ölümün sesi

ÖLÜMÜN SESİ

Ölümden bir işaret var her şeyde
Ölümün sesini duyuyorum şarkılarda türkülerde
Kışlanın önünde redif sesi var Namluların ucunda ölümün sesi!
Bir ay doğdu geceden oy oy
Karanlığın ağzında ölümün sesi!
Erzurum dağları kar ile boran
Vadilerin koynunda ölümün sesi!
Ezo gelin durmuş bakar yollara Umudun ardında ölümün sesi!
Bir ihtimal daha var
Umuttan da öte ölümün sesi! ............
 
Üst