Efendimiz'in Neden Bu Kadar Fazla Eşleri Vardı ?

EFENDİMİZ’İN NEDEN BU KADAR FAZLA EŞLERİ VARDI SİZCE ?[/COLOR]

EFENDİMİZ’İN EŞLERİ
Posted by itarihulislam in EFENDİMİZ’İN EŞLERİ. add a comment
Saîd b. Ebî Arûbe, Katâde’den “Rasûlüllah (s.a.v) on beş hanımla evlendi. Bunlardan on üçü ile zifafa girdi. Yanında on bir hanımının hepsi birlikte yaşadığı oldu. Dokuzu hayatta nikahı altındayken vefat etti.” diye nakleder. [1]
Efendimiz in (a.s.) zifaf yapmadan boşadığı ikisine gelince. Bunları kadınlar telkinle ifsad etmişlerdi. Rasûlü Ekrem de onları zifaf öncesi boşadı. Bu ifsad şöyle cereyan etti:
Kadınlar bunlardan Cüveyriye adlı olanına “Peygamber zifaf için sana yaklaşınca sen geri çekilip yaklaştırma.” dediler, o da öyle yapınca Nebî (s.a.v) onu boşadı. Diğer kadın da Efendimiz in (s.a.v) oğlu İbrahim vefat edince “Eğer o peygamber olsaydı oğlu ölmezdi.” dedi. Nebî (s.a.v) de onu boşadı. [2]
Hanımlarının beşi Kureyşli’dir:
1- Âişe,
2- Hafsa,
3- Ümmü Habibe,
4- Ümmü Seleme,
5- Sevde bn. Zem’a. [3]
6- 6.cı hanımı Meymûne bn. el Haris, Hilal kabilesin den.
7- Cüveyriye bn. el Haris, Huzâa’dan,
8- Safiyye bn. Huyey b. Ahtab Hayber Yahudi’lerinden ve Harun Peygamber in neslinden,
9- Zeynep (bn.) Cahş, da Esedoğullarmdan idi. Efendimiz bu dokuz hanımı da kendi nikahı altındayken vefat etmişti.
 
Üst