Aydın Kimdir

Aydın Kimdir?

Gazetelerde, dergilerde sık sık onlardan söz edilir;

“Aydınlar Bildirisi / Aydınlar Duyurusu / Aydınlar Eylemi” gibi...

Peki, “aydın” kime denir?

Önce “aydınlara” yakıştırılan “entel” lafının büyük haksızlık olduğunu söyleyelim.

Bu “entel” lafının büyük haksızlık olduğunu söyleyelim.

Bu “entel” lafı, kendisini “aydın” diye tanıtan “çeyrek porsiyonluk” dahiler” yüzünden yakıştırılan, içinde alay unsuru olan, halkın bu adamlara duyduğu tepkiyi belirten bir deyimdir.

Halk, gerçek aydınlarla “entel” diye dalga geçmez, onlara “hocam” diye, “âlim” diye saygı duyar.

Elbette “aydın” olmanın bir ilacı yoktur ki, kimyasal terkibi bulunsun.

1- Aydın; evvela, bir fikir, amaç (ülkü) ve karakter sahibi olacaktır. Amaç, ya da ülkü bir inanıştır. Bu inanılışa ise ihanet edemez.

2- Aydın kandırmaz. Fakat inandırır. İnandırma yolunda ise, ancak bilime ve müspet bilgilere yer verir. Kafasında dokunulmaz “tabu”ların yeri yoktur.

3- Aydın cesurdur. Medeni cesaret sahibidir. Medeni cesaret ise, aydın için kahramanlık değil, doğal vasıftır.

4- Aydın hakikat bildiği, doğru bildiği şeyi kendisine saklamaz. Onu yaymayı da vazife bilir.

5- Aydın, toplumun hayrını ve çıkarlarını, kendi hayrının ve çıkarları-nın üstünde tutar. Topluma verir, ama toplumdan karşılığını beklemez.

6- Aydın, bağlandığı ilkelere uygun bir yaşam sürdüren, dürüst ve fe-ragatli bir insandır. Onun yaşamı ile prensipleri arasında çelişme yoktur.

7- Nihayet aydın, mazbut insandır. Metotlu ve muntazam çalışır. İhmal, dağınıklık ve avarelik aydın insana yakışmaz. Aydın, bu tür zaaflardan kendini kurtaran insandır.”

Elbette “aydın” olmanın bir reçetesi yok, lakin bize göre “aydın” olma-nın sorumluluğu vardır.

Kime karşı?

Yaşadığı ülkenin insanlarına karşı...

Acaba bu sorumluluğu kimler taşıyor? Kim bilir!...

Mustafa GÖKÇEK
politikadergisi.com
 
Günümüzde “aydın” kavramının içide bir çok şeyin içi gibi boşaltılmıştır. iki kelimeyi mantıklı olarak yan yana getirebilen ve bir dergide, gazetede yada herhangi bir iletişim aracında yazıp, çizene yada nutuk atana aydın denir oldu.. ama bu kelamı kullananlara sormak lazımdır

"aydınlarımız" bize ne derece aydınlanma aşılıyor ve bizi ne derece özgürleştiriyor yada harici ve dahili düşmanlara karşı yada cehalete karşı ne derece bilinçleştirip ne derece özgürleştiriyor?

"aydınlar" ülkenin yada genel anlamda ülke sorunlarında ne derece varolma savaşımı verip ne derece sorun çözüyorlar yada ülkenin gidişatı hakkında tutsaklıktan kurtulma veya bilinç oluşturma gibi yapılması en önemli işlerin hangisini yapıyorlar..

kişilere kendini geliştirme imkanı veriyorlarmı yada bunun için ne gibi bir mücadele veriyorlar çünkü okuma yazma bilmeyen bir kız çocuğu en "aydın" adamın yazısını ne yapsın?

"aydınlanma sadece yazıyla, çiziyle olmaz fikir, irade ve yetişebilme, ulaşabilme yeterince halka inip, halk için varolma çabasıyla da olur diye düşünüyorum..

güzel bir konuydu sayın SOSYALİST teşekkür ederim.
 
Üst