• Hoşgeldin ziyaretçi ÜYE OLARAK Özgün Haber ve Makalelerinizi kaynak göstererek uygun olan katogoriye ekleyebilirsiniz.

nasıl abdest nasıl alıyorsunuz???

nasıl abdest alıyorsunuz???

Hiç böyle abdest aldınızmı??Gerçek manaları içe sindirmek için okumak lazım!


Namaza başlamadan önce taharet denen temizlenme olayı vardır. İnsan sevgilisini görmeye giderken nasıl makyaj yaparsa Allah’ının, en sevdiğinin huzuruna da o abdestle çıkar, şekilcilik değildir bu ve çok önemlidir. Bir insan pırıl pırıl tertemiz banyodan çıkmış dahi olsa eğer namaza başlayacaksa tekrar o banyoya girer ve niyet ederek abdestini alır. Abdestin dış manası; azaları kirlerden temizlemektir fakat birçok iç manası olduğu için temiz de olsak tekrar almak gerekir.

Şimdi iç manalarını sıralarsak; azaların günahlarını temizlemek için yapılan taharet hayrat ve hasenattır. Bir insan ne kadar faydalı ise çevreye haliyle, parasıyla, puluyla, malıyla, mülküyle, sıhhatiyle, herşeyiyle kendisini feda etmişse o ölçüde azaları günahtan temizlenir.

Nefsin tahareti nefsin temizlenmesiyse Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak, Peygamberin manasını idrak etmek, ahlakını yaşamak demek ya da devrin mürşidinin manasını yaşamak demek ve bolca tövbe etmekle gerçekleşir.

Sırrın taharetine gelince, Allah dışındaki masivayı tamamen terketmekle olur. Demek ki insan namazda abdest alırken bütün bunları yapar ve bütün bunları yaparken de arifibillah şu sözlerle kendine bunları yapması gerektiğini hatırlatır, bilmiyorum hiç böyle abdest alan var mı ama işin esası budur;

Ellerimizi yıkarken: Ellerimizi hayra alet et Ya Rabbi deriz.
Ağzımızı yıkarken: Bana Kevser şarabını içirt Ya Rabbi deriz.
Sonra burnumuzda: Burnumu cennetin kokularıyla tatyib et deriz.
Sonra yüzümü: Sevgililerinin yüzlerini nurlandırdığın gibi benim de yüzümü nurlandır Ya Rabbi.
Sağ kolda: Beni tövbekar kullarından,
Sol kolda: Beni istiğfar edenlerden kıl Ya Rabbi deriz.
Sonra başta: Bana havf (korku) ve hüznü olmayan kullarından olmayı nasip et.
Ayaklarda: Ayaklarımı münafıkların ayaklarını kaydırdığın gün sıratında müstakim eyle diye yıkarız.

Ve Amentü duasını okuruz.

Cemalnur Sargut Hanım Efendinin Çağ Radyo röportajından alıntıdır..
 
Son düzenleme:

Venhar

1. Hikaye yarışma birincisi, 2. Avatar yarışma bir
Cemalnur Sargut , TRT de cuma günleri proğramı var ... Cidden çok yalın bir anlatış şekli var ilgiyle izliyorum.
 
[DM]xbsy0n[/DM]​

xbsy0nxbsy0nxbsy0nxbsy0nxbsy0n

Allah tüm azalarımız tam almayı nasip etsin abdestimizi .paylaşımını seyredipte kendi tam olanlarımızla yapamadığımız eksikliklerimizden dolayı utanmak lazım biz bize verdikleriyle kime iman edeceğiz ki önemli olan iman eksikliğini bize yaşatmasın rabbim bence en büyük özürlülüğü yüreğini ,Allah aşkını kaybeden yaşar...ÇOK teşekkür ederim
 
PEKİ SİZ HİÇ RESULULLAH S.A.S İN ALDIĞI ABDEST GİBİ ABDEST ALMAYI HİÇ DENEDİNİZMİ...

RESULULLAH S.A.S de ALIN, onun yapmadığı şeyleri yapmayın aşırıya kaçmayın...

3....Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim... MAİDE SURESİAbdest esnasında uzuvları yıkarken okunacak duaların aslı yoktur, bidattir.


Abdullah b. Amr (radiyallahu anh) demiştir ki: Bir adam Rasûlullah‟a gelip:

“Ya Rasulallah, abdest nasıl alınır?” diye sordu.

Rasûlullah da bir kap su isteyerek,

ellerini
üç kere, yüzünü
üç kere, kollarını
üç kere yıkadı.
Başına mesh etti.
Şahadet parmaklarını kulaklarına sokarak uçlarıyla içini, başparmaklarıyla dışlarını meshetti.
Daha sonra ayaklarını üçer kere yıkadı. Akabinde de şöyle buyurdu:

“İşte abdest böyle alınır. Kim buna bir şey ekler veya eksiltirse kendisine kötülük etmiş ve zulmetmiş olur.” Veya “zulmetmiş ve kötülük etmiş olur.”306

306 Ebu Davud(135) Nesai(1/88) ibn Mace(422) ibni Huzeyme(174) Beyhaki(1/79) Tahavi(1/33) Elbani Sahihu Süneni Ebu Davud(123) el Mişkat(417)

Yine buyurmuştur ki; “Bu ümmette temizlik ve dua hususunda aşırı giden bir topluluk olacaktır.”

Sahihu Süneni Ebu Davud(87) Mişkat(418)


Abdestten sonra dua; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; "Sizden kim abdestini alır ve bunu en güzel şekilde yapar, sonra da: "Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasûluhu. (Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûludur)" derse, kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır; hangisinden isterse oradan cennete girer."250

Abdestten sonra iki rekât namaz kılmak; Büreyde radiyallahu anh anlatıyor:

"Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ey Bilal! Ne ile benden önce cennete girdin? Her ne zaman cennete girdiysem, her seferinde önümde senin hışırtını işittim. Dün gece de cennete girmiştim, önümde (yine) senin hışırtını duydum...

Bunun üzerine Bilal: "Ya Rasûlullah! Her ezan okuyuşumda iki rek'at namaz kıldım. Her ne zaman hades vaki oldu ise derhal abdest tazeledim ve Allah'a iki rek'at namaz kılmayı üzerimde borç gördüm" dedi. Bilal' in bu açıklaması üzerine Aleyhissalatu vesselam:

"İşte bu iki şey sebebiyle (cennete girmede benden evvel davranmış olmalısın)" buyurdular."251


250 Müslim(234) Darimi(1/182) Ebu Davud(169) Nesai(1/95) Tirmizi(55)
251 Buhari(1149) Müslim(2458) Tirmizi(3690)


Boynu mesh etmek bidattir; boynun mesh edileceğine dair sahih bir şey yoktur.309

bkz.: Elbani Daife(69) Daifu Süneni Ebu Davud(15) Nevevi el Mecmu(1/465) ibni Teymiye Fetava(21/127)
KAYNAK : EBU MUAZ / KİTAP VE SÜNNET IŞIĞINDA SAHİH İLMİHAL..
 
...İnsan sevgilisini görmeye giderken nasıl makyaj yaparsa...
Makyajla abdestin bağlantısını kuramadım,
Makyajda bir kısım şeyleri gizleme,belki tersyüz etme varken,abdestte neyi gizleyecek ya da allayıp pullayacaktır kul???
 
Selam...

Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah‟ın Kelam‟ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem‟in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid‟attir ve her bid‟at sapıklıktır. Her sapıklık ta ateştedir.

TASAVVUF ve TARİKAT Telkinleri yüzünden insanların pek çoğu dinde olmayan BİDAT lar peşinde hatta öyleki kardeşim bu SÜNNETTE yokdur denildiğinde.. Sanki o BİDAT ALLAH C.C emri imiş gibi söyleyene saymadıkları laf kalmaz....

Dini ALLAH C.C ve RESULU S.A.S ' den öğrenin... BİDAT lardan sakının....
 
Üst