Bir Bardak Suyla Bir Bid’atçı Nasıl İkna Edilir?

İyi niyetle ve Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla bid’at bir amel işlediklerinden zerre kadar şüphem yok… Peygamberimizin 23 yıllık ibadet hayatında izine rastlanmayan bir ibadet şekline bid’at denmesine ve bid’atın da ‘ateşte’ olduğunu peygamberimizin haber vermesine rağmen insanlar gözünü kırpmadan bid’at işlemeye devam ederler…
Bid’atçılar yaptıkları tahribatın farkına varmazlar… Her ne kadar da uyarsanız yaptıkları amellere bakıp; ‘Sonuçta Allah’ı zikrediyor ve sevap umuyoruz. Bunun nesi haram ki?’ derler… Kendilerine istediğiniz kadar ayet, hadis, sahabe ve âlimlerimizin sözlerinden birer demet sunun yine de anlatmakta güçlük çekersiniz…
Peki, neden bunca uyarılara rağmen bid’at bir amel sevimli gelir?
Bu sorumuza Endülüslü büyük İslam âlimi şöyle cevap verir:
‘Nefisler devamlı olarak hep aynı ibadetleri yapmaktan bıkkınlık duyar ve usanır. Daha önce bilmediği yeni bir şeyi yaptığı zaman devamlı yaptığı şeyde hissetmediği başka bir neşe ve heyecanı hisseder. Bu sebepledir ki aynı manaya gelmek üzere "Her yeni şeyde bir lezzet vardır.’ (el-İ’tisam.
Bakınız bid’atçılar için âlimlerimiz neler söylemişler;
‘’ İbn-i Abbas (r.a) şöyle demiştir: "İnsanların başına öyle bir zaman gelecek ki bid'atı icad edecekler, sünneti öldürecekler. Hatta o kadar ki bid’atler dirilecek, sünnetler ölecek."
Hassan İbn Atıyye şöyle demiştir:
Bir millet ne zaman dinlerinde bir bid'at çıkarırsa Allah da onların sünnetlerinden o kadarını çekip çıkartır ve bu sünnet kıyamete kadar onlara geri gelmez.
Subhanallah! İşlenen bir bid’at, peygamberimizin sünnetlerinden birini yok ediyor ve bununla da Allah’tan sevap umuluyor!
,,,
Şimdi;
Bid’at bir amel işleyen bir insana tüm bunları anlattığınızda büyük bir olasılıkla ‘neden haram olsun ki’ cevabıyla karşılaşırsınız. Böyle bir tepkiyle karşılaşmanızın 2. bir sebebi de;
‘ Bid’at kavramının soyut olmasıdır…’ Tüm anlatımlarımızı somutlaştırırsak eğer muhatabımız meselenin önemini daha rahat kavrar. Çünkü genelde İslami kaynaklara uzak kalan insanlar bid’at ameller işlerler…
Bid’at bir amel işleyen kişi anne, baba, arkadaş eş ya da komşunuz olabilir… Muhatabınızı kırmadan, incitmeden ve cahil yerine koymadan sırasıyla şu adımları izleyin:

1- Muhatabınızla aranızda bir sehpa ya da masa olsun.

2- Sehpaya da boş bir cam bardak koyun.

3- Cam bardağının tam ortasına küçük bir kâğıda’ İslam dini’ yazıp yapıştırın.

4- Sağ parmağınızın ucuyla bardağın yudumlanan kısmını göstererek; Bu, Allah’ın kabul gördüğü İslam dininin hudutlarıdır. Bardağın dışı ise Allah’ın razı olmadığı bir alandır.’ Deyin.

5- Bardağın hemen yanına koyacağınız bir sürahinin dış yüzeyine’ Kur’an ve sünnet’ yazıp yapıştırın.

6- Boş bardağa sürahiden su doldurduktan sonra (tamamen doldurulmalı) şu ayeti okuyup düşünmesini sağlayın:’ Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamı beğendim.’ (maide-3)

7- Bardağın içine boşalttığınız suyu sağ parmağınızın ucuyla gösterip şunları söyleyin: ‘ Peygamberimizin 23 yıllık tüm ibadetleri bu bardağın içinde… Allah’ın rızasını kazandıracak tüm ibadetler tamamen bu bardağın içinde… En küçük bir boşluk dahi kalmamış. Eğer ibadetlerinizin kabul edilmesini istiyorsanız peygamberimizin hayatında bulmalınız. Aksi halde ne olur biliyor musunuz?’ deyin ve 8.adımı izleyin:

8- Nohut büyüklüğünde bir taşı elinize alıp şöyle deyin: Bu,(taşı işaret ederek) sizin, peygamberimizin ibadet şekline benzemeyen bir ibadetiniz olsun. Ve bu ibadetinizi de İslam dairesine koyalım bakalım neler oluyor’ deyin ve taşı dolu bardağın içine yavaşça bırakın…

9- Bardağa bırakılan taş, hacmi kadar suyun dökülmesini sağlar. Dökülen suya işaret edip şunları söyleyin: '' İslam dinine yeni bir ibadet eklediniz ve eklediğiniz bu ibadet ,bir ibadetini İslam dininin dışına çıkarmış oldu. Yani peygamberimizin ibadetini beğenmemiş oldunuz.(Hâşâ!)

10- ‘Yaptığınız tahribat bununla da sınırlı değil’ deyin. O bardağa konan su, yani islamdaki ibadetleri Allah belirler. Siz Allah’ın belirlediği bir ibadeti de beğenmemiş oldunuz(Hâşâ!)
İslam dininin içini Allah ve resulü doldururken' siz; ben de doldurup size ortak olayım dediniz… Başkaları da ürettikleri bidatleri sizin gibi İslam dinine sokmaya çalışırsa neler olur biliyor musunuz? İslam dini olmaktan çıkıp bid’atlar dini olur… Allah muhafaza.
,,
Muhatabınıza; dökülen su, içinde su ve taş olan bir bardak ve sürahiyi göstererek iyice düşünmesini ve yaptığı tahribatı hatırlatıp şunları söyleyin:
‘ Sizinle cedelleşmek için bu misali vermedim. Fakat İslam dininin taşlarıyla oynadığınızı görmenizi istedim… Vallahi çok büyük bir haramla karşı karşıya olduğunuzu Allah için uyarıyorum’ deyin ve içinizden muhatabınızın bid’attan uzaklaşması için dua edin ve sizi dinlediği için teşekkür ederek noktayı koyun…

Feyzullah Birışık
 
Üst