Kıbrıs Barış Harekatı:

1974 - Kıbrıs Barış Harekatı​

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Garanti Anlaşması'nın III. maddesine istinaden gerçekleştirdiği askerî harekâtın başlangıcı.

1959 yılında Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında imzalanan Zürih (11 Şubat 1959) ve Londra Anlaşmaları (19 Şubat 1959) ile bu ülkelerin garantörlüğünde Türk ve Rum halklarının ortak eşitliğine dayalı olarak kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinde, Rum toplumu lideri Makarios Cumhurbaşkanı, Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçilmiştir. Ancak, 1963 yılından itibaren Rumların silahlı saldırıları sonucu Kıbrıs Türkleri ülke yönetiminden baskı ile uzaklaştırılmıştır. Rumların, adayı Yunanistana bağlama hedefine ulaşmak yani Enosis'i gerçekleştirmek üzere yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etmiş, Kıbrıs Türk halkı adanın %3lük bir bölümüne sıkıştırılmıştır.

1974e gelindiğinde Yunan Cunta Hükûmeti, adanın ilhak edilme zamanının geldiğine inanmış, fakat Makariosu da bu ilhak için engel olarak görmüştür. Bu sebeple Atina, adadaki Yunan subayları vasıtasıyla Makariosu iktidardan düşürmeye çalışmıştır. Nihayet 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunanistanda iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makariosa karşı darbe yapan Nicos Sampson, adayı Yunanistana bağlamayı amaçlayan süreci başlatmıştır. Sampson darbesinden sonra Cunta, hem kendine karşıt olan soydaşı Kıbrıslı Rumları hem de Türkleri katletmeye başlamıştır.

Gelişen bu olaylar üzerine Kıbrısta garantör olan Türkiye, 20 Temmuz 1974 günü, adaya müdahale ederek uzun süredir devam eden çatışmalara, kan dökülmesine ve çekilen acılara son vermek üzere harekete geçmiştir. Türkiye, 1959 yılında hazırlanan ve 1960ta Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşuyla uluslararası geçerlilik kazanan Garanti Anlaşmasından doğan haklarını kullanarak söz konusu müdahaleyi gerçekleştirmiştir.

20 Temmuz 1974 sabahı başlayan Birinci Barış Harekâtı, Türk birliklerinin Lefkoşa-Hamitköy-Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine hava indirme, Yavuz plajına da çıkarma yapmasıyla başlamıştır. 21 Temmuzda Türk uçakları Rum mevzilerine karşı harekete geçmiş; 4üncü Paraşüt Taburu ile birleşen Kıbrıs Türk Kuvvetleri, Lefkoşa Havalimanı ve Kaymaklı bölgesine taarruza başlamıştır.

Bu arada 2nci ve 3üncü Komando Taburları da Zeytinli istikametinde ilerlemişlerdir. 22 Temmuz günü 3üncü Paraşüt Taburunun taarruzu sonucu, Deliktepe düşerken Türk birlikleri önce Girneye girmiş, daha sonra Lefkoşaya yönelmiştir. Böylece Girne-Lefkoşa hattı birleştirilmiştir.

Gerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin çağrısı gerek Kıbrıs'taki çıkarmanın askerî durumu nedeniyle; Türkiye, 22 Temmuz günü saat 17.00den itibaren harekâta son vermiştir. Ancak bu ilk Barış Harekâtı, Kıbrıs Türk toplumunun güvenliğinin sağlanabilmesi için yeterli olmaktan uzaktır. Lefkoşa-Girne yolunun denetim altına alınmasıyla, Lefkoşanın Türk kesiminin denizle bağlantısı sağlanmıştır. Bunun dışında kalan yerleşim bölgelerinde ise, başta Magosa olmak üzere çok sayıda Türk güvenlikten yoksun kalmış; Rum ve Yunan kuvvetlerinin merhametine bırakılmıştır.

Kıbrısta ateşkes sağlanması ile birlikte Yunan Hükûmeti istifa etmiş, Karamanlis Fransadan Atinaya dönerek ulusal birlik hükûmeti kurmuş, Kıbrısta ise Sampson iktidardan çekilerek yerine eski Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides geçmiştir.

Kıbrıs konusunda garantör devlet olan İngiltere, Türkiye ve Yunanistanın Dışişleri Bakanları Cenevrede bir araya gelerek, 25-30 Temmuz ve 8-13 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada barış koşullarını görüşmüşlerdir. Burada Kıbrıs Türklerini temsil eden heyet, adanın yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu, iki kesimli bir federasyon kurularak Türk tarafına %34 toprak bırakılması gerektiğini belirtmiş, Rumlar ve Yunanistan buna yanaşmamıştır.

Tüm bu gelişmeler üzerine Türkiye, 14 Ağustos sabahı İkinci Barış Harekâtını başlatmıştır. Harekâtın amacı, doğuda Magosa ve batıda da Lefkeye kadar olan bölgelerin Rum işgalinden kurtarılmasıydı. Plan dâhilinde hareket eden Türk Ordusu, 15 Ağustos günü Magosayı, 16 Ağustos günü de Lefkeyi ele geçirmiştir.

Türkiyenin 16 Ağustos 1974 tarihinde ateşkes ilan etmesini müteakip, yıllardır ekonomik ve toplumsal zorluklar içinde yaşayan Kıbrıslı Türkler özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Türk Ordusunun o tarihten bugüne kadar Kıbrıs'ta devam eden varlığı, adadaki barışın ve her iki tarafın güvenliklerinin teminatı olmuştur.
Tsk.tr
 
Bugün harekat yıldönümü. Bir solcu kanal fevkalade sabote haberler verdi ve orada yazdığımız şamarları buradan arz edeyim;; (((en komiği kanal ecowithin harekat emri verdiğini ve tsk askerine "ateş etmeyeceksiniz" dediğini söytlüyor.............")))
""""""
Gene sol propaganda gene sol.... Osmanlı Kıbrıs'ı hiçbir zaman kiralamadı. I. Dünya savaşına da katılmadı. ismet inönü ve diğer solcularla yüklenmelerine rağmen Osmanlı'yı savaşa taraf yapamadıklarında goben brestlav gemilerinin rusyayı Osmanlı taklidiyle bombarduman etmesi oyununu çevirdiler. Gene olmayınca direk saldırarak savaşı başlattılar. Kıbrısta birlikte ilk defa cumhuriyet kuruldu demezler mi..... ah bu solcular.... ulan yardırmışlar her tarafı adı cumhuriyet olsa ne yazar şeriat olsa? cumhuriyet bir araçtır, ister sömürmek için ister düşmanlık için. Bıçak da ööle değil mi? Bir katilin elinde bir de doktorun? duydunuz mu abi? ismet inönü denen ırzına geçilmiş felsefelere itibar eden kişi; kıbrıs harekatımızı durdurmuş hem de abdyi çağırarak bizi vurdurmaya kalkmış ama halen daha methediliyor??? Bu kafaya ne dersiniz? Veeeee adayı ecowith fethediyoooooooor!!!!!! Ve Argonomi'nin verdiği bigilere göre de ecowithin verdiği ilk emir; "- Tsk asla ateş etmeyecektir" Vaaa vaaa vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. yani ecowithin ateş etmeden bir askeri çıkarma yaptığını düşünebiliyor musunuz? Zaten bu videonun solcuların Türk düşmanlığı yüzünden yaşanan yağ ekmek kuyrukları ve kıtlıkları da Kıbrıs'a bağlamaya çalışmasının sebebi aslında solcuları kahraman göstermektir. Neden Türkiye'de kıtlık oldu? Babası bakkal bile olamamış solculara Türk milletinin parasının aktarılması için... ecowith neden Kıbrıs harekatıyla alakalandırıldı? Harekatın durdurulması için.... ismet inönü 50 kere Kıbrıs harekatını durdurmuştur. johnson mektubunun sebebi ise; askerimizin söz dünlemeyip ara ara Kıbrıstaki gavuru tarıyor olmasındandır. ismet inönü olaya hakim olmak için abdden destek istemiştir. ecowith de ismet inönünün 50 kere durdurduğu Kıbrıs harekatını 51 52 53.... diye devam ettirmiştir.... ecow,th,n rum kesiminin tarafını tuttuğunun kesin kanıtları; - solcudur - tüm sözleri ve iddiaları rumları kapsamakta ve Türk milliyetçiliğinin yok olarak Kıbrısı gavura teslim etme propagansdasına dayanmakta, Alparslan Türrkeş'e saldırmaktadır. - Kanal 6daki canlı yayında resmen Kıbrıs harekatını engellemek istediğini, Kıbrıs'ta Türkiyeyi desteklemediğini bu harekatla ilgisi ıolmadığını itiraf etmiştir. - Harekat sırasında düşman olan ingiliz kah.pelerinin yanındadır. Harekat onun haberinin olmadığı bir esnada gerçekleşmiştir. - Harekatı duyar duymaz Türkiye'ye gelerek "durun" emrini verip harekatı yarıda kestirmiş ve daha sonra iki üç defa daha başbakan olma imtiyazını ingilizlerden almıştır. - Rauf Denktaş resmen "Kıbrıs fatihi Erbakan" diye haykırmıştır. işin esası; solcular 100 kere Kıbrıs harekatını durdurduğu için asker onları tanımaz. Erbakan başbakan yardımcısı değil aslında ecowithden daha yetkili başbakandır. Yani oy sayıları eşit olduğu için fark yoktur aralarında. asker Erbakan'dan teminat ister ecowithin yan çizmesine katrşı. Erbakan zaten harekattan 3 gün öncesinde vurucu timlerin yollanması gerektiğinden dolayı, bilinen ve ayşe tatile çıksın h,kayesinden 3 gün önce timleri yollamıştır. Öle ki geri dönülemeyecek mesafelere. harekat Erbakan'a verilen şifre ile aniden saldırı olarak başlar, ve yardırır atarız alyını. Taaa ki ecowith rum ahbaplarının yarıdmına yetişip durduruana kadar. Bu olay evvelki 15 temmuzlardan birisidir. Vurulan gemimiz de abd telsizlerinin bizim telsizlerimize girmesi sebebiyle maalesef olmuştur. Bizi yanıltan abddir. Sebebi ise; solcuların cumhuriyetin daha ilk yıllarında 10bin okul kapatarak başlattıkları eğitim sabotajının artık mühendislik seviyesine gelmiş ve Kıbrıs'ta bizi bnasıl durdurduysalar hayatın her alanında durdurmaya devam etmeleridir. Sırf başörtüsü için adam öldürmek isteyen ama Kıbrıs'ta Türkler asla ateş edemez diyen solculardan ne beklersiniz???
 
ecowith ayşe tatile çıksın parolası ile harekat emri verdi der dururdunuz ya hani? ecowith londrada düşmanla çay içerken harekat başladı. Peki ayşe tatile çıksın sözü için neden ankarayı aramış turan güneş? turan güneşin bulunduğu söylenen konferanslarda gavur hep aynı şekilde konuştu. Değişen hiçbirşey yoktu. O zaman neden ecowith bu halde evvelden gelmemiş? Harekat çıkacağı sırada neden gavurun kucağında?? zavallı birer trajikomedisiniz.... hiçliğin edebiyatı, korkaklığın felsefesisiniz....
 
Üst