Kaplumbağa:

Günlerden bir gün ünlü bilimci (Bertrand Russell)
gökbilimi üzerine bir söylev vermektedir.

Dünyanın güneşin etrafında nasıl
döndüğünü, güneşin de galaksi denilen uçsuz
bucaksız yıldızlar kümesi etrafında ne şekilde
devindiğini anlatır.

Konuşmasının sonunda salonun en arkalarında
oturan ufak tefek yaşlı bir bayan ayağa kalkar;

"Bütün söyledikleriniz saçma sapan şeyler.
Aslında, dünya dev bir kaplumbağa'nın sırtında bir
tepsi gibi durmakta!" der.

Bilimci, yüzünde esaslı bir gülümseme ile yanıtlar:

"Peki, ya kaplımbağa neyin üstünde duruyor?"

"Sen çok akıllısın delikanlı, çok akıllı" der yaşlı bayan.
"Ama ondan aşağısı hep kaplumbağa!"

Stephen W. Hawking- Zamanın Kısa Tarihi

KAPLUMBAĞA:

Sanskritce:
(Bir imaj olarak;)
*Suvrata=Kaplumbağa
-Tasavvur/Tasvir.

Farsça:
*Gaylem= Kaplumbaga
-Mugaylan ağacı/Dünya/Dikenlik yer/cariye/
Güneş sitemi/Akıp-giden/Gemi.
-İnsanlar arasında mer'i ve muteber ve mütedavil
olan/Ekranda ve gözle seyredilen manzaralar ve
seyredenler tarafından çok beğenilen, güvenilen
ve inanılan ve sürümde/versiyon/varyant/örnek/
tasvir/hikâye olan ya da sunan.
-Kadınların, elbise üzerine örtündükleri çarşaf.

Arapça:
*Selâhif/Sulahfat=Kaplumbaglar/
SULAHFAT (C.: Selâhif) Kaplumbağa. SULB Sert, katı. Taş gibi olan
-Zihinde canlandırılan şey'ler.
-Yokluk/gayr-ı mevcud olan ve fakat var gibi
algılanan şey'ler/resim ve heykeller gibi/
statues/stabileishment
-İllet-i temessül/causalite.
-Tasarlama.
-Tasvir:
Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize
gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan ve
fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek meleke.
(tdk)

-Batıl şey'leri/eşyaları güzel tasvir etmek,
her demde, sâfi olan zihinleri cerhdir,
hem idlâli..(sözler)

Alt bakista:
Cerh=
Yara açmak/Dimağda kargaşa ve panik.
Idlâl=
Hak olan dinden çıkmak/Azmak/Doğru ve hakk ve
hakikat caddesinden ayrılmak/İslâmiyetten sapmak.
(os. arp. sözlük)

KADIN NE SACMALADI???
 
Üst