Atatürk Diyor ki;

Apollonius ;
Allahın yasakladıgı Razı olmadıgı şeyler Beşeri kanunlarla helal yapılıyorsa Sence Burda Bir terslik yokmu ?
Sen burada seçim yapma durumunda kalmıyormusun ? Ya İlahi ya beşeri ?
Bu tercih senin imanını itikadını etkilemıyormu ? Seni Küfre Sokmuyormu ?
Senin Dinin Tevhid dini degilmi Allaha tam teslim olma değilmi
Allahtan gayrısına Taguta vs... boyun egmeme degilmi ?
TevhiD bunu iyi arastır apollonius...
 
Apollonius ;
Allahın yasakladıgı Razı olmadıgı şeyler Beşeri kanunlarla helal yapılıyorsa Sence Burda Bir terslik yokmu ?
Sen burada seçim yapma durumunda kalmıyormusun ? Ya İlahi ya beşeri ?
Bu tercih senin imanını itikadını etkilemıyormu ? Seni Küfre Sokmuyormu ?
Senin Dinin Tevhid dini degilmi Allaha tam teslim olma değilmi
Allahtan gayrısına Taguta vs... boyun egmeme degilmi ?
TevhiD bunu iyi arastır apollonius...

bana bak KARAÇARŞAFLI
din konularını din bölümünde tartış, bu konu din konusu değil...
bak bizimde dünya görüşümüz kemalist arkadaşlarımızdan ayrı ama biz senin gibi din bezirganlığı yada kızıl bayrak bezirganlığı yapıyormuyuz?
haddini bileceksin..! yaşadığın topraklar için gazi olmuş, emek vermiş..
kapitalist ve emperyalist dünya düzenine tek başına karşı koymuş bir devrimci ve akıl adamı var karşında.. sen ve senin gibi değer bilmez dinci tayfası onun yaptıklarının ne kadarına cesaret edebilirsiniz? yada kim cesaret edebildi..
yobazın ve din bezirganlarının topunu kovmuş bu yüce insanla alıp veremediğin ne ?
sana burda çık millete yeni harf devrimini anlat ve gereklerini açıklamalarıyla birlikte yaz desem.. lap lap lap der kalır, yerinden kalkmazsın..

din işleri dinde... diğer işler kendi yerlerinde konuşulur.. sen şefaatçini bulmuşsan, takıl arkasına gittiği yere kadar git... ama forum kapısından fetva verme, sana düşmez millete Atatürk üzerinden saldırıp din dersi vermek...

bak aşağıdaki resimleri ve yazıları iyi oku KARAÇARŞAFLI.. sen ve senin gibi yobaz tayfası da iyi okusun...
YOBAZA " ATATÜRK" BİLGİSİ...

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca " Yemek yemeyi çok seven , sarhoş… ..Kafayı bulunca ağlayan... ..." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?
Yoksa , ATATÜRK'ü bu resimdeki gibi mi görmeyi düşünüyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Hoyrat…Soğuk….Kalpsiz…..Çevresine eziyet eden...İtiraz edeni asan.....Arkadaşlarını satan... ..." iftirası yap arken , aşağıdaki resmi mi gördün ?

Yoksa , ATATÜRK'ü bu resimdeki gibi mi görmeyi düşünüyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Goygoycuların dolduruşuna gelen..." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?

Yoksa , ATATÜRK'ü bu resimdeki gibi mi görmeyi düşünüyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Milletten bihaber…Hatta milleti küçümseyen...Alay eden…Hesabını kitabını bilmeyen.." iftirası yaparken aşağıdaki re sme mi takılıp kaldın ?.

Yoksa , ATATÜRK'ü bu resimdeki gibi ********* birisi olarak görmek mi istiyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "
Batı hayranı, Sefa düşkünü…O balo senin….Bu balo benim, gezen. ..." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?

Yoksa bu resimde ki gibi bir manzara mı bekliyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "zampara…. karı-kız düşünen...bir kişi" olarak iftira ederken bu resmime mi baktın ?

Yoksa bu resimde ki gibi bir ATATÜRK bekliyordun ???

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Savaşmad ığı için sıkılan...askerliği bilmeyen.. Ordu varken, çete kurmaya ,kalkan...yunan askerini sığır sürüsü ile karıştıran "iftirası atarken aşağıdaki resimlere mi baktın ?
Yoksa bu resimdeki gibi bir ATATÜRK olmasını mı bekliyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Devrimleri intikam için yapan...Dinsiz...." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?
Yoksa bu resimdeki gibi ********* alçak bir sapığın ATATÜRK olmasını mı bekliyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca *****loman." iftirası atarken aşağıdaki resme mi baktın ?
Yoksa bu resimdeki gibi bir ATATÜRK olmasını mı bekliyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Bencil. Yalnız ..Çaresiz , basiretsiz…Zavallı bir adam..…" iftirası atarken aşağıdaki resme mi baktın ?
Yoksa bu resimdeki gibi bir ATATÜRK olmasını mı bekliyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Günde 3 paket sigara içen,Usul usul intihar eden...Psikolojik bunalımda... ..." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?
Yoksa bu resimdeki gibi bir ATATÜRK olmasını mı bekliyordun

Kurtuluş savaşının " ATATÜRK'ün değil ; vahdettin'in fermanı ile başladığını" iddia ederken , aşağıdaki ATATÜRK hakkındaki idam fermanını gördün mü ?

ATATÜRK'ÜN İDAM FERMANININ Türkçe karşılığı

Dosya Tasnifi
Harbiye-Divan-ı Harp
DOSYA No : 70
Harbiye Nezareti
Adliye-i Askeriye Dairesi
Şube :
Adet : 705


PADİŞAH BUYRUĞU
Mehmet Vahidüddin
(ONAY)

"Kuvayı Milliye adı altında çıkardıkları fahlaksız ne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, Üçüncü Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, Eski yirmi yedinci fırka kumandanı miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, Eski yirminci kolordu kumandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile Eski Vaşington elçisi ve Ankara milletvekili Midillili Alfred Rüstem ve sıhhiye eski müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversahlaksız e Batı Edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanımın, ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutana ğında yazılı olduğu üzre, Mülkiye Ceza Kanunu'nun kırk beşinci maddesinin birinci fıkrası delaletiyle elli beşinci maddesinin dördüncü fıkrası ve elli altıncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi ünvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek, usulüne göre idare ettirilmesine dair İstanbul bir numaralı sıkıyönetim mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir.

Bu Padişah Buyruğu'nu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir.

24 Mayıs 1336 (1920)

Sadrazam ve Harbiye Nazırı Vekili

DAMAT FERİD
 
bana bak KARAÇARŞAFLI
din konularını din bölümünde tartış, bu konu din konusu değil...
bak bizimde dünya görüşümüz kemalist arkadaşlarımızdan ayrı ama biz senin gibi din bezirganlığı yada kızıl bayrak bezirganlığı yapıyormuyuz?
haddini bileceksin..! yaşadığın topraklar için gazi olmuş, emek vermiş..
kapitalist ve emperyalist dünya düzenine tek başına karşı koymuş bir devrimci ve akıl adamı var karşında.. sen ve senin gibi değer bilmez dinci tayfası onun yaptıklarının ne kadarına cesaret edebilirsiniz? yada kim cesaret edebildi..
yobazın ve din bezirganlarının topunu kovmuş bu yüce insanla alıp veremediğin ne ?
sana burda çık millete yeni harf devrimini anlat ve gereklerini açıklamalarıyla birlikte yaz desem.. lap lap lap der kalır, yerinden kalkmazsın..

din işleri dinde... diğer işler kendi yerlerinde konuşulur.. sen şefaatçini bulmuşsan, takıl arkasına gittiği yere kadar git... ama forum kapısından fetva verme, sana düşmez millete Atatürk üzerinden saldırıp din dersi vermek...

bak aşağıdaki resimleri ve yazıları iyi oku KARAÇARŞAFLI.. sen ve senin gibi yobaz tayfası da iyi okusun...
YOBAZA " ATATÜRK" BİLGİSİ...


ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca " Yemek yemeyi çok seven , sarhoş… ..Kafayı bulunca ağlayan... ..." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?

Yoksa , ATATÜRK'ü bu resimdeki gibi mi görmeyi düşünüyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Hoyrat…Soğuk….Kalpsiz…..Çevresine eziyet eden...İtiraz edeni asan.....Arkadaşlarını satan... ..." iftirası yap arken , aşağıdaki resmi mi gördün ?

Yoksa , ATATÜRK'ü bu resimdeki gibi mi görmeyi düşünüyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Goygoycuların dolduruşuna gelen..." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?

Yoksa , ATATÜRK'ü bu resimdeki gibi mi görmeyi düşünüyordun ?
ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Milletten bihaber…Hatta milleti küçümseyen...Alay eden…Hesabını kitabını bilmeyen.." iftirası yaparken aşağıdaki re sme mi takılıp kaldın ?.

Yoksa , ATATÜRK'ü bu resimdeki gibi ********* birisi olarak görmek mi istiyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "
Batı hayranı, Sefa düşkünü…O balo senin….Bu balo benim, gezen. ..." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?

Yoksa bu resimde ki gibi bir manzara mı bekliyordun ?


ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca
"zampara…. karı-kız düşünen...bir kişi" olarak iftira ederken bu resmime mi baktın ?

Yoksa bu resimde ki gibi bir ATATÜRK bekliyordun ???

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Savaşmad ığı için sıkılan...askerliği bilmeyen.. Ordu varken, çete kurmaya ,kalkan...yunan askerini sığır sürüsü ile karıştıran "iftirası atarken aşağıdaki resimlere mi baktın ?


Yoksa bu resimdeki gibi bir ATATÜRK olmasını mı bekliyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Devrimleri intikam için yapan...Dinsiz...." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?

Yoksa bu resimdeki gibi ********* alçak bir sapığın ATATÜRK olmasını mı bekliyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca *****loman." iftirası atarken aşağıdaki resme mi baktın ?

Yoksa bu resimdeki gibi bir ATATÜRK olmasını mı bekliyordun ?

ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Bencil. Yalnız ..Çaresiz , basiretsiz…Zavallı bir adam..…" iftirası atarken aşağıdaki resme mi baktın ?

Yoksa bu resimdeki gibi bir ATATÜRK olmasını mı bekliyordun ?


ATATÜRK'e utanmadan sıkılmadan , yüzsüzce ve arsızca "Günde 3 paket sigara içen,Usul usul intihar eden...Psikolojik bunalımda... ..." iftirası yaparken , aşağıdaki resmi mi gördün ?

Yoksa bu resimdeki gibi bir ATATÜRK olmasını mı bekliyordun ?

Kurtuluş savaşının " ATATÜRK'ün değil ; vahdettin'in fermanı ile başladığını" iddia ederken , aşağıdaki ATATÜRK hakkındaki idam fermanını gördün mü ?


ATATÜRK'ÜN İDAM FERMANININ Türkçe karşılığı
Dosya Tasnifi
Harbiye-Divan-ı Harp
DOSYA No : 70
Harbiye Nezareti

Adliye-i Askeriye Dairesi

Şube :
Adet : 705
PADİŞAH BUYRUĞU

Mehmet Vahidüddin
(ONAY)

"Kuvayı Milliye adı altında çıkardıkları fahlaksız ne ve fesatla, anayasaya aykırı olarak halktan zorla para toplamak, asker almak, bunun aksine hareket edenlere işkence ve eziyet ederek şehirleri yakıp yıkmaya kalkışmak suretiyle iç güvenliği bozanların tertipçisi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan, Üçüncü Ordu Müfettişliğinden alınarak askerlik mesleğinden çıkartılmış bulunan Selanikli Mustafa Kemal Efendi, Eski yirmi yedinci fırka kumandanı miralaylıktan emekli İstanbullu Kara Vasıf Bey, Eski yirminci kolordu kumandanı Mirliva Salacaklı Fuat Paşa ile Eski Vaşington elçisi ve Ankara milletvekili Midillili Alfred Rüstem ve sıhhiye eski müdürü İstanbullu Doktor Adnan Bey ile Üniversahlaksız e Batı Edebiyatı eski öğretmeni Halide Edip Hanımın, ayrıntıları 11 Mayıs 1336 (1920) tarihli ve 20 numaralı karar tutana ğında yazılı olduğu üzre, Mülkiye Ceza Kanunu'nun kırk beşinci maddesinin birinci fıkrası delaletiyle elli beşinci maddesinin dördüncü fıkrası ve elli altıncı maddesi uyarınca, sahip oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla, her türlü resmi ünvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına, halen firarda bulunmaları dolayısıyla kanun hükümleri gereğince mallarının haczedilerek, usulüne göre idare ettirilmesine dair İstanbul bir numaralı sıkıyönetim mahkemesi tarafından gıyaben verilen hüküm ve karar, ele geçirildiklerinde tekrar yargılanmak üzere tasdik edilmiştir.
Bu Padişah Buyruğu'nu yürütmeye Harbiye Nazırı görevlidir.
24 Mayıs 1336 (1920)
Sadrazam ve Harbiye Nazırı Vekili
DAMAT FERİD
Kucaklayasım gelir böyle harika insanları görünce.Yazı için çok teşekkürler...
 
smurf e cevap ;

Atatürk tek basına kazanmadı o savası marası antebi urfayı halk savasarak kurtardı Halkı yok sayma Ve mustafa kemali destekleyen sonra pisman olan kazım karabekir ve arkadaslarını unutma
Atatürke kolordu emrinizde diyen kazım karabekir .Ve bu ordunun destegiyle cumhuriyeti kuran Atatürk

kurtuluş savaşı sırasında atatürk ün söylemleri ile kazım karabekir in söylemleri arasında fark olmamasından dolayı kazım paşa atatürk ü desteklemiştir ki kazım karabekir o zamanlar daha çok tanınan ve saygı duyulan bir komutandı. atatürk ün islamı öven konuşmaları da bu döneme aittir.

kurtuluş savaşı kazanıldıktan atatürk subay okulundan beri kurduğu planları tek tek hayata geçirmeye kalkınca bu durumu uygun görmeyen kazım karabekir ve birçok komutan karşı çıkmışlardır. atatürk güç kazandığı ölçüde islama bir mesafe koymuş ve tek güç olarak kaldığı vakit te laikliği getirip halifeliği kaldırmıştır. bu vakitten sonra da atatrük ün islamı öven tek konuşması olmadığı gibi " gökten indiği sanılan kitap ve doğmalar" diyerek islam hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. bu sözler youtube atatürk ün son meclis konusması baslıgında görülebilir.
Nutukdan alıntı " Atatürk kurdugu plan cercevesinde halka sormadan İnkilapları cıkarmıs Ben onların seviyesine inmem onlar benim seviyeme cıksın diyerek halkı kücük görmüs yok saymıstıR "

Laikliklikten sonra İslami öven tek konusması yoktur !!!

Bu sözler youtube atatürk ün son meclis konusması baslıgında görülebilir.
 
Son düzenleme:
smurf e cevap ;

Atatürk tek basına kazanmadı o savası marası antebi urfayı halk savasarak kurtardı Halkı yok sayma Ve mustafa kemali destekleyen sonra pisman olan kazım karabekir ve arkadaslarını unutma
Atatürke kolordu emrinizde diyen kazım karabekir .Ve bu ordunun destegiyle cumhuriyeti kuran Atatürk

kurtuluş savaşı sırasında atatürk ün söylemleri ile kazım karabekir in söylemleri arasında fark olmamasından dolayı kazım paşa atatürk ü desteklemiştir ki kazım karabekir o zamanlar daha çok tanınan ve saygı duyulan bir komutandı. atatürk ün islamı öven konuşmaları da bu döneme aittir.

kurtuluş savaşı kazanıldıktan atatürk subay okulundan beri kurduğu planları tek tek hayata geçirmeye kalkınca bu durumu uygun görmeyen kazım karabekir ve birçok komutan karşı çıkmışlardır. atatürk güç kazandığı ölçüde islama bir mesafe koymuş ve tek güç olarak kaldığı vakit te laikliği getirip halifeliği kaldırmıştır. bu vakitten sonra da atatrük ün islamı öven tek konuşması olmadığı gibi " gökten indiği sanılan kitap ve doğmalar" diyerek islam hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. bu sözler youtube atatürk ün son meclis konusması baslıgında görülebilir.
Nutukdan alıntı " Atatürk kurdugu plan cercevesinde halka sormadan İnkilapları cıkarmıs Ben onların seviyesine inmem onlar benim seviyeme cıksın diyerek halkı kücük görmüs yok saymıstıR "

Laikliklikten sonra İslami öven tek konusması yoktur !!!

Bu sözler youtube atatürk ün son meclis konusması baslıgında görülebilir.

Kargaların kahkahalarını duyuyorum,sizde duyuyormusunuz..

Demek bu yüzden dünya çapında imrenilen bir komutan,demek bu yüzden dünya çapında övgülerle bahsedilen bir lider..öylemi?

bir patagonyalı daha çıktı karşımıza,haydi hayırlısı..kargalar kahkaha atıyor..duyuyorum :freakedout:
 
smurf e cevap ;

Atatürk tek basına kazanmadı o savası marası antebi urfayı halk savasarak kurtardı Halkı yok sayma Ve mustafa kemali destekleyen sonra pisman olan kazım karabekir ve arkadaslarını unutma
Atatürke kolordu emrinizde diyen kazım karabekir .Ve bu ordunun destegiyle cumhuriyeti kuran Atatürk

kurtuluş savaşı sırasında atatürk ün söylemleri ile kazım karabekir in söylemleri arasında fark olmamasından dolayı kazım paşa atatürk ü desteklemiştir ki kazım karabekir o zamanlar daha çok tanınan ve saygı duyulan bir komutandı. atatürk ün islamı öven konuşmaları da bu döneme aittir.

kurtuluş savaşı kazanıldıktan atatürk subay okulundan beri kurduğu planları tek tek hayata geçirmeye kalkınca bu durumu uygun görmeyen kazım karabekir ve birçok komutan karşı çıkmışlardır. atatürk güç kazandığı ölçüde islama bir mesafe koymuş ve tek güç olarak kaldığı vakit te laikliği getirip halifeliği kaldırmıştır. bu vakitten sonra da atatrük ün islamı öven tek konuşması olmadığı gibi " gökten indiği sanılan kitap ve doğmalar" diyerek islam hakkındaki görüşlerini belirtmiştir. bu sözler youtube atatürk ün son meclis konusması baslıgında görülebilir.
Nutukdan alıntı " Atatürk kurdugu plan cercevesinde halka sormadan İnkilapları cıkarmıs Ben onların seviyesine inmem onlar benim seviyeme cıksın diyerek halkı kücük görmüs yok saymıstıR "

Laikliklikten sonra İslami öven tek konusması yoktur !!!

Bu sözler youtube atatürk ün son meclis konusması baslıgında görülebilir.


Şaşkınlıkla saçmalamış bırakmış, Allahın cezalandırdığı kesimin sözcüsü...

algılama yoksunluğu sizleri ne hallere getirmiş, sen git biraz oku ama adam gibi oku, okuduğunu da anla öyle gel,

konuyu rezil etmekten başka bir çaban yok senin, türevlerin çok uğraştı orada buradaa ve halen bir yerlerde,
güldürmeyin insanı...

ayrıca "gökten indiği sanılan kitap ve dogmalar" derken mollaların sözcülüğüne devam diyorsun yani,

DİNİNE GÖNÜLDEN BAĞLI BİR LİDER
"Türk Milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da öyle inanıyorum."

-Mustafa Kemal Atatürk-


Atatürk, İslam ahlakını ve dinimizin vecibelerini daha aile ocağındayken öğrenmiş, tahsil yaşamı boyunca da bu bilgilerini pekiştirerek geliştirmiştir. "Ilımlı-modern-dindar" yapının, en güzel örneği ve en başarılı uygulayıcısı, laik Cumhuriyetimiz'in kurucusu Büyük Önder Atatürk'tür. Ulu Önder, her zaman gericilikle mücadele ederken İslam'ı yüceltmiş; dolayısıyla bu ikisi arasındaki ayrımı en doğru biçimde yapmıştır. Tekke, türbe ve zaviyeler onun döneminde kapanmış, ama ilk Türkçe Kuran meali de yine onun döneminde yayınlanmıştır. Türk insanının ihtiyaçlarını ve özelliklerini çok iyi bilen, gericiliğe, yobazlığa her zaman karşı olan Atatürk, Türk Milleti'ni dinin özüne yöneltmeyi amaçlamış ve bugün milletçe ulaşmayı hedeflediğimiz yapıyı her yönüyle tecelli ettirmiştir.

Şüphesiz ki din, Büyük Önder'in de dikkat çektiği gibi demokrasinin ve milli bütünlüğümüzün vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Bir milletin fertlerini birarada tutan en güçlü bağ olan din, aile, ahlak ve devlet müesseselerinin de devamını sağlayan en önemli unsurdur.

Dinin var olmadığı veya dini değerlerin ortadan kalktığı bir toplumda, bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak aile, ahlak ve devlet kavramları da geçerliliğini yitirecek ve kısa süre içinde ortadan kalkacaktır. Böyle bir gelişme ayrıca, tarihi ve kültürü ne kadar eskiye dayanırsa dayansın bir milleti birbirine bağlayan milli ve manevi tüm bağların parçalanmasını, anarşinin hortlamasını ve toplumun bölünmesini kaçınılmaz hale getirecektir.

İşte bütün bu nedenlerden ötürü, toplum dokusunun vazgeçilmez parçası niteliği taşıyan din müessesesinin devamını sağlayamayan bir ulusun sosyolojik ve bilimsel açıdan ayakta durması mümkün değildir. Gerek kişi, gerekse toplum açısından dinin lüzumlu bir müessese olduğunu belirten, siyasi alanda yaptığı sayısız reformla bu sağlıklı bakış açısını geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Büyük Önder Atatürk, Türk Milleti'nin dindar olmasını ve dini değerlerini muhafaza etmesini "Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin dev***** imkan yoktur"; "Din vardır ve lazımdır." (Yakınlarından Hatıralar, Asaf İlbay, s. 102) sözleriyle teşvik etmiştir. Milletini, batıl inanışlardan arındırıp, gerçek dine yöneltmeyi amaçlamıştır. Bunun için de Kuran'ın kolay bir şekilde okunup anlaşılmasını sağlamak amacıyla Türkçeye çevrilmesi emrini vermiştir:

"Sonra Kuran'ın tercüme ettirilmesini emrettim. Bu da ilk defa olarak Türkçeye tercüme ediliyor. Hz. Muhammed'in hayatına ait bir kitabın tercüme edilmesi için de emir verdim." (Atatürk'ün Temel Görüşleri, Fethi Naci, s.55)

Kuran'ın Türkçeye çevirilmesi emrini verirken, Atatürk'ün isteği Müslüman milletinin imanının güçlenmesidir. Bunu ifade ettiği sözleri şöyledir:

"Camilerin mukaddes mimberleri halkın ruhi, ahlaki gıdalarına en yüksek, en verimli kaynaklardır. Minberlerden halkın anlayabileceği dille ruh ve beyne hitap edilmekle Müslümanların vücudu canlanır, beyni temizlenir, imanı kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 1, s. 225)

Büyük Önder, gerçek dinin temelini ve Müslümanların konuyu hangi kıstaslara göre değerlendirmeleri gerektiğini 7 Şubat 1923 tarihinde, Balıkesir'deki Paşa Camii'nde verdiği hutbede kendisini dinleyenlere şöyle ifade etmiştir:

"Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, sevgisi üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri Allah tarafından insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Bunun temel esası, hepimizce bilinmektedir ki, Yüce Kuran'daki anlamı açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 2, s. 93)

Atatürk, İslam dininin tamamen ilme ve mantığa uygun bir din olduğunu bir başka sözünde de şöyle ifade etmiştir:

"Bizim dinimiz en makul ve en doğal bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin doğal olması için akla, tekniğe, ilme ve mantığa uygun olması gerekir. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur. ... İslam'ın sosyal hayatı içinde hiç kimsenin, bir özel sınıf halinde varlığını sürdürme hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini kurallara uygun harekette bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin kurallarını eşit olarak öğrenmeye mecburuz" (Atatürk"ün Söylev ve Demeçleri, 1959, c.2, s. 90)

Büyük Önder Atatürk, Türk Milleti'nin dindar olmasını ve dini değerlerini muhafaza etmesini de, sıklıkla vurgulamıştır. Ayrıca, Atatürk'ün Osmanlı Devleti'nin çöküşünü dine bağlayan, Türk düşmanlarına yanıtı ise kesin bir şekilde olmuştur:

"Düşmanlarımız, bizi dinin etkisi altında kalmış olmakla itham ediyor, duraklamamızı ve çöküşümüzü buna bağlıyorlar; bu bir hatadır. Bizim dinimiz hiç bir vakit kadınların, erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Allah'ın emrettiği şey, Müslüman erkekle, Müslüman kadının beraberce din öğrenerek eğitilmesidir. Kadın ve erkek bu ilim ve eğitimi aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla mücehhez olmak zorundadır. İslam ve Türk tarihi incelenirse görülür ki, bugün kendimizi bin türlü kuralla bağlanmış zannettiğimiz şey yoktur. Türk sosyal yaşantısında kadınlar bilimsel yönden eğitim ve öğretim görmekte ve diğer konularda erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki daha ileri gitmişlerdir." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1959, c.2, s.86)
 
Son düzenleme:
Müslüman olarak doğmuş,dinci karşıtı bir kişi olmuştu, doğruluğu sevmiş, günahtan nefret etmişti; işini iyi bilen, istidat sahibi bir askerdi, savaştan nefret ederdi. Bağımsızlığı elde ettiği andan itibaren barışın peşinde koşmuş ve barış ortamını sağlamayı başarmıştı....
Tarih bu yüzden onu unutulmazlar arasına aldı,
bu yüzden övgülerle bahsedip örnek gösterdi,
ne mutluki böyle bir liderimiz,komutanımız ve önderimiz var :)))
Anlamadığım şey hala Gazi Paşayla ilgili neyi deşmeye çalışıyorsunuz... Dinci olması, ateist olması, zerre kadar umrumda değil... Önemli olan Onun fikirlerini anlayabilmek...
 
atatürk de bir insandı onu övmekte de yermekte de aşırıya kaçmayın bu size ne dost ne de düşman kazandırır.
sadece saplantılarınızda derinlik kazanmanızı sağlar,din yobazlığında ve fikir yobazlığında ısrara düşerseniz anıt kabirin karşısına kabeyi,kabe nin karşısına anıtkabiri koyarsınız.
kısacası saçmalamakta sınır tanımazsınız
 
atatürk de bir insandı onu övmekte de yermekte de aşırıya kaçmayın bu size ne dost ne de düşman kazandırır.
sadece saplantılarınızda derinlik kazanmanızı sağlar,din yobazlığında ve fikir yobazlığında ısrara düşerseniz anıt kabirin karşısına kabeyi,kabe nin karşısına anıtkabiri koyarsınız.
kısacası saçmalamakta sınır tanımazsınız

Öncelikle özel isimleri büyük harfle başlatmalısınız,

Atatürk tüm dünyanın saygı duyduğu, yalnız bir kesimin düşman olduğu çok özel bir liderdir,

o dönemde tüm imkansızlıklar ve engellemelere rağmen halkı birlik içinde Vatan savunmasında cesaretlendirmiş, izlediği yol ve taktiklerle başarıya ulaşmıştır.

övgüyle bahsetmek ise her Türk evladının başlıca görevi olmalıdır,

yermek de o dönemlerden itibaren sahteciliklerine izin verilmeyen ama günümüzde çok rahatlıkla sahteciliği görev bilen kesimin öğretileriyle düşünme yetilerini kaybetmişlerin başlıca görevi olmuştur.

Aklı başında bir insan Anıtkabir ve Kabe ayrımını yapabilir,

saçmalık ise bu ayrımı yapamayanların icraatlarıdır sadece. :Winlk_Tongue:
 
üç ünlem yeter,abartmayın ..

Şaşkınlıkla saçmalamış bırakmış, Allahın cezalandırdığı kesimin sözcüsü...

algılama yoksunluğu sizleri ne hallere getirmiş, sen git biraz oku ama adam gibi oku, okuduğunu da anla öyle gel,

konuyu rezil etmekten başka bir çaban yok senin, türevlerin çok uğraştı orada buradaa ve halen bir yerlerde,
güldürmeyin insanı...

ayrıca "gökten indiği sanılan kitap ve dogmalar" derken mollaların sözcülüğüne devam diyorsun yani,

Bana Edebiyat parcalamayın Arkadaşlar ;Bide bunları Edebi bir şekilde Simge kardesimiz gibi :Winlk_Tongue: Lofonten masallarını andıran bir anlatımla anlatarak Zaten kulaktan duyma olan bilgilerinizle bana gelmeyiN ...........
Tapma derecesinde oldugunzudan elestiriyi bile kaldıramıyorsunuz zaten
Sen hayatında Nutugu okudunmu Ne biliyorsunuz Mustafa kemal hakkında ..Atatürkcü gecinirsiniz sonra Bi seyden haberiniz olmaz Naptın Ataturk icin ?
Yukarda yazdıklarım belgeli seyler Gidin arastırın...Videosunuda verdiM

kahve sen zaten su yazınla herseyi ortaya koydun :)
"gökten indiği sanılan kitap ve dogmalar " ve bana dedigin molla sözcülüğü
Bu tırnak icindeki kelam vahiy demek yani kuran demek din demek ama bildigini zanneden bilgisiz oldugun icin bunu mollalarla bagdastırabiliyorsun Cunku bisey bilmıyorsun ..Vahiy din demekmıs ögrendimi Bak bişey ögrenmiş olduN Tüm dinler Vahiy yoluyla inmiştir 4 dinde böle Ama Dinle isin yoksa onu bilemeM ....
 
Son düzenleme:
Üst