Ahlak bekçileri...

Ahlak Bekçileri: Hiçbir bilimsel veya insani birikime dayanmayan çok bilmişlikleri ile “doğruyu” sadece kendileri için değil, herkes için bildikerini sanarlar. Hele de çoğunluğu yanlarında hissediyorlarsa, dayatmacılardır.
Başta gençler olmak üzere bütün vatandaşlara, doğruyu nasıl yaşayacaklarını ve tercihlerinin ne olacağını onlar kayıtsız şartsız bildiklerinden, herkes adına konuşup, karar verip, fetva çıkarırılar.
Bütün kurumlar onların arkasındadır ve başkalarının düşünce ve fikirlerini bırakın kaale almayı, dinlemezler bile! Azınlıklar, onlar için yok saymak için vardır! Sansürcü, yasaklayıcı ve dayatmacılardır. Sadece kendi adlarına değil; hepimizin adına karar verip, kanunlar çıkarıp, yasaklar koyup; bütün bunları uygulamaya koyarlar.
Demiş Kürşad Kahramanoğlu BirGün Pazar da....

Siz ?
Sizce doğruluğu nedir?
Yoksa siz bir bekçimisiniz?
Veya "ne suya ne sabuna" diyenlerdenmisiniz?
 
Üst