• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

Bilinmeyen Yönleri ile Hipertansiyon

Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Prof. Dr. Ahmet Oktay, maskeli hipertansiyon ve beyaz gömlek tansiyonu ile ilgili bilgi verdi.

Beyaz gömlek hipertansiyonu:

Evde yapılan kan basıncı ölçümlerinde normal bir değerine sahip olunurken, doktor muayene odasında yapılan ölçümlerde yüksek değerlerin görülmesine, beyaz gömlek hipertansiyonu deniliyor.

Beyaz gömlek hipertansiyonunun ülkemizde görülme sıklığı:

Beyaz gömlek hipertansiyonunun toplumun yüzde 15inde görüldüğü ve hipertansiyon tanısı konan her 3 kişiden birinin aslında bu kategori içinde bulunduğu biliniyor.

Beyaz gömlek hipertansiyonu kalp hastalıkları açısından taşıdığı risk:

Bu durumun getirdiği kalp-damar hastalıkları riski; hipertansiyon kadar olmasa da normal tansiyonlu kişilerden daha yüksektir.

Beyaz gömlek hipertansiyonunun tanısı:

Beyaz gömlek hipertansiyonunun tanısı,
şüphe üzerine evde yapılacak güvenilir,
ardışık kan basıncı ölçümleri veya
24 saatlik ayaktan kan basıncı ölçümleri
ile konabilir.

Maskeli hipertansiyon:

Son yıllarda anlaşılan ve giderek önem kazanan bir kavram da maskeli hipertansiyondur. Göreceli olarak daha az bilinen ve karşılaşılan bu durum, beyaz gömlek hipertansiyonunun tam karşıtıdır. Maskeli hipertansiyonda kişilerin doktor muayene odasında (muayenehanede) yapılan kan basıncı ölçümleri normal bulunurken, evde yapılan veya 24 saatlik ayaktan kan basıncı ölçümleri yüksek çıkar.

Maskeli hipertansiyonun ülkemizde görülme sıklığı

Maskeli hipertansiyon, toplum genelinin yüzde 57'sinde görülür. Doktor muayene odasında kan basıncı normal bulunan 7-8 kişiden birinin, bu kategoriye girebileceği biliniyor.

Maskeli hipertansiyon kalp-damar hastalıkları açısından taşıdığı risk:

Her ne kadar maskeli hipertansiyonun, devamlılık gösteren bir durum olup olmadığı çok açık değilse de izlem çalışmaları, maskeli hipertansiyonun kalp-damar hastalıkları riskini artırdığını düşündürüyor.

Tüm bu verilere bakarak hipertansiyonun doğru tanısı nasıl konur?

Hipertansiyonun doğru tanısında, yanlış hipertansiyon tanısından kaçınılmasında ve kişinin hipertansiyona bağlı kalp-damar hastalıkları riskinin belirlenmesinde; hekimin muayene odasında yapacağı kan basıncı ölçümlerinden öte, evde yapılacak güvenilir ve ardışık (yinelenen) kan basıncı ölçümlerinin ve 24 saatlik ayaktan kan basıncı ölçümlerinin büyük önemi ve katkısı bulunmaktadır.
 
Üst