Bakara sûresindeki:

"Ey İman edenler!
Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı.
Ta ki, korunasınız"

Bakara 15

"sizden kim bu aya (Ramazan'a) erişirse oruç tutsun"
Bakara 185

buyurularak oruç ibadetinin yerine getirilmesi emredilmiştir.
Peygamber Efendimiz de, İslâm'ın beş temelinden birinin
Ramazan ayında oruç tutmak olduğunu bildirmiştir.

Birinci ayetten açıkça anlaşılıyor ki oruç,
ilk peygamber Âdem (a.s.)'den itibaren bütün peygamberlere ve
onlara inananlara farz kılınmıştır.
Oruç, insanlığın ilk zamanlarından beri yerine getirilmesi emredilen bir ibadettir.
Çünkü, ruhen arınıp ahlâken olgunlaşmak bakımından
insanın oruca ihtiyacı olduğu gibi
maddî ve manevî pek çok faydaları da vardır.

Anlamlarını sunduğumuz ayetlerde orucun,
müslümanlara farz olduğu bildirilmiş;
hasta, yolcu ve oruç tutmaya gücü yetmeyenler için
getirilen kolaylıklar hakkında da şöyle buyurulmuştur:

"(Oruç) sayılı günlerdir. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde oruç tutar. (İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da) oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir yoksulu doyuracak fidye gerekir."
Bakara 184

Bu ayette, geçerli mazereti olanların, orucu
Ramazan'dan sonraya erteleyebilecekleri bildirildikten sonra
sürekli mazereti olup da ömürboyu oruç tutmaya gücü yetmeyenlere
bunun karşılığında fidye vermeleri emredilerek gerekli kolaylık sağlanmıştır.
Ciddî ve geçerli bir mazeret olmadıkça
belirli şartları taşıyan müslümanların ise bizzat oruç tutarak
Allah'ın emrini yerine getirmesi gerekir.

diyanet.gov.tr
 
Üst