Otto von bismarck

Merhaba

1898 - Otto von Bismarck, Alman devlet adamı (d. 1815) oldu[/COLOR]

Otto von Bismarck (d. 1815-ö. 1898), 19. yüzyılda gevşek bir konfederasyon olan Almanyanın güçlü
bir imparatorluğa dönüşmesinde en önemli rolü oynayan ve ilk şansölyesi (başbakan) Alman devlet
adamıdır. Unvanları Bismarck-Schönhausen Kontu ve Lauenburg Dükü olan Otto von Bismarck Yeni
Almanya'yı kılıç ve kan politikasına göre kuracağını söylediği için kendisine Demir Şansölye (başbakan)
adı verilmiştir.

Almanya Şansölyesi
Görev Süresi
1867 1890
Yerine gelen Count Leo von Caprivi
Doğum 1 Nisan 1815
Ölüm 30 Temmuz 1898

MUHAMMED'E:

"...çeşitli devirlerde beşeriyeti idare etmek için allah tarafından geldiği iddia olunan
bütün inzal edilmiş semavi kitapları tam ve etraflıca tetkik ettimse de hiç birisinde bir hikmet ve isabet
göremedim. bu kanunlar, değil bir cemiyetin, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten
pek uzaktır. lakin muhammed aleyhisselâma mensup olanların kur'ân'ı bu sınırlamadan 3-zadedir. ben
kur'ân'ı her yönden tetkik ettim, her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. müslümanların düşmanları,
bu kitabın hz. muhammed'in kendi eseri olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel, hatta en
mütekâmil bir akılda böyle bir harikanın zuhurunu iddia etmek, hakikatlere göz kapayarak kin ve
garaza alet olmak mânâsını ifade eder ki, bu da ılim ve hikmetle kabil-i telif değildir,"

"ben sunu iddia ederim ki: hz. muhammed mümtaz bir kuvvettir. seninle aynı asırda
bulunamadığımdan dolayı üzgünüm ey muhammed! muallimi ve naşiri olduğun bu kitap senin değildir;
o, allah'a aittir. bunun ilâhî bir kitap olduğunu inkâr etmek, mevcut ilimlerin bâtıl olduğunu ileri sürmek
kadar gülünçtür. bunun için beşeriyet, senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra da
göremeyecektir. ben yüksek huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim.''


Şansölye Otto von bismarck
 
Üst