ipucu IIS'nin Verdiği Hatalar Açıklamaları ve Çözümleri

Hepimiz hata iletileri ile karşılaşıyoruz işte bunlarda onlardan bazıları. Aşağıda sayısı az da olsa hata iletileri, nedenleri ve çözümleri var. Sizde bu şekilde hata iletilerini çözümleri ve nedenleri ile sitemize üye olarak mesaj sistemimizi kullanarak bana ulaştırabilirsiniz.
---
Hata Tipi: "Microsoft VBScript derleme hatası (0x800A0409) Sonlandırılmamış dize sabiti"
Sebebi: Çift tırnak (") yazmamışsınız.Veya çok fazla yazmışsınız.
Çözüm: Kodları inceleyerek tırnakları düzeltiniz.
---
Hata Tipi: "Microsoft VBScript derleme hatası (0x800A03F6) 'End' gerekli"
Sebebi: if kontrol kodunu bitirmemişsiniz.
Çözüm: Gerekli kısma "end if" yazınız.
---
Hata Tipi:"Active Server Sayfaları, ASP 0116 (0x80004005) Komut yazıları bloğunda etiketin sonu ek*** (%>)."
Sebebi: Kodlarınızı "%>" ile kapatmamışsınız.
Çözüm: Kodlarınızın sonuna "%>" yazınız.
---
Hata Tipi: "Microsoft VBScript çalışma hatası (0x800A000D) Tür uyumsuz: 'a'"
Sebebi: Eğer bir sayı ve metin ile matematiksel işlem yapmak isterseniz veya tarih değelerinde yanlış bir işlem yapmaya kalkarsanız alırsınız.
Çözüm: Yapmak istediğiniz işlemi kontrol ediniz.Değişken türlerini tekrar gözden geçirin.
---
Hata Tipi: "ADODB.Recordset (0x800A0BB9) Yanlış türdeki değişkenler kabul edilebilir aralık dışında veya bir başkasıyla çakışan bağımsız değişkenler kullanılıyor"
Sebebi: Recordset'i açmaya çalıştığımız Connection adı bulunamadı veya connection açılmadı.Başka bir sebepte SQL kodu bulunamadı.
Çözüm: Connection'ı açın veya adını kontrol edip, düzeltin.Ya da SQL kodunu yazdığınızdan emin olun.
---
Hata Tipi: "ADODB.Recordset (0x800A0CC1) Öğe, istenen ad veya sıra sayısı ile ilişkili derleme içinde bulunamıyor"
Sebebi: Alan adı bulunamıyor.Ekrana yazdırmak istediğiniz veya kullanmak istediğiniz alan adı tabloda yok.
Çözüm: Yazdığınız alan adını kontrol edin, tablonun bu adda bir alan içerdiğinden emin olun.
---
Hata Tipi: "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10) Çok az parametre. 1 bekleniyor."
Sebebi: SQL kodu içinde işleme tabi tutmak istediğiniz alan yok.
Çözüm: Yazdığın alan adını kontrol edin, tablonun böyle bir alan içerdiğinden emin olun.
---
Hata Tipi: "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) Veri kaynağı adı bulunamadı ve varsayılan sürücü belirtilmemiş"
Sebebi: DSN adını yanlış yazdınız veya DSN tanımlamadınız.Ya da DSN-Less bağlantı kodu yanlış.
Çözüm: DSN adını kontrol edin veya DSN-Less bağlantı kodunu gözden geçirin.
---
Hata Tipi: "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) Genel hata 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x140 Thread 0x5ec DBC 0x13679bc Jet' kayıt defteri anahtarı açılamadı."
Sebebi: Belirttiğiniz adreste veritabanı bulunamadığında çıkar.
Çözüm: Yazdığınız yolu veya veritabanını kontrol ediniz.
---
Hata Tipi: "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14) SELECT deyimi, saklı bir sözcük veya yanlış yazılmış veya ek*** bir bağımsız değişken içeriyor veya noktalama işareti yanlış"
Sebebi: Yazdığınız SQL kodunda bir sorun var.
Çözüm: Yazdığınız SQL kodunu kontrol ediniz.
---
Hata Tipi:"Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14) 'alan_adi=' sorgu ifadesi içindeki Sözdizimi hatası (ek*** işleç)"
Sebebi: Sorgulatmak için kullandığınız değer boş.Bu forumdan gelen bir veri olabilir, cookieden alınan bir değer olabilr.
Çözümü: Gelen veriyi kontrol edin.
---
Hata Tipi: "Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005) Güncelleştirilemiyor. Veritabanı veya nesne salt okunur."
Sebebi: Veritabanınız salt okunur veya yazma izni olmayan bir yerde
Çözümü:Veritabanınızın bulunduğu yere yazma izni verin.(Hostuzunda ise yetkili biri ile görüşün)
 
Üst