KUR'AN'A GÖNÜL VERMEK.

insanlığı içine düştüğü bu felaketten kurtaracak tek kaynak Kur'andır..Ama saf Kur'an'a ve Kur'a'nın yorumundan ibaret sünneti senniye. Bugün gerçek anlamda Müslüman olmak isteyen her fert Kur'an'a yönelmeli,ona koşmalı ve Kur'an'ın kurtarıcı mesajına ruhuna,kafasına ve hayatına bütünüyle sindirecek yeniden bir diriliş,"Ba's Ba'del Mevt"ile dirilmelidir. Bu diriliş yanlızca onun dirilişi olmayacak tüm insanlığın dirilişi olacaktır.Zira bu ruh tekamülüne eren insan (mümin) önce kendini sonra içinde yaşadığı topluma sonra kendi milletini ve neticede tüm insanlığı kurtaracaktır.Bugün bizim elimizde bu imkan ve önümüzde de bu fırsat bulunmaktadır,yeter ki Kur'an'a dönelim ve kuranı yaşama azmine sahip olalım. Kur'an bize geniş ufuklar açar.Hayatı dar çerçeveden değil de, geniş açıdan görmemizi sağlar.Kur'an diyalektiğine sahip olan insan; maddi değerlerin köleliğinden kurtulur ve gerçek anlamda özgürlüğe kavuşur.Hiç bir baskı onun hürriyetine engel olamaz.Kur'an'a gönül veren insan eşsiz bir direnme gücü kazanır.Baskı ve sıkıntı karşısında eğilip bükülmez. Çünkü her şeyin ardında saklı duran ilahi gücü bilir ve neticeyi ona havale eder. Kur'an'a gönül veren insan;korkmaz.Çünkü ölüm onun için bir son değil,yepyeni bir başlangıçtır. Ebedi hayatın kapılarını önüne açan bir geçittir.Ölümlü korkunç bir uçuruma yuvarlanmıyor,aksine huzur huzur ve mutluluk dolu bir hayata koşuyor.Çünkü kendisine:"Selam size hoş geldiniz.Ebedi olarak girin buraya"derler.(Zümer-73) Kur'an'a gönül veren insan aşırı bir tutkuyla hayata sarılmaz.Çünkü bu dünyanın geçici olduğunu,her şeyin burada sonuçlamayacağını,buranın ahirette giden yolda sadece bir durak olduğunu bilir. "Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir."(En'am-32) Kur'an'a gönül veren insan;bilir ki,hakkın batılı yok etmesi,hak ehlinin batıl taraftarlarını yok etmesiyle mümkündür.Hak taraftarları batılın üzerine yürüdüğü zaman,ALLAH (c.c.) yardım eder ve zafer hak ehlinin olur.Yoksa ALLAH,müşsahas olarak veya meleklerini gönderecek onları yok edecek değildir. Fakat Hak ehli yeterince imkana sahip olanmaz veya bütün çabasını sarf ettiği halde netice alamazsa o zaman Hak Teala bizzat müdahale ederek batılı yok eder. Kur'an'a gönül veren insan;her şeyin hakkını vermek zorunda olduğunu bilir ve kabul eder.Kur'an'a gönül veren insanlar, tarihin her devrinde eşine rastlamayan örnek davranışlar sergileşmişlerdir.ılimde,sanatta,kahramanlıkta ve hayatın her alnında erişilmez harikalar meydana getirmişlerdir. Daha sonra Kur'an'a gönül verdiklerini söyleyip bunu laftan öteye geçilmeyen nesiller gelmiş (bizim gibi) ve atalarının yaptıklarıyla övünmekten başka birşey yapmamışlardır. Onlarla bunlar arasında isim benzerliğinden başka ortak bir nokta yoktur,bulmakta mümkün değildir. Kur'an okuyalım.Evet,hem de sürekli okuyalım.Ama okuduğumuz Kur'an; insan kendi içlerine gömülmek yerine,cemiyet meydanına sürüklesin,Bizi,bizimle birlikte Kur'an okuyanları;hayata,azme,çalışmaya,gayrete,dnamizme,atılganlığa,alemlerin keşfine götürsün.Uyutmasın,uyandırsın!Oturtmasın koştursun!sömürmeye ve sömürtülmeye değil insanca yaşamaya götürsün!Mala kul etmesin!Ama malın hakimi yapsın.Mal ve mülkü bir kenara itmeye değil,onu ALLAH yolunda kullanmaya sevk etsin. Mücahede azmi versin.Direnmeyi,zorluklara göğüs germeyi,olmazları oldurmaya, yapılmazları yapabilmeyi,aşılmazları aşabilmeyi sağlayacak çareleri getirsin. Kısacası,Kur'an'a gönül verdikten sonra artık başkalarınn kulu,kölesi,bağlısı,hizmetçisi ve emir beri olmak yerine herkesin önderi,rehberi,örneği ve lideri olalım.Başkalarına yalvarmak yerine onların imdadına yetişelim. ıçimizdeki kopleksleri dizginleyelim ve topluca okuduğumuz Kur'an buyruklarına koşalım.Birleşelim.Tek vücut halinde, ALLAH kelamını sözlerin en yücesi yapalım.ışte o zaman gönül huzuruyla ve tıpkı daha önceki ıslam büyüklerinin yaptıkları gibi Kur'an'ın icazı mucizesi ve ahengi üzerinde çalışabiliriz.ışte o zaman güzel sesli hafızların yanık ve içli seslerinden apayrı bir haz duyabiliriz.Ama bunu yapmadan Kur'an'ın mucizesi ile yetinmek, anlamsız bir zevkin ötesine geçmez. Günümüz Müslümanın en büyük ihtiyacı kanatimizce Kur'an'a yeniden dönmek,yeniden yepyeni bir ruh ve anlayışlı onu yaşamaktır. Rabbimiz bizleri bu şuur ve anlayışa ulaştırsın..
 
Son düzenleme:
Üst