Asilmaz..

Âh edip ağlamadan,
Sîneler dağlamadan,
Su gibi çağlamadan,
Koca dağlar aşılmaz!

Cânı cânânı vermeden,
Fakr ile fahr'e ermeden,
Yokluğa kanat germeden,
Ne mümkün yollar aşılmaz!

Ruhunda aşk u şevk, sînende îmân,
Elinde Kur'an, tam tekmil heyecan,
Ve bin ızdırâp, binbir hafakan,
İçini sarmadan çöller aşılmaz!

Doğru görüp gönül gözün açmadan,
Pervâz edip dost eline uçmadan,
Benliğine kıvılcımlar saçmadan,
Yolu kesen karakollar aşılmaz!

Ölüp ölüp dirilmeden,
Hergün bin kez gerilmeden,
Canda öze erilmeden,
Ruhta hicranlar aşılmaz!

Sîne kebap olmadan,
Vakit-mîat dolmadan,
Sen, senden kurtulmadan
Asla zanlar aşılmaz!

Yolcu buruk baş gerek,
Gözde daim yaş gerek,
Huy biraz yavaş gerek,
Yoksa yollar aşılmaz.

M. Fethullah Gülen
 
Üst